PRZEDMIAR: Cz.I-Wykonanie pokrycia dachowego

Transkrypt

PRZEDMIAR: Cz.I-Wykonanie pokrycia dachowego
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
:
:
:
ADRES INWESTORA
:
DATA OPRACOWANIA
Wykonanie pokrycia dachowego - Pompownia "Saturn"
41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi
"Centralny Zakład Odwadniania Kopalń"
41-253 Czeladź, ul. Kościuszki 9
:
luty 2016 r.
SPORZĄDZIŁ :
SPRAWDZIŁ :
.........................
luty 2016 r.
......................
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
PRZEDMIAR
Wykonanie pokrycia dachowego - Pompownia "Saturn"
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
Wykonanie pokrycia dachowego - Pompownia "Saturn"
1 KNR 4-04
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - Usytuo0506-01
wanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym
z.o.3.1.
(3.50*11.80)*2
2 KNR 0-45
0101-02
z.sz.2.2.
9909-04
3
j.m.
Razem
m2
m2
Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku
powierzchnia ponad 50 do 100 m2
m2
82.6
m2
Koszt transportu, składowania i utylizacji na składowisku odpadów niebezkalk. własna piecznych (zawierających azbest)
1.42
Poszcz.
82.600
RAZEM
82.600
82.600
RAZEM
82.600
1.420
RAZEM
1.420
t
t
4 KNR-W 2-02 Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do
0406-05
180 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia
1.50
m3
drew.
5
Dostawa więźby dachowej impregnowanej
kpl.
1
kpl.
m3
drew.
1.500
RAZEM
1.500
1.000
RAZEM
1.000
82.600
RAZEM
82.600
82.600
RAZEM
82.600
14.200
RAZEM
14.200
24.000
RAZEM
24.000
14.000
RAZEM
14.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
*4
2.000
8.000
kalk. własna
6 KNR-W 2-02 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410-01
82.60
m2
7 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
0504-02
82.60
m2
8 KNR 2-02
0506-01
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej
m2
14.20
m2
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
m
24.0
m
Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej
m
14.00
m
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m
kol.
2
kol.
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m przestawienie kolumny
kol.
2
kol.
9 KNR 2-02
0508-03
10 KNR 2-02
0510-02
11 KNR 2-02
1611-01
12 KNR 2-02
1611-01
z.sz. 5.24.
9926-01
m2
Mnożnik przedmiaru
13 KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15
Czas pracy rusztowań
(poz.:1,2,4,6,7,8,9,10)
-2-
Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 31521
m2