Wyjaśnienie zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Transkrypt

Wyjaśnienie zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
v
,,:t
D·
D ,. ••".
"' et#...
D •
.s.iOmenu/tI.c'OWltltOWtIr'tlnStwowq
~.t'tlzy r'OztlrneJ
47-200 K-Koźle ul. Kraszewskiego 12
tel. (0-77) 4821715,
NIP 749-18-01-841, REGON: 531419630,
Oc
Kędzierzyn-Koźle,
•
dnia 23 lutego 2012
PT.2370.5.7.2012
Wyjaśnienie
zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego
dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Kędzierzynie- Koźlu
Komenda Powiatowa PSP informuje iż właściwe daty to:
1. cena hurtowa z dnia 23.02.2012 r. PKN Orlen
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Kraszewskiego 12, w sekcji kwatermistrzowskiej do dnia 01. 03. 2012 f. do
godz. 10.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Kędzierzynie-Koźlu
przy ul. Kraszewskiego 12, w świetlicy dnia 01. 03. 2012 r. o godz. 10.30.

Podobne dokumenty