(Spis tabel i rysunków)

Transkrypt

(Spis tabel i rysunków)
Spis tabel i rysunków
Nazwa
Rodzaj
Położenie powiatu choszczeńskiego
mapa
Ludność zamieszkująca teren powiatu
wykres
Bezrobotni według gmin na koniec miesiąca
tabela
Bezrobotni wg wykształcenia
tabela
Drogi wojewódzkie na terenie powiatu choszczeńskiego
mapa
Drogi powiatowe na terenie powiatu choszczeńskiego
tabela
Struktura użytkowania powierzchni w gminie Choszczno
tabela
Położenie gminy Choszczno
mapa
Szlak turystyczny opracowany przez Klub Turystyki Rowerowej "Voyager”
mapa
Wykaz obiektów zieleni urządzonej na terenie Miasta i Gminy Choszczno
tabela
Struktura użytkowania gruntów w gminie Drawno
tabela
Pomniki przyrody
tabela
Pomniki przyrody na terenie gminy Drawno
tabela
Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie
zdjęcie
Pomniki przyrody na terenie gminy Krzęcin
tabela
Oznakowanie trasy rowerowej
zdjęcie
Mapa szlaków rowerowych
mapa
Pomniki przyrody na terenie gminy Pełczyce
tabela
Wykaz zabytków
tabela
Pomniki przyrody na terenie gminy Recz
tabela