Gebruiksaanwijzing

Komentarze

Transkrypt

Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
OVEN
Samenvatting
NL
DE
Nederlands, 1 Deutsch, 13
HU
Magyar, 37
CZ
Cesky, 49
PL
Polski, 25
Het installeren, 2-4
Plaatsing
Elektrische aansluiting
Typeplaatje
Beschrijving van het apparaat, 5
Algemeen aanzicht
Bedieningspaneel
Starten en gebruik, 6
De oven starten
Programma’s, 7-8
Kookprogramma’s
Praktische kooktips
Kooktabel
HH 50 ER/HA
HH 50 ER IX /HA
HH 53 ER/HA
HH 53 ER IX /HA
Kookplaat, 9
Type kookplaat
Aanzetten kookplaat glaskeramiek
Praktische tips voor het gebruik van de
glaskeramische kookplaat
De elektronische programmeur, 10
Voorzorgsmaatregelen en advies, 11
Algemene veiligheidsmaatregelen
Afvalverwijdering
Energiebesparing en milieubesef
Onderhoud en verzorging, 12
De elektrische stroom afsluiten
Schoonmaken van de oven
De ovendeur reinigen
Vervangen van het lampje
Service
NL
Het installeren
Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele verdere
raadpleging. Wanneer u het product weggeeft,
verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij
de oven te bewaren zodat alle nodige informatie
voorhanden blijft.
Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door: er
staat belangrijke informatie in over installatie, gebruik
en veiligheid.
Ventilatie
Om een goede ventilatie te kunnen garanderen is het
noodzakelijk de achterkant van het meubel te
verwijderen. Het verdient de voorkeur de oven op twee
houten balken te plaatsen, of eventueel op een enkele
plank die een opening heeft van tenminste 45 x 560
mm (zie afbeeldingen).
Plaatsing
Het verpakkingsmateriaal is niet bestemd voor
kinderen en dient daarom te worden weggegooid
volgens de geldende normen (zie
Voorzorgsmaatregelen en advies).
De installatie moet worden uitgevoerd door een
bevoegde installateur en volgens de instructies van de
fabrikant. Een verkeerde installatie kan schade
berokkenen aan personen, dieren of dingen.
Inbouw
Voor een goede werking van het apparaat moet het
keukenmeubel de juiste kenmerken hebben:
560
mm
.
45 m
m.
Centreren en bevestigen
Om het apparaat aan het keukenkastje te bevestigen:
open de ovendeur en schroef de 4 houtschroeven in
de 4 gaten in de zijrand.
• de zijkanten van de kastjes die aan de oven
grenzen moeten hittebestendig zijn;
• in het bijzonder moet, in geval van meubels met fineer,
de lijm bestand zijn tegen temperaturen van 100°C;
• voor het inbouwen van de oven, zowelonder het
aanrecht (zie figuur) alsin stapelbouw, dient het
meubel de volgende afmetingen te hebben:
580
39
500
+4
0
-0
Alle beschermende onderdelen moeten zodanig
worden bevestigd dat ze niet kunnen worden
verwijderd zonder gereedschap te gebruiken.
560 +4 -0
48
in
m
in
m
45
572
23
7
54
575-585 min
555
15
595
558 min
54
53
NL
595
Nadat het apparaat is ingebouwd, mag er geen
contact meer mogelijk zijn met de elektrische
onderdelen.
Het energieverbruik dat staat aangegeven op het
typeplaatje is gebaseerd op dit soort installatie.
2
Elektrische aansluiting
NL
400V 3N~H05RR-F 5x2.5
CEI-UNEL 35363
N
L1 L2 L3
1
3
5
De keuken moet aan het elektrische net worden
aangesloten. Deze functioneert met de wisselstroom,
de spanning en de frequentie die aangegeven staan
op het typeplaatje (zie volgende pagina).
De kookplaat wordt aan het fornuis verbonden met een
speciale aansluiting.
Het klemmenbord is ingesteld voor een verbinding op
400 V driefasenstroom (zie afbeeldingen onder).
INBOUWPLAAT
2
4
Slechts op
enkele modellen
aanwezig
P
N
BLAUW
WIT
ROOD
GEEL
L1
GROEN
L2
L3
INBOUWFORNUIS
Nadat u de kookplaat heeft aangesloten, dient u de
metalen bescherming weer op zijn plaats te doen. Als
de kookplaat wordt verwijderd moet u de rode dop, die
oorspronkelijk op de rode connector zat, weer op zijn
plaats doen.
Monteren voedingskabel
Als de elektrische installatie andere eigenschappen
heeft (zie afbeeldingen onder), dient u de elektrische
verbinding tot stand te brengen door middel van de
verbindings-U-bouten in doos P.
230V ~H05RR-F 3x4
CEI-UNEL 35363
N
1
3
2
4
400V 2N~H05RR-F 4x4
CEI-UNEL 35363
L1 L2
1
3
2
4
3. Verwijder de
schroeven van de
en
contacten L-Nbevestig de draden
onder de koppen van de
schroeven met
inachtneming van de
kleuren: Blauw (N) Bruin
(L) Geel-Groen ( ).
N
5
2. Draai de schroef van
de kabelklem los en
verwijder hem met
behulp van een
schroevendraaier (zie
afbeelding).
5
1. Licht de lipjes aan de
zijkant van het deksel
van het klemmenbord op
met een
schroevendraaier: trek
het deksel van het
klemmenbord open (zie
afb.).
L
3. Maak de voedingskabel vast aan de speciale
kabelklem.
4. Maak het deksel van het klemmenbord dicht.
3
NL
Het aansluiten van de voedingskabel aan het net
Gebruik voor de voedingskabel een stekker die
genormaliseerd is voor de lading aangegeven op het
typeplaatje(zie hiernaast).
Wanneer het apparaat rechtstreeks op het net wordt
aangesloten moet men tussen het apparaat en het net
een meerpolige schakelaar aanbrengen met een
afstand tussen de contacten van minstens 3mm,
aangepast aan het elektrische vermogen en voldoend
aan de geldende normen (de aarding mag niet worden
onderbroken door de schakelaar). De voedingskabel
moet zodanig geplaatst worden dat hij nergens een
temperatuur bereikt die 50°C hoger is dan de
kamertemperatuur.
De installateur is verantwoordelijk voor de correcte
elektrische verbinding en het in acht nemen van de
geldende veiligheidsnormen.
Vóór het aansluiten moet u controleren dat:
• het stopcontact geaard is en voldoet aan de
geldende normen;
• het stopcontact in staat is het maximale vermogen
van het apparaat te verdragen, zoals aangegeven
op het typeplaatje (zie onder);
• de spanning zich bevindt tussen de waarden die
staan aangegeven op het typeplaatje (zie onder);
• het stopcontact en de stekker overeenkomen. Als
dat niet zo is, dient u ofwel de stekker ofwel het
stopcontact te vervangen; gebruik geen
verlengsnoeren of dubbelstekkers.
Wanneer het apparaat geïnstalleerd is, moeten de
snoer en het stopcontact makkelijk te bereiken zijn.
De kabel mag niet worden gebogen of
samengedrukt.
TYPEPLAATJE
Afmetingen
breedte 43,5 cm.
hoogte 32 cm.
diepte 41,5 cm.
Inhoud
liter 58
Elektrische
aansluitingen
spanning 230V/400V~ 3N 50/60Hz
maximum vermogen 10250W
Richtlijn 2002/40/CE op etiket van
elektrische ovens.
Norm EN 50304
De kabel moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd
en mag alleen door erkende monteurs worden
vervangen (zie Service).
De fabrikant kan niet verantwoordelijkheid worden
gesteld als deze normen niet worden nageleefd.
ENERGY LABEL
Energieverbruik convectie Natuurlijk
– verwarmingsfunctie:
= Traditioneel;
Energieverbruikverklaring Klasse
convectie Hetelucht
verwarmingsfunctie: > Multikoken.
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EU Richtlijnen:
-2006/95/EEG van 12/12/06
(laagspanning) en daaropvolgende
wijzigingen;
-2004/108/EEG van 15/12/04
(elektromagnetische compatibiliteit)
en daaropvolgende wijzigingen
-93/68/EEG van 22/07/93 en
daaropvolgende wijzigingen
-2002/96/EC en daaropvolgende
wijzigingen
4
Beschrijving van het
apparaat
Algemeen aanzicht
NL
GLEUVEN om
roosters in te
schuiven
Bedieningspaneel
positie 5
positie 4
positie 3
positie 2
positie 1
Rooster GRILL
Rooster LEKPLAAT
Bedieningspaneel
Controlelampje
ELEKTRONISCHE
programmering THERMOSTAAT
Knop KOOKPLATEN
DUBBELE DIAMETER
Knop KOOKPLATEN
DUBBELE DIAMETER
•• ••
Knop
KOOKPLATEN
Knop
KOOKPLATEN
Knop
PROGRAMMA’S
Controlelampje
KOOKPLATEN
THERMOSTAATKNOP
* Slechts op enkele modellen aanwezig.
5
Starten en gebruik
NL
Wij raden u aan bij het eerste gebruik de oven
minstens een uur leeg te laten functioneren, op
maximum temperatuur en met de deur dicht. Nadat u
de oven hebt uitgedaan, opent u de ovendeur en lucht
u het vertrek. De lucht die u ruikt komt door het
verdampen van de middelen die worden gebruikt om
de oven te beschermen.
De oven starten
1. Door aan de knop PROGRAMMA’S te draaien kunt
u het gewenste kookprogramma kiezen.
2. Kies de temperatuur door aan de knop
THERMOSTAAT te draaien. Een lijst met kooktijden en
aanbevolen kooktemperaturen kunt u terugvinden in de
Kooktabel (zie Programma’s).
3. Als het controlelampje THERMOSTAAT aan is,
bevindt de oven zich in de verwarmingsfase en is
bezig de ingestelde temperatuur te bereiken.
4. Tijdens het koken kunt u nog altijd:
- het kookprogramma veranderen met behulp van de
knop PROGRAMMA’S;
- de temperatuur veranderen met behulp van de knop
THERMOSTAAT;
- het koken onderbreken door de knop
PROGRAMMA’S weer op stand “0” te zetten.
Zet nooit voorwerpen op de bodem van de oven; u
riskeert hiermee het email te beschadigen.
Plaats de ovenschalen altijd op bijgeleverde roosters.
6
Ventilator
Teneinde de hitte aan de buitenkant van de oven te
beperken, zijn enkele modellen voorzien van een
ventilator. Hierdoor ontstaat een luchtstroom die tussen
het bedieningspaneel en de ovendeur naar buiten
komt.
Aan het einde van de kooktijd blijft de ventilator
draaien totdat de oven voldoende is afgekoeld.
Ovenverlichting
Deze gaat werken door de knop PROGRAMMA’S op
& te draaien. Ze blijft aan wanneer u een
kookprogramma selecteert.
Programma’s
Kookprogramma’s
Praktische kooktips
U kunt voor alle programma’s een temperatuur tussen
de 60°C en MAX instellen, behalve:
Gebruik voor het koken met de heteluchtoven nooit
de standen 1 en 5: de hete lucht zou fijne gerechten
kunnen verbranden.
• GRILL (hierbij is het aanbevolen alleen MAX te
gebruiken);
• GRATINEREN (hierbij is het aanbevolen niet meer
dan 200°C in te stellen).
= Programma TRADITIONELE OVEN
De onderste en bovenste verwarmingselementen gaan
aan. Met deze traditionele kookwijze is het beter een
enkel rooster te gebruiken: met meerdere roosters
riskeert u een slechte temperatuursverspreiding.
> Programma MULTIOVEN
Alle verwarmingselementen gaan aan (onder en boven)
en de ventilator gaat draaien. Aangezien de warmte in
de hele oven constant is, zorgt de lucht dat de
gerechten op gelijkmatige wijze gekookt en gebakken
worden. Hierbij is het mogelijk maximaal twee roosters
tegelijk te gebruiken.
? Programma OVEN BOVEN
Het bovenste verwarmingselement gaat aan. Deze
functie kan worden gebruikt voor het afmaken van een
gerecht.
@ Programma GRILL
Het bovenste verwarmingselement gaat aan. De hoge
en rechtstreekse hitte bruint de oppervlakten van het
vlees onmiddellijk zodat er geen vocht verloren gaat
en de binnenkant mals blijft. Het koken onder de grill
is vooral aan te raden voor gerechten die een hoge
temperatuur aan de buitenkant nodig hebben: kalfs- en
runderbiefstuk, entrecôte, filet, hamburger etc... U
vindt enkele voorbeelden in het hoofdstuk “Praktische
kooktips”. Kook met de ovendeur dicht.
NL
Bij de functies GRILL of GRATINEREN raden wij u
aan de lekplaat op stand 1 te zetten om eventueel vet
of jus op te vangen.
MULTIKOKEN
• Gebruik de standen 2 en 4, en plaats de gerechten
die meer warmte nodig hebben op stand 2.
• Plaats de lekplaat op de onderste stand en de grill
op de hoogste.
GRILL
• Plaats de grill op stand 3 of 4, plaats de gerechten
op het midden van de grill.
• We raden u aan het energieniveau op de hoogste
stand te zetten. Het is normaal dat het bovenste
verwarmingselement niet constant aan blijft: zijn
werking wordt geregeld door een thermostaat.
PIZZA
• Voor een optimale pizza dient u het programma
MULTIKOKEN te gebruiken.
• Gebruik een lichte aluminium ovenschaal en zet hem
op het bijgeleverde ovenrooster.
Bij gebruik van de bakplaat duurt het langer en krijgt
u waarschijnlijk geen krokante pizza.
• Bij zeer gevulde pizza’s raden wij aan de mozzarella
of andere kaas pas halverwege de kooktijd toe te
voegen.
A Programma GRATINEREN
Het bovenste verwarmingselement gaat aan en de
ventilator gaat draaien. Hiermee wordt de
rechtstreekse bovenhitte van de grill gecombineerd
met de circulatie van de lucht in de oven. Eventueel
verbranden van de buitenkant wordt zo vermeden; de
warmte dringt gemakkelijker door naar de binnenkant.
Kook met de ovendeur dicht.
7
NL
Kooktabel
Programma's
Traditionele
oven
Multikoken
Oven Boven
Grill
Gratineren
8
Gerechten
Eend
Braadstuk
Varkensrollade
Koekjes (kruimeldeeg)
Taarten
Pizza (op 2 roosters)
Lasagne
Lamsvlees
Kip + gebakken aardappels
Makreel
Plum-cake
Soesjes (op 2 roosters)
Koekjes (op 2 roosters)
Cake (op 1 rooster)
Cake (op 2 roosters)
Quiche
Afmaken van het gerecht
Tong en inktvis
Calamari- en garnalenspiesjes
Kabeljauwfilet
Gegrilde groenten
Kalfsbiefstuk
Koteletten
Hamburgers
Makreel
Toast
Gegrilde kip
Inktvis
Gewicht
Roosterstanden
(kg)
Voorverwarming
(minuten)
Aangeraden
temperatuur
Kooktijd
(minuten)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
3
3
3
3
3
2 en 4
3
2
2 en 4
2
2
2 en 4
2 en 4
2
2 en 4
3
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
1.5
1.5
4
4
4
3 of 4
4
4
4
4
4
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
200
200
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
Kookplaat
Type kookplaten
afbeelding 1
Aangeraden stroomsterktes voor verschillend gebruik:
Bij de oven hoort een kookplaat
die samengesteld kan zijn uit twee
verschillende
verwarmingselementen: elektrische
kookplaten van gietijzer (zie
afbeelding 1) of glaskeramische
kookplaten die zowel traditioneel
kunnen zijn (zie afbeelding 2) als
verlengbaar (zie afbeelding 3).
Pos
S t ra lin g s p la a t
0
U it
1
B o te r, ch o c o la d e s m e lte n
2
O p w a r m e n vlo e is to ffe n
3
4
V la e n s a u s e n
5
6
A a n d e ko o k b r e n g e n
7
A
A
afbeelding 2
A
B
afbeelding 3
8
B ra a d s tu k ke n
9
10
A
A
C
B
G r o o t s to o fv le e s
A
C
Aanzetten kookplaat glaskeramiek
Traditioneel kookgedeelte
De traditionele straalelementen (A) zijn gemaakt van
cirkelvormige verwarmingselementen die pas zo’n
tiental seconden na ontsteking rood worden.
Ieder kookgedeelte heeft zijn eigen bedieningsknop
waarmee u 12 verschillende temperaturen kunt kiezen,
met een minimumwaarde van 1 tot een
maximumwaarde van 12.
Verlengbaar kookgedeelte
De verlengbare straalelementen (B) herkent u aan het
dubbele verwarmingsgedeelte. U kunt alleen het
binnenste gedeelte aansteken of beide gedeelten.
Door middel van de bedieningsknop kunt u kiezen
tussen twee stroomsterktes; deze gaan beide van een
minimumwaarde van 1 tot een maximumwaarde van
12:
• door de knop met de klok mee te draaien van 1 naar
12 stelt u een lagere stroomsterkte in.
• door de knop te draaien tot aan het einde()), te
herkennen aan een lichte klik, stelt u de maximum
stroomsterkte in, die geregeld kan worden tussen
12 en 1 door de knop tegen de klok in te draaien.
Om de minimum stroomsterkte weer in te stellen,
moet u de knop weer op stand 0 terugbrengen.
In het geval van dubbele kookgedeeltes, zal het eerste
deel van de draaiing het kleinere (binnenste)
kookgedeelte activeren. Om zowel het binnenste als
het buitenste gedeelte te activeren moet u de knop tot
aan het einde doordraaien ()) en een stroomsterkte
kiezen tussen 12 en 1.
Controlelampjes resterende warmte *
De warmtecontrolelampjes (C) geven aan dat het
betreffende kookgedeelte warmer is dan 60°C, ook
nadat het verwarmingselement is uitgeschakeld.
* Slechts op enkele modellen aanwezig.
11
12
B a k ke n
)
In sc h a ke lin g va n b e id e ko o k zo n e s
Praktische tips voor het gebruik van de
glaskeramische kookplaat
! De lijm die gebruikt is voor de afdichtingen laat wat
vetvlekjes achter op het glas. Voordat u de kookplaat
gebruikt, raden wij u aan de vlekken te verwijderen met
een niet-schurend schoonmaakmiddel. Gedurende de
eerste uren van gebruik is het mogelijk dat u een
rubbergeur ruikt, die echter snel wegtrekt.
Teneinde optimale resultaten te bereiken van de
kookplaat:
• gebruik pannen met een platte bodem die perfect
aansluiten op het verwarmgedeelte;
• gebruik pannen die groot genoeg zijn om de
kookplaat geheel te bedekken teneinde alle
beschikbare hitte te benutten;
• houdt de bodem van de pannen altijd schoon en
droog zodat ze goed aansluiten op het kookvlak. Dit
verlengt de levensduur van zowel de pannen als het
kookgedeelte.
• vermijdt dezelfde pannen te gebruiken die u ook op
een gasfornuis gebruikt: de warmteconcentratie van
gasbranders kan de bodem van pannen vervormen,
waardoor ze niet goed meer aansluiten;
• laat nooit een kookgedeelte aan staan zonder een
pan erop. De verhitting, die snel het maximum
niveau bereikt, zou de verwarmingselementen
kunnen beschadigen.
9
NL
De elektronische programmeur
Het programmeren van de kookduur
NL
DISPLAY
Symbool
EINDE
BEREIDING
Symbool
DUUR
•• ••
Toets
AFNAME TIJD
Symbool
KLOK
Symbool
TIMER
Toets
TOENAME TIJD
Toets
INSTELLEN TIJD
De klok instellen
U kunt de klok zowel instellen als de oven uit is als
wanneer hij aan is, maar alleen als u geen uitgestelde
bereiding heeft ingesteld.
Na het aansluiten op het elektrische net of na het
uitvallen van de stroom knippert het symbool
vier cijfers op het DISPLAY.
1. Druk meerdere malen op de toets
en de
totdat het
symbool
en de vier cijfers op het DISPLAY
beginnen te knipperen;
2. druk op de toetsen “+” en “-” om de tijd in te stellen;
als u ze ingedrukt houdt zullen de nummers sneller
lopen en kunt u de tijd sneller instellen.
3. wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets
om de instelling te bevestigen.
De timer instellen
Deze functie onderbreekt de bereiding niet en is
onafhankelijk van het gebruik van de oven. Hij dient er
uitsluitend voor een geluidssignaal te laten horen als
de ingestelde minuten zijn verstreken.
1. Druk meerdere malen op de toets
totdat het
symbool
en de drie cijfers op het DISPLAY
beginnen te knipperen;
2. druk op de toetsen “+” en “-” om de gewenste tijd in
te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen de nummers
sneller lopen en kunt u de tijd sneller instellen.
3. wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets
om de instelling te bevestigen.
Nu verschijnt het terugtellen, aan het einde waarvan u
een geluidssignaal zult horen.
De bereiding programmeren
De programmering is alleen mogelijk wanneer een
kookprogramma is geselecteerd.
10
1. Druk meerdere malen op de toets
totdat het
en de drie cijfers op het DISPLAY
symbool
beginnen te knipperen;
2. druk op de toetsen “+” en “-” om de gewenste duur
in te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen de
nummers sneller lopen en kunt u de tijd sneller
instellen.
3. wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets
om de instelling te bevestigen.
4. als de ingestelde duur is verstreken verschijnt op
het DISPLAY het woord END, beëindigt de oven de
bereiding en klinkt een geluidssignaal.
• B.v.: het is 9:00 uur en u programmeert een duur
van 1 uur en 15 minuten. Het programma stopt
automatisch om 10:15.
Het einde van een bereiding programmeren
Het programmeren van het einde van een bereiding
is alleen mogelijk nadat u een kookduur heeft
geselecteerd.
1. Volg de procedure van de duur van punt 1 t/m 3;
totdat het symbool
2. druk daarna op de toets
en de vier cijfers op het DISPLAY beginnen te
knipperen;
3. druk op de toetsen “+” en “-” om het einde van de
bereiding in te stellen; als u ze ingedrukt houdt zullen
de nummers sneller lopen en kunt u de tijd sneller
instellen.
4. wacht 10 seconden of druk nogmaals op de toets
om de instelling te bevestigen.
5. als de ingestelde duur is verstreken verschijnt op
het DISPLAY het woord END, beëindigt de oven de
bereiding en klinkt een geluidssignaal.
en
gaan aan om aan te geven dat
De symbolen
een programmering is uitgevoerd. Op het DISPLAY
verschijnen om de beurt de eindtijd en de duur van de
bereiding.
Het annuleren van een programmering
Het annuleren van een programma:
• druk op de toets
totdat het symbool van de te
annuleren instelling en de cijfers op het DISPLAY
beginnen te knipperen. Druk op de toets “-” totdat
op het display de cijfers 00:00 verschijnen.
• houd tegelijkertijd de toetsen “+” en “-” ingedrukt.
Zo worden alle programmeringen geannuleerd,
inclusief de timer.
Voorzorgsmaatregelen
en advies
Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de
geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze
aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u
dient ze derhalve goed door te nemen.
Algemene veiligheidsmaatregelen
• Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel
gebruik binnenshuis.
• Het apparaat dient niet buitenshuis te worden
geplaatst, ook niet in overdekte toestand. Het is erg
gevaarlijk als het in aanraking komt met regen of als
het onweert.
• Maak gebruik van de handgrepen aan de zijkant
van de oven als u het apparaat moet verplaatsen.
• Raak de oven niet blootsvoets of met natte handen
of voeten aan.
• Het apparaat dient gebruikt te worden om voedsel
te bereiden. Het mag uitsluitend door
volwassenen worden gebruikt en alleen volgens
de instructies die in deze handleiding
beschreven staan. Elk ander gebruik (bv.:
verwarming van ruimten) is als oneigenlijk te
beschouwen en dus gevaarlijk. De fabrikant kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade die te wijten is aan onjuist, verkeerd of
onredelijk gebruik.
• Gedurende het gebruik van de oven worden de
verwarmingselementen en enkele delen van de
ovendeur heet. Raak ze niet aan en houdt
kinderen op afstand.
• Voorkom dat elektrische snoeren van andere kleine
keukenapparaten op warme delen van de oven
terechtkomen.
• Laat de ventilatieopeningen en warmteafvoer vrij.
• Pak het handvat van de ovendeur alleen in het
midden vast: aan de zijkant zou het heet kunnen
zijn.
• Gebruik altijd ovenwanten om gerechten in de oven
te zetten en eruit te halen.
• Plaats geen aluminiumfolie op de bodem van de
oven.
• Plaats geen brandbaar materiaal in de oven: als de
oven plotseling aan zou worden gezet, zou dit
materiaal vlam kunnen vatten.
• Controleer altijd dat de knoppen in de positie “l”/
“¡” staan als het fornuis niet gebruikt wordt.
• Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan
het snoer te trekken.
• Maak de oven niet schoon of voer geen onderhoud
uit als de stekker nog in het stopcontact zit.
• Als de oven defect is, mag u nooit aan het interne
systeem sleutelen om een reparatie proberen uit te
voeren. Neem contact op met de Technische Dienst
(zie Service).
• Plaats geen zware voorwerpen op de open
ovendeur.
• De glaskeramische kookplaat is bestand tegen
mechanische stoten. Hij kan echter worden
•
•
•
•
beschadigd (of barsten) als hij wordt geraakt door
een puntig object, bijvoorbeeld door gereedschap.
Als dit gebeurt, moet u onmiddellijk het apparaat
afsluiten van de elektrische stroom en contact
opnemen met de Technische Dienst.
Vergeet niet dat de temperatuur in het kookgedeelte
aanzienlijk hoog blijft tot minstens 30 minuten nadat
het wordt uitgeschakeld.
Houdt voorwerpen die kunnen smelten op afstand
van de kookplaat, zoals b.v. plastic, aluminium of
suikerhoudende etenswaren. Let vooral op plastic of
aluminium verpakkingen of folie: als u ze op het nog
warme of lauwe kookvlak neerlegt, kunt u een zware
schade aanrichten.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
personen (kinderen inbegrepen) met een beperkt
lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen of
personen die niet de nodige ervaring of kennis
hebben met het apparaat, tenzij onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of nadat hun is uitgelegd hoe het
apparaat werkt.
Voorkom dat kinderen met het apparaat spelen.
Afvalverwijdering
• Verwijdering van het verpakkingsmateriaal: houdt u
aan de plaatselijke normen, zodat het
verpakkingsmateriaal hergebruikt kan worden.
• De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernietiging
van Electrische en Electronische Apparatuur
(WEEE), vereist dat oude huishoudelijke electrische
apparaten niet mogen vernietigd via de normale
ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten moeten
apart worden ingezameld om zo het hergebruik van
de gebruikte materialen te optimaliseren en de
negatieve invloed op de gezondheid en het milieu te
reduceren. Het symbool op het product van de
“afvalcontainer met een kruis erdoor” herinnert u aan
uw verplichting, dat wanneer u het apparaat
vernietigt, het apparaat apart moet worden
ingezameld.
Consumenten moeten contact opnemen met de
locale autoriteiten voor informatie over de juiste wijze
van vernietiging van hun oude apparaat.
Energiebesparing en milieubesef
• Door de oven te gebruiken vanaf het late middaguur
tot aan de vroege ochtend zorgt u ervoor dat uw
elektriciteitscentrale minder wordt belast tijdens het
‘spitsuur’.
• Houdt bij de functie GRILL altijd de ovendeur dicht:
dit om betere resultaten te bereiken en voor een
betere energiebesparing (circa 10%).
• Houdt de afdichtingen altijd schoon zodat ze goed
aansluiten op de deur en er geen hitte vrij kan
komen.
11
NL
Onderhoud en
verzorging
NL
De elektrische stroom afsluiten
Controleer de afdichtingen
Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige
handeling overgaat.
Controleer regelmatig de staat van de afdichting
rondom de ovendeur. In het geval de afdichtingen
beschadigd zijn, dient u zich tot de dichtstbijzijnde
Technische Dienst te wenden (zie Service). Gebruik de
oven niet voordat de reparatie is uitgevoerd.
Schoonmaken van de oven
• De buitenkant, dus zowel het email en het roestvrij
staal als de rubberen afdichtingen, kunnen met een
spons en een sopje worden afgenomen. Als de
vlekken moeilijk te verwijderen zijn, kunt u een
speciaal reinigingsmiddel gebruiken. Na het reinigen
dient u alles goed af te spoelen en te drogen. Gebruik
geen schuurmiddelen of bijtende producten.
• De binnenkant van de oven kunt u het beste direct
na gebruik schoonmaken, als hij nog lauw is.
Gebruik warm water en een schoonmaakmiddel,
spoel vervolgens af en droog met een zachte doek.
Gebruik geen schuurmiddelen.
• De accessoires kunnen gewoon worden afgewassen
(eventueel ook in de vaatwasser).
Gebruik nooit stoom- of hogedrukreinigers voor het
reinigen van het apparaat.
De ovendeur reinigen
Reinig het glas van de deur met een spons en niet
schurende producten. Droog met een zachte doek.
Gebruik geen ruwe schurende materialen of scherpe
schrapertjes die het oppervlak zouden kunnen krassen
waardoor als gevolg het glas zou kunnen barsten. U
kunt voor een grondige reiniging de ovendeur
verwijderen:
1. open de deur volledig (zie afbeelding).
2. til de hendeltjes F op, die zich aan de twee
scharnieren bevinden, met behulp van een
schroevendraaier en draai ze (zie afbeelding);
F
3. pak de deur aan de zijkanten
beet en sluit hem langzaam,
maar niet helemaal. Trek de
deur naar u toe en haal hem uit
de scharnieren (zie afbeelding).
Zet de deur weer op zijn plaats
door deze handelingen in
omgekeerde volgorde uit te
voeren.
12
Vervangen van het lampje
Voor het vervangen van het ovenlampje:
1. Schroef het glazen lampenkapje los.
2. Schroef het lampje los en vervang het met
eenzelfde soort lampje: sterkte 25W, fitting E 14.
3. Plaats het deksel er weer op (zie afb.).
Service
Dit dient u door te geven:
• het model oven (Mod.)
• het serienummer (S/N)
Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje op het
apparaat en/of op de verpakking.
Bedienungsanleitung
BACKOFEN
Inhaltsverzeichnis
NL
Nederlands, 1
HU
Magyar, 37
DE
Deutsch, 13
CZ
Cesky, 49
PL
Polski, 25
Installation, 14-16
Aufstellung
Elektroanschluss
Typenschild
Beschreibung des Gerätes, 17
Geräteansicht
Bedienfeld
Inbetriebsetzung und Gebrauch, 18
Inbetriebsetzung des Backofens
Programme, 19-20
Garprogramme
Praktische Back-/Brathinweise
Back-/Brattabelle
HH 50 ER/HA
HH 50 ER IX /HA
HH 53 ER/HA
HH 53 ER IX /HA
Kochfeld, 21
Kochfeldart
Einschalten des Glaskeramik-Kochfeldes
Praktische Hinweise zum Gebrauch des GlaskeramikKochfeldes
Der elektronische Garprogrammierer, 22
Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 23
Allgemeine Sicherheit
Entsorgung
Energie sparen und Umwelt schonen
Reinigung und Pflege, 24
Abschalten Ihres Gerätes vom Stromnetz
Reinigung des Gerätes
Reinigung der Tür
Lampenaustausch
Kundendienst
DE
Installation
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig
auf, damit Sie sie jederzeit zu Rate ziehen können. Sorgen
Sie dafür, dass sie im Falle eines Verkaufs, eines Umzugs
oder einer Übergabe an einen anderen Benutzer das
Gerät stets begleitet, damit auch der Nachbesitzer die
Möglichkeit hat, darin nachschlagen zu können.
Lesen Sie bitte folgende Hinweise aufmerksam durch, sie
liefern wichtige Informationen hinsichtlich der Installation,
dem Gebrauch und der Sicherheit.
Um eine einwandfreie Belüftung zu gewährleisten, muss die
Rückwand des Schrankumbaus abgenommen werden. Der
Backofen sollte möglichst so installiert werden, dass er auf
zwei Holzleisten oder aber auf einer durchgehenden Fläche
aufliegt, die über einen Ausschnitt von mindestens 45 x 560
mm verfügt (siehe Abbildungen).
560
mm
.
45 m
m.
Aufstellung
Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder. Es ist
entsprechend den Vorschriften bezüglich der getrennten
Müllsammlung zu entsorgen (siehe Vorsichtsmaßregeln
und Hinweise).
Die Installation ist gemäß den vorliegenden Anweisungen
und von Fachpersonal durchzuführen. Jede
unsachgemäße Installation kann Menschen und Tiere
gefährden oder Sachschaden verursachen.
Zentrierung und Befestigung
Befestigung des Gerätes am Möbel: Öffnen Sie die
Backofentür und schrauben Sie die 4 Holzschrauben in die
4 im Backofenrahmen vorgesehenen Löcher ein.
Einbau
Um eine einwandfreie Betriebsweise des Gerätes zu
gewährleisten, muss der Umbauschrank folgende
Eigenschaften aufweisen:
• Die an den Backofen angrenzenden Schrankwände
müssen aus hitzebeständigem Material gefertigt sein.
• Bei Möbeln aus Furnierholz muss der verwendete Leim
einer Temperatur von 100°C standhalten.
• Für den Einbau des Backofens in einen Unterschrank
(siehe Abbildung) oder in einen Hochschrank, muss
das entsprechende Möbel über folgende Abmessungen
verfügen:
580
39
500
0
48
+4
-0
560 +4 -0
m
in
in
m
45
572
23
7
54
575-585 min
555
15
595
53
558 min
54
DE
595
Nach dem Einbau des Gerätes muss eine Berührung mit
den Elektroteilen ausgeschlossen sein.
Die auf dem Typenschild enthaltenen Verbrauchsangaben
wurden bei dieser Art der Installation ermittelt.
Belüftung
14
Alle zum Schutz dienenden Teile müssen so befestigt
werden, dass ein Entfernen derselben ohne Zuhilfenahme
eines Werkzeugs nicht möglich ist.
Elektroanschluss
Der Anschluss an das Stromnetz ist am Herd
vorzunehmen, der werkseitig für den Betrieb mit
Wechselstrom zu der auf dem Typenschild (siehe
nachfolgende Seite) angegebenen Spannung und
Frequenz ausgelegt ist.
Das Kochfeld wird mittels eines geeigneten Verbinders an
den Herd angeschlossen.
Das Klemmengehäuse ist werkseitig für den Anschluss an
ein 400 V/3-Phasen-Netz voreingestellt (siehe
untenstehende Abbildung).
400V 3N~H05RR-F 5x2.5
CEI-UNEL 35363
N
L1 L2 L3
1
3
5
2
4
P
N
L1
L2
Bringen Sie den metallenen Schutz nach Anschluss des
Kochfeldes wieder an. Im Falle eines Ausbaus des
Kochfeldes muss der rote Originalstöpsel wieder auf den
roten Verbinder aufgesetzt werden.
Anschluss des Netzkabels
Sollte die Hausanlage andere Eigenschaften aufweisen
(siehe untenstehende Abbildung), sind beim
Elektroanschluss die im Gehäuse P untergebrachten
Brücken zu verwenden.
230V ~H05RR-F 3x4 CEIUNEL 35363
N
L
1
3
5
2
4
400V 2N~H05RR-F 4x4
CEI-UNEL 35363
N
L1 L2
1
3
5
2
4
1. Öffnen Sie das
Klemmengehäuse, indem
Sie unter Zuhilfenahme
eines Schraubenziehers
die seitlichen Zungen des
Klemmengehäusedeckels
anheben. Ziehen Sie den
Deckel ab (siehe
Abbildung).
2. Schrauben Sie die
Schraube der
Kabelklemme aus und
drücken Sie sie durch
Einwirken auf den
Schraubenzieher heraus.
3. Schrauben Sie die
Schrauben der Kontakte LNaus und befestigen
Sie die Drähte dann unter
Beachtung der
entsprechenden Farben
unter den
Schraubenköpfen: Blau
(N), Braun (L), Gelb/Grün
( ).
L3
3. Befestigen Sie das Zuleitungskabel in der
entsprechenden Kabelklemme.
4. Schließen Sie den Deckel des Klemmengehäuses.
15
DE
DE
Anschluss des Versorgungskabels an das
Stromnetz
Versehen Sie das Kabel mit einem Normstecker für die auf
dem Typenschild angegebene Belastung (siehe
nebenstehende Tabelle).
Wird das Gerät direkt an das Stromnetz angeschlossen, ist
zwischen Stromnetz und Gerät ein allpoliger, der Last und
den einschlägigen Vorschriften entsprechender Schalter
mit einer Mindestöffnung der Kontakte von 3 mm
zwischenzuschalten. (Der Erdleiter darf vom Schalter nicht
unterbrochen werden.) Das Versorgungskabel muss so
verlegt werden, dass es an keiner Stelle einer Temperatur
ausgesetzt wird, die 50°C über der Raumtemperatur liegt.
Der Installateur ist für den ordnungsgemäßen elektrischen
Anschluss sowie die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
verantwortlich.
Vor dem Anschluss stellen Sie bitte sicher, dass:
• die Netzsteckdose geerdet ist und den gesetzlichen
Bestimmungen entspricht;
• die Netzsteckdose für die maximale Leistungsbelastung
des Gerätes ausgelegt ist, die auf dem Typenschild
angegeben ist (siehe unten);
• die Versorgungsspannung im Bereich der auf dem
Typenschild angegebenen Werte liegt (siehe unten);
• die Netzsteckdose mit dem Netzstecker kompatibel ist.
Sollte dies nicht der Fall sein, wechseln Sie bitte die
Netzsteckdose oder den Netzstecker aus; verwenden
Sie keine Verlängerungen und Mehrfachsteckdosen.
Elektrokabel und Netzsteckdose müssen bei installiertem
Gerät leicht zugänglich sein.
Das Kabel darf nicht gebogen oder eingeklemmt werden.
Das Kabel muss regelmäßig kontrolliert werden und darf
nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgetauscht
werden (siehe Kundendienst).
Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, falls diese
Vorschriften nicht eingehalten werden sollten.
TYPENSCHILD
Abmessungen
Breite 43,5 cm
Höhe 32 cm
Tiefe 41,5 cm
Nutzvolumen
Liter 58
Elektrischer
Anschluss
Spannung 230V/400V~ 3N
50/60Hz
Maximale Leistungsaufnahme
10250W
Richtlinie 2002/40/EG über die
Etikettierung von Elektrobacköfen.
Norm EN 50304
Energieverbrauch Natürliche
Konvektion – Heizfunktion:
ENERGIE-ETIKETT =Standard Plus;
Deklarierte
Energieverbrauchsklasse
Erzwungene Konvektion Heizfunktion: > Echte Heißluft
Dieses Gerät entspricht den
folgenden EG-Richtlinien:
-2006/95/EWG vom 12.12.06
(Niederspannung) und
nachfolgenden Änderungen
-2004/108/EWG vom 15/12/04
(elektromagnetische
Verträglichkeit) und nachfolgenden
Änderungen
-93/68/EWG vom 22.07.93 und
nachfolgenden Änderungen
-2002/96/EC und nachfolgenden
Änderungen
16
Beschreibung des
Gerätes
Geräteansicht
DE
GLEITFÜHRUNGEN
für die Einschübe
Bedienfeld
Einschubhöhe 5
Einschubhöhe 4
Einschubhöhe 3
Einschubhöhe 2
Einschubhöhe 1
Einschub BACKOFENROST
Einschub FETTPFANNE
Bedienfeld
ELEKTRONISCHER
Pogrammierer*
Drehknopf
DOPPELKOCHZONEN
Kontrollleuchte
THERMOSTAT
Drehknopf
DOPPELKOCHZONEN
•• ••
Drehknopf
KOCHZONEN
Drehknopf
PROGRAMME
Drehknopf
THERMOSTAT
Drehknopf
KOCHZONEN
Kontrollleuchte
KOCHZONEN
* Nur bei einigen Modellen.
17
Inbetriebsetzung und
Gebrauch
DE
Bei erstmaliger Inbetriebnahme sollte der leere Backofen
für etwa eine Stunde bei Höchsttemperatur und
geschlossener Backofentür in Betrieb genommen werden.
Schalten Sie das Gerät dann aus, öffnen Sie die
Backofentür und lüften Sie die Küche. Der bei diesem
Vorgang entstehende Geruch wird durch das Verdunsten
der zum Schutz des Backofens aufgetragenen Stoffe
verursacht.
Inbetriebsetzung des Backofens
1. Wählen Sie das gewünschte Garprogramm durch
Drehen des Knopfes PROGRAMME aus.
2. Stellen Sie die Temperatur durch Drehen des Knopfes
THERMOSTAT ein. Eine Liste von Garprogrammen nebst
der empfohlenen Temperaturen kann in der Back-/BratTabelle eingesehen werden (siehe Programme).
3. Die Kontrollleuchte des THERMOSTATEN bleibt
während der Aufheizphase bis zum Erreichen der
Temperatur eingeschaltet.
4. Während des Garvorgangs sind folgende Einstellungen
jederzeit möglich:
- Änderung des Garprogramms durch Betätigen des
Drehknopfes PROGRAMME;
- Änderung der Temperatur mit Hilfe des Drehknopfes
THERMOSTAT;
- Unterbrechung des Garvorgangs durch Drehen des
Knopfes PROGRAMME auf die Position „0“.
Stellen Sie niemals Kochgeschirr auf dem
Backofenboden ab, da dadurch das Email beschädigt
werden könnte.
Stellen Sie Ihr Kochgeschirr stets auf den mit dem Gerät
gelieferten Backofenrost.
18
Kühlluftgebläse
Um die Temperaturen an den äußeren Teilen des
Backofens abzusenken, sind einige Modelle mit einem
Kühlluftgebläse ausgestattet. Dieses erzeugt einen
Luftstrahl, der zwischen Bedienfeld und Backofentür
austritt.
Nach Abschluss des Garvorgangs bleibt das Gebläse
solange in Betrieb, bis der Backofen ausreichend
abgekühlt ist.
Backofenlicht
Um dieses einzuschalten, drehen Sie den Knopf
PROGRAMME auf &. Es bleibt eingeschaltet, wenn ein
Garprogramm eingestellt wird.
Programme
Garprogramme
Praktische Back-/Brathinweise
Für alle Programme kann eine Gartemperatur von 60° bis
MAX. eingestellt werden, mit Ausnahme der Programme:
• Überbacken/Bräunen (es empfiehlt sich, die Temperatur
von 200°C nicht zu überschreiten).
Verwenden Sie beim Heißluftgaren nicht die
Einschubhöhen 1 und 5: Sie sind zu direkt der Heißluft
ausgesetzt, wodurch empfindliche Gerichte leicht
verbrennen könnten.
Setzen Sie beim Garen mit den Programmen GRILL und
Überbacken/Bräunen die Fettpfanne zum Auffangen von
abtropfendem Fett oder Fleischsaft auf Einschubhöhe 1 ein.
= Programm Standard Plus
Echte Heißluft
Es setzen sich die beiden Heizelemente, das untere und
das obere, in Betrieb. Bei dieser Garart verwenden Sie bitte
nur eine Einschubhöhe: Bei gleichzeitigem Garen bzw.
Backen auf mehreren Ebenen ist keine gleichmäßige
Hitzeverteilung gewährleistet.
• Verwenden Sie die Einschubhöhen 2 und 4, wobei die 2.
Ebene für die Speisen verwendet werden sollte, die
mehr Hitze verlangen.
• GRILL (hier empfiehlt sich die Einstellung MAX.)
> Programm Echte Heißluft
Es schalten sich beide Heizelemente (das obere und das
untere) ein, und das Gebläse wird in Betrieb genommen.
Da die Hitze im gesamten Backofen konstant ist, werden
die Speisen sehr gleichmäßig gegart und gebräunt. Es
kann auf maximal zwei Einschubhöhen gleichzeitig gegart
werden.
? Programm OBERHITZE
Das obere Heizelement schaltet sich ein. Diese Funktion
kann zum kurzen Überbacken bereits gegarter Gerichte
verwendet werden.
@ Programm GRILL
Das obere Heizelement schaltet sich ein. Durch die
äußerst hohe Temperatur und die direkt auf das Grillgut
gerichtete Hitze wird das Fleisch auf der Oberseite rasch
gebräunt, somit tritt kein Fleischsaft aus und das Fleisch
bleibt zarter. Die Grillfunktion eignet sich ganz besonders
für solche Speisen, die eine äußerst hohe Oberhitze
verlangen: Rinder- und Kalbssteaks, Entrecôte, Fleischfilet,
Hamburger usw. ...Der Abschnitt “Praktische Back-/
Brathinweis” enthält einige Beispiele zum Einsatz des
Backofens. Garen Sie bei geschlossener Backofentür.
DE
• Setzen Sie die Fettpfanne in die untere und den Grillrost
in die obere Führung ein.
GRILL
• Schieben Sie den Grillrost in die Führung 3 oder 4 ein,
und legen Sie die zu garenden Speisen auf die Mitte des
Grillrostes.
• Es empfiehlt sich, die höchste Energiestufe zu verwenden.
Im Übrigen ist es bei dieser Funktion völlig normal, dass das
obere Heizelement nicht ständig rot glüht: Es wird durch
einen Thermostaten gesteuert.
PIZZA
• Zum optimalen Garen einer Pizza verwenden Sie das
Programm Echte Heißluft
• Verwenden Sie eine Leichtmetallform und stellen Sie
diese direkt auf den Rost. Bei Verwendung der
Fettpfanne wird die Garzeit verlängert, und man wird
kaum eine knusprige Pizza erhalten.
• Bei reich belegten Pizzas ist es ratsam, den Mozzarella
erst nach Verstreichen der halben Backzeit
hinzuzugeben.
A Programm Überbacken/Bräunen
Das obere Heizelement schaltet sich ein, und das Gebläse
wird in Betrieb gesetzt. Zusätzlich zu der einseitigen
Strahlungshitze zirkuliert Heißluft im Innern des Backofens.
Hierdurch wird ein Verbrennen der Speisenoberflächen
verhindert, und die Hitze dringt tiefer in die Speisen ein.
Garen Sie bei geschlossener Backofentür.
19
DE
Back-/Brattabelle
Programme
Standard Plus
Echte Heißluft
Oberhitze
Grill
Überbacken/
Bräunen
20
Speisen
Ente
Kalbs- oder Rinderbraten
Schweinebraten
Gebäck
Torten
Pizza (auf 2 Ebenen)
Lasagne
Lamm
Brathähnchen + Kartoffeln
Makrelen
Plum Cake
Windbeutel (auf 2 Ebenen)
Gebäck (auf 2 Ebenen)
Biskuitböden (auf 1 Ebene)
Biskuitböden (auf 2 Ebenen)
Quiche
Nachgaren von Speisen
Seezungen und Tintenfische
Tintenfisch- und Krebsspieße
Kabeljaufilet
Gegrillte Gemüse
Kalbsteaks
Koteletts
Hamburger
Makrelen
Toasts
Gegrilltes Hähnchen
Tintenfische
Gew.
(kg)
Einschubhöhe
Vorheizzeit
(Minuten)
Empfohlene
Temperatur
Garzeit
(Minuten)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
3
3
3
3
3
2 und 4
3
2
2 und 4
2
2
2 und 4
2 und 4
2
2 und 4
3
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
4 Stck.
1.5
1.5
4
4
4
3o4
4
4
4
4
4
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
200
200
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
Kochfeld
Kochfeldarten
Der Backofen wird in Kombination
mit einem Kochfeld geliefert, das mit
zwei Arten von Heizelementen
bestückt sein kann: Elektroplatten aus
Gusseisen (siehe Abb.1), oder
Glaskeramik-Kochfelder traditioneller
Art (siehe Abb. 2) mit erweiterbaren
Kochzonen (siehe Abb. 3).
Abbildung 1
Empfohlene Leistungsstufen für die unterschiedlichen
Gararten:
DE
P o s . S t ra h le rp la t te
0
A u s g e s c h a lte t
1
Z u m S c h m e lze n vo n B u tte r u n d S ch o k o la d e
2
Z u m A u fw ä r m e n vo n M ilc h , W a s s e r u sw .
3
4
F ü r C re m e su p p e n u n d S a u c e n
5
A
A
Abbildung 2
A
B
Abbildung 3
6
Z u m S ie d e n
7
8
A
A
B
C
F ü r F le is c h b ra te n
A
C
9
10
F ü r S u p p e n fle is ch
Einschalten des Glaskeramik-Kochfeldes
Traditionelle Kochzonen
Bei den traditionellen Heizelementen (A) handelt es sich
um Ringheizkörper mit extrem kurzer Aufglühzeit (nur
wenige Sekunden nach dem Einschalten).
Jede Kochzone hat ihren eigenen Schalter, mit dem 12
unterschiedliche Temperaturen (vom Mindestwert 1 bis
zum Höchstwert 12) eingestellt werden können.
Erweiterbare Kochzonen
Die erweiterbaren Kochzonen, die Doppelkochzone und
die Bräterzone (B), besitzen, im Unterschied zu den
traditionellen Kochzonen, zwei Heizkreise. Es besteht die
Möglichkeit, entweder nur die innere Kochzone oder beide
einzuschalten.
Der Schaltknopf ermöglicht die Wahl zweier
Leistungsstufen, jede davon regulierbar von Minimum 1 bis
Maximum 12.
• Durch Drehen des Schalters im Uhrzeigersinn von 1 auf
12 stellen Sie die niedrigere der beiden Leistungsstufen
ein.
• Drehen Sie den Schalter bis zum Anschlag()) durch,
hörbar durch kurzes Klicken, wird die höhere der
beiden Leistungsstufen eingestellt, die wiederum, durch
Drehen des Schalters gegen den Uhrzeigersinn, von 12
- 1 reguliert werden kann. Um zu der ursprünglichen
Leistungsstufe zurückzukehren, drehen Sie den
Schalter auf Einstellung 0.
Bei den Doppelkochzonen schalten Sie mittels einer ersten
Teilumdrehung des Schaltknopfes die kleinere (innere)
Kochzone ein. Um beide (die innere und die äußere)
einzuschalten, drehen Sie den Schaltknopf bis zum
Endanschlag ()) durch, und wählen dann die gewünschte
Leistungsstufe zwischen 12 und 1.
Restwärmeanzeigen *
Die Kontrollleuchten (C) zeigen an, dass die
entsprechende Kochzone, auch wenn sie bereits
ausgeschaltet wurde, noch heiß ist, und eine Temperatur
von 60°C übersteigt.
11
12
Z u m Fr itie r e n
)
E in s c h a lte n b e id e r Ko c h fe ld e r
Praktische Hinweise zum Gebrauch des
Glaskeramik-Kochfeldes
Der auf die Dichtungen aufgetragene Leim könnte
Fettspuren auf dem Glas hinterlassen. Wir empfehlen
Ihnen, diese vor Einsatz des Gerätes mit einem
herkömmlichen Reinigungsmittel (eine nicht scheuernde
Poliercreme) zu entfernen. Während der ersten
Betriebsstunden könnte ein Geruch verbrannten Gummis
zu vernehmen sein. Dies wird sich nach kurzer Zeit geben.
So gibt Ihnen Ihr Kochfeld sein Bestes:
• Benutzen Sie Kochgeschirr mit flachem Boden, um zu
gewährleisten, dass der Boden vollständig auf der
Heizfläche aufliegt.
• Benutzen Sie Kochgeschirr, dessen Durchmesser mit
dem der Kochzone übereinstimmt, d.h. dessen Boden
die Kochzone ganz bedeckt, und somit die gesamte
Wärme genutzt wird.
• Achten Sie darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs
trocken und sauber ist; nur so ist ein perfektes Aufliegen
des Geschirrbodens, sowie eine lange Lebensdauer
von Kochzone und Geschirr gewährleistet.
• Vermeiden Sie den Einsatz von Kochgeschirr, das auch
auf Gasflammen verwendet wird: Die äußerst hohe
Hitzekonzentration der Gasbrenner könnte die
Topfböden leicht verformen und demnach die korrekte
Auflage beeinträchtigen.
• Lassen Sie niemals eine Kochzone eingeschaltet, wenn
kein Topf darauf steht. Auf diese Weise würde die
Kochzone in kürzester Zeit auf Höchsttemperatur
gebracht, was Schäden an den Heizelementen zur
Folge haben könnte.
* Nur bei einigen Modellen.
21
Der elektronische Garprogrammierer
Programmieren der Garzeit-Dauer
DE
1. Drücken Sie mehrmals die Taste
, bis auf dem
DISPLAY das Symbol
und die drei Digit-Anzeigen
blinken.
2. Mit den Tasten “+” und “-” wird die gewünschte Dauer
eingestellt; wenn sie gedrückt gehalten werden, wird der
Lauf der eingeblendeten Zeit beschleunigt, um die
Einstellung zu vereinfachen.
•• ••
Einstellung der Uhr
Die Uhr kann bei ausgeschaltetem und auch bei
eingeschaltetem Backofen eingestellt werden, jedoch
nicht, wenn das Ende einer Garzeit programmiert wurde.
Nach dem Netzanschluss oder nach einem Stromausfall
blinken die Ikone
DISPLAY.
und die vier Digitanzeigen auf dem
1. Drücken Sie mehrmals die Taste
, bis auf dem
und die vier Digit-Anzeigen
DISPLAY das Symbol
blinken.
2. Mit den Tasten “+” und “-” wird die Uhr eingestellt; wenn
sie gedrückt gehalten werden, wird der Lauf der
eingeblendeten Zeit beschleunigt, um die Einstellung zu
vereinfachen.
3. warten Sie 10 Sek. oder drücken Sie erneut die Taste
um die Einstellung zu bestätigen.
4. Nach Ablauf der Zeit erscheint auf dem DISPLAY die
Anzeige END. Der Backofen schließt den Garvorgang ab,
und es ertönt ein akustisches Signal.
• Beispiel: Es ist 9:00 Uhr und es wird eine
Programmdauer von 1 Std. und 15 Min. programmiert.
Das Programm stoppt automatisch um 10:15 Uhr.
Programmierung eines Garzeitendes
Die Vorwahl eines Garzeitendes ist nur dann möglich,
wenn auch eine Garzeitdauer eingestellt wurde.
1. Befolgen Sie die zum Einstellen der Programmdauer
beschriebenen Schritte 1 bis 3.
2. Drücken Sie dann die Taste
bis auf dem DISPLAY
das Symbol
und die vier Digit-Anzeigen blinken;
3. Mit den Tasten “+” und “-” wird das Garzeitende
eingestellt; wenn sie gedrückt gehalten werden, wird der
Lauf der eingeblendeten Zeit beschleunigt, um die
Einstellung zu vereinfachen.
Diese Funktion beeinflusst weder den Garvorgang, noch
den Gebrauch des Backofens. Sie weist ausschließlich
durch ein akustisches Signal darauf hin, dass die
eingestellten Minuten abgelaufen sind.
4. warten Sie 10 Sek. oder drücken Sie erneut die Taste
um die Einstellung zu bestätigen.
5. Nach Ablauf der Zeit erscheint auf dem DISPLAY die
Anzeige END. Der Backofen schließt den Garvorgang ab,
und es ertönt ein akustisches Signal.
und
sind ein Zeichen
Die eingeschalteten Symbole
dafür, dass eine Programmierung durchgeführt worden ist.
Auf dem DISPLAY wird abwechselnd die als Garzeitende
programmierte Uhrzeit und die Garzeit-Dauer
eingeblendet.
1. Drücken Sie mehrmals die Taste
Eine Programmierung annullieren
3. warten Sie 10 Sek. oder drücken Sie erneut die Taste
um die Einstellung zu bestätigen.
Einstellung des Kurzzeitweckers
, bis auf dem
und die drei Digit-Anzeigen
DISPLAY das Symbol
blinken.
2. Mit den Tasten “+” und “-” wird die gewünschte Zeit
eingestellt; wenn sie gedrückt gehalten werden, wird der
Lauf der eingeblendeten Zeit beschleunigt, um die
Einstellung zu vereinfachen.
3. warten Sie 10 Sek. oder drücken Sie erneut die Taste
um die Einstellung zu bestätigen.
Daraufhin wird das Count-down angezeigt, nach dessen
Ablauf ein akustisches Signal ertönt.
Garzeit-Programmierung
Die Programmierung ist nur nach Auswahl eines
Garprogramms möglich.
22
Annullieren einer Programmierung
drücken, bis auf dem Display das Symbol
• die Taste
der zu annullierenden Einstellung und die DigitAnzeigen auf dem Display blinken. Die Taste “-”
drücken, bis auf dem Display die Ziffern 00:00 angezeigt
werden.
• halten Sie die Tasten “+” und ”-” gedrückt; auf diese
Weise werden alle ausgeführten Programmierungen,
einschließlich Kurzzeitwecker, annulliert.
Vorsichtsmaßregeln
und Hinweise
Das Gerät wurde entsprechend den strengsten
internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und
gebaut. Nachstehende Hinweise werden aus
Sicherheitsgründen geliefert und sollten aufmerksam
gelesen werden.
Allgemeine Sicherheit
• Dieses Gerät ist für den nicht professionellen Einsatz im
privaten Haushalt bestimmt.
• Das Gerät darf nicht im Freien aufgestellt werden, auch
nicht, wenn es sich um einen geschützten Platz handelt.
Es ist gefährlich, das Gerät Gewittern und Unwettern
auszusetzen.
• Benutzen Sie zum Handling des Gerätes stets die sich
seitlich am Backofen befindlichen Gerätegriffe.
• Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten
Händen oder Füßen und auch nicht, wenn Sie barfuß
sind.
• Das Gerät darf nur von Erwachsenen und gemäß
den Hinweisen der vorliegenden
Bedienungsanleitung zur Zubereitung von
Lebensmitteln verwendet werden. Jeder andere
Einsatz (zum Beispiel: zum Beheizen von
Räumen) ist als unsachgemäß und gefährlich
anzusehen. Der Hersteller haftet nicht für
eventuelle, durch unsachgemäßen, falschen oder
unangemessenen Gebrauch verursachte
Schäden.
• Bei in Betrieb befindlichem Gerät werden die
Heizelemente und einige Ofentürteile sehr heiß.
Berühren Sie sie nicht und halten Sie Kinder vom
Ofen fern.
• Vermeiden Sie, dass die Stromkabel anderer
Elektrogeräte in Kontakt mit heißen Backofenteilen
gelangen.
• Die zur Belüftung und Wärmeableitung vorgesehenen
Öffnungen dürfen nicht zugestellt bzw. abgedeckt
werden.
• Fassen Sie den Griff zur Türöffnung stets in der Mitte an.
An den Seiten könnte er heiß sein.
• Verwenden Sie stets Backofenhandschuhe.
• Kleiden Sie den Boden des Backofens nicht mit
Aluminiumfolie aus.
• Legen Sie keine entzündbaren Materialien in den
Backofen: Sie könnten sich entzünden, wenn das Gerät
versehentlich eingeschaltet wird.
• Vergewissern Sie sich stets, dass sich die Reglerknöpfe
auf Position “l”/“¡” befinden, wenn das Gerät nicht in
Betrieb ist.
• Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der
Netzsteckdose, sondern nur am Netzstecker selbst.
• Ziehen Sie vor der Reinigung oder vor
Wartungsmaßnahmen stets den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
• Bei etwaigen Störungen versuchen Sie bitte nicht,
Innenteile selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den
Kundendienst (siehe Kundendienst).
• Stellen Sie bitte keine schweren Gegenstände auf der
geöffneten Backofentür ab.
• Das Glaskeramikkochfeld ist stoßfest; dennoch kann es
durch Stöße bzw. Aufprall von spitzen Gegenständen
zerbrechen. Schalten Sie das Kochfeld in einem
solchen Fall vom Stromnetz und wenden Sie sich an die
Kundendienststelle.
• Bitte berücksichtigen Sie, dass die Kochzonen noch für ca.
30 Minuten nach dem Ausschalten sehr heiß bleiben.
• Halten Sie sämtliche Gegenstände, die schmelzen
könnten, wie Plastikteile oder Kunststoffe sowie Zucker
oder stark zuckerhaltige Speisen von dem Kochfeld fern.
Achten Sie besonders auf Verpackungsmaterial,
Frischhaltefolie und Alufolie: wird derartiges Material auf
den noch heißen oder warmen Oberflächen belassen,
können sie das Kochfeld dauerhaft beschädigen.
• Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
körperlichen, geistigen oder Wahrnehmungsfähigkeiten
oder aber ohne ausreichende Erfahrung und
Produktkenntnis geeignet, sofern sie nicht durch eine für
ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt
werden oder zuvor Anleitungen zum Gerätegebrauch
erhalten haben.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Entsorgung
• Entsorgung des Verpackungsmaterials: Befolgen Sie die
lokalen Vorschriften; Verpackungsmaterial kann
wiederverwertet werden.
• Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über
Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen
Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den
herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden.
Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die
Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten
Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die
Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol
„durchgestrichene Mülltonne“ auf jedem Produkt
erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass
Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden
müssen.
Endverbraucher können sich an Abfallämter der
Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die
korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu
erhalten.
Energie sparen und Umwelt schonen
• Für einen sparsamen Energieverbrauch verwenden Sie
den Backofen in den Stunden zwischen dem späten
Nachmittag und dem frühen Morgen.
• Es empfiehlt sich, das Garprogramm GRILL stets bei
geschlossener Backofentür zu verwenden: Dadurch
erzielen Sie nicht nur optimale Ergebnisse, sondern
sparen auch Energie (ca. 10%).
• Halten Sie die Dichtungen sauber und in einem
einwandfreien Zustand, so dass sie gut an der Tür
anliegen und keine Wärmeverluste verursachen.
23
DE
Reinigung und Pflege
DE
Abschalten Ihres Gerätes vom Stromnetz
3. Die Tür an den beiden äußeren
Seiten langsam und nicht vollständig
schließen. Ziehen Sie die Tür dann
zu sich hin aus ihren Scharnieren
heraus (siehe Abbildung). In
umgekehrter Reihenfolge wird die
Backofentür wieder angebracht.
Vor jeder Reinigung und Pflege ist das Gerät vom
Stromnetz zu trennen.
Reinigung des Gerätes
• Die emaillierten oder aus Edelstahl gefertigten
Außenteile des Gerätes sowie die Gummidichtungen
können mit einem mit lauwarmem Wasser und einem
neutralen Reinigungsmittel getränkten Schwamm
gereinigt werden. Sollten die Flecken nur schwer zu
entfernen sein, verwenden Sie spezielle
Reinigungsmittel. Es ist ratsam, die Teile nach der
Reinigung gut nachzuspülen und trockenzureiben.
Benutzen Sie auf keinen Fall Scheuermittel oder
sonstige scharfe Reiniger.
• Der Backofen sollte möglichst nach jedem Gebrauch,
solange er noch leicht warm ist, gereinigt werden.
Verwenden Sie hierzu warmes Wasser und ein
Reinigungmittel, spülen Sie mit Wasser nach und reiben
Sie den Backofen mit einem weichen Tuch trocken.
Vermeiden Sie Scheuermittel.
• Das Zubehör lässt sich wie normales Geschirr reinigen
(auch im Geschirrspüler).
Überprüfung der Dichtungen
Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Zustand
der Dichtung rund um die Backofentür. Wenden Sie sich im
Falle einer Beschädigung dieser Dichtung an Ihre
nächstgelegene Kundendienststelle (siehe Kundendienst).
Es empfiehlt sich, den Backofen bis zur erfolgten Reparatur
nicht in Gebrauch zu nehmen.
Lampenaustausch
Verfahren Sie zum Austausch der Backofenlampe wie folgt:
Verwenden Sie zur Reinigung der Kochmulde keine
Dampf- oder Hochdruckreinigungsgeräte.
Reinigung der Tür
Reinigen Sie die Backofentür aus Glas bitte nur mit einem
weichen Schwamm und mildem Spülmittel und trocknen
Sie sie abschließend mit einem weichen Tuch. Verwenden
Sie keine rauen, scheuernden Materialien oder
scharfkantige, metallische Schaber, da diese Kratzer auf
ihrer Oberfläche hinterlassen und das Zerbrechen des
Glases zur Folge haben können.
Um den Backofen mühelos gründlich reinigen zu können,
kann die Backofentür abgenommen werden:
1. Öffnen Sie die Tür ganz (siehe Abbildung);
2. mit einem Schraubenzieher die an den beiden
Scharnieren befindlichen Hebel . anheben und drehen
(siehe Abbildung);
F
24
1. Drehen Sie die Glasabdeckung der Lampenhalterung
heraus.
2. Schrauben Sie die Lampe heraus und ersetzen Sie sie
durch eine neue Lampe desselben Typs: Leistung 25 W,
Sockel E 14.
3. Bringen Sie die Glasabdeckung wieder an (siehe
Abbildung).
Kundendienst
Geben Sie bitte Folgendes an:
• das Gerätemodell (Mod.)
• die Modellnummer (S/N).
Letztere Informationen finden Sie auf dem Typenschild, das
sich auf dem Gerät und/oder der Verpackung befindet.
Instrukcja obs³ugi
PIEKARNIK
Spis treœci
NL
DE
Nederlands, 1 Deutsch, 13
HU
Magyar, 37
CZ
Cesky, 49
PL
Polski, 25
Instalacja, 26-28
Ustawienie
Pod³¹czenie do sieci elektrycznej
Tabliczka znamionowa
Opis urz¹dzenia, 29
Widok ogólny
Panel sterowania
Uruchomienie i u¿ytkowanie, 30
Uruchomienie piekarnika
Programy, 31-32
Programy pieczenia
Praktyczne wskazówki dotycz¹ce pieczenia
Tabela pieczenia
HH 50 ER/HA
HH 50 ER IX /HA
HH 53 ER/HA
HH 53 ER IX /HA
P³yta grzejna, 33
Rodzaje p³yt grzejnych
W³¹czanie p³yty witroceramicznej
Praktyczne wskazówki dotycz¹ce u¿ytkowania p³yty
witroceramicznej
Elektroniczny programator gotowania, 34
Zalecenia i œrodki ostro¿noœci, 35
Bezpieczeñstwo ogólne
Utylizacja
Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska
Konserwacja i utrzymanie, 36
Od³¹czanie od pr¹du
Czyszczenie urz¹dzenia
Czyszczenie drzwiczek
Wymiana ¿arówki
Serwis
PL
Instalacja
Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi, aby
móc w ka¿dej chwili z niej skorzystaæ. W przypadku
sprzeda¿y, odst¹pienia lub przeprowadzki nale¿y
dopilnowaæ, aby zosta³a przekazana wraz z
urz¹dzeniem nowemu w³aœcicielowi, dostarczaj¹c mu
tym samym informacji na temat dzia³ania urz¹dzenia
i stosownych wskazówek.
Przep³yw powietrza
Aby zapewniæ odpowiedni przep³yw powietrza, nale¿y
usun¹æ tyln¹ œciankê komory. Zaleca siê
zainstalowanie piekarnika w taki sposób, aby opiera³
siê na dwóch drewnianych listwach lub na blacie o
przekroju co najmniej 45 x 560 mm (zob. rysunki).
Uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê: zawiera ona wa¿ne
informacje dotycz¹ce instalacji, u¿ytkowania i
bezpieczeñstwa.
560
Ustawienie
Opakowania nie s¹ zabawkami dla dzieci, dlatego
nale¿y je usun¹æ zgodnie z normami dotycz¹cymi
segregacji odpadów (zob. Zalecenia i œrodki
ostro¿noœci).
Instalacjê powinien przeprowadziæ zgodnie z
niniejsz¹ instrukcj¹ wykwalifikowany personel.
Nieprawid³owa instalacja mo¿e byæ przyczyn¹
obra¿eñ ludzi i zwierz¹t oraz strat materialnych.
mm
.
45 m
m.
Wyœrodkowanie i zamocowanie
Aby przymocowaæ urz¹dzenie do mebla: otworzyæ
drzwiczki piekarnika i wkrêciæ 4 wkrêty do drewna w
4 otwory znajduj¹ce siê na ramie obwodowej.
Zabudowa
Aby zagwarantowaæ prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia,
mebel do zabudowy powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce
warunki:
• œcianki s¹siaduj¹ce z piekarnikiem powinny byæ
wykonane z materia³u odpornego na wysokie
temperatury;
• w przypadku mebli fornirowanych u¿yty w nich klej
musi byæ odporny na temperaturê 100°C;
• mebel do zabudowy piekarnika, zarówno
szeregowej pod blatem (zob. rysunek), jak i
s³upkowej, powinien mieæ nastêpuj¹ce wymiary:
580
39
500
0
48
+4
-0
560 +4 -0
m
in
in
m
45
572
23
7
54
575-585 min
555
15
595
558 min
54
53
PL
595
Po zabudowaniu urz¹dzenia nie powinno byæ
¿adnego kontaktu z jego elementami elektrycznymi.
Dane dotycz¹ce zu¿ycia energii podane na tabliczce
znamionowej oparte s¹ na pomiarach wykonanych
dla tego typu instalacji.
26
Wszystkie czêœci, które maj¹ zapewniæ
bezpieczeñstwo powinny zostaæ zamocowane w taki
sposób, aby nie mo¿na ich by³o usun¹æ bez u¿ycia
narzêdzi.
Pod³¹czenie do sieci elektrycznej
N
PL
400V 3N~H05RR-F
5x2.5 CEI-UNEL 35363
L1 L2 L3
1
3
5
Pod³¹czenie do sieci elektrycznej nale¿y
przeprowadziæ na kuchence przystosowanej do pracy
na pr¹d zmienny o napiêciu i czêstotliwoœci
podanych na tabliczce znamionowej (zob. nastêpna
strona).
P³ytê grzejn¹ pod³¹cza siê do kuchni za pomoc¹
odpowiedniego z³¹cza.
Skrzynka zaciskowa jest przystosowana do
pod³¹czenia trójfazowego 400 V (zob. rysunki
poni¿ej).
2
4
P
N
L1
L2
Po pod³¹czeniu p³yty ponownie za³o¿yæ metalowe
zabezpieczenie. W przypadku od³¹czenia p³yty
nale¿y na³o¿yæ na czerwone z³¹cze przeznaczon¹ do
niego czerwon¹ zatyczkê.
Monta¿ przewodu zasilaj¹cego
Jeœli instalacja elektryczna posiada inn¹
charakterystykê (zob. rysunki poni¿ej), do
pod³¹czenia elektrycznego u¿yæ mostków
znajduj¹cych siê wewn¹trz skrzynki P.
N
2
4
N
1
3
5
400V 2N~H05RR-F 4x4
CEI-UNEL 35363
L1 L2
1
3
5
2
4
3. Wyj¹æ œrubki ze
styków L-N- , a
nastêpnie umocowaæ
poszczególne przewody
pod ³bami œrubek
zgodnie z odpowiednimi
kolorami: Niebieski (N),
Br¹zowy (L), ¯ó³to-Zielony ( ).
230V ~H05RR-F 3x4
CEI-UNEL 35363
L
1. Otworzyæ skrzynkê
zaciskow¹, podwa¿aj¹c
œrubokrêtem boczne
zatrzaski pokrywy:
poci¹gn¹æ i otworzyæ
pokrywê (zob. rysunek).
2. Odkrêciæ œrubê
z³¹czki i zdj¹æ j¹,
podwa¿aj¹c
œrubokrêtem (zob.
rysunek).
L3
3. Umocowaæ przewód zasilaj¹cy w odpowiednim
zacisku.
4. Zamkn¹æ pokrywê skrzynki zaciskowej.
27
PL
Pod³¹czenie przewodu zasilaj¹cego do sieci.
Zamocowaæ na przewodzie znormalizowan¹ wtyczkê
do obci¹¿eñ wskazanych na tabliczce znamionowej
(zob. obok).
W przypadku bezpoœredniego pod³¹czenia do sieci
konieczne jest zainstalowanie pomiêdzy
urz¹dzeniem a sieci¹ wy³¹cznika polowego z
odleg³oœci¹ minimaln¹ miêdzy stykami 3 mm
przeznaczonego do obci¹¿eñ i odpowiadaj¹cego
obowi¹zuj¹cym normom (przewód uziemienia nie
powinien byæ przerywany przez wy³¹cznik). Przewód
zasilania powinien byæ umieszczony tak, aby w
¿adnym punkcie nie przekracza³ o 50° C temperatury
otoczenia.
Instalator odpowiada za prawid³owoœæ pod³¹czenia
elektrycznego i za zachowanie norm
bezpieczeñstwa.
Przed pod³¹czeniem sprawdziæ, czy:
• gniazdko ma odpowiednie uziemienie i jest zgodne z
obowi¹zuj¹cymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymaæ obci¹¿enie
maksymalnej mocy urz¹dzenia wskazane na
tabliczce znamionowej (patrz poni¿ej);
• napiêcie zasilania odpowiada wartoœciom podanym
na tabliczce znamionowej (zob. poni¿ej);
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczk¹ urz¹dzenia.
W przeciwnym wypadku wymieniæ gniazdko lub
wtyczkê; nie stosowaæ przed³u¿aczy ani
rozga³êziaczy.
TABLICZKA ZNAMIONOWA
Wymiary
PojemnoϾ
Po³¹czenia
elektryczne
Po zainstalowaniu urz¹dzenia przewód zasilana
elektrycznego oraz gniazdko elektryczne powinny
byæ ³atwo dostêpne.
Kabel nie powinien byæ powyginany ani
przygnieciony.
Kabel elektryczny musi byæ okresowo sprawdzany i
wymieniany wy³¹cznie przez autoryzowany personel
techniczny (zob. Serwis).
Producent nie ponosi ¿adnej
odpowiedzialnoœci w przypadku
nieprzestrzegania powy¿szych zaleceñ.
28
ENERGY LABEL
szerokoϾ 43,5 cm
wysokoϾ 32 cm
g³êbokoœæ 41,5 cm
58 l
napiêcie 230 V/400 V~ 3N 50/60
Hz maksymalny pobór energii
10250 W
Dyrektywa 2002/40/WE w sprawie
etykiet piekarników elektrycznych.
Norma EN 50304
Zu¿ycie energii Konwencjonalny funkcja grzewcza: =Tradycyjny;
Zu¿ycie energii deklaracja Klasa z
wymuszonym obiegiem powietrza funkcja grzewcza: >Multicooking.
Niniejsze urz¹dzenie jest zgodne z
postanowieniami nastêpuj¹cych
dyrektyw wspólnotowych:
2006/95/EWG z dnia 12.12.2006
(niskiego napiêcia) z póŸniejszymi
zmianami - 2004/108/EWG z dnia
15.12.2004 (kompatybilnoœci
elektromagnetycznej) z
póŸniejszymi zmianami 93/68/EWG z dnia 22.07.1993 z
póŸniejszymi zmianami 2002/96/WE z póŸniejszymi
zmianami.
Opis urz¹dzenia
Widok ogólny
PL
Panel kontrolny
Półka RUSZT
Półka BRYTFANNA
PROWADNICE
ślizgów półek
pozycja 5
pozycja 4
pozycja 3
pozycja 2
pozycja 1
Panel sterowania
* Obecny tylko w niektórych modelach.
29
Uruchomienie i u¿ytkowanie
PL
Przed pierwszym u¿yciem w³¹czyæ na przynajmniej
godzinê pusty piekarnik z zamkniêtymi drzwiczkami i
termostatem nastawionym na najwy¿sz¹
temperaturê. Nastêpnie wy³¹czyæ, otworzyæ
drzwiczki piekarnika i wywietrzyæ pomieszczenie.
Unosz¹cy siê w powietrzu zapach jest skutkiem
wyparowania substancji zastosowanych w celu
zabezpieczenia piekarnika.
Uruchomienie piekarnika
1. Wybraæ program pieczenia, przekrêcaj¹c pokrêt³o
PROGRAMY.
2. Wybraæ temperaturê, przekrêcaj¹c pokrêt³o
TERMOSTAT. Wykaz potraw z zalecanymi dla nich
temperaturami znajduje siê w Tabeli pieczenia (zob.
Programy).
3. Œwiec¹ca kontrolka TERMOSTAT wskazuje fazê
nagrzewania do nastawionej temperatury.
4. Podczas pracy piekarnika mo¿na zawsze:
- zmieniæ program pieczenia za pomoc¹ pokrêt³a
PROGRAMY;
- zmieniæ temperaturê za pomoc¹ pokrêt³a
TERMOSTAT;
- przerwaæ pieczenie przez ustawienie pokrêt³a
PROGRAMY w pozycji „0”.
Nigdy nie stawiaæ ¿adnych przedmiotów na dnie
piekarnika, gdy¿ grozi to uszkodzeniem emalii.
Naczynia do pieczenia umieszczaæ zawsze na
ruszcie znajduj¹cym siê w wyposa¿eniu piekarnika.
30
Wentylator ch³odz¹cy
Dla obni¿enia temperatury zewnêtrznej niektóre
modele wyposa¿ono w wentylator ch³odz¹cy.
Wytwarza on strumieñ powietrza, który wydobywa
siê pomiêdzy panelem sterowania a drzwiczkami
piekarnika.
Po zakoñczeniu pieczenia wentylator nadal pracuje
a¿ do dostatecznego och³odzenia piekarnika.
Oœwietlenie piekarnika
Œwiat³o w piekarniku w³¹cza siê przez wybranie &
za pomoc¹ pokrêt³a PROGRAMY. Pozostaje ono
w³¹czone przy wyborze programu pieczenia.
Programy
Programy pieczenia
We wszystkich programach mo¿na nastawiæ
temperaturê w zakresie od 60°C do MAX, z
wyj¹tkiem:
• GRILL (zaleca siê ustawienie tylko na MAX);
• ZAPIEKANIE (zaleca siê nie przekraczaæ
temperatury 200°C).
=
Program PIEKARNIK TRADYCYJNY
W³¹czaj¹ siê obydwa grzejniki: górny i dolny. Przy
pieczeniu tradycyjnym najlepiej u¿ywaæ tylko
jednego poziomu: wykorzystanie wiêkszej liczby
poziomów prowadzi do nierównomiernego rozk³adu
temperatury.
>
Program MULTICOOKING
W³¹czaj¹ siê obydwa grzejniki (górny i dolny) oraz
wentylator. Jako ¿e temperatura jest taka sama w ca³ym
piekarniku, pod wp³ywem gor¹cego powietrza potrawy
piek¹ siê i przyrumieniaj¹ w sposób równomierny. Mo¿na
u¿ywaæ maksymalnie dwóch poziomów jednoczeœnie.
?
Program GRZANIE GÓRNE
W³¹cza siê grzejnik górny. Funkcji tej mo¿na u¿yæ
do dopiekania.
@
Program GRILL
W³¹cza siê grzejnik górny. Bardzo wysoka i
bezpoœrednia temperatura grilla pozwala
b³yskawicznie przyrumieniæ powierzchniê potrawy,
gdy¿ zapobiega wyciekaniu soków, przez co potrawa
jest w œrodku delikatniejsza. Pieczenie w programie
Grill jest szczególnie polecane dla potraw
wymagaj¹cych wysokiej temperatury
powierzchniowej: befsztyki cielêce i wo³owe,
antrykoty, filety, hamburgery itp. Przyk³ady
wykorzystania tej funkcji znajduj¹ siê w czêœci
„Praktyczne wskazówki dotycz¹ce pieczenia”. Piec
przy zamkniêtych drzwiczkach piekarnika.
A
Praktyczne wskazówki dotycz¹ce
pieczenia
PL
Do pieczenia z wentylacj¹ nie u¿ywaæ poziomów 1 i
5: podlegaj¹ one bezpoœredniemu dzia³aniu gor¹cego
powietrza, co mog³oby spowodowaæ przypalenie
delikatnych potraw.
W programach GRILL i ZAPIEKANIE na poziomie 1
umieœciæ znajduj¹c¹ siê w wyposa¿eniu blachê
uniwersaln¹, na której zbieraæ siê bêd¹ pozosta³oœci
po pieczeniu (soki lub t³uszcze).
MULTICOOKING
• U¿ywaæ poziomów 2 i 4, wykorzystuj¹c poziom 2
do potraw, które wymagaj¹ wy¿szej temperatury.
• Blachê umieœciæ na dole, a ruszt na górze.
GRILL
• W³o¿yæ ruszt na poziom 3 lub 4, umieszczaj¹c
potrawê na œrodku rusztu.
• Zaleca siê nastawienie maksymalnego poboru
energii. Nie nale¿y siê niepokoiæ, jeœli górny
grzejnik nie bêdzie stale w³¹czony: jego dzia³anie
kontroluje termostat.
PIZZA
• Do w³aœciwego przygotowania pizzy u¿yæ
programu MULTICOOKING.
• U¿yæ lekkiej blachy aluminiowej, stawiaj¹c j¹ na
ruszcie znajduj¹cym siê w wyposa¿eniu
piekarnika.
Zastosowanie blachy uniwersalnej powoduje
wyd³u¿enie czasu pieczenia, przez co trudno jest
przygotowaæ chrupi¹c¹ pizzê.
• W przypadku pizzy z du¿¹ iloœci¹ dodatków
zaleca siê dodanie mozzarelli dopiero w po³owie
pieczenia.
Program ZAPIEKANIE
W³¹cza siê grzejnik górny oraz wentylator. Do
jednokierunkowego promieniowania cieplnego
dochodzi wymuszony obieg powietrza wewn¹trz
piekarnika. Zapobiega to przypaleniu powierzchni
potraw, dziêki zwiêkszeniu zdolnoœci przenikania
ciep³a. Piec przy zamkniêtych drzwiczkach
piekarnika.
31
PL
Tabela pieczenia
Program
Piekarnik
tradycyjny
Multipieczenie
Podgrzewanie
górne
Grill
Zapiekanki
32
Potrawy
Waga
(kg)
Pozycja
pó³ek
Nagrzewanie
wstêpne
(minuty)
Zalecana
temperatura
Czas trwania
pieczenia
(minuty)
Kaczka
Pieczeñ cielêca lub wo³owa
Pieczeñ wieprzowa
Herbatniki (z kruchego ciasta)
Kruche ciasta
Pizza (na 2 pó³kach)
Lasagne
Jagniêcina
Kurczak pieczony + ziemniaki
Makrela
Ciasto œliwkowe
Ptysie (na 2 pó³kach)
Herbatniki (na 2 pó³kach)
Ciasto biszkoptowe (na 1 pó³ce)
Ciasto biszkoptowe (na 2 pó³kach)
S³one ciasta
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
3
3
3
3
3
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
szt. 4
1.5
1.5
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
200
200
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
Poprawki pieczenia
Sole i m¹twy
Szasz³yki z kalmarów i raków
Filet z dorsza
Warzywa z rusztu
Befsztyk cielêcy
Kotlet
Hamburgery
Makrele
Tost
Kurczak z rusztu
M¹twy
P³yta grzejna
Rodzaje p³yt grzejnych
Piekarnik jest przystosowany do
p³yty grzejnej, która mo¿e sk³adaæ
siê z dwóch rodzajów elementów
grzewczych: ¿eliwnych p³ytek
elektrycznych (zob. rysunek 1) lub
p³yt witroceramicznych, które mog¹
byæ tradycyjne (zob. rysunek 2) lub
z poszerzanymi polami grzejnymi
(zob. rysunek 3).
rysunek 1
A
A
A
B
rysunek 3
rysunek 2
A
A
Zalecany poziom mocy dla ró¿nych rodzajów gotowania:
B
C
A
C
W³¹czanie p³yty witroceramicznej
Tradycyjne pola grzejne
Tradycyjne grza³ki (A) sk³adaj¹ siê ze spiralnych
oporników i staj¹ siê czerwone dopiero kilkadziesi¹t
sekund po ich w³¹czeniu.
Ka¿de pole grzejne posiada pokrêt³o steruj¹ce, które
pozwala wybraæ jedn¹ z 12 ró¿nych wartoœcitemperatury,
przy czym wartoϾ minimalna jest oznaczona jako 1, a
maksymalna jako 12.
Poszerzane pola grzejne
Grza³ki poszerzane (B) charakteryzuj¹ siê obecnoœci¹
podwójnego pola grzejnego. Mo¿na w³¹czyæ tylko pole
wewnêtrzne lub obydwa.
Pokrêt³o steruj¹ce pozwala wybraæ jeden z dwóch
poziomów mocy, z których ka¿dy mo¿na ustawiæ na
wartoϾ od 1 (minimum) do 12 (maksimum):
• przekrêcaj¹c pokrêt³o zgodnie z ruchem wskazówek
zegara od 1 do 12, ustawiamy ni¿szy poziom mocy.
• przekrêcaj¹c pokrêt³o do oporu ()), a¿ do delikatnego
klikniêcia, ustawiamy maksymaln¹ moc, któr¹ z kolei
mo¿na uregulowaæ w przedziale od 12 do 1 poprzez
obracanie pokrêt³em w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Aby powróciæ do minimalnej
wartoœci mocy, nale¿y przekrêciæ pokrêt³o do pozycji 0.
W przypadku podwójnych pól grzejnych pierwsza czêœæ
skali s³u¿y do w³¹czenia mniejszego (wewnêtrznego)
pola grzejnego. Aby uruchomiæ obydwa pola
(wewnêtrzne i zewnêtrzne), nale¿y przekrêciæ pokrêt³o do
koñca ()) i wybraæ po¿¹dany poziom mocy w przedziale
od 12 do 1.
WskaŸniki ciep³a resztkowego *
WskaŸniki (C) informuj¹, ¿e temperatura odpowiedniego
pola grzejnego przekracza 60°C, nawet po wy³¹czeniu
grza³ki.
* Obecny tylko w niektórych modelach.
Poz.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
)
Pole grzejne
Wy³¹czone
Roztapianie mas³a, czekolady
Podgrzewanie p³ynów
Kremy i sosy
Gotowanie w temperaturze wrzenia
Przygotowywanie pieczeni
Gotowanie du¿ych porcji miêsa
Sma¿enie
Wykorzystanie obydwu pól grzejnych
Praktyczne wskazówki dotycz¹ce
u¿ytkowania p³yty witroceramicznej
! Klej zastosowany do uszczelek pozostawia na szkle œlady
t³uszczu. Przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania urz¹dzenia
zaleca siê ich usuniêcie za pomoc¹ specjalnego,
nierysuj¹cego œrodka czyszcz¹cego. W pierwszych
godzinach u¿ytkowania mo¿e byæ wyczuwalny zapach
gumy, który jednak szybko ust¹pi.
Aby uzyskaæ jak najlepsze wyniki u¿ytkowania p³yty grzejnej:
• u¿ywaæ garnków z p³askim dnem, aby mieæ pewnoœæ, ¿e
dok³adnie przylegaj¹ do pola grzejnego;
• u¿ywaæ zawsze garnków, których œrednica zapewni
ca³kowite pokrycie pola grzejnego, a tym samym
wykorzystanie ca³oœci wytwarzanego ciep³a;
• dopilnowaæ, aby dno garnka by³o zawsze dok³adnie
osuszone i czyste, zapewniaj¹c tym samym
odpowiednie przyleganie i d³ug¹ ¿ywotnoœæ zarówno pól
grzejnych, jak i samych garnków;
• unikaæ u¿ywania tych samych garnków co do palników
gazowych: koncentracja ciep³a w przypadku palników
gazowych mo¿e doprowadziæ do odkszta³cenia dna
garnka, przez co nie bêdzie ono dok³adnie przylegaæ do
p³yty;
• nigdy nie pozostawiaæ w³¹czonego pola grzejnego bez
garnka, gdy¿ jego nagrzanie, szybko osi¹gaj¹c
maksymalny poziom, mog³oby uszkodziæ elementy
grzejne.
33
PL
Elektroniczny programator gotowania
Programowanie pieczenia
PL
Programowanie jest mo¿liwe dopiero po wybraniu
programu pieczenia.
•• ••
Programowanie czasu pieczenia
1. Kilkukrotnie nacisn¹æ przycisk
, a¿ nie zacznie
i trzy cyfry na WYŒWIETLACZU;
migaæ ikona
2. przyciskami „+” i „-” ustawiæ wybrany czas;
przytrzymanie przycisku sprawia, ¿e numery
zmieniaj¹ siê szybciej, co u³atwia ustawienie czasu.
3. odczekaæ 10 sekund lub ponownie nacisn¹æ
Ustawienie zegara
Zegar mo¿na ustawiæ zarówno przy wy³¹czonym,
jak i w³¹czonym piekarniku, gdy nie zaprogramowano
jednak koñca pieczenia.
Po pod³¹czeniu do sieci elektrycznej lub po awarii
zasilania na WYŒWIETLACZU miga ikona
cztery cyfry.
1. Kilkukrotnie nacisn¹æ przycisk
i
, a¿ nie zacznie
przycisk
, aby zatwierdziæ ustawienie.
4. po up³ywie okreœlonego czasu na
WYŒWIETLACZU pojawi siê napis KONIEC,
piekarnik zakoñczy pieczenie i w³¹czy siê sygna³
dŸwiêkowy.
• Przyk³ad: jest 9.00, a czas pieczenia zostaje
zaprogramowany na 1 godzinê 15 minut. Program
wy³¹czy siê automatycznie o 10.15.
migaæ ikona
i cztery cyfry na WYŒWIETLACZU;
2. przyciskami „+” i „-” ustawiæ godzinê;
przytrzymanie przycisku sprawia, ¿e numery
zmieniaj¹ siê szybciej, co u³atwia ustawienie
godziny.
3. odczekaæ 10 sekund lub ponownie nacisn¹æ
Programowanie koñca pieczenia
Zaprogramowanie koñca pieczenia jest mo¿liwe
dopiero po ustawieniu czasu pieczenia.
przycisk
2. nastêpnie nacisn¹æ przycisk
, a¿ nie zacznie
i cztery cyfry na WYŒWIETLACZU;
migaæ ikona
3. przyciskami „+” i „-” ustawiæ godzinê zakoñczenia
pieczenia; przytrzymanie przycisku sprawia, ¿e
numery zmieniaj¹ siê szybciej, co u³atwia ustawienie
godziny.
4. odczekaæ 10 sekund lub ponownie nacisn¹æ
, aby zatwierdziæ ustawienie.
Ustawienie minutnika
Ta funkcja nie przerywa pieczenia i jest niezale¿na
od u¿ytkowania piekarnika; pozwala jedynie
aktywowaæ sygna³ dŸwiêkowy po up³ywie
ustawionego czasu.
1. Kilkukrotnie nacisn¹æ przycisk
, a¿ nie zacznie
i trzy cyfry na WYŒWIETLACZU;
migaæ ikona
2. przyciskami „+” i „-” ustawiæ wybrany czas;
przytrzymanie przycisku sprawia, ¿e numery
zmieniaj¹ siê szybciej, co u³atwia ustawienie czasu.
3. odczekaæ 10 sekund lub ponownie nacisn¹æ
przycisk, aby zatwierdziæ ustawienie
.
Wyœwietli siê odliczanie wsteczne, po zakoñczeniu
którego w³¹czy siê sygna³ dŸwiêkowy.
1. Wykonaæ czynnoœci od 1 do 3 opisane w
programowaniu czasu pieczenia;
przycisk
, aby zatwierdziæ ustawienie.
5. po up³ywie okreœlonego czasu na
WYŒWIETLACZU pojawi siê napis KONIEC,
piekarnik zakoñczy pieczenie i w³¹czy siê sygna³
dŸwiêkowy.
Œwiec¹ce Li ikonai
i
sygnalizuj¹
przeprowadzenie programowania. Na WYŒWIETLACZU
pojawiaj¹ siê na zmianê godzina koñca pieczenia i
czas pieczenia.
Anulowanie ustawieñ
Aby anulowaæ przeprowadzone ustawienia:
• nacisn¹æ przycisk
, a¿ nie zacznie migaæ ikona
anulowanego ustawienia i cyfry na wyœwietlaczu.
Nacisn¹æ przycisk „-” i przytrzymaæ, a¿ na
wyœwietlaczu nie pojawi¹ siê cyfry 00:00.
• przytrzymaæ jednoczeœnie przyciski „+” i „-”,
anuluj¹c w ten sposób wszystkie wczeœniejsze
ustawienia, w tym równie¿ minutnik.
34
Zalecenia i œrodki
ostro¿noœci
Niniejsze urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane i
wyprodukowane zgodnie z miêdzynarodowymi normami
bezpieczeñstwa. Poni¿sze ostrze¿enia maj¹ na celu
zapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkowania, dlatego te¿
nale¿y je uwa¿nie przeczytaæ.
Bezpieczeñstwo ogólne
• Urz¹dzenie jest przeznaczone do u¿ytku
nieprofesjonalnego wewn¹trz pomieszczeñ
mieszkalnych.
• Urz¹dzenia nie nale¿y instalowaæ na œwie¿ym
powietrzu, nawet w miejscu zadaszonym, gdy¿
wystawienie go na dzia³anie deszczu i burz jest
bardzo niebezpieczne.
• Do przenoszenia urz¹dzenia u¿ywaæ zawsze
odpowiednich uchwytów znajduj¹cych siê po bokach
piekarnika.
• Nie dotykaæ urz¹dzenia mokrymi lub wilgotnymi rêkami
lub stopami ani te¿ stoj¹c boso na pod³odze.
• Urz¹dzenie powinno byæ u¿ywane do celów
kulinarnych wy³¹cznie przez osoby doros³e i
zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
Wykorzystywanie go do innych celów (np. do
ogrzewania pomieszczeñ) uznaje siê za
niew³aœciwe, a tym samym niebezpieczne.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za
ewentualne szkody poniesione w wyniku
niew³aœciwego, b³êdnego lub nierozs¹dnego
u¿ytkowania.
• Podczas u¿ytkowania urz¹dzenia grzejniki i niektóre
czêœci drzwiczek piekarnika staj¹ siê bardzo gor¹ce.
Nie wolno ich dotykaæ, a dzieci nale¿y trzymaæ z dala
od urz¹dzenia.
• Uwa¿aæ, aby kable zasilaj¹ce innych urz¹dzeñ AGD
nie dotyka³y rozgrzanych czêœci piekarnika.
• Nie zatykaæ otworów wentylacyjnych i
odprowadzaj¹cych ciep³o.
• Przy otwieraniu drzwiczek nale¿y trzymaæ za œrodkow¹
czêœæ uchwytu: po bokach mo¿e byæ gor¹cy.
• Do wstawiania i wyjmowania naczyñ z piekarnika
u¿ywaæ zawsze rêkawic ochronnych.
• Nie przykrywaæ dna piekarnika foli¹ aluminiow¹.
• Nie wk³adaæ do piekarnika materia³ów ³atwopalnych:
przypadkowe w³¹czenie urz¹dzenia mo¿e
doprowadziæ do jego zapalenia siê.
• Gdy urz¹dzenie nie jest u¿ywane, upewniæ siê, czy
pokrêt³a znajduj¹ siê w pozycji “l”/“¡”.
• Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka nie ci¹gn¹æ za
kabel, lecz trzymaæ za wtyczkê.
• Przed przyst¹pieniem do czyszczenia lub konserwacji
od³¹czyæ najpierw wtyczkê od sieci elektrycznej.
• W razie uszkodzenia w ¿adnym wypadku nie
ingerowaæ w wewnêtrzne mechanizmy urz¹dzenia i
nie próbowaæ go samodzielnie naprawiaæ.
Skontaktowaæ siê z Serwisem (zob. Serwis).
• Nie stawiaæ ciê¿kich przedmiotów na otwartych
drzwiczkach piekarnika.
• P³yta witroceramiczna jest odporna na uszkodzenia
•
•
•
•
mechaniczne, jednak uderzenie w ni¹ ostrym
przedmiotem, np. narzêdziem, mo¿e spowodowaæ jej
zarysowanie, a nawet pêkniêcie. W takim przypadku
nale¿y natychmiast od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci
zasilania elektrycznego i skontaktowaæ siê z Serwisem.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e temperatura pól grzejnych
pozostaje doœæ wysoka przez co najmniej trzydzieœci
minut po wy³¹czeniu urz¹dzenia.
Zachowaæ odpowiedni¹ odleg³oœæ miêdzy p³yt¹
grzejn¹ a przedmiotami, które mog³yby siê stopiæ lub
rozpuœciæ, takimi jak przedmioty z plastiku, z
aluminium lub produkty o du¿ej zawartoœci cukru.
Zwróciæ szczególn¹ uwagê na opakowania i folie
plastikowe i aluminiowe: ich pozostawienie na
jeszcze gor¹cych lub ciep³ych powierzchniach mo¿e
spowodowaæ powa¿ne uszkodzenie p³yty.
Urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytku osób (w
tym dzieci) niepe³nosprawnych fizycznie, zmys³owo
lub umys³owo oraz osób bez doœwiadczenia lub
znajomoœci obs³ugi urz¹dzenia, chyba ¿e bêdzie to
mia³o miejsce pod nadzorem osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeñstwo lub po uprzednim otrzymaniu
instrukcji na temat obs³ugi urz¹dzenia.
Dopilnowaæ, aby dzieci nie bawi³y siê urz¹dzeniem.
Utylizacja
• Utylizacja materia³ów opakowaniowych: zastosowaæ
siê do obowi¹zuj¹cych norm lokalnych, dziêki czemu
opakowania bêdzie mo¿na ponownie wykorzystaæ.
• Dyrektywa wspólnotowa 2002/96/WE w sprawie
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) przewiduje, ¿e sprzêt gospodarstwa
domowego nie powinien byæ usuwany jako
nieposortowane odpady komunalne. Zu¿yte
urz¹dzenia powinny podlegaæ selektywnej zbiórce w
celu uzyskania maksymalnego wskaŸnika odzysku i
recyklingu ich materia³ów sk³adowych oraz unikniêcia
ewentualnych zagro¿eñ dla zdrowia i œrodowiska.
Symbol przekreœlonego kosza na œmieci jest
umieszczony na wszystkich produktach, aby
przypominaæ o obowi¹zku selektywnej zbiórki.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat
prawid³owej utylizacji sprzêtu gospodarstwa domowego
jego posiadacze mog¹ zwróciæ siê do w³aœciwej
jednostki administracyjnej lub do sprzedawców.
Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska
• W³¹czaj¹c piekarnik w przedziale czasowym od
póŸnego popo³udnia do godzin rannych, mo¿na
przyczyniæ siê do redukcji obci¹¿enia elektrowni
przez ograniczenie poboru mocy.
• Zaleca siê pieczenie w programie GRILL zawsze przy
zamkniêtych drzwiczkach: w celu zarówno uzyskania
lepszych wyników, jak i znacznej oszczêdnoœci
energii (ok. 10%).
• Dopilnowaæ, aby uszczelki by³y w pe³ni sprawne i
czyste, dziêki czemu bêd¹ dobrze przylega³y do
drzwiczek i zapobiegn¹ niepotrzebnym stratom ciep³a.
35
PL
Konserwacja i utrzymanie
PL
Od³¹czanie od pr¹du
Przed ka¿d¹ czynnoœci¹ nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie
od sieci zasilania elektrycznego.
Czyszczenie urz¹dzenia
• Elementy emaliowane lub ze stali nierdzewnej, jak
równie¿ gumowe uszczelki mo¿na czyœciæ przy
u¿yciu g¹bki zmoczonej w letniej wodzie z
dodatkiem neutralnego myd³a. Jeœli plamy trudno
usun¹æ, zastosowaæ specjalne produkty. Po
zakoñczeniu czyszczenia zaleca siê obfite
przep³ukanie wod¹ i wysuszenie. Nie u¿ywaæ
proszków rysuj¹cych powierzchniê ani substancji
koroduj¹cych.
• Wnêtrze piekarnika najlepiej wyczyœciæ po
ka¿dym u¿yciu, gdy jest jeszcze lekko ciep³e.
U¿yæ ciep³ej wody i œrodka czyszcz¹cego,
przep³ukaæ i wytrzeæ miêkk¹ œciereczk¹. Unikaæ
œrodków rysuj¹cych powierzchniê.
• Akcesoria mo¿na myæ jak zwyk³e naczynia, tak¿e
w zmywarce.
Do czyszczenia urz¹dzenia nigdy nie nale¿y
u¿ywaæ oczyszczaczy parowych lub
wysokociœnieniowych.
Czyszczenie drzwiczek
Szybê drzwiczek wyczyœciæ przy u¿yciu g¹bki i
œrodków nierysuj¹cych, a nastêpnie wytrzeæ miêkk¹
œciereczk¹; nie u¿ywaæ szorstkich materia³ów
œcieraj¹cych czy ostrych, metalowych skrobaków,
które mog¹ porysowaæ powierzchniê i doprowadziæ
do pêkniêcia szyby.
Aby dok³adniej wyczyœciæ drzwiczki piekarnika,
mo¿na je zdemontowaæ:
1. ca³kowicie otworzyæ drzwiczki (zob. rysunek);
2. przy u¿yciu œrubokrêta podwa¿yæ i przekrêciæ
dŸwignie F umieszczone na obu zawiasach (zob.
rysunek);
F
3. chwyciæ drzwiczki za obie
zewnêtrzne krawêdzie,
przymykaj¹c je powoli, lecz
nie ca³kowicie. Nastêpnie
poci¹gn¹æ drzwiczki do siebie,
wyjmuj¹c je z zawiasów (zob.
rysunek). Aby z powrotem
36
za³o¿yæ drzwiczki, wykonaæ powy¿sze czynnoœci w
odwrotnej kolejnoœci.
Sprawdzanie uszczelek
Co pewien czas nale¿y sprawdzaæ stan uszczelek
wokó³ drzwiczek piekarnika. W razie stwierdzenia
uszkodzenia nale¿y zwróciæ siê do najbli¿szego
Punktu Serwisowego (zob. Serwis). Zaleca siê nie
u¿ywaæ piekarnika do czasu wykonania naprawy.
Wymiana ¿arówki
Aby wymieniæ ¿arówkê oœwietlaj¹c¹ piekarnik:
1. Odkrêciæ szklan¹ pokrywkê oprawy ¿arówki.
2. Wykrêciæ ¿arówkê i wymieniæ na podobn¹: moc 25
W, trzonek E 14.
3. Za³o¿yæ z powrotem pokrywkê (zob. rysunek).
Serwis
Podaæ:
• model urz¹dzenia (Mod.)
• numer seryjny (S/N)
Powy¿sze dane znajduj¹ siê na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urz¹dzeniu i/lub na
opakowaniu.
Használati útmutató
SÜTÕ
Tartalomjegyzék
NL
DE
Nederlands, 1 Deutsch, 13
HU
Magyar, 37
CZ
Cesky, 49
PL
Polski, 25
Beszerelés, 38–40
Elhelyezés
Elektromos csatlakoztatás
Adattábla
A készülék leírása, 41
A készülék áttekintése
Kezelõpanel
Bekapcsolás és használat, 42
A sütõ bekapcsolása
Programok, 43–44
Sütési programok
Praktikus sütési tanácsok
Sütési táblázat
HH 50 ER/HA
HH 50 ER IX /HA
HH 53 ER/HA
A fõzõlap, 45
HH 53 ER IX /HA
Elektronikus programozó, 46
A fõzõlap típusai
Az üvegkerámia fõzõlap bekapcsolása
Hasznos tanácsok az üvegkerámia fõzõlap használatához
Óvintézkedések és tanácsok, 47
Általános biztonság
Hulladékkezelés
Takarékosság és környezetvédelem
Karbantartás és ápolás, 48
Áramtalanítás
A készülék tisztítása
Az ajtó tisztítása
Lámpacsere
AssistenzaSzerviz
HU
Üzembe helyezés
Fontos, hogy megtartsa ezt a kézikönyvet, hogy
szükség esetén bármikor belenézhessen. Ha a
készüléket eladja, elajándékozza vagy áthelyezi,
gyõzõdjön meg róla, hogy a kézikönyvet is átadja
vele, hogy az új tulajdonos tájékozódhasson a
készülék mûködésérõl és az azzal kapcsolatos
figyelmeztetésekrõl.
Olvassa el figyelmesen az utasításokat: fontos
információkat tartalmaznak az üzembe helyezésrõl, a
használatról és a biztonságról.
Elhelyezés
Szellõzés
A jó szellõzés garantálása érdekében a sütõnek
helyet adó bútorrész hátlapját le kell venni. A sütõt
lehetõleg úgy kell beszerelni, hogy két fa alátétre
vagy egy olyan folytonos felületre támaszkodjon,
amely legalább 45 x 560 mm nagyságú nyílással
rendelkezik (lásd ábra).
560
mm
.
45 m
m.
A csomagolóanyag nem játékszer! Hulladékként
való kezelésük során tartsa be a szelektív
hulladékgyûjtés szabályait (lásd Óvintézkedések és
tanácsok).
A beszerelést szakembernek kell elvégeznie az itt
található utasításoknak megfelelõen. A helytelen
beszerelés személyi sérülést és anyagi károkat
okozhat.
Beépítés
Középre állítás és rögzítés
A készülék rögzítése a bútorhoz: nyissa ki a sütõ
ajtaját és csavarozza a 4 facsavart a külsõ kereten
elhelyezkedõ 4 lyukba!
A készülék jó mûködésének biztosítása érdekében
szükséges, hogy a bútor megfelelõ tulajdonságokkal
rendelkezzen:
• A sütõ melletti paneleknek hõálló anyagból kell
készülniük.
• Furnérlemezbõl készült bútorok esetén a
ragasztóanyagnak ki kell bírnia a 100 °C
hõmérsékletet.
• A sütõ munkalap alá (lásd ábra) vagy
bútoroszlopba való beépítése esetén a bútornak
az alábbi méretekkel kell rendelkeznie:
580
39
500
0
48
+4
-0
560 +4 -0
m
in
in
m
45
572
23
7
54
575-585 min
555
15
595
558 min
54
53
HU
595
A készüléket úgy kell beépíteni, hogy utána ne
lehessen az elektromos alkatrészekhez hozzáérni.
A típuscímkén jelzett fogyasztási értékeket a fenti
beszerelés mellett mérték.
38
Minden védelmet biztosító alkatrészt úgy kell
rögzíteni, hogy azokat szerszám nélkül ne lehessen
kivenni.
Elektromos csatlakoztatás
N
HU
400 V 3N~ H05RR-F
5 x 2,5 CEIUNEL 35363
L1 L2 L3
1
3
5
Az elektromos bekötést olyan konyhában kell
elvégezni, ahol az adattáblán feltüntetett váltakozó
áram, feszültség és frekvencia rendelkezésre áll (lásd
következõ oldal).
A fõzõlap a tûzhelyhez egy megfelelõ csatlakozón
keresztül kapcsolódik.
A kapocslécet 400 V-os háromfázisú hálózathoz
történõ csatlakoztatásra tervezték (lásd az alábbi
ábrát).
2
4
P
N
L1
L2
A fõzõlap elektromos bekötése után helyezze vissza
a fém védelmet. A fõzõlap eltávolítása esetén
helyezze vissza a vörös védõdugót a vörös
konnektorba.
Az elektromos kábel beszerelése
Ha az elektromos berendezés más jellemzõkkel
rendelkezik (lásd alábbi ábra), az elektromos
csatlakoztatást a P dobozban elhelyezett
csatlakoztató segítségével végezze el.
N
1
3
2
4
N
400 V 2N~ H05RR-F
4 x 4 CEI-UNEL 35363
L1 L2
1
3
5
2
4
3. Csavarozza ki az LNérintkezõk
csavarjait, majd rögzítse
a csavarok feje alatt a
kábelereket, ügyelve a
kék (N), barna (L) és zöld-sárga színekre ( ).
230 V ~ H05RR-F 3 x 4
CEI-UNEL 35363
L
5
1. A fedél oldalán
található nyelvecskék
csavarhúzóval történõ
felemelésével nyissa ki
a kapocslécet: húzza
meg és nyissa ki a
fedõt (lásd ábra)!
2. Csavarozza ki a
kábelszorító csavarját,
és csavarhúzóval
megemelve vegye ki a
kábelszorítót (lásd
ábra).
L3
3. Rögzítse a kábelt a megfelelõ kábelrögzítõbe.
4. Zárja le a kapocsléc fedelét.
39
HU
Az elektromos kábel bekötése a hálózatba
Szereljen a kábelre az adattáblán feltüntetett
terhelésnek megfelelõ szabványos csatlakozódugót
(lásd oldalt).
Amennyiben a kábelt közvetlenül a hálózathoz
kívánja csatlakoztatni, úgy a készülék és a hálózat
közé a terhelésnek és az érvényben lévõ
szabványoknak megfelelõ, legalább 3 mm-es
omnipoláris kapcsolót kell beszerelni (a földkábelt
nem szabad megszakítóval ellátni). A hálózati kábelt
úgy kell elhelyezni, hogy sehol se melegedhessen a
szobahõmérsékletnél 50 °C-kal magasabb
hõmérsékletre.
A készülék beszerelõje felelõs a megfelelõ
elektromos csatlakoztatásért és a biztonsági
elõírások betartásáért.
A csatlakoztatás elõtt gyõzõdjön meg az alábbiakról:
• Az aljzat rendelkezik földeléssel és megfelel a
szabványnak.
• Az aljzat képes elviselni a készülék adattábláján
feltüntetett maximális teljesítmény terhelését (lásd
alább).
• A tápfeszültség megfelel az adattáblán feltüntetett
értékeknek (lásd alább).
• Az aljzat kompatíbilis a készülék
csatlakozódugójával. Ha nem, cserélje ki az
aljzatot vagy a dugót – ne használjon hosszabbítót
vagy elosztót.
ADATTÁBLA
Elektromos
csatlakoztatás
Szélesség: 43,5 cm
Magasság: 32 cm
Mélység: 41,5 cm
58 liter
feszültség: 230 V/400 V ~ 3N
50/60 Hz
maximális teljesítményfelvétel:
10250 W
A villamos sütõk
energiafogyasztási címkézésér
szóló 2002/40/EK irányelv
EN 50304 szabvány
ENERGIAOSZTÁLY
Természetes hõáramlás névleg
energiafogyasztása – melegítõ
funkció: =
Hagyományos
Méretek
Térfogat
A beszerelt készülék elektromos kábelének és a fali
csatlakozónak könnyen hozzáférhetõnek kell lennie.
A kábel nem hajolhat meg és nem lehet
összenyomva.
A kábelt rendszeresen ellenõrizni kell, és cseréjét
kizárólag engedéllyel rendelkezõ szakember
végezheti el (lásd Szerviz).
A fenti elõírások be nem tartása esetén a
gyártó elhárít minden felelõsséget.
40
Kényszer hõáramlási osztály
névleges energiafogyasztása –
melegítõ funkció: >
Légkeveréses üzemmód
A készülék megfelel az alábbi
uniós irányelveknek: 2006.12.1
2006/95/EGK irányelv (alacson
feszültség) és késõbbi módosít
– 2006.12.15-i 2004/108/EGK
irányelv (elektromágneses
összeférhetõség) és késõbbi
módosításai – 1993.07.22-i
93/68/EGK irányelv és késõbbi
módosításai.
2002/96/EK irányelv és késõbb
módosításai.
A készülék leírása
A készülék áttekintése
HU
Kezelőpanel
TÁLCASÍNEK
GRILLRÁCS
ZSÍRFELFOGÓ tálca
5. szint
4. szint
3. szint
2. szint
1. szint
Kezelõpanel
* Csak néhány modellnél.
41
Bekapcsolás és használat
HU
Elsõ bekapcsoláskor legalább egy óra hosszat
mûködtesse üresen a sütõt maximum hõmérsékleti
fokozaton és csukott ajtó mellett. Ezután kapcsolja
ki a sütõt, nyissa ki az ajtaját, és szellõztesse ki a
helyiséget. A keletkezett szag a sütõ védelmére
használt anyagok elpárolgásából származik.
A sütõ bekapcsolása
1. A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerõgomb
elforgatásával válassza ki a kívánt sütési programot.
2. A HÕMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ tekerõgomb
elforgatásával válassza ki a hõmérsékletet. A
különbözõ sütési módok és az azokhoz tartozó
javasolt hõmérsékletek listája a Sütési táblázatban
található meg (lásd Programok).
3. A világító HÕMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ lámpa a
melegítési fázist jelzi, és a beállított hõmérséklet
elérésekor kikapcsol.
4. Sütés alatt a következõket mindig megteheti:
- A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerõgomb segítségével
módosíthatja a sütési programot.
- A HÕMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ tekerõgomb
segítségével módosíthatja a hõmérsékletet.
- A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerõgomb „0” helyzetbe
állításával megszakíthatja a sütést.
Soha ne támasszon semmit a sütõ aljának, mert a
zománc megsérülhet.
A sütõedényeket mindig a mellékelt rácsokra tegye.
42
Hûtõventilátor
A külsõ hõmérséklet csökkentése érdekében néhány
modell hûtõventilátorral van ellátva. A hûtõventilátor
által létrehozott huzat a kezelõpanel és a sütõ ajtaja
között lép ki.
A sütés végén a ventilátor mindaddig mûködik, amíg
a sütõ nem hûl le eléggé.
Sütõvilágítás
A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerõgomb & állásra
forgatásával kapcsolható be. Rimane accesa quando
si seleziona un programma di cottura.Sütési program
bekapcsolása esetén a világítás égve marad.
ProgrammiProgramok
Sütési programok
Praktikus sütési tanácsok
A hõmérsékletet minden programnál 60 °C és a
MAX jelzés közé lehet beállítani, kivéve a
következõknél:
Légkeveréses sütésnél ne használja a sütõ aljától
számított 1. és 5. szintet: ezeket a helyeket
közvetlenül éri a meleg levegõ, ami a kíméletes
sütést igénylõ ételek odaégését eredményezheti.
• GRILLEZÉS (javasoljuk, hogy csak a legnagyobb
állásban használja)
• GRATINÍROZÁS (javasoljuk, hogy ne használjon
200 °C-nál magasabb hõmérsékletet).
GRILLEZÉSKOR és GRATINÍROZÁSKOR a sütés
melléktermékeinek (szaft és/vagy zsír)
összegyûjtéséhez a zsírfelfogó tálcát helyezze az
1. szintre.
=
LÉGKEVERÉSES ÜZEMMÓD
HAGYOMÁNYOS SÜTÉS program
HU
A két alsó és felsõ fûtõszál bekapcsol. Ennél a
hagyományos sütési módnál inkább csak egy szintet
használjon: ha több szinten süt, a hõeloszlás nem
megfelelõ.
• Használja a 2. és a 4. szintet – a 2. szintre tegye
a magasabb hõmérsékletet igénylõ ételeket.
>
GRILLEZÉS
LÉGKEVERÉSES SÜTÉS program
Az összes fûtõszál bekapcsol (felsõ és alsó), és a
ventilátor mûködni kezd. Mivel a hõ az egész sütõben
állandó, a levegõ egyenletesen süti és pirítja az ételt.
Egyidejûleg maximum két szintet lehet használni.
?
FELSÕ SÜTÉS program
Bekapcsol a felsõ fûtõszál. Ez a sütési mód
utósütésre használható.
@
GRILLEZÉS program
Bekapcsol a felsõ fûtõszál. A grillezés különösen
magas és közvetlen hõmérséklete lehetõvé teszi,
hogy az ételek felszínét úgy pirítsa meg, hogy
meggátolja a nedvesség elillanását, így belül
porhanyósabbak maradnak. A grillezés különösen
olyan ételekhez ajánlott, amelyek magas felszíni
hõmérsékletet igényelnek: borjú- és marhasült,
rostélyos, filé, hamburger stb. A „Praktikus sütési
tanácsok” címû fejezetben bemutatunk néhány
felhasználási példát. A sütést csukott sütõajtó mellett
végezze.
A
• Helyezze a zsírfelfogó tálcát alulra, a rácsot felülre.
• Az ételeket helyezze a rács közepére, majd tegye
a rácsot a 3. vagy a 4. szintre.
• Javasoljuk, hogy a hõmérsékletet állítsa a
legmagasabb fokozatra. Ne aggódjon, ha a felsõ
fûtõszál nem marad állandóan bekapcsolva:
mûködését hõmérséklet-szabályzó szabályozza.
PIZZA
• A jó pizzasütéséhez használja a
LÉGKEVERÉSES SÜTÉS programot.
• Használjon könnyû, alumíniumtepsit a mellékelt
rácsra helyezve.
A zsírfelfogó tálcával elhúzódik a sütési idõ és
nehéz ropogós pizzát kapni.
• Sok feltétet tartalmazó pizzáknál javasoljuk, hogy
a mozzarellát a sütés felénél tegye a tésztára.
GRATINÍROZÁS program
Mûködésbe lép a felsõ fûtõszál és bekapcsol a
ventilátor. Ez a sütési mód a sütõ belsejében egyesíti
a levegõ keringtetését az egyirányú hõsugárzással.
Ez a hõ áthatolóképességének növelésével segíti
megakadályozni, hogy az ételek felülete megégjen. A
sütést csukott sütõajtó mellett végezze.
43
HU
Sütési táblázat
Program
Étel
Tömeg
(kg)
Sütõ aljától
számított
magassági
szint
Elõmelegítés
(perc)
Ajánlott
hõmérséklet
Sütési
idõ (perc)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Hagyományo
s sütés
Kacsa
Borjú- és marhasült
Disznósült
(Omlós) kekszek
Linzerek
Légkeveréses
üzemmód
Pizza (2 szinten)
Lasagne
Bárány
Sült csirke + burgonya
Makréla
Gyümölcsös sütemény
Fánk (2 szinten)
Keksz (2 szinten)
Piskóta (1 szinten)
Piskóta (2 szinten)
Sós sütemények
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2. és 4.
3
2
2. és 4.
2
2
2. és 4.
2. és 4.
2
2. és 4.
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
Felsõ sütés
Fõzés után átsütendõ
ételek
-
3/4
15
220
-
Grillezés
Nyelvhal és tintahal
Tintahal és rák nyárson
Tõkehalfilé
Grillezett zöldségek
Borjúsült
Karaj
Hamburger
Makréla
Pirítós
1
1
1
1
1
1
1
1
4 db
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Gratinírozás
Grillcsirke
Tintahal
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
44
Piano cotturaA fõzõlap
A fõzõlap típusai
A tûzhely fõzõfelülete kétféle
melegítõ elembõl állhat:
elektromos, öntöttvas fõzõlapból
(lásd 1. ábra) vagy hagyományos
(lásd 2. ábra), illetve bõvíthetõ
üvegkerámia fõzõlapból (lásd
3. ábra)
1. ábra
A
A
A
B
3. ábra
2. ábra
A
A
Maradékhõjelzõ lámpák *
B
C
A
C
Az üvegkerámia fõzõlap bekapcsolása
Hagyományos fõzõfelületek
A hagyományos A fûtõszálakat (A) körkörös ellenállások
alkotják és bekapcsolásuk után csak néhány tíz
másodperccel válnak pirossá.
Minden ilyen fõzõfelülethez tartozik egy tekerõgomb,
mellyel 12 különbözõ hõmérsékletet választhat ki: a
legkisebb érték 1, a legnagyobb 12.
Bõvíthetõ fõzõfelületek
A bõvíthetõ fõzõfelületek (B) a dupla fõzõfelület
jelenlétérõl ismerhetõek fel. Be lehet kapcsolni csak a
legbelsõ felületet vagy mindkettõt együtt.
A vezérlõgombbal két teljesítményszint közül lehet
választani, mindkettõ az 1., legkisebb fokozat és a 12.,
legnagyobb fokozat között állítható.
• A legalacsonyabb teljesítményszint beállításához
forgassa el órairányban a tekerõgombot egy, az 1. és
12. fokozat közötti értékre.
• A legmagasabb teljesítményszint beállításához
forgassa el a tekerõgombot ütközésig ()). Ezt kis
kattanás jelzi. Majd forgassa el órairánnyal
ellentétesen a tekerõgombot egy, az 1. és 12. fokozat
közötti értékre. A legkisebb teljesítmény
visszaállításához a gombot vissza kell tekerni a „0”
állásra.
Dupla fõzõfelületeknél a kisebb fõzõfelületet (belsõ) a
tekerõgomb kezdeti tartományba forgatásával
kapcsolhatja be. Mindkét (belsõ és külsõ) felület
bekapcsolásához a tekerõgombot teljesen el kell
forgatni ()), és a kívánt teljesítményszintet 1 és 12
között ki kell választani.
* Csak néhány modellnél.
HU
A lámpák (C) azt jelzik, hogy a megfelelõ fõzõfelület
hõmérséklete 60 °C-nál magasabb – akár a fûtõszál
kikapcsolása után is.
A különféle fõzéshez javasolt teljesítményszintek:
Állás
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
)
Fûtõszál
Kikapcsolva
Vaj, csokoládé megolvasztásához
Folyadékok melegítéséhez
Krémekhez és szószokhoz
Felforraláshoz
Sültekhez
Nagyobb darabokhoz
Olajban sütéshez
Mindkét fõzõfelület használata
Hasznos tanácsok az üvegkerámia
fõzõlap használatához
A tömítéseknél alkalmazott ragasztóanyag zsírfoltot
hagyhat az üvegen. Mielõtt használja a készüléket,
javasoljuk, hogy ezeket speciális, nem súroló hatású
tisztítószerrel távolítsa el. A mûködés elsõ óráiban
elõfordulhat, hogy gumiszagot érez, ez azonban hamar
elmúlik.
Annak érdekében, hogy a fõzõlappal a legjobb eredményt
érje el, tegye a következõket:
• Használjon lapos fenekû fazekakat, hogy biztos
lehessen benne, hogy azok tökéletesen érintkeznek a
melegítõ felülethez.
• Mindig olyan átmérõjû fazekakat használjon, melyek
teljesen lefedik a fõzõfelületet, így biztosíthatja a
rendelkezésre álló hõ teljes kihasználását.
• Gyõzõdjön meg róla, hogy az edények alja mindig
tökéletesen száraz és tiszta. Ezzel biztosíthatja a
megfelelõ tapadást és a hosszú élettartamot, mind a
fõzõfelület, mind az edények számára.
• Lehetõleg ne használja ugyanazokat az edényeket
gáztûzhelyen: a gáztûzhelyek hõkoncentrációja
eldeformálhatja az edény alját, ami így elveszti
tapadóképességét.
• Soha ne hagyjon bekapcsolva fõzõfelületet, ha nincs
rajta edény, mert gyorsan eléri a maximális
hõmérsékletet ami a fûtõszálak megrongálódásához
vezethet.
45
Elektronikus programozó
A sütési mód beállítása
HU
A sütés programozása csak azután lehetséges,
hogy kiválasztott egy sütési programot.
A sütés idõtartamának beállítása
Az óra beállítása
Bár az órát a sütõ kikapcsolt, illetve bekapcsolt
állapotában egyaránt be lehet állítani, a sütési idõ
végét nem.
A készülék hálózathoz való csatlakoztatása után,
illetve áramkimaradást követõen a KIJELZÕN a
szimbólum és négy számjegy fog villogni.
gombot, míg a
1. Nyomja meg többször a
szimbólum és a négy számjegy a KIJELZÕN villogni
nem kezd.
2. Nyomogassa a „+” és „-” gombokat. Amennyiben
lenyomva tartja, a számok a beállítás megkönnyítése
érdekében gyorsabban pörögnek.
3. Várjon 10 másodpercet, vagy a beállítás
elmentéséhez nyomja meg újra a
gombot.
A percszámláló beállítása
Ez a funkció nem szakítja meg a sütést és nincs a
sütõhasználattal kapcsolatban; a készülék a
beállított idõ lejáratakor hangjelzést ad ki.
1. Nyomja meg többször a
gombot, míg az
ikon és a három digitális számjegy a KIJELZÕN
villogni nem kezd.
2. A kívánt idõ beállításához nyomogassa a „+” és „-”
gombokat. Amennyiben lenyomva tartja, a számok a
beállítás megkönnyítése érdekében gyorsabban
pörögnek
.
3. Várjon 10 másodpercet, vagy a beállítás
elmentéséhez nyomja meg újra a gombot.
A számláló elindul visszafelé, és a visszaszámlálás
végén bekapcsol a hangjelzés.
46
1. Nyomogassa a
gombot addig, míg az
ikon
és a három digitális számjegy a KIJELZÕN villogni
nem kezd.
2. A kívánt sütési idõ beállításához nyomogassa a „+”
és „-” gombokat. Amennyiben lenyomva tartja, a
számok a beállítás megkönnyítése érdekében
gyorsabban pörögnek.
3. Várjon 10 másodpercet, vagy a beállítás
elmentéséhez nyomja meg újra a
gombot.
4. Miután letelt az idõ, a kijelzõn megjelenik az END
felirat és megszólal a hangjelzés.
• Példa: 9.00 óra van és a sütés 1 óra 15 perc
idõtartamra van beállítva. A program 10.15-kor
automatikusan leáll.
A sütés végének beállítása
A sütés végét csak a sütés idõtartamának beállítása
után lehet beállítani.
1. Hajtsa végre az idõtartam beállításának elsõ
három pontjában részletezett lépéseket,
2. majd nyomogassa a
gombot addig, míg a
szimbólum és a négy számjegy a KIJELZÕN villogni
nem kezd.
3. A sütés kívánt végének a beállításához
nyomogassa a „+” és „-” gombokat. Amennyiben
lenyomva tartja, a számok a beállítás megkönnyítése
érdekében gyorsabban pörögnek.
4. Várjon 10 másodpercet, vagy a beállítás
elmentéséhez nyomja meg újra a
gombot.
5. Miután letelt az idõ, a kijelzõn megjelenik az END
felirat és megszólal a hangjelzés.
Amennyiben a
, illetve a
szimbólumok
kigyulladnak, az azt jelenti, hogy a programozás
sikerült. A KIJELZÕN egymás után megjeleníthetõ a
sütési idõ vége és a sütés idõtartama.
Sütési beállítás törlése
Sütési beállítás törléséhez tegye a következõt:
• nyomogassa a
gombot addig, míg a törölni
kívánt program szimbóluma és a számjegyek a
KIJELZÕN villogni nem kezdenek. Nyomogassa a
„-” gombot addig, míg a kijelzõn meg nem jelenik a
0:00 érték.
• Tartsa egyidejûleg lenyomva a „+” és „-” gombokat
– így minden beállítás törlõdik, ideértve a
percszámlálót is.
Óvintézkedések és tanácsok
A készülék a nemzetközi biztonsági szabványokkal
összhangban lett tervezve és gyártva. E
figyelmeztetéseket biztonsági megfontolásból közöljük,
kérjük, olvassa el figyelmesen.
Általános biztonság
•A készüléket otthoni, háztartási használtra tervezték.
• A készülék nem helyezhetõ üzembe nyitott térben,
még akkor sem, ha a terület védett helyen van, mivel
rendkívül veszélyes a készüléket esõnek, viharnak
kitenni.
• A készülék elmozdításához mindig használja a sütõ
oldalain található megfelelõ fogantyúkat.
• Ne érjen a készülékhez mezítláb, illetve vizes vagy
nedves kézzel vagy lábbal.
• A készüléket kizárólag felnõttek használhatják
ételek sütésére a kézikönyvben található
útmutatásoknak megfelelõen. Minden más
használatra (például: helyiségek fûtésére)
alkalmatlan és ezért veszélyes. A gyártó nem
vonható felelõsségre olyan károkért, amelyek
szakszerûtlen, hibás, vagy nem
rendeltetésszerû használatból adódnak.
• A készülék használata közben a felmelegedõ részek
és a sütõ ajtajának néhány része felforrósodhat.
Ügyeljen rá, hogy ezekhez ne érjen és a
gyermekeket tartsa távol.
• Kerülje el, hogy más elektromos háztartási
készülékek vezetéke hozzáérjen a sütõ meleg
részeihez.
• Ne takarja el a szellõzésre és a hõ elosztására
szolgáló nyílásokat.
• Az ajtó fogantyúját középen fogja meg, mert a
szélein meleg lehet.
• Az edények behelyezéséhez vagy kivételéhez mindig
használjon konyhakesztyût.
• A sütõ aljára ne tegyen alumíniumfóliát.
• Ne tegyen a sütõbe gyúlékony anyagot:
meggyulladhat, ha a készülék véletlenül mûködni
kezd.
• Ha a készüléket nem használja, mindig gyõzõdjön
meg arról, hogy a gombok “l”/“¡” állásban vannak.
• A csatlakozót az elektromos hálózatból ne a
kábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza
ki.
• A készülék tisztítását vagy karbantartását azután
kezdje el, hogy kihúzta a csatlakozódugót az
elektromos hálózatból.
• Meghibásodás esetén semmilyen körülmények
között ne próbálja megjavítani a belsõ szerkezeteket!
Hívja a szervizt (lásd Szerviz).
• Ne tegyen nehéz tárgyakat a nyitott sütõajtóra.
• Az üvegkerámia felület mechanikai ütéseknek
ellenáll, azonban ha éles tárgy, eszköz ütõdik neki,
megrepedhet (vagy akár össze is törhet). Ha ez
•
•
•
•
elõfordulna, azonnal húzza ki a készüléket a
hálózatból és forduljon a szervizhez.
Ne feledje, hogy a fõzõfelület hõmérséklete a
kikapcsolás után még legalább harminc percig
meglehetõsen magas marad.
Minden olyan tárgyat, mely megolvadhat, például
mûanyag, alumínium tárgyak vagy magas
cukortartalmú készítmények, tegyen a fõzõfelülettõl
kellõ távolságba. Különösen ügyeljen a mûanyag
vagy alumínium csomagolóanyagokra és fóliákra: ha
a még meleg vagy langyos felületen felejti azokat,
súlyos kárt okozhatnak a felületben.
A készüléket testileg, érzékszervileg vagy
szellemileg korlátozott, nem hozzáértõ, illetve a
terméket nem ismerõ személyek – a gyerekeket is
ideértve – csak a biztonságukért felelõs személyek
felügyelete mellett, illetve a készülék használatával
kapcsolatos alapvetõ utasítások ismeretében
használhatják.
Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a
készülékkel!
Hulladékkezelés
• A csomagolóanyag hulladékkezelése: tartsa be a
helyi elõírásokat, így a csomagolóanyag újra
felhasználásra kerülhet.
• Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE)
szóló 2002/96/EK irányelve elõírja, hogy e
hulladékok nem kezelhetõk háztartási hulladékként.
A forgalomból kivont berendezéseket – az azokat
alkotó anyagok hatékonyabb visszanyerése, illetve
újrahasznosítása, valamint az emberi egészség és a
környezet védelme érdekében – szelektíven kell
gyûjteni. Az összes terméken megtalálható áthúzott
szemetes szimbólum a szelektív gyûjtési
kötelezettségre emlékeztet.
A tulajdonosok, háztartási készülékük forgalomból
történõ helyes kivonásával kapcsolatban, további
információért a megfelelõ közszolgálathoz, illetve a
forgalmazóhoz is fordulhatnak.
Takarékosság és környezetvédelem
• Ha a sütõt késõ esti vagy a kora reggeli órákban
mûködteti, hozzájárul az elektromos mûvek
terheltségének csökkentéséhez.
• Javasoljuk, hogy GRILLEZÉSKOR mindig csukja be
a sütõ ajtaját: így kitûnõ eredményt kap, ugyanakkor
jelentõs energiát takarít meg (kb. 10%).
• A tömítéseket tartsa tisztán és õrizze meg
hatékonyságukat oly módon, hogy jól illeszkedjenek
az ajtóhoz és ne engedjék kijutni a hõt.
47
HU
Karbantartás és ápolás
HU
Áramtalanítás
A tömítések ellenõrzése
Minden mûvelet elõtt áramtalanítsa a készüléket.
Rendszeresen ellenõrizze a sütõajtó körüli tömítések
állapotát. Ha sérülést vesz észre, forduljon a
legközelebbi szakszervizhez (lásd Szerviz).
Javasoljuk, hogy ne használja a sütõt, amíg a javítást
nem végzik el.
A készülék tisztítása
• A külsõ zománc vagy inox alkatrészek és a
gumitömítések langyos, semleges szappanos
vízzel átitatott szivaccsal tisztíthatók. Ha a foltokat
nehéz eltávolítani, használjon speciális
tisztítószereket. Javasoljuk, hogy tisztítás után
alaposan öblítse le, és törölje szárazra a
készüléket. Ne használjon súrolóport vagy maró
anyagot.
• A sütõ belsejét lehetõleg minden használat után,
még langyos állapotban tisztítsa meg. Használjon
meleg vizet és mosogatószert, öblítse le, és puha
ruhával törölje szárazra. Kerülje a súrolószerek
használatát.
• A tartozékok a normál edényekhez hasonlóan,
akár mosogatógépben is elmoshatók.
A készülék tisztításához soha ne használjon
gõztisztítót vagy nagynyomású tisztítót.
Az ajtó tisztítása
Az ajtóüveget szivaccsal és nem súrolóhatású
mosószerrel tisztítsa le, majd puha ruhával törölje
szárazra. Ne használjon durva dörzsanyagot vagy
éles, fém kaparókést, mely megkarcolhatja a
felületét, vagy akár az üvegfelület széttörését is
eredményezheti.
Alaposabb tisztításhoz a sütõ ajtaja levehetõ:
1. Nyissa ki teljesen az ajtót (lásd ábra).
2. Csavarhúzóval emelje meg és forgassa el a két
csuklós pánton elhelyezkedõ F kallantyút (lásd
ábra).
F
3. Fogja meg az ajtót a két
külsõ szélén, majd lassan, de
ne teljesen, csukja vissza.
Majd maga felé húzva az ajtót
emelje le a pántokról (lásd
ábra). A fenti folyamatot
visszafelé elvégezve helyezze
vissza az ajtót.
48
Lámpacsere
A sütõt megvilágító lámpa kicseréléséhez tegye a
következõket:
1. Csavarozza ki a lámpafoglalat üvegfedelét.
2. Csavarja ki a lámpát, és cserélje ki egy
ugyanolyanra: teljesítmény: 25 W, típus: E14.
3. Szerelje vissza a fedelet (lásd ábra).
Szerviz
Adja meg az alábbiakat:
• A készülék modellje (Mod.)
• Sorozatszám (S/N)
Ez utóbbi információkat a készüléken és/vagy a
csomagoláson elhelyezett adattáblán találja meg.
Pokyny pro použití
TROUBA
Obsah
NL
DE
Nederlands, 1 Deutsch, 13
HU
Magyar, 37
CZ
Cesky, 49
PL
Polski, 25
Instalace, 50-52
Ustavení
Elektrické zapojení
Štítek s jmenovitými údaji
Popis zaøízení, 53
Celkový pohled
Ovládací panel
Spuštìní a použití, 54
Spuštìní trouby
Programy, 55-56
Peèicí programy
Praktické rady pro peèení
Tabulka peèení
HH 50 ER/HA
HH 50 ER IX /HA
HH 53 ER/HA
Varná deska, 57
HH 53 ER IX /HA
Elektronické zaøízení na programování
peèení, 58
Druhy varných desek
Zapnutí sklokeramické desky
Praktické rady pro použití sklokeramické desky
Opatøení a rady, 59
Základní bezpeènost
Likvidace
Úspora energie a ohled na životní prostøedí
Údržba a péèe, 60
Vypnutí elektrického proudu
Èištìní zaøízení
Èištìní dvíøek
Výmìna žárovky
Servisní služba
CZ
Instalace
Je velice dùležité tento návod uschovat, aby jej bylo
možné kdykoli konzultovat. V pøípadì prodeje,
odevzdání zaøízení nebo pøi stìhování se ujistìte, že
návod zùstane spolu se zaøízením, aby mohl
informovat nového vlastníka o èinnosti a pøíslušných
upozornìních.
Pozorne si prectete uvedené pokyny: Jsou zdrojem
duležitých informací, týkajících se instalace, použití a
bezpecnosti.
Ventilace
Aby byla zajištena vhodná ventilace, je treba
odstranit zadní stenu úložného prostoru. Doporucuje
se nainstalovat troubu tak, aby se opírala o dve
drevené lišty nebo o rovnou plochu s otvorem
nejméne 45 x 560 mm (viz obrázky).
Ustavení
560
mm
.
45 m
m.
Obaly nejsou hrackami pro deti a je treba je
odstranit v souladu s normami pro separovaný sber
odpadu (viz Opatrení a rady).
Instalace musí být provedena odbornì
kvalifikovaným personálem podle uvedených pokynù.
Nesprávnì provedená instalace mùže zpùsobit škody
na majetku a ohrožení zdraví osob a zvíøat.
Vestavìní
Vystøedìní a upevnìní
Upevnìní zaøízení k nábytku: Otevøete dvíøka trouby a
zašroubujte 4 šrouby do døeva do 4 otvorù
v obvodovém rámu.
K zajištìní správné èinnosti zaøízení je tøeba, aby mìl
nábytek, do kterého bude zaøízení vestavìno, vhodné
vlastnosti:
• Panely sousedící s troubou musí být z materiálu
odolného vùèi teplu;
• v pøípadì nábytku z dýhovaného døeva se musí
použít lepy, které jsou odolné vùèi teplotám do 100
°C;
• pri vestavení trouby pod stul (viz obrázek) nebo
do skrínového sloupu je treba, aby mel nábytek,
do kterého bude zarízení vestaveno, následující
rozmery:
580
39
500
0
48
+4
-0
560 +4 -0
m
in
in
m
45
572
23
7
54
575-585 min
555
15
595
53
558 min
54
CZ
595
Po vestavìní zaøízení nesmí být umožnìn dotek
elektrických èástí.
Údaje o spotøebì, uvedené na štítku s jmenovitými
údaji, byly namìøeny pøi tomto druhu instalace.
50
Všechny soucásti, které zarucují bezpecnost, je
treba upevnit tak, aby je nebylo možné odstranit bez
použití nástroje.
Elektrické zapojení
N
1
3
2
4
DESKA PRO VESTAVENÍ
CZ
400V 3N~H05RR-F
5x2.5 CEI-UNEL 35363
L1 L2 L3
5
Elektrické zapojení do síte musí mýt realizováno
pripojením ke sporáku, který je uzpusoben pro
cinnost se strídavým proudem, napetím a frekvencí
uvedenými na štítku s jmenovitými údaji (viz
následující strana).
Varná deska se pripojuje ke sporáku prostrednictvím
príslušného konektoru.
Svorkovnice je uzpusobena pro pripojení
k trífázovému rozvodu s napetím 400 V (viz níže
uvedené obrázky).
Je soucástí
pouze
nekterých
modelu.
P
N
MODRÁ
BÍLÁ
CERVENÁ
LUTÁ
L1
ZELENÁ
L2
VESTAVENÝ SPORÁK
Po zapojení varné desky umístìte kovovou ochranu
zpátky na pùvodní místo. V pøípadì demontáže varné
desky je tøeba provést zpìtnou montហèerveného
uzávìru nad èervený konektor.
L3
Když má elektrický rozvod jiné jmenovité údaje (viz
níže uvedené obrázky), provedte zapojení s použitím
premostení uložených uvnitr krabice P.
N
230V ~H05RR-F 3x4
CEI-UNEL 35363
L
Montហnapájecího kabelu
1
2
4
400V 2N~H05RR-F 4x4
CEI-UNEL 35363
L1 L2
1
3
2
4
3. Odšroubujte šrouby
kontaktu L-Na poté
upevnete vodice pod
hlavy šroubu. Dodržujte
pritom barevné oznacení
vodicu – modrý (N), hnedý (L), žlutozelený ( ).
N
5
2. Odšroubujte šroub
kabelové príchytky a
vyjmete jej jeho
nazvednutím pomocí
šroubováku (viz
obrázek).
3
5
1. Otevrete svorkovnici,
a to tak, že
šroubovákem
nadzvednete bocní
lamely krytu:
potáhnete a otevrete
kryt (viz obrázek).
3. Upevnìte napájecí kabel do pøíslušné kabelové
pøíchytky.
4. Zavøete kryt svorkovnice.
51
CZ
Pøipojení napájecího kabelu do elektrické
sítì
Na kabel namontujte normalizovanou zástrcku,
vhodnou pro proudový odber, který je uveden na štítku
s jmenovitými údaji (viz na boku).
V pøípadì pøímého zapojení do sítì je tøeba mezi
zaøízení a sí zapojit omnipolární stykaè s minimální
rozpínací vzdáleností kontaktù 3 mm, vhodný pro
daný proudový odbìr a vyhovující platným normám
(zemnicí vodiè nesmí být stykaèem pøerušen).
Napájecí kabel musí být umístìn tak, aby teplota
žádné jeho èásti nepøesáhla teplotu prostøedí o 50
°C.
Pracovník, který provádí instalaci, odpovídá za
správnost elektrického zapojení a za dodržení
bezpeènostních norem.
Pøed zapojením se ujistìte, že:
• Je zásuvka øádnì uzemnìna a odpovídá zákonným
pøedpisùm;
• je zásuvka schopna snášet proudový odber
odpovídající maximálnímu výkonu zarízení,
uvedenému na štítku s jmenovitými údaji (viz níže);
• se napájecí napetí pohybuje v rozmezí uvedeném
na štítku s jmenovitými údaji (viz níže);
ŠTÍTEK S JMENOVITÝMI ÚDAJI
• je zásuvka kompatibilní se zástrckou zarízení.
V opacném prípade vymente zásuvku nebo
zástrcku; nepoužívejte prodlužovací kabely ani
rozvodky.
Po ukonèení instalace zaøízení musí zùstat
elektrický kabel a elektrická zásuvka snadno
pøístupné.
Rozmìry
Objem
Elektrické zapojení
Kabel se nesmí ohýbat ani stlaèovat.
Kabel musí být pravidelne kontrolován a dle potreby
vymenen výhradne autorizovanými techniky (viz
Servisní služba).
Firma neponese žádnou odpovìdnost za
nedodržení tìchto pøedpisù.
52
ENERGETICKÝ
ŠTÍTEK
šíøka 43,5 cm
výška 32 cm
hloubka 41,5 cm
58 l
napìtí 230V/400V~ 3N 50/60Hz
maximální pøíkon 10250W
Smìrnice 2002/40/ES o
oznaèování elektrických trub.
Norma EN 50304
Spotøeba energie Pøirozená
konvekce – funkce ohøevu: =
Klasický ohøev;
Energetická spotøeba Prohlášení
o tøídì Nucená konvekce –
funkce ohøevu: >
Multifunkèní ohøev.
Toto zaøízení je ve shodì
s následujícími smìrnicemi
Evropské unie: 2006/95/EHS
z 12.12.2006 (Nízké napìtí)
v platném znìní - 2004/108/EHS
z 15.12.2004 (Elektromagnetická
kompatibilita) v platném znìní 93/68/EHS z 22.07.1993
v platném znìní.
2002/96/ES v platném znìní.
Popis zaøízení
Celkový pohled
Ovládací panel
Úroveň ROŠTU
Úroveň
SBĚRNÉ NÁDOBY
CZ
Vodicí LIŠTY
jednotlivých úrovní
poloha 5
poloha 4
poloha 3
poloha 2
poloha 1
Ovládací panel
* Je souèástí pouze nìkterých modelù.
53
Spuštìní a použití
CZ
Pøi prvním zapnutí vám doporuèujeme, abyste
nechali troubu bìžet naprázdno pøibližnì na pùl
hodiny s termostatem nastaveným na maximu a se
zavøenými dvíøky. Poté vypnìte troubu, zavøete dvíøka
trouby a vyvìtrejte místnost. Zápach, který ucítíte, je
zpùsoben vypaøováním látek použitých na ochranu
trouby.
Spuštìní trouby
1. Zvolte požadovaný peèicí program prostøednictvím
otoèného ovladaèe VOLBY PROGRAMÙ.
2. Zvolte požadovanou teplotu otácením otocného
ovladace TERMOSTATU. Seznam druhu pecení a
príslušných doporucených teplot je možné
konzultovat v Tabulce pecení (viz Programy).
3. Rozsvícená kontrolka TERMOSTATU poukazuje na
to, že probíhá ohøev na nastavenou teplotu.
4. Bìhem peèení je vždy možné:
- Mìnit peèicí program prostøednictvím otoèného
ovladaèe VOLBY PROGRAMÙ;
- mìnit teplotu prostøednictvím otoèného ovladaèe
TERMOSTATU;
- pøerušit peèení pøetoèením otoèného ovladaèe
PROGRAMÙ do polohy „0“.
Nikdy nepokládejte na dno trouby žádné predmety,
protože by mohlo dojít k poškození smaltu.
Nádoby pokaždé pokládejte na dodaný rošt.
54
Chladicí ventilace
Nìkteré modely jsou vybaveny ventilátorem,
umožòujícím snížit okolní teplotu. Tento vytváøí proud
vzduchu, který vystupuje mezi ovládacím panelem a
dvíøky trouby.
Po ukonèení peèení zùstane ventilátor v provozu,
dokud trouba dostateènì nevychladne.
Osvìtlení trouby
Rozsvìcuje volbou polohy & otoèným ovladaèem
VOLBY PROGRAMÙ. Zùstane rozsvíceno po výbìru
peèicího programu.
Programy
Peèicí programy
Praktické rady pro peèení
U všech programu je možné nastavit teplotu
v rozmezí od 60 °C do MAX., s výjimkou:
Pøi peèení s ventilací nepoužívejte úrovnì 1 a 5:
Jsou totiž vystaveny pøímému pùsobení teplého
vzduchu a mohla by se na nich spálit jemná jídla.
• GRILU (doporuèuje se pouze nastavení na hodnotu
MAX.);
• GRATINOVÁNÍ (doporuèuje se nepøekroèit teplotu
200 °C).
Pøi použití peèicích programù GRIL a
GRATINOVÁNÍ umístìte na úroveò 1 sbìrnou
nádobu na zachycení zbytkù z peèení (omáèek a/
nebo tukù).
=
MULTIFUNKÈNÍ OHØEV
Program KLASICKÁ TROUBA
CZ
Budou aktivovány dva topné èlánky, spodní a horní.
Pøi klasickém peèení je lépe používat pouze jednu
úroveò: Výsledkem použití více úrovní je
nerovnomìrné rozložení teploty.
• Použijte úrovnì 2 a 4 a na úroveò 2 umístìte jídla,
která vyžadují více tepla.
>
GRILOVÁNÍ
Program MULTIFUNKCNÍ OHREV
Dojde k aktivaci všech topných clánku (horního a
spodního) a k zapnutí ventilátoru. Vzhledem k tomu,
že je teplo v celé troube konstantní, vzduch jídlo
propéká a pece do ružova rovnomerne na všech
místech. Je možné použít až dve úrovne soucasne.
?
Program PECENÍ SHORA
Slouží k zapnutí horního topného èlánku. Tuto funkci
je možné použít k dopeèení.
@
Program GRIL
Slouží k zapnutí horního topného èlánku. Pomìrnì
vysoká teplota a pøímé pùsobení tepla umožòuje
bezprostøední zabarvení povrchu jídel do rùžova,
pøièemž jejich vnitøek zùstává mìkký, ponìvadž
dochází k zabránìní úbytku tekutin. Grilování je
obzvláštì vhodné k pøípravì tìch druhù jídel, které
vyžadují vysokou teplotu na povrchu: telecí nebo
hovìzí biftek, peèené žebírko, filé, hamburger atd.
Nìkteré pøíklady použití jsou uvedeny v èásti
„Praktické rady pro peèení“. Grilujte pøi zavøených
dvíøkách trouby.
A
• Sbìrnou nádobu umístìte dolù a rošt nahoru.
• Umístìte rošt na úroveò 3 nebo 4 a potraviny
uložte do støedu roštu.
• Doporucuje se nastavit maximální energetickou
úroven. Nelekejte se, když si povšimnete, že horní
topný clánek nezustává nepretržite zapnutý: Jeho
cinnost je ovládána termostatem.
PIZZA
• Pro optimální upeèení pizzy používejte program
MULTIFUNKÈNÍ OHØEV.
• Použijte lehkou hliníkovou pánev a uložte ji na rošt
z pøíslušenství.
Pøi použití sbìrné nádoby se doba peèení
prodlouží, a proto stìží pøipravíte køupavou pizzu.
• Pøi pøípravì pizzy s velkým množstvím složek
doporuèujeme pøidat mozzarellu až v polovinì doby
peèení.
Program GRATINOVÁNÍ
Slouží k zapnutí horního topného èlánku a ke
spuštìní ventilátoru. Pøedstavuje spojení
jednosmìrného vyzaøování tepla s vynuceným
obìhem vzduchu uvnitø trouby. Díky tomu je možné
dosáhnout vyššího prùniku tepla bez spálení povrchu
potravin. Grilujte pøi zavøených dvíøkách.
55
CZ
Tabulka peèení
Programy
Klasická
trouba
Multifunkèní
ohøev
Horní trouba
Gril
Gratinování
56
Potraviny
Kachna
Peèené telecí nebo hovìzí
Peèené vepøové
Sušenky (z køehkého tìsta)
Koláèe
Pizza (na 2 úrovních)
Lasagne
Jehnìèí
Peèené kuøe + brambory
Makrela
Chlebíèek s rozinkami
Vìtrníky (na 2 úrovních)
Sušenky (na 2 úrovních)
Jemný piškot (na 1 úrovni)
Jemný piškot (na 2 úrovních)
Slané dorty
Dopeèení
Platýzi a sépie
Šašliky z kalamárù a krevet
Filé z tresky
Grilovaná zelenina
Telecí biftek
Kotlety
Hamburger
Makrely
Toast
Grilované kuøe
Sépie
Hmot
nost
(kg)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
è. 4
1.5
1.5
Poloha
úrovní
Pøedehøátí
(minuty)
Doporuèená
teplota
3
3
3
3
3
2a4
3
2
2a4
2
2
2a4
2a4
2
2a4
3
3/4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
2
2
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
200
200
Doba
peèení
(minuty)
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
Varná deska
Druhy varných desek
Trouba je kombinovaná s varnou
deskou, která muže obsahovat dva
druhy topných clánku: Litinové
elektrické plotny (viz obrázek 1)
nebo sklokeramickou desku, která
muže být klasická (viz obrázek 2)
nebo s varnými zónami, které lze
rozšírit (viz obrázek 3).
obrázek 1
A
A
A
B
obrázek 3
obrázek 2
A
A
Kontrolky zbytkového tepla *
C
B
A
C
Zapnutí sklokeramické desky
Klasické varné zóny
Klasické vyzaøovací èlánky (A) jsou tvoøeny kruhovými
rezistory a zabarví se na èerveno již po uplynutí nìkolika
desítek sekund od jejich zapnutí.
Každá varná zóna je vybavena otocným ovladacem, který
umožnuje zvolit 12 ruzných teplot, oznacených hodnotami
od 1 (minimum) do 12 (maximum).
Varné zóny s možností rozšíøení
Vyzarovací clánky (B), které lze rozšírit, jsou
charakterizovány prítomností dvojí ohrevné zóny. Je
možné zapnout pouze jednu (vnitrní) zónu nebo obe
zóny.
Otoèný ovladaè umožòuje zvolit si jednu ze dvou úrovní
výkonu, pøièemž obì jsou nastavitelné od 1 (minimum)
po 12 (maximum).
• otáèením otoèného ovladaèe ve smìru hodinových
ruèièek od 1 do 12 se nastavuje nejnižší úroveò
výkonu.
• otoèením otoèného ovladaèe až na doraz ()), který lze
rozeznat díky mírnému cvaknutí, dojde k zapnutí
maximálního výkonu, který mùže být nastaven mezi 12
a 1 otáèením otoèného ovladaèe proti smìru
hodinových ruèièek. Obnovení minimální úrovnì
výkonu se provádí pootoèením otoèného ovladaèe do
polohy 0.
U dvojitých varných zón zapíná první cást dráhy otocného
ovladace menší (vnitrní) varnou zónu. Aktivace obou zón
(vnitrní a vnejší) vyžaduje pretocení otocného ovladace
až na doraz ()) a volbu požadované úrovne výkonu mezi
12 a 1.
* Je souèástí pouze nìkterých modelù.
Kontrolky (C) poukazují na to, že je odpovídající varná
zóna ohøátá na teplotu vyšší než 60 °C i po vypnutí
topného èlánku.
Doporuèené úrovnì výkonu pro rùzné druhy peèení jsou:
Poz.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
)
Vyzaøovací deska
Vypnutá
Pro rozpuštìní másla a èokolády
Pro ohøev tekutin
Pro pøípravu krémù a omáèek
Pro pøípravu jídel pøi teplotách varu
Pro pøípravu peèeného masa
Pro velké kusy vaøeného masa
Pro smažení
Zapnutí obou peèicích zón
Praktické rady pro použití sklokeramické
desky
! Lepidlo aplikované na tìsnìní nechává na skle mastné
skvrny. Pøed použitím zaøízení doporuèujeme tyto skvrny
odstranit specifickým neabrazivním prostøedkem, urèeným
pro údržbu. Bìhem prvních hodin provozu je možné cítit
zápach gumy, který však rychle vyprchá.
Optimální zpùsob využití varné desky:
• Používejte hrnce s plochým dnem, abyste zajistili jejich
dokonalou pøilnavost k zónì ohøevu;
• vždy používejte hrnce s dostatecným prumerem a zcela
zakryjte zónu ohrevu, aby se tak zajistilo dokonalé využití
veškerého tepla, které je k dispozici;
• ujistìte se, že je dno hrncù dokonale suché a èisté, aby
byla zajištìna správná pøilnavost a dlouhá životnost
varných zón i samotných hrncù;
• vyvarujte se používání hrncù, které se používají na
plynových hoøácích: Koncentrace tepla na plynových
hoøácích mùže zdeformovat dno hrnce, který tak ztratí
svou pøilnavost;
• nikdy nenechávejte varnou zónu bez hrnce, protože její
ohøev, který rychle dosáhne maximální úrovnì, by mohl
poškodit topné èlánky.
57
CZ
Elektronické zaøízení na programování
peèení
Nastavení doby trvání peèení
CZ
1. Stisknete víckrát po sobe tlacítko
, dokud
nezacne blikat ikona
a tri císlice na DISPLEJI;
2. tlaèítky „+“ a „-“ nastavte požadovanou dobu; když
je pøidržíte stisknutá, èísla se budou mìnit rychle,
aby se usnadnilo nastavení.
3. Nastavte zvolené hodnoty tak, že vyckáte 10
•• ••
Nastavení hodin
Hodiny mohou být nastaveny pøi vypnuté i pøi
zapnuté troubì za pøedpokladu, že nebylo
naplánováno ukonèení peèení.
Po pøipojení do elektrické sítì nebo po pøerušení
dodávky elektrické energie bude na DISPLEJI blikat
ikona
a ètyøi èíslice.
1. Stisknìte víckrát po sobì tlaèítko
, dokud
nezaène blikat ikona
a ètyøi èíslice na DISPLEJI;
2. tlaèítky „+“ a „-“ nastavte pøesný èas; když je
pøidržíte stisknutá, èísla se budou mìnit rychle, aby
se usnadnilo nastavení.
3. Nastavte zvolené hodnoty tak, že vyckáte 10
sekund, nebo znovu stisknete tlacítko
.
Nastavení poèítadla minut
Bez ohledu na druh použití trouby tato funkce
nepøeruší peèení; umožní pouze aktivaci akustického
signálu po uplynutí nastaveného poètu minut.
1. Stisknìte víckrát po sobì tlaèítko
, dokud
a tøi èíslice na DISPLEJI;
nezaène blikat ikona
2. tlacítky „+“ a „-“ nastavte požadovanou dobu; když
je pridržíte stisknutá, císla se budou menit rychle,
aby se usnadnilo nastavení.
3. Nastavte zvolené hodnoty tak, že vyèkáte 10
sekund, nebo znovu stisknìte tlaèítko
.
Bude následovat zobrazení odeèítání a po jeho
ukonèení bude aktivován akustický signál.
Nastavení peèení
Nastavení je možné teprve po zvolení peèicího
programu.
58
sekund, nebo znovu stisknete tlacítko
.
4. Po uplynutí nastavené doby se na DISPLEJI
zobrazí nápis END a trouba vydá akustický signál.
• Príklad: V 9:00 bude nastaveno pecení trvající 1
hodinu 15 minut. Program se automaticky zastaví
v 10:15.
Nastavení èasu ukonèení peèení
Plánování doby ukonèení peèení je možné teprve po
nastavení doby trvání peèení.
1. Postupujte dle bodù od 1 po 3 postupu pro
nastavení doby trvání;
2. Následne stisknete víckrát po sobe tlacítko
,
a ctyri císlice na
dokud nezacne blikat ikona
DISPLEJI;
3. tlaèítky „+“ a „-“ nastavte požadovaný èas ukonèení
peèení; když je pøidržíte stisknutá, èísla se budou
mìnit rychle, aby se usnadnilo nastavení.
4. Nastavte zvolené hodnoty tak, že vyckáte 10
sekund, nebo znovu stisknete tlacítko
.
5. Po uplynutí nastavené doby se na DISPLEJI
zobrazí nápis END a trouba vydá akustický signál.
Ikony
a
jsou rozsvíceny, èímž signalizují
uskuteènìné nastavení. Na DISPLEJI se bude
støídavì zobrazovat èas ukonèení peèení a doba jeho
trvání.
Zrušení naplánovaného peèení
Za úèelem zrušení naplánovaného peèení:
• Stisknìte víckrát po sobì tlaèítko
, dokud
nezaène blikat ikona nastavení, které má být
zrušeno, a èíslice na displeji. Stisknìte víckrát po
sobì tlaèítko „-“, dokud se na displeji nezobrazí
hodnota 00:00.
• Držte souèasnì stisknutá tlaèítka „+“ a „-“; tímto
zpùsobem dojde ke zrušení všech nastavení,
vèetnì poèítadla minut.
Opatøení a rady
Zaøízení bylo navrženo a vyrobeno v souladu
s mezinárodními bezpeènostními normami. Tato
upozornìní jsou uvádìna z bezpeènostních dùvodù a je
tøeba si je pozornì pøeèíst.
Základní bezpeènost
• Toto zaøízení bylo navrženo pro neprofesionální
použití uvnitø bytu/domu.
• Zaøízení nesmí být nainstalováno v exteriéru, a to ani
v pøípadì, že se jedná o chránìný prostor, protože
jeho vystavení dešti nebo bouøi je mimoøádnì
nebezpeèné.
• Pøi manipulaci se zaøízením pokaždé používejte
pøíslušné rukojeti umístìné po bocích trouby.
• Nedotýkejte se zaøízení bosýma nohama ani
mokrýma nebo vlhkýma rukama èi nohama.
• Zarízení se musí používat k pecení potravin
dospelými osobami, a to dle pokynu
uvedených v tomto návodu. Každé jiné použití
(napríklad: ohrev prostredí) je považováno za
nesprávné, a tedy nebezpecné. Výrobce
nemuže být považován za odpovedného za
prípadné škody vyplývající z nesprávného,
chybného nebo neracionálního použití.
• Bìhem použití zaøízení se topné èlánky a nìkteré
èásti dvíøek trouby zahøívají na vysokou teplotu.
Dávejte pozor, abyste se jich nedotkli, a udržujte
v dostateèné vzdálenosti dìti.
• Zabraòte tomu, aby se napájecí kabely dalších
elektrospotøebièù dostaly do styku s teplými
souèástmi trouby.
• Nezakrývejte ventilacní otvory a otvory pro únik tepla.
• Pri otevírání dvírek uchopte rukojet uprostred: Na
krajích by mohla být horká.
• Pøi vkládání nebo vyjímání nádob používejte pokaždé
ochranné rukavice, urèené k použití pøi peèení.
• Nevystýlejte dno trouby hliníkovou fólií.
• Nevkládejte do trouby hoølavý materiál: V pøípadì
náhodného uvedení zaøízení do èinnosti by se mohl
zapálit.
• Když se zarízení nepoužívá, pokaždé se ujistete, že
se otocné ovladace nacházejí v poloze “l”/“¡”.
• Nevytahujte zástrèku ze zásuvky taháním za kabel,
ale tak, že uchopíte zástrèku.
• Neèistìte troubu ani neprovádìjte údržbu døíve, než
vytáhnìte zástrèku z elektrického rozvodu.
• V prípade poruchy se v žádném prípade
nepokoušejte dostat k vnitrním cástem ve snaze je
opravit. Obratte se na servisní službu (viz Servisní
služba).
• Nepokládejte na otevøená dvíøka trouby tìžké
pøedmìty.
• Sklokeramická varná deska je odolná vùèi
mechanickým nárazùm, mùže prasknout (nebo se
pøípadnì roztøíštit) po zásahu ostrým pøedmìtem,
•
•
•
•
jako napøíklad náøadím. V takovém pøípadì ihned
odpojte zaøízení od napájecí sítì a obrate se na
Servisní službu.
Nezapomeòte na to, že teplota varných zón zùstane
pomìrnì vysoká ještì nejménì tøicet minut po jejich
vypnutí.
Udržujte v dostatecné vzdálenosti od varné desky
jakékoli predmety, které by se mohly rozpustit,
napríklad predmety z plastu nebo výrobky s vysokým
obsahem cukru. Venujte zvláštní pozornost
plastovým nebo hliníkovým obalum ci fóliím: Pokud je
zapomenete na teplém nebo i vlažném povrchu,
mohou zpusobit vážné poškození desky.
Nepoèítá se s použitím zaøízení osobami (vèetnì
dìtí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo
duševními schopnostmi, neznalými osobami nebo
osobami, které nemají zkušenosti s výrobkem,
jestliže nejsou pod dohledem osoby zodpovìdné za
jejich bezpeènost nebo pokud nepøijaly pøedbìžné
pokyny o použití zaøízení.
Zabraòte tomu, aby se dìti hraly se zaøízením.
Likvidace
• Likvidace obalového materiálu: Obaly zlikvidujte
v souladu s místními pøedpisy za úèelem jejich
recyklace.
• Evropská smìrnice 2002/96/ES o odpadních
elektrických a elektronických zaøízeních (RAEE)
pøedepisuje, aby elektrospotøebièe nebyly likvidovány
v rámci bìžného pevného domovního odpadu.
Vyøazená zaøízení musí být sesbírána oddìlenì za
úèelem optimalizace stupnì opìtovného použití a
recyklace materiálù, ze kterých se skládají, a za
úèelem zamezení možných škod na zdraví a na
životním prostøedí. Symbol pøeškrtnutého košíku na
všech výrobcích pøipomíná povinnost separovaného
sbìru.
Podrobnìjší informace týkající se správného postupu
pøi vyøazování elektrospotøebièù z provozu mohou
jejich majitelé získat tak, že se obrátí na pøíslušnou
veøejnou službu nebo na prodejce.
Úspora energie a ohled na životní
prostredí
• Pøi použití trouby v období od pozdního odpoledne až
do èasných ranních hodin se podílíte na optimalizaci
spotøeby elektrické energie.
• Pøi peèení v režimu GRIL doporuèujeme péct
pokaždé pøi zavøených dvíøkách: Výsledkem je kromì
lepšího upeèení také významná úspora energie
(pøibližnì 10%).
• Udržujte tìsnìní v èistém a funkèním stavu, aby
dokonale pøiléhala k dvíøkùm a nezpùsobovala únik
tepla.
59
CZ
Údržba a péèe
07/2009 - 195078960.00
XEROX FABRIANO
CZ
Vypnutí elektrického proudu
Kontrola tìsnìní
Pøed jakoukoli operací odpojte zaøízení ze sítì
elektrického napájení.
Pravidelnì kontrolujte stav tìsnìní po obvodu dvíøek
trouby. V pøípadì jeho poškození se obrate na
nejbližší Servisní støedisko (viz Servisní služba).
Doporuèuje se nepoužívat troubu až do uskuteènìní
opravy.
Èištìní zaøízení
• Vnìjší smaltované nebo nerezové èásti a pryžová
tìsnìní je možné èistit houbou namoèenou ve
vlažné vodì a neutrálním mýdlem. V pøípadì
odstraòování úporných skvrn použijte specifické
èisticí prostøedky. Doporuèujeme po oèištìní
opláchnout vìtším množstvím vody a vysušit.
Nepoužívejte abrazivní práškové prostøedky ani
korozivní látky.
• Vnitøek trouby je tøeba vyèistit po každém použití,
dokud je ještì vlažný. Používejte teplou vodu a
èisticí prostøedek a na závìr osušte jemným
hadrem. Vyhnìte se použití abrazivních
prostøedkù.
• Pøíslušenství se mùže umývat jako bìžné nádobí i
v myèce nádobí.
Nikdy nepoužívejte k cištení zarízení parní cisticí
zarízení s vysokým tlakem.
Èištìní dvíøek
Dvíøka trouby èistìte houbou a neabrazivními
prostøedky a osušte je jemným hadøíkem;
nepoužívejte drsné abrazivní materiály ani zahrocené
kovové škrabky, které by mohly poškrábat povrch a
zpùsobit prasknutí skla.
Za úèelem dokonalejšího vyèištìní je možné provést
demontហdvíøek:
1. Úplne otevrete dvírka (viz obrázek);
2. s použitím šroubováku nadzvednete a pootocte
pácky F nacházející se na obou závesech (viz
obrázek);
F
3. uchopte dvíøka na vnìjších
boèních stranách a pomalu je
zavøete, ne však úplnì. Poté
potáhnìte dvíøka k sobì a
vytáhnìte je ze závìsù (viz
obrázek). Pøi zpìtné montáži
dvíøek postupujte opaènì.
60
Výmìna žárovky
Pøi výmìnì žárovky osvìtlení trouby postupujte
následovnì:
1. Z držáku žárovky odšroubujte sklenìný kryt.
2. Vyšroubujte žárovku a nahradte ji jinou, obdobnou:
výkon 25 W, závit E 14.
3. Namontujte zpet kryt (viz obrázek).
Servisní služba
Uveïte:
• model zaøízení (Mod.)
• výrobní èíslo (S/N)
Tyto informace jsou uvedeny na štítku s jmenovitými
údaji, nacházejícím se na zaøízení a/nebo na obalu.

Podobne dokumenty