regulamin zawodów strzeleckich dla organizacji proobronnych

Transkrypt

regulamin zawodów strzeleckich dla organizacji proobronnych
REGULAMIN
ZAWODÓW STRZELECKICH DLA ORGANIZACJI PROOBRONNYCH
RYBNIK, 25 LIPCA 2015
I.
Organizator:
Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju Rybnik i Stowarzyszenie „Ranger Survival Club”.
II.
Miejsce:
Strzelnica MKS – LOK, Rybnik Paruszowiec, ul. Wielopolska.
III.
Uczestnicy:
Zawody skierowane są do członków klubów, stowarzyszeń, związków i innych organizacji o charakterze proobronnym
i strzeleckim. Uczestnicy startują w zawodach w zespołach dwuosobowych, dopuszcza się start maksymalnie dwóch
zespołów z danej organizacji.
IV.
Koszt uczestnictwa:
Wpisowe 140zł za zespół, opłata zawiera koszty udostępnienia broni i amunicji. Jeśli zawodnicy posiadają swój komplet
broni opłata wynosi 70zł.
V.
VI.
Konkurencje:
1.
Pistolet centralnego zapłonu.
2.
Karabinek centralnego zapłonu.
3.
Strzelba gładkolufowa.
Przebieg konkurencji:
1.
Strzelanie dynamiczne z karabinka centralnego zapłonu do celów rozmieszczonych w odległości 75 do
100m w limicie czasowym 45 sekund.
OPIS KONKURENCJI:
- Zawodnik dysponuje 10 nabojami po 5 w dwóch magazynkach;
- Karabinek leży na stanowisku strzeleckim zabezpieczony, nieprzeładowany z odpiętym magazynkiem. Drugi
magazynek w ładownicy na pasie zawodnika.
- Zawodnik stoi przy stanowisku strzeleckim, na sygnał zajmuje postawę strzelecką leżącą, podpina magazynek,
odbezpiecza i przeładowuje broń.
- Zawodnik oddaje 5 strzałów z postawy leżącej do tarczy NT23P w odległości 100m,
- Następnie zawodnik jak najszybciej przemieszcza się za zasłonę oddaloną o 25m i zmienia magazynek,
- Zawodnik oddaje 5 strzałów zza osłony, przez otwór do tarczy IDPA w odległości 75m.
Punktacja:
- Tarcza NT23P: do 50 punktów wg. pól punktowych,
- Tarcza IDPA: do 25 punktów (pola punktowane odpowiednio: 5, 4 i 2 pkt).
2.
Strzelanie dynamiczne z pistoletu centralnego zapłonu do celów rozmieszczonych w odległości od 8 do 15m
z postawy stojącej w limicie czasowym 30 sekund.
OPIS KONKURENCJI:
- Zawodnik dysponuje 10 nabojami po 5 w dwóch magazynkach;
- Pistolet w kaburze odbezpieczony, nieprzeładowany z podpiętym magazynkiem. Drugi magazynek w ładownicy na
pasie zawodnika.
- Zawodnik stoi przy stanowisku strzeleckim, na sygnał wyciąga i przeładowuje broń.
- Zawodnik oddaje 2 strzały zza osłony przez otwór, 1 strzał terrorysta przetrzymujący zakładnika
odległości 8m) i 1 strzał do terrorysty który odsłoni się po trafieniu celu nr 1 (popper odległości 9m),
- Zawodnik oddaje 3 strzały do popperów w odległości 10 m,
- Następnie zawodnik przemieszcza się jak najszybciej za drugą zasłonę i zmienia magazynek,
- Zawodnik oddaje kolejne 5 strzałów zza osłony przez otwór, do 5 popperów w odległości 10 - 15 m,
Punktacja:
- Trafienie w terrorystę nr 1: 5 punktów,
- Trafienie w terrorystę nr 2: 10 punktów,
- Trafienie w zakładnika: -5 punktów,
(popper w
- Trafienie poppera: 10 punktów.
3.
Strzelanie dynamiczne ze strzelby gładkolufowej w limicie czasowym 20 sekund
- Zawodnik dysponuje 5 nabojami;
- Strzelba leży na stanowisku strzeleckim, zabezpieczona i niezaładowana, naboje wyłożone na stanowisku.
- Zawodnik stoi przy stanowisku strzeleckim, na sygnał ładuje 5 naboi do strzelby, a następnie oddaje 2 strzały do
popperów w odległości 15m i 3 popperów ustawionych w odległości 10m w dowolnej kolejności.
Punktacja:
- Trafienie poppera 5 punktów,
VII.
Punktacja:
O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych przez obydwóch zawodników z danej drużyny. W przypadku
uzyskania tej samej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn o zwycięstwie decyduje suma czasów wszystkich
strzelań.
VIII.
Informacje dodatkowe:
Dopuszcza się uczestnictwo w zawodach przy użyciu własnej broni i amunicji. Dopuszczone są karabinki centralnego
zapłonu pochodzenia wojskowego (z rodziny AK, M16, Vz.58, itp. w kalibrach 5,56 i 7,62mm) wyposażone tylko
w mechaniczne przyrządy celownicze, oraz pistolety centralnego zapłonu powszechnie używane przez służby
mundurowe w kalibrze 9mm wyposażone tylko w mechaniczne przyrządy celownicze. Dopuszcza się tylko strzelby
gładkolufowe w kalibrze 12/76 typu pump-action z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Zawodnikom nie posiadającym własnej broni i amunicji organizator udostępni broń i amunicję odpłatnie.
IX.
X.
XI.
Wymagane wyposażenie indywidualne:
1.
Ochronniki słuchu.
2.
Okulary ochronne.
3.
Pas (dopuszcza się używania wszelkiego typu oporządzenia)
4.
Kabura (uniwersalna – Glock, P99, Mag)
5.
1 Ładownica na magazynki pistoletowe (uniwersalne)
6.
1 Ładownica na magazynek karabinowy (AK)
Nagrody:
1.
Puchary za miejsca 1-3,
2.
Dyplomy za miejsca 1-6,
3.
Nagrody fantowe do rozlosowania pomiędzy wszystkich uczestników – ufundowane przez sponsorów
Patronaty i sponsorzy:
Patronat Honorowy: Ministerstwo Obrony Narodowej,
Patronat Medialny: Broń i Amunicja,
Sponsorzy: Kolba.pl, Progres, Red River, Vismag, Hubertech-Lowczy.pl, Tactical-Tools.
XII.
Zgłoszenia uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w terminie do dnia 26 czerwca 2015 r. za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres [email protected] z jednoczesnym opłaceniem wpisowego na rachunek stowarzyszenia:
Ranger Survival Club
ul. Jarzębinowa 3, 44-100 Gliwice
Bank BGŻ
86 2030 0045 1110 0000 0399 8740
Organizator zastrzega, że wpisowe nie zostanie zwrócone osobom rezygnującym z uczestnictwa w zawodach po 10
lipca.
Zgłoszenie musi zawierać imiona i nazwiska zawodników, nazwę i adres organizacji, dane kontaktowe: e-mail, telefon,
informację czy zespół posiada własną broń. Ilość miejsce ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
XIII.
Kontakt:
e-mail: [email protected],
tel. 504 161 095