W tym tygodniu na Wyspie 1

Transkrypt

W tym tygodniu na Wyspie 1
W tym tygodniu na
Wyspie…
ZŁOTKA i PEREŁKI zapoznały się z zabawami, w które
można bawić się na śniegu – jazda na sankach, na nartach, lepienie
bałwana, rzucanie śnieżkami, a także ze sportami zimowymi –
saneczkarstwo, narty, łyżwiarstwo. Razem z panią Karoliną dzieci
rozmawiały na temat zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na
śniegu. Najmłodsze przedszkolaki nauczyły się wierszyka I. Salach
„Śnieg”
Przez styczniową nockę całą
dużo śniegu napadało.
To uciecha jest dla dzieci.
Patrzcie! Z nieba puszek leci.
Zabierzemy łyżwy, sanki,
ulepimy dwa bałwanki.
Koleżanki z kolegami
będą rzucać się śnieżkami.
W tym tygodniu rozpoczęliśmy cykl spotkań z baśnią. Nasze przygody z
wyobraźnią i magią zaczęliśmy słuchając baśni „Królowa śniegu” H. CH.
Andersena. Razem ze starszakami –
PIRATAMI i ODKRYWCAMI metodą
kinezjologii edukacyjnej wykonaliśmy pracę
plastyczną pt.: „Zamek Królowej Śniegu”.
Oprócz tego Złotka i Perełki poznały
zjawisko atmosferyczne – lód.
Rozmawialiśmy o tym jak powstają sople
lodu. Dzieci przeliczały sople w zakresie 3
oraz określały wielkość sopli – mały, duży,
mniejszy, większy.
PIRACI i ODKRYWCY rozmawiali o
bezpiecznych zimowych zabawach. Podczas
rozmów z wychowawczyniami dzieci
kształtowały nawyki bezpiecznej zabawy na
śniegu. Wysłuchaliśmy opowiadania H.
Zdzitowskiej „Zabawy na śniegu”.
Ćwiczyliśmy umiejętność układania zdań oraz
rozwiązywania zagadek. Naśladowaliśmy
jazdę na sankach – jeździliśmy na gazetach,
bawiliśmy się również w lodowe posągi.
Tworzyliśmy wspaniałe rymy do podanych
przez nauczycielkę słów. Starsze
przedszkolaki wzięły udział w pierwszych
zajęciach z cyklu spotkań z baśnią.
Wysłuchaliśmy baśni o Królowej Śniegu i
razem z młodszymi kolegami i koleżankami
wykonaliśmy wspaniały zamek dla królowej śniegu metodą kinezjologii
edukacyjnej. Starsze przedszkolaki rozwijały w tym tygodniu umiejętność
przeliczania kul wykonanych z gazety, segregowali je według wielkości,
określali liczebniki porządkowe. Oprócz tego dzieci rozwiązywały zadania
tekstowe na dodawanie