I Liceum Ogólnokształcące - lo

Transkrypt

I Liceum Ogólnokształcące - lo
I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Prusa
TERMINARZ REKRUTACJI
Rekrutacja kandydatów do trzyletnich liceów
ogólnokształcących zostanie przeprowadzona
w terminie do 7 lipca 2015 roku, w tym:
1) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
od 11 do 22 maja 2015 roku;
2) składanie świadectw ukończenia gimnazjum
i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego
do 30 czerwca 2015 roku;
3) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
2 lipca 2015 roku o godz. 12.00;
4) potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia
nauki w wybranej szkole
do 6 lipca 2015 roku do godz. 12.00;
5) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7 lipca 2015 roku o godz. 12.00.
to najstarsza w Żarach placówka,
która powstała w 1945 roku.
Od lat niezmiennie prezentuje wysoki
poziom kształcenia, a absolwenci tej
szkoły
bez
problemu
zdają
najważniejszy w swoim życiu egzamin.
W trakcie nauki szkoła oferuje
możliwość wyboru języków obcych,
udział w zajęciach pozalekcyjnych
oraz szkolnych kołach zainteresowań.
Prowadzone akcje charytatywne od
lat wspierają ludzi potrzebujących
pomocy. W „Prusie” kładzie się nacisk
na aktywne uprawianie sportu,
a nowoczesna hala sportowa służy
uczniom, także po zakończeniu zajęć.
Biblioteka szkolna posiada kilkadziesiąt tysięcy woluminów oraz
stanowiska komputerowe, co ułatwia
przyswajanie niezbędnej
wiedzy.
Nowoczesna baza lokalowa stwarza
bardzo dobre warunki do nauki,
a wyposażony w monitoring obiekt
zapewnia uczniom bezpieczeństwo.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie internetowej szkoły lub
uzyskać w trakcie trwania targów
edukacyjnych.
ZAPRASZAMY
I Liceum
Ogólnokształcące
im. Bolesława Prusa
68-200 Żary ul. Podwale16
tel/fax : 68 374 36 76
www.lo-zary.pl
[email protected]
”Prus” to nie tylko nauka , to także…
Koła zainteresowań
Sprzątanie świata
Prelekcje tematyczne
Spotkania i wywiady
Zawody i turnieje sportowe
Happeningi uliczne
Imprezy okolicznościowe
Konkursy wiedzy
Spotkania integracyjne
Wycieczki krajowe
Aktywność samorządowa
Działalność charytatywna
Spektakle teatralne
więcej … www.lo-zary.pl
Wycieczki zagraniczne