WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016 DLA

Transkrypt

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016 DLA
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS GIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016
zgodne z wykazem MEN dopuszczonym do kształcenia
KLASA II
Lp.
przedmiot
1.
Historia
2.
Język polski
tytuł
wydawnictwo
Numer
dopuszczenia
Stanisław Roszak
Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy drugiej
gimnazjum, + zeszyt ćwiczeń
Nowa Era
60/2/2010
Ewa Horwath, Grażyna Kiełb
Bliżej słowa podręcznik + zeszyt ćwiczeń (1 i 2 część)
WSiP
27/2/2009
Nowa Era
5/2/2010
Nowa Era
5/3/2010
WSiP
39/2/2009
autor
Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja
3.
Geografia
Roman Malarz
Puls Ziemi. 2
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Atlas geograficzny dla gimnazjum
II semestr Puls Ziemi. 3
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Atlas geograficzny dla gimnazjum
4.
Matematyka
Anna Bazyluk, Anna Dubiecka, Barbara
Dubiecka-Kruk, Zbigniew Góralewicz,
Tomasz Malicki, Piotr Piskorski, Henryk
Sienkiewicz, Andrzej Ziemieńczuk
5.
Informatyka
Marek Kołodziej
Informatyka. Część 1
Operon
91/1/2009
6.
Język angielski
Nicholas Tims, Ben Wetz, Jenny Quintana
English Plus 2 + zeszyt ćwiczeń (grupa podstawowa)
English Plus 3 + zeszyt ćwiczeń (grupa zaawansowana)
Oxford
300/2/2010
300/3/2011
7.
Język rosyjski
Elizaweta Chamrajewa, Elza Iwanowa, Renata
Broniarz
Wremiena 2. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę
WSiP
2/3/2009
8.
Chemia
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Nowa Era
49/2/2009
9.
Biologia
Małgorzata Jenimow
Nowa Era
58/2/2009
10.
Fizyka
Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier,
Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik,
Małgorzata Godlewska
Świat fizyki. Część 2
Podręcznik dla uczniów gimnazjum. + zeszyt ćwiczeń
ZamKor
11/2/2010
11.
Religia
Władysław Kubik, T. Czernecka
Jestem z wami
WAM
AZ-32-01/10KR-3/12
-------------
--------------
Nowa Era
77/1/2009
12.
13.
Zajęcia
artystyczne
Wiedza o
społeczeństwie
---------------------------------------------Iwona Janicka. Aleksandra Kucia, Tomasz
Maćkowski
Matematyka 2001. klasa 2
podręcznik + zeszyt ćwiczeń 1 i 2
Chemia Nowej Ery. Część II. Podręcznik dla gimnazjum +
zeszyt ćwiczeń
Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum + zeszyt
ćwiczeń A. Kasińska,E. Niemczewska-Borowczak, J.
Pawłowski
--------------------------------------------------------Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z
ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 1
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS GIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016
zgodne z wykazem MEN dopuszczonym do kształcenia
KLASA III
Lp.
przedmiot
1.
Historia
2.
Język polski
3.
Geografia
4.
5.
Matematyka
tytuł
wydawnictwo
Numer
dopuszczenia
Stanisław Roszak
Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej
gimnazjum, + zeszyt ćwiczeń
Nowa Era
60/3/2011
Ewa Horwath, Grażyna Kiełb
Bliżej słowa podręcznik + zeszyt ćwiczeń (1 i 2 część)
WSiP
27/3/2010
Roman Malarz
Puls Ziemi. 3
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Atlas geograficzny dla gimnazjum
Nowa Era
5/3/2010
Matematyka 2001. klasa 3
podręcznik + zeszyt ćwiczeń 1 i 2
WSiP
39/3/2009
Oxford
300/3/2011
autor
Anna Bazyluk, Anna Dubiecka, Barbara
Dubiecka-Kruk, Zbigniew Góralewicz,
Tomasz Malicki, Piotr Piskorski, Henryk
Sienkiewicz, Andrzej Ziemieńczuk
Ben Wetz, Diana Pye, Danuta Gryce
English Plus 3 + zeszyt ćwiczeń (gr.podstawowa)
Podręcznik z repetytorium do języka angielskiego (dodatkowo)
Język angielski
Ben Wetz, Jenny Quintana, Diana Pye,
English Plus 4 + zeszyt ćwiczeń (gr. rozszerzona)
Podręcznik z repetytorium do języka angielskiego (dodatkowo)
Oxford
300/4/2012
Elizaweta Chamrajewa, Elza Iwanowa, Renata
Broniarz
Wremiena 3. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę
WSiP
22/06
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Chemia Nowej Ery. Część III. Podręcznik dla gimnazjum +
zeszyt ćwiczeń 3
Nowa Era
49/3/2010
Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum + zeszyt
ćwiczeń
Nowa Era
58/3/2010
Świat fizyki. Część 3
Podręcznik dla uczniów gimnazjum. + zeszyt ćwiczeń 3
ZamKor
11/3/2010
6.
Język rosyjski
7.
Chemia
8.
Biologia
9.
Fizyka
10.
Plastyka
Katarzyna Czernicka
Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum
Operon
47/2009
11.
Religia
Ks. Władysław Kubik
Chodźmy razem
WAM
AZ-33-01/10KR-4/13
Iwona Janicka. Aleksandra Kucia, Tomasz
Maćkowski
Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z
ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część II
Żyję i działam bezpiecznie
Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum
Nowa Era
77/2/2009
Nowa Era
17/2009
--------------
12.
13.
14.
15.
Wiedza o
społeczeństwie
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Zajęcia
techniczne
Zajęcia
artystyczne
B. Sągin, A.Boczarowski, M.Sęktas
Zeszytć ćwiczeń autorów: M. Jaworowska,
J.Pawłowska, J.Pawłowski, M. Zalewska
Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier,
Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik,
Małgorzata Godlewska
Jarosław Słoma, Grzegorz Zając
----------------------------------------------
---------------------------------------------------------
-------------
------------------------
--------------------------
------------------