Maszyny proste.

Transkrypt

Maszyny proste.
1
Temat:
Maszyny proste
Cele lekcji:
Umiem opisać budowę i zasady działania
dźwigni dwustronnej, bloku nieruchomego i
kołowrotu.
Umiem wymieniać przykłady stosowania
maszyn prostych.
1. Dźwignia dwustronna
Zastosowanie: nożyczki, waga szalkowa, dźwig
budowlany
4
5
2. Blok nieruchomy
Zastosowanie: żaglowce, dźwig budowlany
6
3. Kołowrót
Zastosowanie: kołowrót przy studni, młynek ręczny,
kołowrotek wędkarski
8
Zadanie 1
Wyznacz masę przedmiotu za pomocą dźwigni
dwustronnej.
9
Zadanie 2
Badanie warunków równowagi bloku nieruchomego.
10
Klasa 2
Energia mechaniczna
11

Podobne dokumenty