POLISH-AMERICAN „GOOD JOE” NAGRODA “GOOD JOE” 6501 Lansing Ave

Transkrypt

POLISH-AMERICAN „GOOD JOE” NAGRODA “GOOD JOE” 6501 Lansing Ave
6501 Lansing Ave.
Cleveland, OH 44105
216-883-2828
e-mail: [email protected]
www.polishcenterofcleveland.org
POLISH-AMERICAN
March 2012, No. 3/117
Marzec 2012, Nr 3/117
„GOOD JOE”
George Sobieraj, PACC Vice
President, is being honored as "Good
Joe" by the Cleveland Society of
Poles during Polish Heritage Award
Banquet to be held on Saturday
March 24, 2012 at St Michaels
Woodside Party Center in
Broadview Heights.
NAGRODA
“GOOD JOE”
George Sobieraj,
Wiceprezydent PolskoAmerykańskiego Centrum Kultury
będzie uhonorowany jako „Good
Joe” przez The Cleveland Society
of
Poles podczas bankietu
urządzonego przez Cleveland
Society w sobotę 24 marca 2012 r.
w St Michael’s Woodside Party
Center w Broadview Heights.
George is a graduate of the
University of Dayton with a major in
Business Management. He has quite
George ukończył
a diverse background as an
Uniwersytet Dayton ze stopniem
entrepreneur and venture capitalist
Business Management. Posiada
George B. Sobieraj
and has served and is serving as a
wielostronne doświadczenie jako
director on numerous boards. He is
biznesmen, inwestor, oraz jest
currently a partner in D.C.S. & S. Limited; Glencrest
członkiem zarządu wielu firm. Obecnie jest partnerem
Properties, Ltd.; Magnum Commercial Realty;
D.C.S. & S. Limited; Glencrest Properties, Ltd.;
Prestan Products, LLC; Teal Investments LLC;
Magnum Commercial Realty; Prestan Products, LLC;
Western Reserve of Brecksville LLC; and
Teal Investments LLC; Western Reserve of
Woodhaven Partners, LLC. His first love, however,
Brecksville LLC; i Woodhaven Partners LLC. W
is Rubber City Machinery Corp. which he founded in
sposób szczególny zajmuje się firmą Rubber City
1980. Rubber City Machinery is located in Akron,
Machinery Corp. w Akron, Ohio, którą założył w 1980
Ohio and is a leader in rubber processing machinery
r. Jest znany na całym świecie jako ekspert od maszyn
throughout the world. George’s interest in the
do produkcji wyrobów z gumy. George jest członkiem
rubber industry has led him down many paths. He is
Equipment Appraisal Association of North America,
a member of the Equipment Appraisal Association of
the Machinery Dealers’ National Association i
North America, the Machinery Dealers’ National
Association For Rubber Products Manufacturers. Jest
Association and the Association For Rubber
jedynym zatwierdzonym rzeczoznawcą od maszyn do
Products Manufacturers. George is currently the
wyrobów produktów z gumy. Jego renoma skłoniła
only certified appraiser of rubber machinery in the
dyrektorów telewizji The History Channel do wysłania
United States and his reputation in the industry has
załogi filmowej do jego firmy dla przeprowadzenia
incited the directors of The History Channel to seek
wywiadu, który ukazał się w programie Modern
him out and send a crew of filmmakers to his plant in
Marvels zatytułowanym „Guma”. George brał udział
Akron to interview him for an appearance on their
w wielu innych wywiadach i napisał mnóstwo
Modern Marvels Program for a show entitled
artykułów do różnych magazynów technicznych
“Rubber”. George has been interviewed for articles
włączając „Rubber and Plastic News” oraz wygłaszał
in various publications including “Rubber and
referaty dla wielu organizacji. George udziela się w
Plastic News” on several occasions and
Forum
- March 2012 -
appeared as guest speaker for various organizations. He has
also been involved with various civic organizations over the
years including serving as president of the Seven Hills
Jaycees. George is a charter member of the Case Western
Reserve University Advisory Council for Macular
Degeneration Research and is a member of Marymount
Hospital’s Community Action Board.
George’s other love is the Polish community. Born
in the St. Hyacinth area, he is very proud of his Polish
heritage. Anyone who knows George is aware that he is
always ready to do whatever it takes to promote Polonia in the
community. Several years ago he negotiated with the
Cleveland Indians to have a Polish Night at the stadium.
Since then, this had been an annual event through 2010 which
commenced with a pre-game infield parade and a ceremonial
first pitch. The record of ticket sales for this event was in
2007 when 1,000 tickets were sold by the Polish
organizations. George had the honor of throwing out the first
pitch that year. When the International Children’s Games and
Cultural Festival were held in Cleveland, besides chauffeuring
the Polish dignitaries around Cleveland, George supplied
Cleveland Indians baseball caps to all of the athletes from
Poland as a remembrance of the event. George also organized
an annual “Polish Open” golf tournament which had become
quite popular over the years. When asked what he considers a
major accomplishment, George is quick to respond that he
considers his efforts to have the war memorial bearing the
names of two of his uncles, as well as other veterans from the
Polish neighborhood, moved from the closed St. Hyacinth
Church grounds to Calvary Cemetery to be among those
accomplishments most dear to his heart. In 2009, George
received the Polish Heritage Award from the Polonia
Foundation of which he is a Knight of Pulaski. When the
President of Poland, Bronislaw Komorowski, visited
Cleveland in December of 2010, George was honored to be
among those welcoming him to the Polish-American Cultural
Center and proud to shake his hand and take a small part in
this historical visit. In 2011, George was the Honoree of the
Ohio Chapter of The Kosciuszko Foundation at their annual
awards banquet. George served as business advisor to the
November, 2011 production of Zatańczmy, a celebration of
Polish Folk Dance performed at the Breen Center for
Performing Arts. George has been a frequent guest on the
Polish Radio Program on 90.3 FM hosted by Eugenia
Stolarczyk. He is thrilled to be the voice behind the opening
intro to Eugenia each Sunday. Currently George is proud to
serve as Vice President of the Polish-American Cultural
Center, on the board of trustees of the Polonia Foundation, on
the finance committee of St. John Cantius Church, and on the
board of trustees of the Cleveland Society of Poles of which
he is a past president. He is a member of the local chapter of
the Kosciuszko Foundation and the Union of Poles in
America-PNA of which he is Vice President of Group 33.
George resides in Granger Township in Medina County
with his wife, Karen.
His four children and eight
grandchildren all live in the area. In his spare time, he enjoys
traveling, golfing, experimenting in the kitchen (he really is a
good cook), and spending time with his family and friends.
Karen Sobieraj
Page 2
wielu organizacjach społecznych, był prezesem Seven
Hills Jaycees, jest jednym z założycieli Case Western
Reserve University Advisory Council for Molecular
Degeneration Research oraz członkiem Marymount
Hospital’s Community Action Board.
Inną pasją George’a jest Polonia. Urodzony w
okolicach parafii św. Jacka jest dumny ze swojej polskości
i jak powszechnie wiadomo jest zawsze gotów nieść
pomoc gdzie tylko potrzeba dla dobra Polonii. Parę lat
temu uzgodnił z klubem Cleveland Indians, że corocznie
na stadionie podczas ich meczu odbywał się będzie polski
wieczór. Przed rozpoczęciem meczu ma miejsce parada
wokół stadionu z udziałem całej Polonii i ceremonia
rzucenia pierwszej piłki. Kiedy w Cleveland urządzono
igrzyska młodzieżowe podarował każdemu członkowi
polskiej ekipy czapkę z godłem Indians jako pamiątkę
imprezy. Zorganizował też turniej golfowy tzw. „Polish
Open”, który stał się bardzo popularny wśród golfiarzy.
George pytany o największe swoje osiągnięcie bez
zastanowienia odpowiada, że przeniesienie wojskowego
pomnika (na którym zamieszczone są nazwiska dwóch
jego wujków jak też innych polskich weteranów) spod
kościoła św. Jacka na cmentarz Calvary. W roku 2009
George otrzymał odznaczenie Polish Heritage Award od
Polonia Foundation której jest dyrektorem. Jest bardzo
dumny z tego, że jako członek rady nadzorczej PolskoAmerykańskiego Centrum Kultury mógł witać Prezydenta
Polski, Bronisława Komorowskiego który odwiedził
Centrum w 2010 r. W 2011 r. George był honorowany
przez Ohio Chapter of Kościuszko Foundation podczas ich
corocznego bankietu. George był doradcą biznesowym
polskiego ludowego zespołu Zatańczmy, który występował
w listopadzie 2011 w Breen Center for Performing Arts.
George jast częstym gościem programu radiowego Eugenii
Stolarczyk, nadawanego na częstotliwości 90.3 FM.
Obecnie George jest dumny z tego, że jest Wiceprezesem
Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury. Jest też
członkiem zarządu Polonia Foundation, należy do komitetu
finansowego kościoła św. Jana Kantego i jest członkiem
rady zarządu The Cleveland Society of Poles, którego był
też prezesem. Jest członkiem Ohio Chapter of Kościuszko
Foundation oraz Union of Poles in America-PNA, którego
jest Wiceprezesem (Grupa 33).
George
z żoną Karen mieszkają w Granger
Township w Medina County. Mają czworo dzieci i
ośmioro wnucząt. Cała rodzina mieszka w okolicy
Cleveland. W wolnych chwilach George lubi podróżować,
grać w golfa, przyrządzać ciekawe potrawy (uchodzi za
dobrego kucharza) oraz spędzać czas w gronie rodziny i
przyjaciół.
Translated by Eugeniusz Bak
Forum
- March 2012 -
Elżbieta Ulanowska
Tym razem Trubadur (Il Trovatore)
Page 3
This time Il Trovatore (Trubadur)
Opera Circle has just started its 16th season. From 1995 and
until the Opera’s most recent production of Giuseppe Verdi’s Il
Opera Circle weszła w 16. sezon działalności. Począwszy
Trovatore, the Company has staged 30 titles. Through these
od 1995 roku do ostatniej premiery Trubadura Giuseppe
productions, Cleveland opera lovers got to know the work of
Verdiego opracowała aż 30 tytułów. Dzięki temu mogliśmy
numerous famous composers, including Bellini, Mozart, Donizetti,
poznać twórczość wielu słynnych kompozytorów, włączając
Moniuszko, Szymanowski, and others.
Bellin i ego , Mo z art a, D o n izetti ego , Mo n iu sz ki,
On February 17th and 19th this year, directors Dorota and
Szymanowskiego i innych.
Jacek Sobieski produced a dazzling
W dniach 17 i 19 lutego
piece of musical score filled with
2012 w Bohemian National
grand arias and duets vibrating with
Hall z udziałem Cleveland
unrelenting and passionate rhythm.
Women's Orchestra pod batutą
Both performances took place in the
Roberta Cronquist'a dyrektorzy
Bohemian National Hall and artists
Dorota i Jacek Sobiescy
were accompanied by the Cleveland
wystawili olśniewające dzieło
Women's Orchestra led by its
pełne długich melodii
musical director Robert Cronquist.
pulsujących niespożytą
This arsenal of virtuosity must be
energią i rytmem. Ten arsenał
presented by extraordinary voices,
wirtuozerii mu si b yć
because the ideal formula for Il
prezentowany
przez
Opera Circle: Il Trovatore at Bohemian National Hall
Trovatore
is the involvement of four
nadzwyczajne głosy, bowiem
foreground
singers
chosen
from
the
best.
With varying luck, the
idealną receptą na Trubadura jest zaangażowanie czterech
theatre
directors
around
the
world
try
to
attain
such an objective.
pierwszoplanowych śpiewaków, wybranych z najlepszych. Cel
This
goal
was
achieved
here
in
Cleveland.
taki z różnym szczęściem próbują osiągnąć dyrektorzy
The libretto of Il Trovatore is quite intricate and abounds with
wszystkich teatrów na świecie. I to się w Cleveland udało.
unlikely
situations. Much is happening not only on the stage itself,
Libretto utworu jest dość zawiłe. Obfituje w mało
but
also
in one’s imagination. These two worlds require the
prawdopodobne sytuacje. Dużo dzieje się nie tylko na scenie,
audience’s
full attention. Sometimes it is better to just step away
ale również w świecie wyobraźni. Wymaga to od widzów
from
the
sad
conflict of love and immerse oneself in the magnificent
uwagi. W tej sytuacji lepiej oderwać się od posępnego
music
and
fine
vocals.
miłosnego konfliktu i rozkoszować się efektowną muzyką i
Il
Trovatore,
like the previous productions of Opera Circle,
wokalistyką.
received
an
excellent
review in The Cleveland Plain Dealer on
Trubadur, tak jak i poprzednie przedstawienia Opery
st
.
This
time
the review was written by Mark Satola,
February
21
Circle, miał bardzo dobrą recenzję zamieszczoną w Plain Dealer
who
pointed
out
that
the
current
performance is Verdi’s third work
21 lutego, napisaną przez Mark Satola, który wspomniał, że
staged
by
Opera
Circle,
after
previously
presented La Traviata and
obecna premiera jest już trzecim dziełem Verdiego po
Rigoletto.
In
his
review,
Mr.
Satola
highly
praised the foreground
wcześniej prezentowanych Traviacie i Rigoletto. Wiele
performers:
Dominick
Rodriguez
tenor,
Brian K. Johnson entuzjastycznych słów napisał o pierwszoplanowych
baritone,
Dorota
Sobieska
–
soprano,
and
Christina
Carr - mezzowykonawcach: Dominick Rodriguez – tenor, Brian K. Johnson
soprano,
in
the
role
of
Gypsy
Azucena.
Ms.
Carr
has
sung the same
– baryton, Dorota Sobieska – sopran oraz Christina Carr –
role
in
other
theaters.
Five
additional
soloists
are
worth
mentioning
mezzosopran w roli Cyganki Azuceny. Śpiewaczka ta kreowała
as
well,
since
they
performed
beautifully
in
their
respective
roles.
już tę postać w innych teatrach. Ponadto w przedstawieniu
The
chorus,
who
received
meticulous
coaching
from
Jacek
Sobieski,
śpiewało jeszcze pięciu solistów bardzo dobrze prezentujących
included renowned singers as well as amateurs who gained
się w odtwarzanych rolach.
experience in previous performances.
W zespole chóru przygotowanego z wielką starannością
The production of Il Trovatore, which consisted of four acts
przez Jacka Sobieskiego wystąpili dyplomowani śpiewacy oraz
each with four scenes, was directed by Dorota Sobieska, who also
amatorzy ze stażem wyniesionym z poprzednich spektakli.
appeared as one of the main soloists. She was also involved in set
Reżyserem przedstawienia, składającego się z czterech
and costume design, and in selecting and hiring the artists. Wanda
aktów i czterech odsłon była Dorota Sobieska, która ponadto
Sobieska played the viola in the orchestra. Jacek, Alexandra and
wystąpiła jako solistka, była współautorem scenografii i
Julian Sobieski were in charge of stage management and technical
kostiumów oraz dokonała wyboru i zaangażowała artystów.
aspects of the production. Julian and Alexandra also sang in the
choir. The engagement of the entire family is a simple answer to the
Wanda Sobieska grała na altówce w orkiestrze. Jacek,
question why Opera Circle, in spite of its limited financial resources,
Aleksandra i Julian Sobiescy znajdują się na liście osób
is still producing new operas and not fading away from the
wykonujących prace techniczne. Aleksandra i Julian śpiewali
Cleveland opera scene. Let us hope that they will continue to make
również w chórze. Oto odpowiedź na pytanie, dlaczego Opera
beautiful music.
Circle, pomimo ograniczonych możliwości finansowych wciąż
realizuje nowe opery i nie bankrutuje. I oby tak dalej.
Elżbieta Ulanowska
Translated by Katarzyna Karelus
Forum
- March 2012 -
„It’s Good Because it’s Polish”
A Visit with Arek and Beata Trybucki
at Kraków Deli
Visits to Polish stores are an inescapable part of
our life in Polonia. We can’t imagine our kitchens without
the tastes that we’re convinced we cannot replace. We all
buy some things that come straight from Poland, whether
regularly or just every so often. What can
compare with Polish kielbasa on the
grill? What can replace our barszcz
czerwony (beet soup), żurek, or our
holiday poppy seed rolls? This is ours –
it’s the best! Can you imagine your
holiday without these traditional tastes
and smells? Is it possible?
Page 4
At the holidays this year I was treated royally in a
Polish store, and, in addition, I was also given some
excellent Delicje cookies. Standing in line at the cash
register I surreptitiously observed Arek and how he spoke
with people, how he helped them choose different products,
and I noticed his patience and sense of humor. This made
me think that there was a place in our modest Polonia press
for the Polish store and especially for its owner, who
intrigued me with his American attitude: „how can I help
you?” Kraków Deli offers a wide range of
Polish products of excellent quality and
also enjoys positive reviews from its
customers. For these reasons, and because
of my own recent positive experience there,
I decided that I should pay Arek a
“working visit” and talk with him more.
Not everybody realizes that Arek
I count myself among those
is a relatively young businessman, just 40
Polish customers who come just for the
years old. In private, but also in business,
holidays and who are the most
Arek is relentless, hard-working, tolerant,
demanding and tiresome. I usually get to
sincere, and, not insignificantly, attractive.
the store at the last minute, just when the
The owner of the Kraków Deli in Parma
holiday atmosphere is at its most chaotic
owes his business success to his
and irritating, for both customers and
experience, his hard work, and his wife,
staff. The customers are in a rush, the
without whose help, he would not have
staff behind the counter are overworked,
achieved what he has. He also stresses the
Arek Trybucki
crowds of people are in the aisles, and I
need to believe in what you’re doing. “You
expect full attention and courtesy from the young woman
have to believe that you will realize the intended goal and
waiting on me…when smiling at the next spoiled customer
persist until you have achieved it,” he asserts. In business, it
is the last thing she wants to do. Because of this, shopping
is sincerity, determination, and family that count, he
in Polish stores has always demoralized me, until…this
believes.
past Christmas, when I went as usual to the Polish store
WORKING HARD
thinking that even if I didn’t find somebody who could
help me with my questions I could at least buy pierogi and
uszka. It was then that I met at Kraków Deli Arek
Trybucki, the owner of the store. But it turns out I’m
probably the last person in town to get to know him...
Arek’s positive attitude to his customers, his
demeanor, his smile, and his professionalism were a
pleasant surprise. He advised me personally, pointed out
new products, patiently answered my absurd, certainly
irritating questions, like: “Is this sauerkraut really fresh?”,
or: „which herring do you think I’ll like?” My husband’s
silent smile explained, “My wife is just like this…” and
tried to make up for my tedious questions, but Arek took
the risk of guessing which herring I would like so I would
be satisfied and everything would be just right.
The beginning was not easy. His first experience in
retail was in 2005, when he opened Village Bakery in
Independence, without any experience of owning a business
before; he and his wife learned on the job. “People don’t see
what goes on behind the scenes”, says Arek, „work in a
bakery is very hard.” He worked fifteen-hour days six to
seven days a week, because someone had to bake all the
wonderful Polish breads, the crusty rolls, cookies, and the
pączki for which customers who wanted a sweet breakfast
would stand in line every morning. His bakery quickly
became well known and popular in the neighborhood. He
was making money, but it was taking everything he had, not
leaving him any time for a break or for his family. A
business that prospers always has a price. The family pays
this price. Arek worked alone and hired American workers
seasonally. His success in the bakery enabled him to take his
next step,
Forum
- March 2012 -
Page 5
because he believes that in times of strong competition
one can also be successful. In 2008 he took the risk of
getting out of the bakery business and opening Kraków
Deli. Here he is also the owner and a worker. He goes to
Chicago to pick up products to sell, looks after
everything, unloads and arranges the products, and on the
weekends he bakes. All the tempting treats, the Polish
sweets which we buy and admire, are the work of his own
hands.
Arek arrived in the United States in 1995. Like
many of us, he came “for a better life”. He spent two
years in New York, where he met his wife Beata. They
soon moved to Cleveland. By profession he is a pastry
chef. In his early days in the States he had a number of
jobs, some more interesting than others. He soon realized
that he would only be able to assure a stable livelihood
for his family and a hopeful future if he worked in the
field he knows best. His experience making superior
Polish baked goods was quickly appreciated. He worked
for five years in Pincus Bakery, a well-known Jewish
bakery near Cedar and Green in Beachwood. The next
three years he dedicated to another Beachwood favorite,
Davis Bakery. This work helped Arek realize his dream
of owning his own business. Already at the age of 27 he
decided that he would open his own bakery.
THE CUSTOMER IS KING
From the beginning his business operated on the
principle that the customer came first. “I want customers
to be satisfied and to find here everything that they want
to buy,” says Arek. If it turns out that the store does not
stock a product a customer wants, he will take another
trip to Chicago and find it, so the customer won’t be
disappointed. He realizes that in business you not only
take, you also give.
BUSINESS IS A GAME
Today Arek looks at the future a little more
peacefully, though the success of the store does not
guarantee that his business will last forever. He
constantly keeps the needs of the customer in mind, but
the customer decides where to shop. Arek adds that we
should appreciate the possibility of choice, that we live in
a free country, with many options. When it comes to his
own business, he says it is a type of game based on risk.
What is important in this line of work is knowledge,
experience, the trust of purveyors and customers, and the
trust of employees. A good business considers each of
these factors. A company must be a family. It’s natural to
hire
Arek Trybucki and Agata Wojno
people whom you trust. Arek stresses, „Without my wife’s
help, I would not be able to manage.” The success of the
store should also be attributed to his family and to his
employees. His sixteen-year-old daughter Izabel already
helps out at the store, and his eleven-year-old son Nicholas
may in the future also relieve some of his father’s burden.
Arek hires people on whose professionalism he can rely; he
praises his sales clerk Marcie, whose work he especially
appreciates.
Is there life outside the store? Arek has been
fascinated by soccer for years. Besides the products at the
entrance saying “buy me”, one can see a poster of Polish
soccer players on the wall when entering the store. The
pictures include the autographs of the players, and Arek, too,
because the players are friends of his, with whom he’s in
regular contact. The goalkeeper Radek Majdan is a friend of
Arek’s; they played soccer together as teenagers in Pogoń
Szczecin. Arek was a talented young player, but a serious
medical problem with his knees hindered his soccer career.
Polish soccer’s loss is Cleveland’s gain! Now Polonia can
shop in his Kraków Deli, a successful, prospering business.
Arek Trybucki celebrated his 40th birthday on
February 12th, 2012. The Forum’s Editorial Board and his
many customers extend their best wishes. May he find the
right balance between his work and family and time for
friends and relaxation. May he meet many interesting people
along the way and enjoy the companionship of his loved
ones and the health and energy needed for further success.
With thanks for our very nice chat,
Agata Wojno
Translated by Sean Martin
Tekst w języku polskim zamieszczono w poprzednim
numerze Forum.
Forum
- March 2012 -
Stanisław Kwiatkowski
Uczyć widzenia nas
Kiedy przyjechałem do Stanów, a było to ponad 30 lat
temu, pracowałem w fabryce jako operator maszyn. Najpierw
jednak musiałem się sprawdzić jako pomocnik operatora.
Przydzielono mnie do starszego pana, zupełnie sympatycznego i
odnoszącego się do mnie z wyrozumiałością. Mówił po polsku
z lekkim akcentem i byłem przekonany, że urodził się i
wychował w Stanach w rodzinie polskiej. Na moje pytanie skąd
pochodzi, odpowiedział, że urodził się i wychował w Cleveland.
Jest z pochodzenia Słowakiem, a polskiego nauczył się od
kolegów, Polaków w Slavic Village. Zdziwiłem się nieco, ale
nie miałem powodów mu nie wierzyć. Nieco później
dowiedziałem się od kolegów z pracy, że mój majster urodził
się w Cleveland w polskiej rodzinie, tylko wstydzi się przyznać
do swojej polskości. Byłem trochę zaszokowany tym i nie
bardzo wiedziałem, o co w tym wszystkich chodzi. Później
spotkałem jeszcze kilka osób, które zapierały się swoich
polskich korzeni.
Gdy po jakimś czasie poznałem lepiej angielski,
zacząłem wyłapywać w prasie, radio, telewizji i wśród
spotkanych ludzi "dowcipy polskie", "polskie obozy
koncentracyjne" i tym podobne rzeczy. Zastanawiałem się, co
można z tym zrobić i jak na to reagować. Mój telefon do stacji
telewizyjnej po kolejnych "polskich obozach koncentracyjnych"
został po prostu zignorowany. Zdawałem sobie sprawę, że
wykrzykiwanie na polonijnych zebraniach ma niewielki sens.
Page 6
jednak wyłącznie o semestralny kurs kultury polskiej dla
studentów. Dziekan Sadlek wysyła również zawiadomienia do
różnych organizacji z informacją o możliwościach skorzystania
z pobytu polskich naukowców i propozycją zorganizowania
wykładów, czyli jak najszerszego propagowania tego programu,
ale przede wszystkim propagowania kultury polskiej.
Jako pierwszy przyjechał do Cleveland profesor doktor
habilitowany Piotr Wilczek, historyk literatury, komparatysta,
tłumacz. Poprzednio pracował w Uniwersytecie Śląskim. W
latach 1998-2001 był profesorem wizytującym na
uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (Rice University,
University of Chicago, University of Illinois w Chicago).
Wygłaszał również wykłady gościnne na Harvard University,
University of Texas w Austin i Boston College.
W Uniwersytecie Warszawskim prof. Wilczek pełni
funkcję zastępcy dyrektora Kolegium Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, kierownika
Kolegium Artes Liberales UW oraz kierownika Studiów
Doktoranckich w AL UW. Kieruje też założoną przez siebie
Komisją do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej w IBI AL UW. Autor książek i
artykułów z zakresu literatury epok dawnych, przekładu
artystycznego współczesnej literatury polskiej. Przełożył też
kilka książek z języka angielskiego.
Miałem przyjemność być na dwóch wykładach prof.
Wilczka: w Polsko–Amerykańskim Centrum Kultury i na
zebraniu Cleveland Society of Poles. Pierwszy o literaturze
polskiej w kontekście literatury światowej, drugi o roli religii w
społeczeństwie polskim. Oba wygłoszone nienaganną
angielszczyzną, niekonwencjonalnie i ciekawie.
Zdaję sobie sprawę również z tego, że w ostatnich
dwudziestu latach wiele się zmieniło. Powody są dla mnie
raczej oczywiste: Solidarność w Polsce, polski papież, Wałęsa –
najbardziej rozpoznawalny Polak w tym kraju, inna emigracja w
latach osiemdziesiątych, coraz większa świadomość wartości
wykształcenia wśród Polonii, no i oczywiście, coraz więcej
Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia na
odpowiedzialnych stanowiskach. Dalej jednak wyskakują takie
"kwiatki', jak polskie obozy koncentracyjne, czy ostatnio,
uwaga prezydenta Ohio State University pana Gordon'a Gee,
popisującego się dowcipem typu "were shooting at each
other…. like the Polish Army". Zastanawiam się tylko, że jeśli
ktoś wyniesiony do godności prezydenta prestiżowego
uniwersytetu wykazuję taką ignorancję, to co mówić o reszcie.
Bo jest to po prostu ignorancja. Brak podstawowej wiedzy o
polskiej historii i kulturze, a na to, o ile wiem, jest tylko jedna
rada – edukacja. Dobrze się więc dzieje, że dr Alex Storozynski,
prezydent Fundacji Kościuszkowskiej wszczął kampanię
przeciwko takim wygłupom.
Niezależnie od programu zapraszania polskich
naukowców na wykłady w Cleveland State University, również
na innym clevelandzkim uniwersytecie narodziła się inicjatywa,
o której chciałbym tu wspomnieć. Jest to "travel–abroad"
program w Mandel School of Applied Social Sciences of Case
Western Reserve University, do którego mogą się przyłączyć
również studenci innych uczelni. W tym roku dzięki inicjatywie
dr Kathleen Farkas i dr Ryszarda Romaniuka została
zorganizowana grupa kilkunastu studentów, którzy wyjadą do
Polski. Warto zaznaczyć, że większość z tych młodych ludzi nie
ma żadnych korzeni polskich. Już w ramach przygotowań do
wyjazdu studenci wysłuchali szeregu wykładów na temat
historii i kultury polskiej oraz problemów socjalnych w Polsce.
Wierzę w to, że po powrocie ci młodzi ludzie staną się w
mniejszym czy większym stopniu ambasadorami polskości.
Chciałbym jednak skupić się na innej, bardzo pozytywnej
sprawie. Otóż z inicjatywy dziekana College od Liberal Arts
and Social Sciences Cleveland State University, Gregory M.
Sadlek'a, powstał komitet, który poprzez dr Strorozynskiego
nawiązał kontakt z Uniwersytetem Warszawskim. Jest to
program, którego celem jest sprowadzanie na cykl wykładów
humanistów z Polski. W założeniu komitetu nie chodzi tu
Zdaję sobie sprawę, że Cleveland nie zaimponuje takimi
programami dużym ośrodkom polonijnym, jak Chicago czy
Nowy Jork. Sądzę jednak, że dla mniejszych ośrodków może to
być szansa na kształtowanie wizji Polski takiej, jaką jest –
współczesnym, rozwiniętym krajem w Europie Środkowej. A
spojrzenie na nas, Polonusów w tym kraju, będzie lustrzanym
odbiciem tego obrazu Polski.
Forum
- March 2012 -
Stanisław Kwiatkowski
Learning about Poles and Poland
When I came to the United States, over thirty years ago, I
worked in a factory as a machine operator. First, though, I had to
work as an assistant to an operator. I was assigned to a very nice
and understanding older man. He spoke Polish with a slight
accent, and I was convinced that he was born and raised in a
Polish family in the States. When I asked where he was from, he
said he was born and raised in Cleveland. He was Slovak, but he
had learned Polish from friends in
Slavic Village. I was surprised, but I
had no reason not to believe him.
Somewhat later I found out from
friends at work that he was born in
Cleveland to a Polish family but that he
was embarrassed to admit that he was
Polish. I was a little shocked by this,
and I didn’t understand. Later I met
many others who also denied their
Polish roots.
Page 7
Dean Sadlek hopes to establish a series of visits from Polish
faculty in the humanities. The visiting faculty would not only
teach semester-long Polish courses for students but also offer
lectures and programs for local organizations interested in
teaching others about Polish culture.
Dr. Piotr Wilczek, a historian of literature and translator,
was the first to come to Cleveland. Before his position at the
University of Warsaw, he worked at the University of Silesia.
From 1998 to 2001 he was a visiting professor at several
institutions in the United States, including Rice University,
University of Chicago, and University
of Illinois at Chicago. He also gave
guest lectures at Harvard University, the
University of Texas at Austin, and
Boston College.
At the University of Warsaw
Professor Wilczek is Vice Director of
the Institute for Interdisciplinary Studies
“Artes Liberales”. He has also founded
and directs the Commission for the
Study of the Reformation in Poland and
East Central Europe. He is the author
When I knew English better, I
and editor of many books and articles on
began to notice things like Polish jokes
early modern literature and the translator
and
phrases such
as „Polish
of several books from English to Polish.
concentration
camps”
in
the
I had the pleasure to attend two talks
newspapers and on radio and TV. I
given by Professor Wilczek, at the
wondered how one should react to this.
Polish-American
Cultural Center and at
My calls to the TV stations after
Professor Piotr Wilczek
the
Cleveland
Society
of Poles. The first
repeatedly hearing „Polish concentration
was
about
the
place
of
Polish
literature
in
the world literary
camps” were simply ignored. I realized that complaining at the
canon
and
the
second
about
the
role
of
religion
in Polish
meetings of the different organizations of Polonia didn’t make
society.
Both
talks
were
given
in
impeccable
English
and were
much sense.
unusually interesting.
I realize now that much has changed in the last twenty
In addition to the plans for a program of Polish Studies
years. The reasons seem rather clear: Solidarity in Poland; a
at Cleveland State, there is another local educational initiative
Polish Pope; Lech Wałęsa – the most recognized Pole in this
worth mentioning. The Mandel School of Applied Social
country; the emigration of the 1980s; a greater awareness of the
Sciences at Case Western Reserve University has organized a
importance of education among Polonia; and, of course, more
study abroad course, which students from other universities
and more Poles and Polish Americans in important positions.
and CWRU alumni can participate in. Thanks to the work of
There are still some colorful remarks, some examples of the use
Drs. Kathleen Farkas and Richard Romaniuk, a group of
of “Polish concentration camps”, and, most recently, the remarks
students will be traveling to Poland over spring break this
of Ohio State University President Gordon Gee, saying that they
year. It is worth noting that the majority of these students are
“were shooting at each other…. like the Polish Army". If
not Polish. The group has already begun their preparations by
somebody in such a position as a president of a prestigious
attending a series of talks on Polish history and culture and on
university says something like this, I wonder what others say.
problems of social work in Poland. These students will most
Because this is simply ignorance. There is only one answer to
likely become ambassadors for Poland when they return to the
the problem of a lack of knowledge of Polish history and culture
United States.
– education. I am glad then that Dr. Alex Storozynski, President
of the Kościuszko Foundation has launched a campaign to fight
Cleveland may not be Chicago or New York when it
such ignorance.
comes to Polish cultural programs, but we have the chance to
show Poland as it is today – a modern, developing country in
More positively, I would like to focus on the initiative of
Central Europe. We, too, will be a reflection of this image of
Dean Gregory M. Sadlek, the dean of the College of Liberal Arts
Poland.
at Cleveland State University. Dean Sadlek has worked with Dr.
Translated by Sean Martin
Storozynski to establish contact with the University of Warsaw.
Forum
- March 2012 -
Page 8
SZANOWNY PANIE ALEX,
W ostatnim numerze Forum ukazał się Pański
tekst wychwalający zalety polskiej kuchni. Niewątpliwie
polska kuchnia jest wyśmienita, to znaczy bardzo
smaczna, dla nas Polaków nie dorówna jej żadna włoska,
francuska czy jakakolwiek inna. Nie rozstrzygnę sporu
pomiędzy Panem a pańskim włoskim przyjacielem,
ponieważ Wasze opinie to kwestia w tym przypadku
Waszych gustów i tradycji a nie rzetelnych faktów. Mam
za to swoje zdanie na temat polskiej kuchni i niestety
uważam, że to nasze powszechne przekonanie, że polska
kuchnia jest najlepsza, jest nieco przereklamowane, że to
nasze emocje, tęsknoty i tradycja. I tylko tyle.
Oczywiście, że sama uwielbiam gołąbki, barszcz, bigos,
nawet pierogi, nie wspomnę już o pączkach..., pysznych,
pulchnych, słodkich, „ugotowanych” w tłuszczu pączkach
– jeden ma ok. 400 kalorii...
Polska goloneczka...
jesteśmy do potraw, które nie mają dużo witamin i
minerałów, a tylko tłuszcze zwierzęce, które to w
nadmiarze odkładają się w ciele najpierw małego
człowieka, później skutkując otyłością osób dorosłych,
aż w końcu osób starszych, które w efekcie takiego
jedzenia, bez leków obniżających poziom cholesterolu
nie są w stanie funkcjonować. I gdzie tu powód do
zachwytów nad naszą kuchnią? Jest to moja luźna
refleksja, która męczy mnie, gdyż jestem
zwolenniczką zdrowego odżywiania się i za nic nie
mogę dań polskich wciągnąć na moją listę
pożytecznych dla organizmu człowieka. Najlepszy
tutaj jest popularny obrazek rodziców karmiących
niejadka pierogami i cieszących się przy tym, że
dziecko tak pięknie je kolejną porcję pustych kalorii.
Pączki (8x400 = 3200 przepysznych kalorii
Zatem, nawet jeśli to lubię, to staram się te
polskie smakołyki jeść tylko „od święta”, żeby nie
ładować w siebie zbyt często tych pustych kalorii. I w tym
miejscu Panie Alex obie kuchnie, polska i włoska, oprócz
tego, że wybornie smakują są jednocześnie tłuste i
naładowane węglowodanami. Współczesne trendy
zdrowego żywienia nie akceptują większości naszych
wyśmienitych potraw.
Od wieków polska kuchnia króluje na polskich
stołach, jako nieodłączny element codziennych posiłków i
wszelkich przyjęć. Nie zastanawiając się nad skutkami
ubocznymi tej kuchni, od małego przyzwyczajani
Jaką wartość odżywczą mają polskie mielone
kotlety, o których Pan wspomina? Kotlety obciekające
tłuszczem. A to właśnie nasza polska kuchnia. I proszę
nie mówić, że nie mam racji, bo latem 2011 roku
spędziłam 2 tygodnie w Polsce. Gdybym stołowała się
u mamy, to mogłabym tylko powiedzieć, że moja
mama ciężko gotuje, ale nie, podróżowałam po kraju,
stołując się w bardzo dobrych polskich restauracjach.
Wszystko było pyszne. Oczywiście, że tak!
Amerykanie podróżujący ze mną byli zachwyceni
polskimi potrawami – w tym kontekście to nawet
rozumiem Pana opinię, ale... przyjrzyjmy się
zagadnieniu bliżej. Polskie pierogi, naleśniki z
jagodami, wieprzowinka po zbójecku, smalczyk z
wiejskim chlebem z pieca, bigos myśliwski z kiełbasą,
GOLONKA z piwem, kopytka, placki ziemniaczane
ze śmietaną, kotlet schabowy itp.itd. I co? Ślinka
cieknie... - węglowodany i tłuszcze
Forum
- March 2012 -
Page 9
“Potęga Śmiechu”
Pierogi
plus tłuszcze i węglowodany, plus znikoma ilość
warzywek na boku. I wszyscy są zadowoleni.
DOBRE BO POLSKIE, pyszne nawet. Wróciłam do
USA z dumą zdobytych kilku funtów. A moi
przyjaciele Amerykanie, zajadający się polskimi
potrawami, pod koniec pobytu już nie mogli patrzeć
na pierogi i kotlet schabowy i rozglądali się za
czymś lekkim, prosząc o jakieś warzywka na parze i
jogurt naturalny...
GDZIE SENS? W tej polskiej kuchni?
Wielu z nas tłumaczy się, że nadmiar kilogramów to
wada genetyczna, zażywane leki, „taki już mój
urok” i
nic poza tym. I tylko przemysł
farmaceutyczny zarabia na takich zwolennikach
„świetnej” polskiej kuchni.
Drogi Panie, muszę Pana rozczarować, ale
po części zgadzam się z pańskim włoskim kolegą –
bo nie ma nic na świecie lepszego niż tiramisu.
Kiedy ktoś postawi przede mną najlepsze wypieki
polskiej kuchni i najlepsze włoskie tiramisu,
wybiorę tiramisu... i pączki pójdą w odstawkę.
W sobotni wieczór 3 marca 2012 roku gościliśmy
Jana Pietrzaka, który w Polsko-Amerykańskim
Centrum Kultury wystąpił w programie „Potęga
śmiechu”. Na sali zgromadziło się około 140 widzów, a
występ udowodnił raz jeszcze, że artysta to król
polskiego kabaretu o 50-letnim doświadczeniu
estradowym. Cięte i ostre monologi, wspomnienia o
czasach PRL rozbawiały publiczność do łez. Pietrzak to
niewątpliwie artysta wszechstronny – autor tekstów i
piosenek oraz ich wykonawca grający na gitarze, który
doskonale wyczuwa publiczność i potrafi bawić ją
przez kilka godzin. Mocny, lekko zachrypnięty głos
twórcy „Egidy” brzmi nadal czysto, raz melancholijnie,
raz dramatycznie. Artysta prowadził z publicznością
rozmowę estradową mocno osadzoną w polskiej
historii. Była w niej tradycyjna nuta patriotyzmu, jak
też zadumy, a nawet dość ostrej krytyki obecnych
władz. Artysta ma jednak prawo do własnej wizji
swojej sztuki, którą nam widzom przychodzi albo
akceptować albo odrzucać. Jedno jest pewne – program
Jana Pietrzaka mógł się jednym podobać, innym mniej
ze względu na treści, ale z pewnością był profesjonalny
pod względem artystycznym. Mieliśmy okazję
otrzymać pokaźną dawkę leczniczego humoru, za co
dziękujemy wykonawcy i wszystkim organizatorom.
Darek W.
Polska kuchnia, Panie Alex, to nasza
tradycja – podkreślam, to smak dzieciństwa, to
tęsknota, to idealizowanie tych smaków na
emigracji, to dom rodzinny i kotlety smażone na
tłuszczu, ale podane z uśmiechem i sercem matki.
To smak polskich świąt i niech ten smak na święta
nam towarzyszy, nie może go przecież wtedy
zabraknąć. Ale – litości – tylko na święta! Bo
częściej to już przestanie być kuszący i dobry, a
stanie się szkodliwy.
Z poważaniem,
Autor pragnie pozostać anonimowy
Jan Pietrzak w Centrum
Forum
- March 2012 -
Page 10
W Centrum i okolicach
Sobota 24 marca
Niedziela 25 marca, godz. 2:00 PM
Niedziela 1 kwietnia, godz. 12.30 PM
Niedziela 1 kwietnia
Czwartek, 12 kwietnia 8:00 PM
Sobota 21 kwietnia, godz. 6:30 PM
Niedziela 29 kwietnia, godz. 1:00 PM
Czwartek 3 maja, godz. 7:00 PM
Niedziela 6 maja, godz. 2:00 PM
Niedziela 6 maja
Sobota 12 maja
Bankiet Cleveland Society na cześć George Sobieraj
Program poswięcony życiu i poezji Wisławy Szymborskiej
Obiad Wielkanocny - Święconka
Prelekcja Medyczna w Centrum
Koncert zespołu VOX i kabaretu RAK w Centrum
Reverse Raffle w Centrum
Parada 3 Maja w Slavic Village Washington Park
Przyjęcie w święto 3 Maja w Centrum
Parada 3 Maja w Parma
Występ teatru z Toronto w Centrum, “Tajemnice Ordonki”
Wyjazd autokarowy do Dublina na otwarcie parku
im. Tadeusza Kościuszki
Social and Cultural Events at the Center & Slavic Village
Saturday, March 24
Sunday, March 25, 2:00 PM
Sunday, April 1, 12:30 PM
Sunday, April 1, 1:30 PM
Thursday, April 12, 8:00 PM
Saturday, April 21, 6:30 PM
Sunday, April 29, 1:00 PM
Thursday, May 3, 7:00 PM
Sunday, May 6, 2:00 PM
Sunday, May 6
Saturday, May 12
CSOP Banquet at St Michaels on Mill Rd in Broadview
Heights honoring George Sobieraj
Celebration of the poetry and life of Wislawa Szymborska
Traditional Polish Easter Dinner - Swieconka
Medical Presentation PWA & PACC
Concert VOX and Cabaret RAK at PACC
Reverse Raffle at PACC
Constitution Day Parade, Slavic Village Washington Park
Polish Constitution Day Reception at PACC
Constitution Day Parade in Parma
Theater from Toronto at PACC, “Tajemnice Ordonki”
Dedication of Kosciuszko Park in Dublin OH, Bus Trip
WISLAWA SZYMBORSKA (1923-2012)
Serdecznie zapraszamy na
program poświęcony poezji i życiu
WISŁAWY SZYMBORSKIEJ w
niedzielę 25 marca o
godzinie 2:00 PM w PolskoAmerykańskim Centrum Kultury,
6501 Lansing Ave, Cleveland.
Program poprowadzi
Joanna Trzeciak, profesor
literatury i językoznawstwa w Kent
State University, autorka wielu
nagradzanych przekładów wierszy
Wisławy Szymborskiej.
Zapewniamy smaczne desery i napoje.
Wstęp wolny.
Zapraszamy.
Please join us for “In
Abundance: A Celebration of
the Poetry and Life of
WISLAWA SZYMBORSKA”
on Sunday, March 25th at
2:00 PM in the PolishAmerican Cultural Center,
6501 Lansing Ave., Cleveland,
featuring Joanna Trzeciak,
Szymborska’s award-winning
translator and professor of
translation studies at Kent State
University. Light snacks and
beverages will be served.
All are welcome.
Forum
- March 2012 -
Page 11
OUR SPONSORS
Komorowski Funeral Home: 4105 East 71 St, tel. 216-341-1854 lub
2258 Professor St., tel. 216-771-1558
*
Golubski Funeral Home: 6500 Fullerton Ave, tel. 216-341-0940 lub
5986 Ridge Rd., tel. 440-886-0200 (mówimy po polsku)
*
Sokolowski’s University Inn
1201 University Road, Cleveland, Ohio 44113, tel. 216-771-9236
Private parties, showers, weddings, business lunches, cafeteria services
*
Fowler Electric Co. – Eugene Trela, tel. 440-786-9777
*
Krakow Deli – 5767 Ridge Rd Parma, OH 44129, tel. 440 292 0357
Polish Store with great assortment of Polish meats and imported goods
*
Health Merit Co. – Health Care System – Dr. Michał Klymiuk-Wieczerski, President,
3878 East 71 Street, Cleveland, tel. 216-341-1414
*
The Original Mattress Factory – Ronald Trzcinski , tel. 216-661-3888
*
Architectural Rendering – Kuba Wisniewski, tel. 440-582-2367
*
Heights Drapery Co. – Alina Czernec, tel. 216-642-8744
*
Opera Circle – Dorota i Jacek Sobieski, tel. 216-441-2822
*
Polish Radio Program – Eugenia Stolarczyk – WERE 1490 AM, Sun. 9:00 – 10:00 AM
WCPN – 90.3 FM, Sun. 9:00 – 10 PM
*
Polish Radio Program – “Memories of Poland”, Anna Klik i Monika Sochecki
WCSB 89.3 FM, Sat. 12:30 – 2:00 PM
*
Evelyn & Jerry Jablonski
Insurance Agency, Notary Public, TOEFL, translations, tutoring (all subjects, all levels);
5437 State Rd, Parma, OH and 14660 Alexander Rd, Walton Hills, OH
tel. 440-317-0548 lub 440-317-0695
*
Third Federal Savings and Loans
Marc A. Stefanski, Chairman and CEO, tel. 216-429-5325
*
Polish-American Cultural Center
6501 Lansing Avenue
Cleveland, OH 44105
NONPROFIT ORG.
U.S. Postage Paid
Cleveland, OH
Permit No. 165
Polsko-Amerykańskie Centrum Kultury zaprasza na fantastyczny
wiosenny koncert w wykonaniu kabaretu RAK oraz grupy muzycznej VOX w
czwartek, 12 kwietnia 2012 o godz. 8:00 PM. „Szczęśliwej Drogi, już czas...”
to wspaniały program! Nie zabraknie dobrego humoru i doskonałej piosenki.
Grupa VOX powstała w 1978. Zespół wygrywał plebiscyty radiowe, telewizyjne i
prasowe, a publiczność szalała... Koncertowali w wielu krajach Europy i ośrodkach
polonijnych w USA, Kanadzie i Australii - ich utwory znamy od dawna, a koncerty
wiemy, że są wyśmienite!
Kabaret RAK tworzą Krzysztof Hanke, Grzegorz Poloczek i Krzysztof Respondek
- trójka artystów z Rudy Śląskiej. Już od 30 lat występują dla ludzi, którzy chcą odrobiny
wytchnienia oraz chcą się dobrze, beztrosko bawić, śmiać i zapomnieć o codziennych
problemach.
Bilety do nabycia w:
PACC
Cosmopolitan Agency
Chałasinski Insurance
Ameripol
Kraków Deli
Seven Roses
F O R U M
CLEVELAND , OH 44105 * 6501 LANSING AVENUE - Phone/fax 216 - 883 - 2828
E-mail: [email protected], Publisher: Polish-American Cultural Center. Fr. Jerzy Kusy - Editor in Chief (216-798-4775), Stanislaw
Kwiatkowski - Editor in Chief Emeritus, Dariusz Wojno - Managing Editor, Editorial Contributors: Eugeniusz Bak, Alexandra Hart, Joseph Hart,
Katarzyna Karelus, Sean Martin, Halina Mazurak, Malgorzata Oleksy, Ryszard Romaniuk, Elzbieta Ulanowski, Zofia Wisniewski, Agata Wojno.