Generuj PDF z tej stronie - Warmińsko

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie - Warmińsko
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/316,SWIATECZNE-SPOTKANIE-29032013.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 11:28
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE (29/03/2013)
Autor:
W Komendzie W-MOSG odbyło się 29 marca spotkanie kadry
kierowniczej przed zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy połączone z
uroczystym akcentem pożegnania przedstawicieli II Wydziału Lotniczego
Biura Lotnictwa SG. Kierownictwo Oddziału - płk SG Jarosław
Kowalkowski, ppłk SG Iwona Łatunowicz i ppłk SG Mariusz Haraf życzyło funkcjonariuszom SG zdrowia i spokoju w świątecznym czasie,
spędzonym zarówno w gronie rodziny, jak i w służbie. Dodatkowym
akcentem był moment pożegnania przedstawicieli II Wydziału
Lotniczego. Wydział Lotniczy po 13 latach współpracy z kadrą
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej kończy działalność
w Kętrzynie i na lotnisku Wilamowo. Ciepłym słowem podkreślono
dotychczasowe współdziałanie, wyrażając nadzieję, że służbowe drogi
przetną się jeszcze podczas patrolowania granic państwa. Wyrazy
uznania i powodzenia w nowych strukturach, w imieniu funkcjonariuszy
Wydziału Lotniczego, przyjął naczelnik kpt. SG Jerzy Przybyłek Wydział
Lotniczy utworzono w strukturach Oddziału w 2000 roku, a 8 lat później
włączono tę komórkę organizacyjną w struktury Komendy Głównej SG.
W Komendzie W-MOSG odbyło się 29 marca spotkanie kadry kierowniczej przed
zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy połączone z uroczystym akcentem
pożegnania przedstawicieli II Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa SG.
Kierownictwo Oddziału - płk SG Jarosław Kowalkowski, ppłk SG Iwona Łatunowicz i ppłk SG
Mariusz Haraf - życzyło funkcjonariuszom SG zdrowia i spokoju w świątecznym czasie,
spędzonym zarówno w gronie rodziny, jak i w służbie.
Dodatkowym akcentem był moment pożegnania przedstawicieli II Wydziału Lotniczego.
Wydział Lotniczy po 13 latach współpracy z kadrą Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej kończy działalność w Kętrzynie i na lotnisku Wilamowo. Ciepłym słowem
podkreślono dotychczasowe współdziałanie, wyrażając nadzieję, że służbowe drogi przetną
się jeszcze podczas patrolowania granic państwa. Wyrazy uznania i powodzenia w nowych
strukturach, w imieniu funkcjonariuszy Wydziału Lotniczego, przyjął naczelnik kpt. SG Jerzy
Przybyłek
Wydział Lotniczy utworzono w strukturach Oddziału w 2000 roku, a 8 lat później włączono
tę komórkę organizacyjną w struktury Komendy Głównej SG.