Lista wybranych projektów 319 kB

Transkrypt

Lista wybranych projektów 319 kB
Wyniki głosowania w ramach II edycji
Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego
Lp.
1.
Dzielnica
Aleje
2.
Antoniów
3.
4.
5.
Błędów
Broadway
Gołonóg
6.
Kasprzak
Tytuł projektu
Zagospodarowanie
terenu pomiędzy
blokami nr 12,16,19
ul. Mickiewicza –
budowa parkingu
Zielony parking na os.
Mickiewicza
– ul. Krasińskiego wraz
z ławkami i
utwardzoną ścieżką
Czynny wypoczynek
dla mojej rodziny
Grill i doposażenie
Świetlicy
Środowiskowej
w Antoniowie
Budowa chodnika
Nasze otoczenie
Utworzenie miejsc
parkingowych w
rejonie budynków przy
ul. Cedlera 17
Remont chodników
w obrębie budynków
oraz przy ulicy: od
końca budynku
Tysiąclecia 15 w
kierunku przedszkola
i budynku Kasprzaka
24 w kierunku
ogrodzenia szkoły
do placu Hutnika; ciąg
pieszy od budynku
Kasprzaka 28 i dalej
w kierunku Kasprzaka
24
Zakup zestawu do
nagłośnienia i
częściowy remont PKZ
– KLUBU UNIKAT
Biblioteka łączy
pokolenia
Szacunkowy koszt
31 200,00zł
61 000,00zł
82 000,00zł
66 050,00 zł
100 000,00 zł
241 000,00 zł
311 650,00 zł
166 100,00 zł
36 300,00 zł
70 000,00 zł
7.
Kuźniczka Nowa
8.
Spotkajmy się
Łęka
9.
Łęknice
10.
Remont nawierzchni
chodników (droga
osiedlowa – od ul.
Młodych wokół bloków
64/62/60/58/56)
Wykonanie trwałej
nawierzchni drogi
dojazdowej od ul.
Młodych do garaży i
działek rekreacyjnych
Modernizacja boiska
do siatkówki plażowej
Łosień
11.
Manhattan
12.
Marianki-Ratanice
Od juniora do seniora
– doposażenie
świetlicy i prowadzenie
zajęć dla dzieci,
młodzieży oraz
seniorów z Łęki oraz
doposażenie placu
zabaw w Łęce*
Zakup nowości
książkowych dla filii
nr 20 MBP
Budowa drogi
dojazdowej do garaży
przy ulicy Topolowej
(oś. Łęknice)
Doposażenie placu
zabaw pomiędzy ulicą
Topolowa 32-50 wraz
z wykonaniem
ogrodzenia
Chodnik na
ul.Łaskowej
Klub Seniora i Juniora
Manhattan na Osiedlu
Sikorskiego
Placyk rekreacyjny
z siłownią pod
chmurką
Zakup książek i
wyposażenia dla Filii nr
5 Miejskiej Biblioteki
Publicznej działającej
w dzielnicy Manhattan
Projekt rozbudowy linii
oświetlenia ulicznego
ulicy Ratanice
205 500,00 zł
55 500,00 zł
43 000,00 zł
57 000,00 zł
70 979,00 zł
9 960,00 zł
111 000,00 zł
65 000,00 zł
116 509,91 zł
225 186,04 zł
97 900,00 zł
100 000,00 zł
39 000,00 zł
13.
Mydlice Południowe
14.
Mydlice Północne
15.
Okradzionów
Droga Marzeń
Modernizacja
nawierzchni drogi
osiedlowej przy
ul. Ludowej 23
i 25
Zakup książek i
wyposażenia dla Filii
nr 18 MBP w Dąbrowie
Górniczej
Budowa 20
ekologicznych miejsc
parkingowych przy ul.
Legionów Polskich 101
i 107. Utwardzenie
zdewastowanego
trawnika
ekologicznymi płytami
ażurowymi
Nasadzenie żywopłotu
pomiędzy strefą
parkingową a
urządzeniami
zabawowymi na placu
przy ul. Legionów
Polskich w otoczeniu
bloków nr 133, 135,
137, 139 i 141.
Centrum Rozrywki dla
Starszych i Młodszych
Zagospodarowanie
terenu pomiędzy
blokami przy ul.
Chopina i ul.
Łukasińskiego wraz
z utworzeniem miejsc
parkingowych
Modernizacja
pracowni
multimedialnej dla
społeczności lokalnej,
w tym seniorów i
młodzieży dzielnicy
Mydlice Północne
w Zespole Szkół
Sportowych im.
Polskich Olimpijczyków
Doposażenie Świetlicy
Środowiskowej
w Rudach działającej
przy Pałacu Kultury
220 000,00 zł
195 500,00 zł
70 000,00 zł
75 000,00 zł
7 500,00 zł
221 600,00 zł
30 000,00 zł
111 250,00 zł
19 000,00 zł
16.
Piekło
17.
Reden
18.
Reden-Adamiecki
19.
Stary Gołonóg
20.
Staszic-Podlesie
21.
Strzemieszyce Małe
22.
Strzemieszyce Wielkie
Zagłębia w Dąbrowie
Górniczej
Doposażenie i
odnowienie budynku
OSP Okradzionów
Ogródek sportoworekreacyjny
„Na przystani”
Modernizacja boiska
sportowego oraz
rewitalizacja skwerów
w obrębie Górników
Redenu
i Skibińskiego
Remont nawierzchni
wraz z budową nowych
miejsc parkingowych
Bezpiecznie, godnie
i wygodnie
na ul. Wybickiego
4,6,8,10, Szenwalda
1,3; Kwiatkowskiego
Wymiana nawierzchni
chodnika wzdłuż
budynku Krasickiego
3 od strony wejścia do
klatek schodowych
Plac codziennej
rozrywki
Przyjazne podwórko
Nowoczesny
i bezpieczny plac
zabaw
Dzielnicowe Centrum
Kultury i Sportu
Zakup książek dla filii
nr 9 Miejskiej
Biblioteki Publicznej
Strzemieszyce Małe
Bezpieczne przejście
przy ulicy
Głównej/Koksowniczej
Doposażenie placówki
PKZ Świetlica
Środowiskowa
w Strzemieszycach
Małych ul. Główna 61
Siłownia zewnętrzna
na terenie placu
szkolnego
69 500,00 zł
75 000,00 zł
434 000,00 zł
465 400,00 zł
198 850,00 zł
60 500,00 zł
12 000,00 zł
8 900,00 zł
150 000,00 zł
70 500,00 zł
10 500,00 zł
11 480,00 zł
17 200,00 zł
60 000,00 zł
23.
Śródmieście
24.
Trzebiesławice
Modernizacja
pracowni
multimedialnej oraz
utworzenie kącika
multimedialnego w
bibliotece
Renowacja miejsca
wypoczynku
„Wywierzyska”
Dąbrowa Górnicza –
Strzemieszyce
ul. Strzemieszycka
Dofinansowanie
działalności
edukacyjnej dla Filii nr
8 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w
Strzemieszycach
Wielkich
Park „Srocza Góra”
Boisko do siatkówki
plażowej
Remont chodników
oraz wykonanie miejsc
postojowych dla
pojazdów wzdłuż drogi
osiedlowej (pomiędzy
ulicą 3 Maja a
Sienkiewicza w
Dąbrowie Górniczej)
Dofinansowanie
działalności kulturalnooświatowej Biblioteki
Głównej – Miejskiej
Biblioteki Publicznej w
Dąbrowie Górniczej
Modernizacja
chodników Wspólnoty
Mieszkaniowej Okrzei
7
Więcej zieleni w
Centrum –
zagospodarowanie
zielenią terenu wokół
wspólnoty Królowej
Jadwigi
6 B w Dąbrowie
Górniczej
Plac zabaw dla
młodzieży i dorosłych,
czyli Street Workout
41 500,00 zł
237 130,00 zł
35 000,00 zł
50 000,00 zł
85 000,00 zł
217 700,00 zł
65 000,00 zł
128 420,00 zł
60 000,00 zł
89 000,00 zł
i Parkour Park oraz
doposażenie placu
zabaw dla dzieci
25.
Ogrodzenie kompleksu
sportowego przy ul.
Idzikowskiego 68 C
w Dąbrowie Górniczej
i zakup sprzętu do
pielęgnacji płyty boiska
Tucznawa-Bugaj-Sikorka
wraz z niezbędnym
doposażeniem
Zakup książek oraz
wyposażenie meblowe
„Kącik malucha” dla
filii nr 16 Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Dąbrowie Górniczej
26.
Budowa chodnika na
ulicy Tworzeń
Wykafelkowanie
rampy i schodów;
Tworzeń
Montaż barierki
ochronnej – rampa
+ schody na ul. Łącznej
31
27.
Ujejska Strefa Ruchu
Zagospodarowanie
Ujejsce
terenu wokół Remizy
OSP w Ujejscu wraz z
doposażeniem placu
zabaw w nowe
urządzenia
28.
Budowa węzła
cieplnego w kościele
P.W. Św. Marii
Magdaleny
Ząbkowice
w Ząbkowicach przy
ulicy Oświecenia 34
Budowa siłowni
zewnętrznej na boisku
Gimnazjum nr 9
29.
Multimedialne
Laboratorium Kosmosu
Położenie kostki
Zielona-Korzeniec-Dziewiąty
brukowej na drodze
dojazdowej do
wspólnot
mieszkaniowych przy
ul. Limanowskiego 55,
57 i 59
* Projekt, który otrzymał dofinansowanie ze względu na najwyższą frekwencję.
140 046,33 zł
20 000,00 zł
203 000,00 zł
3 500,00 zł
35 000,00 zł
115 000,00 zł
461 373,00 zł
158 600,00 zł
221 242,00 zł
70 300,00 zł

Podobne dokumenty