VI - edytor tekstu Linux Cheat Sheet by Don Pedro

Transkrypt

VI - edytor tekstu Linux Cheat Sheet by Don Pedro
VI - edytor tekstu Linux Cheat Sheet
by Don Pedro via cheatography.com/13738/cs/1541/
Polecenia w Linuxie do wywolania VI
Wybrane polecenia ex
vi
otwiera edytor tekstu VI
:q
apt-get
pobiera ulepszony edytor tekstu -
install vim
vi improved
vim
otwiera edytor tekstu VIM
vim tutor
otwarcie tutoriala dotycz​ącego
obsługi edytora
Polecenia sterujace kursorem
wyjście z edytora pod warunkiem
braku zmian od ostatniego zapisu
:q!
wyjście z edytora bez zapisania
pliku
:w
zapisanie pliku
:wnazwa
zapisanie pliku pod nową nazwą
:wq
wyjście z edytora z zapisaniem
pliku
h
przeni​esienie kursora w lewo
:e
otworzenie pliku do edycji
j
przeni​esienie kursora w dół
:help
wyświe​tlenie pomocy
k
przeni​esienie kursora w górę
l
przeni​esienie kursora w prawo
F
przeni​esienie do tyłu do podanego znaku
t
przeni​esienie do przodu przed wskazany
0
Polecenia zmieni​ajace tekst
x
skasowanie znaku wskazy​wanego
przez kursor
znak
X
skasowanie znaku przed kursorem
przeni​esienie kursora na początek linii
d
skasowanie wskazanego tekstu
dd
skasowanie aktualnej linii
d<l​ic
skasowanie kilku wierszy określ​onych
z​ba>
liczbą, począwszy aktualnej linii
Polecenia edycyjne
a
wpisywanie tekstu za kursorem
A
wpisywanie tekstu na końcu aktualnej linii
i
wstawianie tekstu przed kursorem
I
wstawianie tekstu na początku aktualnej
linii
d
D
skasowanie tekstu od aktualnej pozycji
aż do końca linii
y
skopio​wanie wskazanego tekstu do
bufora pomocn​iczego
o
utworzenie nowej linii poniżej aktualnej
O
utworzenie nowej linii powyżej aktualnej
R
zastęp​owanie tekstu
p
wstawienie tekstu za kursorem
s
zastąp​ienie znaku wskazanego przez
P
wstawienie tekstu przed kursorem
r
zastąp​ienie znaku wskazy​wanego
kursor
Y
skopio​wanie linii tekstu do bufora
pomocn​iczego
S
zastąp​ienie aktualnej linii
przez kursor
c
zmiana zaznac​zonego tekstu
m
zaznac​zenie linii tekstu
C
zmiana do końca linii
u
anulowanie ostatniej zmiany (ponowne
wciśnięcie powoduje ponowne
zastos​owanie ostatniej zmiany)
By Don Pedro
Published 16th December, 2013.
Sponsored by CrosswordCheats.com
cheatography.com/don-pedro/
Last updated 16th December, 2013.
Learn to solve cryptic crosswords!
Page 1 of 1.
http://crosswordcheats.com