TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404

Transkrypt

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I G
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404
TECHNIKUM TURYSTYCZNO – GASTRONOMICZNE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Przypominamy że w drugim tygodniu września w szkole odbędzie się
„GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW”
JĘZYK POLSKI
“NOWE Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka” cz. 1.1 i 1.2
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski, WSiP
JĘZYK OBCY ANGIELSKI
Podręcznik zostanie podany po teście diagnostycznym we wrześniu.
JĘZYK OBCY NIEMIECKI (grupa międzyoddziałowa)
Alles klar - Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik, WSiP.
JEZYK ROSYJSKI (grupa międzyoddziałowa)
Wot i my 1.Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych, Małgorzata Wiatr-Kmieciak,
Sławomira Wujec, Wydawnictwo Szkolne PWN.
JĘZYK OBCY FRANCUSKI (grupa międzyoddziałowa)
Version Originale 1. M.Denyer, A. Garmendia, ML.Lions-Olivieri
Wydawnictwo LektorKlett
JĘZYK OBCY HISZPAŃSKI (grupa międzyoddziałowa)
Aula Internacional 1 Nueva Edición., Jaime Corpas, Eva Garcia, Agustin Garmendia.
Wydawnictwo LektorKlett.
HISTORIA
Poznać przeszłość. Wiek XX.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. zakres podstawowy
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
W centrum uwagi
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy, Arkadiusz Janicki. Nowa Era
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Krok w przedsiębiorczość
Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Autorzy: Zbigniew
Makieła, Tomasz Rachwał, Nowa Era
GEOGRAFIA
„Oblicza geografii” zakres podstawowy Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann,
Nowa Era
BIOLOGIA
Biologia na czasie zakres podstawowy, Emilia Bonar, W.Krzeszowiec-Jeleń,
St. Czachorowski, Nowa Era
CHEMIA
“To jest chemia” Hassa Romuald, Mrzigod Aleksandra, Nowa Era
FIZYKA
Świat Fizyki - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. pod redakcją
Marii Fiałkowskiej, WSiP
MATEMATYKA
“MATeMAtyka 1” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Wojciech
Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
INFORMATYKA
Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy, Grażyna Koba, Migra
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Edukacja dla bezpieczeństwa - odkrywam na nowo - Mariusz Goniewicz, Anna W.NowakKowal,Zbigniew Smutek, Operon
WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMI
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, Agnieszka Kasperek, Marzanna
Kondratowicz, WSiP Rea
TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. I i cz II, Nowa podstawa programowa,
Małgorzata Konarzewska, WSiP Rea
PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W GASTRONOMII
Przedsiębiorstwo gastronomiczne, Autorzy: Barbara Kozłecka, Krystyna Osowska, Difin
PRACOWNIA GASTRONOMICZNA
Procesy technologiczne w gastronomii, Iwona Namysław, WSiP Rea
RELIGIA
Moje miejsce w Kościele. Red. Ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak