Wyniki kwalifikacji na wyjazdy ERASMUS

Transkrypt

Wyniki kwalifikacji na wyjazdy ERASMUS
Wyniki kwalifikacji na wyjazdy ERASMUS
Lp.
Imię i nazwisko
1.
Rosiak Marek
2.
Przybyłek Monika
3.
Piestrzeniewicz Filip
4.
Mijas Sławomir
5.
Jarmusz Sylwia
6.
Wolińska Katarzyna
7.
Męcia Marcin
8.
9.
Kierunek
i rok
studiów
Uniwersytety
HS – 2
stopnia
ARCH - 2
stopnia
FIL – 2
stopnia
University of Cyprus (Nauki humanistyczne)
FIL – 1
stopnia
FIL – 2
stopnia
ET – 1
stopnia
H–1
stopnia
Universidad de Santiago de
Compostela (Filozofia)
Gazi University Ankara (Filozofia)
Gwiazda Izabela
ET – 2
stopnia
University of West Bohemia (Nauki
humanistyczne)
Stefańska
Magadalena
MISH – 1
stopnia
(filozofia)
ARCH – 1
stopnia
FIL – 1
stopnia
Johannes-Gutenberg-Universitat
Mainz (Nauki humanistyczne)
12. Dusińska Katarzyna
ET – 1 stopnia
Veliko Turnovo University "Cyril and
Methodius' " (Inne nauki humanistyczne)
13. Żukowicz Olga
ET – 1 stopnia
Eotvos Lorand University of
Sciences (Archeologia)
14. Kacprowska Justyna
ET – 1 stopnia
Universidade de Tras-os-Montes e Alto
Douro (Antropologia)
15. Wirski Bartłomiej
H–1stopnia
Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) (Nauki humanistyczne)
16. Gusta Karolina
FIL – 1stopnia
ARCH – 1
stpnia
HS – 1
sopnia
Universidad Complutense de
Madrid (Archeologia)
Universidade do Porto (Archeologia)
19. Koziróg Marta
ET – 1 stopnia
Bulgarian Academy of
Science (Antropologia)
20. Janczewski Tomasz
ARCH doktorant
Johannes-Gutenberg-Universitat
Mainz (Nauki humanistyczne)
21. Janczewski
ARCH doktorant
Johannes-Gutenberg-Universitat
Mainz (Nauki humanistyczne)
10. Barucha Katarzyna
11. Komorowska
Manijak Maja
17. Bołdowicz Łukasz
18. Topolska Katarzyna
Universidad de Vigo (Nauki humanistyczne)
Rheinische Friedrich-Wilhelms
Universität Bonn (Filozofia)
Universidad Autónoma de
Madrid (Filozofia)
Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) (Nauki humanistyczne)
Universidade do Porto (Archeologia)
Universidad de Santiago de
Compostela (Filozofia)
Universidad Complutense de
Madrid (Archeologia)