Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego

Transkrypt

Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlas kieg o
Uchwała Nr 58/739/07
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Planów Działania na lata 2007-2008
w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w Województwie Podlaskim
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz w oparciu o art. 27 ust. 1 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia
6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz.1658 ze zm.), w związku z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, § 5
Porozumienia nr KL/PD/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki z dnia 22 czerwca 2007 r. zawartego między Ministrem Rozwoju Regionalnego jako Instytucją Zarządzającą
Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Województwem Podlaskim jako Instytucją Pośredniczącą w zakresie
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co
następuje:
§1. Przyjmuje się do realizacji Plan Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – Rynek pracy otwarty dla wszystkich – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Przyjmuje się do realizacji Plan Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – Promocja integracji społecznej – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§3. Przyjmuje się do realizacji Plan Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VIII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – Regionalne kadry gospodarki – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§4. Przyjmuje się do realizacji Plan Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§5. Przyjmuje się do realizacji Plan Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu X Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – Pomoc Techniczna – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Strukturalnych.
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki do treści
Zalacznik 1 (DOC, 335 KB)
Plan Działania na lata 2007-2008 PO KL dla Priorytetu VI
Zalacznik 2 (DOC, 345.5 KB)
Plan Działania na lata 2007-2008 PO KL dla Priorytetu VII
Zalacznik 3 (DOC, 378.5 KB)
Plan Działania na lata 2007-2008 PO KL dla Priorytetu VIII
Zalacznik 4 (DOC, 307.5 KB)
Plan Działania na lata 2007-2008 PO KL dla Priorytetu IX
Zalacznik 5 (XLS, 148 KB)
Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2007r.
Zalacznik 6 (XLS, 122.5 KB)
do Załącznika 2 Uchwały
Metryka strony
Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Maleszewska Referat Koordynacji i Wdrażania PO KL
Data wytworzenia: 2008-01-02
Wprowadzający: Małgorzata Trawińska
Data wprowadzenia: 2008-01-09
Data modyfikacji: 2008-01-09
Opublikował: Mariusz Feszler
Data publikacji: 2008-01-09