Nowe umowy Rodan Systems 30.06.2009. Spółka Rodan Systems

Transkrypt

Nowe umowy Rodan Systems 30.06.2009. Spółka Rodan Systems
Nowe umowy Rodan Systems
30.06.2009.
Spółka Rodan Systems S.A. podpisała 2 nowe umowy z Urzędem Miasta Racibórz oraz
Urzędem Miasta i Gminy Włocławek.
Przedmiotem pierwszej umowy jest dostawa sprzętu i oprogramowania dla projektu "Rozwój
elektronicznych usług publicznych w UM Racibórz ”. Umowa obejmuje zakup, dostawę, konfigurację
oraz uruchomienie infrastruktury komputerowej Urzędu Miasta Racibórz, wdrożenie BIP wraz z
integracją oraz migracją danych a także aktualizację oprogramowania Elektronicznego Obiegu
Dokumentów w zakresie integracji z SEKAP.
Przedmiotem umowy z Urzędem Miasta i Gminy Włocławek jest konserwacja systemu obiegu
dokumentów OfficeObjects ®DocMan wykorzystywanego w urzędzie od 2004 roku.
Łączna wartość kontraktów wynosi ponad 250 000 PLN brutto.