data nauczyciel godz. kl. Nauczyciel zastępujący

Transkrypt

data nauczyciel godz. kl. Nauczyciel zastępujący
data nauczyciel
6.03
p. D. Boroń
(opieka)
6.03
6.03
p. J. Tokarski
godz.
1
2
przedmiot
j. niemiecki
j. niemiecki
kl.
Nauczyciel zastępujący
3b
2d
grupa na 8.55
p. A. Natanek (zast.) j. angielski
grupa na 8.55
p. M. Kawalec (zast.)
(szkolenie)
1
3
informatyka
informatyka
2a
2d
p. L. Nawrocka
3
religia
2b
(opieka)
4
6
religia
religia
7
etyka
p. A. Oleksy (zast.)
zaj. artystyczne
1b
p. A. Oleksy (zast.) muzyka
3e
p. A. Czarnecka zam. l. 7 fakultety
p. A. Krzyżaniak zam. l. 7 fakultet
2a, 2b grupa do domu