Pentecost Sunday Zesłanie Ducha Świętego May 15, 2016 – 15

Transkrypt

Pentecost Sunday Zesłanie Ducha Świętego May 15, 2016 – 15
Pentecost Sunday
Zesłanie Ducha Świętego
May 15, 2016 – 15 maja 2016
Saturday, May 14
8AM (Eng.) † Lorraine’s mom’s dad
Pentecost Sunday, May 15
9AM (Eng.) † Jim’s mom’s dad
11AM (Pol.) O dary Ducha Św. dla dzieci
1PM Majówka - Nabożeństwo w Grotto
7PM (Eng.) † Lucy Villason
Monday, May 16
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, May 17
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Zygmunt Koszyk
Wednesday, May 18
No Holy Mass
Friday, May 20
7PM (Pol.) † Marian Pałka
Saturday, May 21
8AM (Eng.) † Rita Risso
The Most Holy Trinity Sunday, May 22
9AM (Eng.) For Agnieszka Antosz
11AM (Pol.) † Zofia Gizowska, Maria Lisek
7PM (Eng.) † Magdalena Walczyk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MAY DEVOTIONS - BLESSED VIRGIN MARY
In May, after every Mass there will be exposition
of the Blessed Sacrament and litany to the
Blessed Virgin Mary. On Sunday, May 15th, after
Mass (1pm) catechists and children will gather at the
Black Madonna Shrine at the Grotto. On Monday,
May 30th at 6pm, you are invited to gather at the
Black Madonna Shrine at the Grotto to sing a litany
and Polish Marian songs.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“AMORIS LAETITIA” COMMENTS FROM
ARCHBISHOP SAMPLE
Commenting on the document by Pope Francis,
Archbishop Sample stated: “Amoris Laetitia does
not contain any change in the Catholic Church’s
teaching or discipline regarding marriage and
family life.” Archbishop Sample also stated that “until
such time as further reflection and direction is given,
there is to be no change in sacramental discipline or
practice here in the Archdiocese with regard to those
living in irregular marriages.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SOLEMNITY OF THE BODY AND BLOOD
OF CHRIST – MAY 29TH
On Sunday, May 29th we celebrate the Solemnity
of the Body and Blood of Christ (Corpus Christi).
Procession to the four altars will take place after
the 11:00 a.m. Polish Mass.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE VIRTUES
“Whatever is true, whatever is honorable, whatever is
just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is
gracious, if there is any excellence, if there is
anything worthy of praise, think about these things.”
(Phil 4:8) A virtue is an habitual and firm
disposition to do the good. It allows the person not
only to perform good acts, but to give the best of
himself. The virtuous person tends toward the good
with all his sensory and spiritual powers; he pursues
the good and chooses it in concrete actions.
(Catechism of the Catholic Church #1803)
“The goal of a virtuous life is to become like
God.” (St. Gregory of Nyssa)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL
Please help us to reach our parish goal of $6,173.13.
$2,705 (44%) has been received as of April 29th.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CATECHISM CLASSES END MAY 22ND
We thank all of our catechists for their service to
the parish. Velma Conte, Susan Bessman and her
sister Claudia Kotzr have been teaching the classes
in English.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CEMETERY MASSES ON MEMORIAL DAY
Monday, May 30 at 10am
Mt. Calvary Cementery, 333 SW Skyline Blvd.,
Portland – Mass will be celebrated by Archbishop
John G. Vlazny Emeritus.
Gethsemani Cemetery, 11666 SE Stevens Rd.
Happy Valley – Mass will be celebrated by Bishop
Peter L. Smith.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection May 8, 2016
Envelopes and all checks
960.00
Loose Cash
117.00
Building Fund
155.00
Ascension
60.00
Catholic Charities
131.00
Hospitality
25.62
Candles
44.95
TOTAL
1493.57
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
A. Bąk, R. Prentice, T. Ludwig, J. Pham, G. Zychla,
A. Frankowska, T. Dymowski, G. Cuber, I. Fiszer,
J. Petroff, R. Weise, M. Czupryk, T. Warczak, Fr.
Drzał, H. Bernat, J. Gizowski, C. Bryde, H.
Pomykała
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Przez miesiąc maj, po każdej Mszy św.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania
Loretańska do N.M.P. Pierwsze nabożeństwo
majowe w Grotto w niedzielę, 15 maja o 13:00.
Katecheci, dzieci z rodzicami spotykają się przy
kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Grotto.
Ostatnia majówka w poniedziałek, 30 maja w
Grotto o 18:00. Wszyscy parafianie są zaproszeni
na
spotkanie
przy
kaplicy
Matki
Bożej
Częstochowskiej aby odmówić litanię Loretańską i
zaśpiewać pieśni maryjne.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DLACZEGO MAJÓWKA W GROTTO?
W 2007 roku Parafia Św. Stanisława BM obchodziła
100-cie
swojego
istnienia.
Jako
wotum
wdzięczoności została ufundowana Kapliczka
Matki Bożej Częstochowskiej w Narodowym
(amerykańskim) Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w
Grotto.
W maju, miesiącu poświęconym Maryi,
dwukrotnie odprawiamy nabożeństwo majowe
przy kapliczce z obrazem Czarnej Madonny.
Każdego roku również pielgrzymujemy pieszo do
naszej kapliczki z okazji święta Matki Bożej
Częstochowskiej (26 sierpnia).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DARY I OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO
Życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane
przez dary Ducha Świętego. Są one trwałymi
dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by
iść za poruszeniami Ducha Świętego.
Siedmioma darami Ducha Świętego są: mądrość,
rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i
bojaźń Boża. Chrystus, Syn Dawida, posiada je w
całej pełni. Dopełniają one i udoskanalają cnoty tych
którzy je otrzymują. Czynią wiernych uległymi do
ochotnego posłuszeństwa wobec natchnień Bożych.
Owocami Ducha są doskonałości, które kształtuje
w nas Duch Święty jako pierwociny wiecznej
chwały. Tradycja Kościoła wymienia ich dwanaście:
miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć,
wspaniałomyślność,
łaskawość,
wierność,
skromność,
wstrzemięźliwość,
czystość.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CATHOLIC CHARITY 2016 CAMPAIGN
Catholic Charity zwraca się z prośbą o pomoc w
zebraniu środków na cele charytatywne, które
świadczy ta organizacja.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MAJ
Aby we wszystkich krajach świata kobiety były
traktowane z czcią i szacunkiem oraz by
doceniano ich niezbędny wkład w życie
społeczne.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAKOŃCZENIE KATECHEZY – 22 maja
i rozdanie świadectw w klasach
Bóg zapłąć wszystkim katechetom: Joannie
Ryerson, Jadwidze Witkowskiej, Anecie Gąska,
Magdalenie Leo, Markowi Stępieniowi, Grażynie
Golonka, Brynn Skarbonkiewicz, Velmie Conte,
Susan Bessman i Claudi Kotzr za nauczanie religii
dzieci w naszej parafii.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZMIANA W HARMONOGRAMIE MSZY ŚW.
Nie ma Mszy św. w języku polskim o godz. 19:00
w soboty z powodu bardzo małej frekwencji.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Maj 2016
Lektorzy
Maj 15 – Magda Leo, Edward Koliński
Maj 22 – Renata i Tomasz Wolak
Maj 29 – Anetta i Adam Gąska
Kawa i ciasto
Maj 15 – Lunch
Maj 22 – Małgorzata Eldred
Maj 29 – Kawa i ciasto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA – 29 maja
W niedzielę 29 maja obchodzimy uroczystość
Bożego Ciała i Krwi Pańskiej. Procesja do czterech
ołtarzy po Mszy św. o godz. 11:00. Procesję
rozpoczniemy w południe. Dziewczynki prosimy o
sypanie kwiatków podczas procesji.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MSZE ŚW. W MEMORIAL DAY
poniedziałek, 30 maja o godz. 10am
Cmentarz Mt. Calvary, 333 SW Skyline Blvd.,
Portland – Mszę św. odprawi Arcybiskup
Emerytowany John G. Vlazny
Cmentarz Gethsemani, 11666 SE Stevens Rd.
Happy Valley – Mszę św. odprawi Biskup Peter L.
Smith
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL 2016
parafialne zobowiązanie $6,173.13
W dalszym ciągu staramy się wywiązać z naszego
zobowiązania na Archbishop’s Appeal. Wpłynęło
$2,705.00, (44%) z parafialnego zobowiązania.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~