KLASA VI (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

Transkrypt

KLASA VI (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
KLASA VI
(zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych przez rodziców)
Lp.
1.
2.
3.
4.
NAZWA ZAJĘĆ
EDUKACYJNYCH
Język angielski
Język polski
Matematyka
Przyroda
KLASA
6
6
6
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
ĆWICZENIA
Hot Spot 3 -podręcznik
+zeszyt ćwiczeń
"Między nami" podręcznik kl. VI nowe
wydanie
"Między nami" - zeszyt
ćwiczeń kl. VI nowe
wydanie
"Matematyka z plusem".
Matematyka 6 podręcznik + 3 zeszyty
ćwiczeń (nowe wydanie,
oznaczone ślimaczkiem)
"Tajemnice przyrody" nowa podstawa
podręcznik z płytą CD ROM klasa 6
6
"Tajemnice przyrody" nowa podstawa
ćwiczenia cz.I i II kl. VI
5.
6.
7.
Zajęcia
komputerowe
Historia
Plastyka
6
6
6
8.
Zajęcia
techniczne
6
9.
Muzyka
6
10. Religia
AUTORZY
MACMILLAN
218/3/2010
A.Łuczak, A. Murdzek
GWO
445/3/2014
A.Łuczak, A. Murdzek
GWO
……………
M. Dobrowolska, P. Zarzycki,
M. Karpiński M. Jucewicz
GWO
340/3/2014
J. Stawarz, F. Szlajfer, H.
Kowalczyk
Nowa Era
cz. I - D. Marszał, M.
Mochnacz, J. Stawarz
cz. II - D. Marszał, M. MarkoWorłowska, J.Stawarz, M.
Mańska
Nowa Era
399/3/2014
…………..
Wiesława Surdyk-Fertsch
PWN
Bogumiła Olszewska
PWN
……………
Lech Łabecki,
Marta Łabecka
Nowa Era
453/3/2014
J. Burdzy, M.Gromek, G.
Kilbach
Nowa Era
…………….
"Wierzę w święty Kościół
powszechny" - podręcznik
(nowe wydanie)
"Wędrując ku dorosłości" T.Król
tylko ćwiczenia kl. VI
Wychowanie do
życia w rodzinie
6
12
Etyka
6
Bez podręcznika
……………..
GWO
6
11
………………..
369/3/2013
"Świeżo malowane", tylko S. Stopczyk, Jose Alvarez,
zeszyt ćwiczeń, klasa 6
Maria Polkowska-Ugwu
"Jak to działa ?".
Podręcznik z ćwiczeniami
do zajęć technicznych dla
klas 4-6 szkoły
podstawowej
(kontynuacja z
poprzedniego roku)
"Wędrówki muzyczne 4 6" - podręcznik
(kontynuacja
z 4-ej klasy ) +
ćwiczenia cz. II
NUMER
DOPUSZCZ
ENIA
C.Granager, K.Stannett
Bez podręcznika
"My i historia". Historia i
społeczeństwo 6 podręcznik dla szkoły
podstawowej.
"My i historia" - zeszyt
ćwiczeń klasa 6
WYDAWNICTWO
Wydawnictwo
Konferencja Episkopatu
Archidjezezji
Polski, ks. Mariusz Czyżewski
Warszawskiej
……………………….
Rubikon, Kraków
…………………..
AZ-2301/10WA5/14
……………
……………
1

Podobne dokumenty