Andersa 2 remont dachu onduline

Transkrypt

Andersa 2 remont dachu onduline
PRZEDMIAR
45261214-7
45261320-3
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Kładzenie dachów bitumicznych
Kładzenie rynien
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
:
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
Wymiana pokrycia dachowego na płyty bitumiczne
Piekary Śląskie Andersa 2
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
41-940 Piekary Śląskie ul. Żwirki 23
Zbigniew Gwiazda (BUDOWLANA)
Ryszard Tobór (BUDOWLANA)
2012-04-24
1 kw. 12
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Zysk [Z] ..................................................................
VAT [V] ..................................................................
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
% R, S
% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
% Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
zł
Słownie:
Data opracowania
2012-04-24
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
Wymiana pokrycia na płyty Onduline
1
WYMIANA POKRYCIA
1.1 KNR 4-01
Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie
0430-09
26,00+3,5*2+4,00*3+3,70+3,80+2,80*3+4,00
1.2 KNR 4-01
0535-04
1.3 KNR 4-01
0535-06
1.4 KNR 4-01
0508-02
1.5 KNR 4-01
0535-08
1.6 KNR 4-01
0535-08
1.7 KNR 4-02
0234-11
1.8 KNR-W 4-01
0443-01
1.9 KNR-W 4-01
0443-02
1.10 KNR-W 4-01
0419-01
1.11 KNR-W 4-01
0419-05
1.12 KNR 0-15II
0517-01
1.13 KNR-W 2-02
0517-02
1.14 KNR-W 2-02
0517-02
1.15 KNR-W 2-02
0506-01
1.16 KNR-W 2-02
0506-02
j.m.
Poszcz
Razem
m
m
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m
36,00+12,00+36,00+12,00
m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m
11,00*4
m
Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie
m2
(26,00+36,00)*7,50
12,00*8,00
m2
m2
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnie- m2
rzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - okap i gzyms
<obróbka okapu>(36,00+12,00+36,00+12,00)*0,40
m2
<obróbka gzymsu>(36,00+12,00+36,00+12,00)*0,95
m2
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki kominów
(0,85+0,45)*2*0,40*4
(1,10+0,45)*2*0,40*2
(3,10+0,45)*2*0,40*2
(3,10+0,45)*2*0,40*2
(0,90+0,45)*2*0,40*2
(2,40+0,45)*2*0,40*2
(4,00+0,78)*2*0,40*1
64,90
RAZEM
64,90
96,00
RAZEM
96,00
44,00
RAZEM
44,00
465,00
96,00
RAZEM
561,00
38,40
91,20
RAZEM
129,60
4,16
2,48
5,68
5,68
2,16
4,56
3,82
RAZEM
28,54
9,00
RAZEM
9,00
2,00
RAZEM
2,00
6,00
RAZEM
6,00
465,00
96,00
RAZEM
561,00
96,00
RAZEM
96,00
561,00
RAZEM
561,00
28,54
RAZEM
28,54
129,60
RAZEM
129,60
561,00
RAZEM
561,00
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blasza- szt.
na
9
szt.
Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 - demontaż wyłazów da- szt.
chowych
2
szt.
Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 - okna w lukarnach szt.
6
szt.
Wymiana łacenia dachu pod pokrycie płytami typu Onduline o odstępie łat do 20 cm
(26,00+36,00)*7,50
12,00*8,00
m2
Wymiana łacenia dachu - deski czołowe
m
36,00*2+12,00*2
m
Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
m2
561,00
m2
m2
m2
Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych m2
elementów z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki kominów
28,54
m2
Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych m2
elementów z blachy stalowej ocynkowanej - gzymsów i okapu
38,40+91,20
m2
Pokrycie dachów płytami ONDULINE - płyty dachowe
m2
561,00
m2
Pokrycie dachów płytami ONDULINE - gąsiory
m
26,00+8,00*4
m
58,00
Andersa 2 remont dachu onduline bez komiów
-2-
Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28532
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
1.17 Kalkulacja in- Montaż uszczelek przy płytach Ondulune
dywidualna
145,00
m
1.18 KNR AT-09
0104-06
Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
m
36,00*2
m
ławy kominiarskie poziome
m
64,90
m
Okna poddaszy - analogia wyłaz dachowy typu Fakro
szt
2
szt
Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 0.5-0.8
m2 - drewniane typu Fakro o wym. 0,94x0,78
6
m2
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
96,00
m
1.19 KNR 4-01
0416-01
1.20 KNR-W 2-02
1016-02
1.21 KNR-W 2-02
1016-02
1.22 KNR-W 2-02
0522-02
1.23 KNR-W 2-02
0529-02
2
2.1 KNR 4-01
0420-04
2.2 KNR 4-01
0108-11
2.3 KNR 4-01
0108-12
2.4 KNR 2-02
1610-08
2.5 KNR 2-02
1613-12
2.6
m
m2
m
Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów m
z blachy stalowej ocynkowanej - powlekane w kolorze rynien
44,00
m
Poszcz
RAZEM
Razem
58,00
145,00
RAZEM
145,00
72,00
RAZEM
72,00
64,90
RAZEM
64,90
2,00
RAZEM
2,00
6,00
RAZEM
6,00
96,00
RAZEM
96,00
44,00
RAZEM
44,00
12,00
RAZEM
12,00
11,22
RAZEM
11,22
11,22
RAZEM
11,22
4,00
RAZEM
4,00
4,00
RAZEM
4,00
ROBOTY TOWARZYSZĄCE, WYWÓZ GRUZU ORAZ RUSZTOWANIA
Wykonanie daszków zabezpieczających
m2
12,00
m2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
561,00*0,02
m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - dalsze 5 km
11,22
m3
m3
m3
Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys.kolumny do 10 m kol.
4
kol.
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych rurowych
punktowych wys.do 20 m
4
szt.
szt.
Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1.14,1.22,1.23)
Andersa 2 remont dachu onduline bez komiów
-3-
Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28532