Zmiany w podatku od nieruchomości od 2016 r.

Transkrypt

Zmiany w podatku od nieruchomości od 2016 r.
Zmiany w podatku od nieruchomości od 2016 r.
Znowelizowane przepisy mogą w pewnych obszarach spowodować wzrost obciążeń
podatkiem od nieruchomości.
Do tych obszarów należą m.in.:
•
Podatek od części wspólnej nieruchomości. Obecnie w przypadku gdy w
nieruchomości wyodrębniona jest własność lokali część takiej nieruchomości
wspólnej efektywnie może nie podlegać opodatkowaniu. Podatek płacony jest
wedle proporcji wyznaczanej jako stosunek powierzchni użytkowej lokalu do
powierzchni użytkowej całego budynku. Wedle nowej definicji w mianowniku tej
proporcji znajdzie się powierzchnia użytkowa budynku niestanowiąca
współwłasności, co w praktyce w wielu przypadkach przełoży się na obniżenie
mianownika, a zatem wzrost całego współczynnika opodatkowania powierzchni
wspólnej.
Nowelizacja nie wyklucza jednak możliwości ubiegania się o podatek
nadpłacony w przeszłości od części wspólnej nieruchomości w
przypadku nieruchomości z wyodrębnionymi lokalami.
•
Obniżony podatek od nieruchomości dla gruntów i budynków
niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej ze
względów technicznych. W ramach nowelizacji usunięto odniesienie do
„względów technicznych”. Proces uznawania, że przedmiot opodatkowania nie jest
związany z działalnością przedsiębiorcy będzie bardziej sformalizowany, gdyż
związany zostanie z wydaniem ostatecznej decyzji nadzoru budowalnego.
•
Podatek od gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach
rolnych. Obecnie grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
zasadniczo podlegają podatkowi rolnemu. Po nowelizacji mają podlegać
podatkowi od nieruchomości.
W razie jakichkolwiek pytań, będziemy wdzięczni za kontakt.
Mariusz Machciński
Partner
Maria Kukawska
Partner
1

Podobne dokumenty