nowa strona-opis

Komentarze

Transkrypt

nowa strona-opis
MY ACCOUNT | MY CARTCHECKOUT | LOG IN
STARTSEITE | GROSSFORMATDRUCK | FERTIGE WERBEBANNER | DISPLAYSYSTEME
A B C
innerhalb Deutschland
KOSTENLOSER VERSAND
NEWSLETTER:
GROSSFORMATDRUCK:
- WERBEBANNER
- NETZ-PLANE
- FOLIE
- CANVAS
- PLAKATE
WERBEBANNER MIT FERTIGE
MOTIVE
DISPLAYSYSTEME:
- ROLL-UP
- BANNER DISPLAY
- POP-UP FALTDISPLAY
ROLL-UP
Jakis tekst z nowoœciami na stronie
E-MAIL:
WERBEBANNER
jakis tekst z Nowoœciami na stronie
Produkte
Flyer | Falzflyer | Plakate | Briefpapier | Visitenkarten | Postkarten | Broschüren | Mappen | Tickets | Blöcke |
SD-Sätze | Briefumschläge | Einladungskarten | Kalender | Aufkleber | Haftnotizen | Digitaldruck | Premium-Druck | Gastroblöcke | Menükarten |
Türanhänger | Tischset | Öko-Druck
Produkte | Overnight-Produkte | Werbetechnik | Online-gestalten | AGB | Impressum | Datenschutz
©2011e-werbebanner.de - alle Rechte vorbehalten
Strona powinna byæ wykoanan na platformie Magento.
Grafika zostanie dostarczona w ¿¹danym formacie.
OPIS FUNKCJONAOWANIA PO STRONIE KLIENTA
Strona podzielona jest na 3 podstawowe grupy produktów A, B i C.
MY ACCOUNT | MY CARTCHECKOUT | LOG IN
STARTSEITE | GROSSFORMATDRUCK | FERTIGE WERBEBANNER | DISPLAYSYSTEME
STRATSEITE > GROSSFORMATDRUCK
GROSSFORMATDRUCK
WERBEBANNER
NETZ PLANE
FOLIE
CANVAS
WERBEBANNER
CANVAS
NETZ-PLANE
FOLIE
PLAKATE PAPIER
Produkte
Flyer | Falzflyer | Plakate | Briefpapier | Visitenkarten | Postkarten | Broschüren | Mappen | Tickets | Blöcke |
SD-Sätze | Briefumschläge | Einladungskarten | Kalender | Aufkleber | Haftnotizen | Digitaldruck | Premium-Druck | Gastroblöcke | Menükarten |
Türanhänger | Tischset | Öko-Druck
Produkte | Overnight-Produkte | Werbetechnik | Online-gestalten | AGB | Impressum | Datenschutz
©2011e-werbebanner.de - alle Rechte vorbehalten
Grupa produktów A podzielona bêdzie na dalsze podgrupy.
MY ACCOUNT | MY CARTCHECKOUT | LOG IN
STARTSEITE | GROSSFORMATDRUCK | FERTIGE WERBEBANNER | DISPLAYSYSTEME
STRATSEITE > GROSSFORMATDRUCK > KALKULIEREN
GROSSFORMATDRUCK
Unsere Standard PVC-Plane ist wetterfest und sehr widerstandsfähig. Durch die weiße, seidenmatte
und glatte Oberfäche der Standard-Plane erzielen wir ein hervorragendes Druckbild. Ihrer Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt, farbige Bilder, Abbildungen,
Logos usw. werden auf der Plane hochauflösend wiedergegeben.
WERBEBANNER
NETZ PLANE
FOLIE
CANVAS
JETZT INDIVIDUELL KALKULIEREN UND BESTELLEN
MENGE:
Stück
BREITE:
Meter
HÖHE:
Meter
1
VERARBEITUNG
Material:
Frontlite 450g/m2
i
Druck:
Einseitg vollfarbig druck (4/0)
i
Aufhängungsart:
heiss geschnitten
i
Gestaltung:
JA (Aufpreis 15,00EUR)
i
2
BERECHNEN SIE IHREN INDIVIDUELLEN PREIS
Einzelpreis
Gesamtpreis
3
Preis pro m..2
BERECHNEN
DATENVERSAND:
DATENAUFBEREITUNG
X per Upload
per e-Mail
per FTP
wybierz plik z dysku:
4
Info:
In den Warenkorb
W grupie produktów A ceny przyjmowane s¹ z wyliczenia powierzchni w metrach kwadratowych.
1- klient wpisuje iloœæ zamawianych produktów a nastêpnie d³ugoœæ i szerokoœæ. W administracji s¹ ró¿ne ceny za jeden metr kwadratowy w zale¿noœci od iloœci metrów.
czyli do 10 metrów kwadratowych cena 17EUR za jeden metr, do 100m2 cena 15EUR, do 500m2 cena 14EUR.
2- Klient mo¿e wybieraæ dodatkowe opcje które wp³ywaja na cene koñcow¹.
3- Po kliknieciu przycisku BERECHNEN zostaje wyliczona dok³adna cena jednostkowa, cena ca³oœciowa i cena za jeden metr kwadraowy. Chyba ¿e cena bêdzie
obliczana sama po wpisaniu danych wtedy mo¿e nie byæ przycisku BERECHNEN.
4- Wysy³anie plików. Klient musi wybraæ jedn¹ z metod przes³ania plików. Per Upload-Przesy³anie plików uploadem ale musi byæ lepiej zrobione ni¿ standardowe
w Magento tzn musi byæ pasek pokazuj¹cy postêp przesy³ania plików. Przynajmniej cos takiego jak tu: http://www.uploadify.com/demos/ tylko fajnie by by³o
jakby na koñcu pokaza³o ¿e plik (jego nazwa) zosta³ przes³any. per e-Mail i per FTP wyœle klientowi po zakoñczeniu ca³ego procesu zamawiania dane na które póŸniej
mo¿e wys³aæ pliki. Plik PDF DATENAUFBEREITUNG po klikniêciu otwiera siê PDF z opisam technicznym przygotowania plików.
MY ACCOUNT | MY CARTCHECKOUT | LOG IN
STARTSEITE | GROSSFORMATDRUCK | FERTIGE WERBEBANNER | DISPLAYSYSTEME
STRATSEITE > FERTIGE WERBEBANNER
WERBEBANNER NACH BRANCHEN
Über 3.100 verschiedene Plakate, Poster und Werbefolien nach Branchen sortiert
Hier finden Sie für viele Branchen spezielle Werbeplakate, Werbebanner und Schaufenster-aufkleber.
Wenn Sie also für Ihre Branche die passende Werbung suchen, einige branchen-spezifische Plakate kaufen möchten, eine grosse Auswahl
an Plakatvorlagen suchen, eine Werbeaktion für Ihre Branche planen oder Schaufensterfolien für eine Branchen bestellen möchten,
dann werden Sie hier bestimmt fündig!
FERTIGE WERBEBANNER
COMPUTER & IT
ESSEN & TRINKEN
FAHRZEUGE & TRANSPORT
IMMOBIELIEN
Produkte
Flyer | Falzflyer | Plakate | Briefpapier | Visitenkarten | Postkarten | Broschüren | Mappen | Tickets | Blöcke |
SD-Sätze | Briefumschläge | Einladungskarten | Kalender | Aufkleber | Haftnotizen | Digitaldruck | Premium-Druck | Gastroblöcke | Menükarten |
Türanhänger | Tischset | Öko-Druck
Produkte | Overnight-Produkte | Werbetechnik | Online-gestalten | AGB | Impressum | Datenschutz
©2011e-werbebanner.de - alle Rechte vorbehalten
GRUPA PRODUKTÓW B
po klikniêciu FERTIGE WERBEBANNER lub obrazka B na stronie g³ównej otwiera siê drzewko kategori i podkategori
MY ACCOUNT | MY CARTCHECKOUT | LOG IN
STARTSEITE | GROSSFORMATDRUCK | FERTIGE WERBEBANNER | DISPLAYSYSTEME
STRATSEITE > FERTIGE WERBEBANNER
Werbebanner Fitness im Querformat
Hier sehen Sie nur eine kleine Auswahl. Wir liefern von jedem Plakatmotiv
das passende Werbe-Banner im Hoch- oder Querformat.
Für mehr Infos einfach HIER klicken.
Werbebanner zum Thema Fitness
Produkte
Flyer | Falzflyer | Plakate | Briefpapier | Visitenkarten | Postkarten | Broschüren | Mappen | Tickets | Blöcke |
SD-Sätze | Briefumschläge | Einladungskarten | Kalender | Aufkleber | Haftnotizen | Digitaldruck | Premium-Druck | Gastroblöcke | Menükarten |
Türanhänger | Tischset | Öko-Druck
Produkte | Overnight-Produkte | Werbetechnik | Online-gestalten | AGB | Impressum | Datenschutz
©2011e-werbebanner.de - alle Rechte vorbehalten
Po wybraniu ostatniej podkategori wyœwietlaja siê obrazki z przyk³adami grafiki banerów.
MY ACCOUNT | MY CARTCHECKOUT | LOG IN
STARTSEITE | GROSSFORMATDRUCK | FERTIGE WERBEBANNER | DISPLAYSYSTEME
STRATSEITE > GROSSFORMATDRUCK > KALKULIEREN
Werbebanner:
MOTIV: BSF-01
FERTIGE WERBEBANNER
BRAN¯A 1
BRAN¯A 2
BRAN¯A 3
BRAN¯A 4
BRAN¯A A
BRAN¯A B
BRAN¯A C
BRAN¯A D
BRAN¯A AA
BRAN¯A BA
BRAN¯A CA
BRAN¯A DA
Preis:
79,90 €
zzgl. MwSt (19%)
inkl Versandkosten
Grösse:
300 cm x 100 cm
Stuck:
1
Material:
Frontlite 450g/m2
Druck:
Einseitg vollfarbig druck (4/0)
Aufhängungsart:
heiss geschnitten
DATENVERSAND:
X per Upload:
wybierz plik z dysku:
per e-Mail:
Schicken Sie uns einfach eine kurze Info mit Ihrer Text, Adresse, Logo, Photo, Internetadresse ...
In den Warenkorb
Po wybraniu konkretnej grafiki otwiera siê okno produktu.
klient mo¿e wybraæ jeden z formatów baneru, wpisaæ iloœæ zamawianych produktów a tak¿e wybraæ inne opcje które wp³ywaj¹ na cenê
Na koniec musi koniecznie wpisaæ tekst w polu tekstowym lub wys³aæ pliki Uploadem lub e-Mailem
MY ACCOUNT | MY CARTCHECKOUT | LOG IN
STARTSEITE | GROSSFORMATDRUCK | FERTIGE WERBEBANNER | DISPLAYSYSTEME
STRATSEITE > GROSSFORMATDRUCK
DISPLAYSYSTEME
ROLL-UP
NETZ PLANE
FALTDISPLAY
ITD.
ROLL-UP
NETZ-PLANE
FALTDISPLAY
ITD..
Produkte
Flyer | Falzflyer | Plakate | Briefpapier | Visitenkarten | Postkarten | Broschüren | Mappen | Tickets | Blöcke |
SD-Sätze | Briefumschläge | Einladungskarten | Kalender | Aufkleber | Haftnotizen | Digitaldruck | Premium-Druck | Gastroblöcke | Menükarten |
Türanhänger | Tischset | Öko-Druck
Produkte | Overnight-Produkte | Werbetechnik | Online-gestalten | AGB | Impressum | Datenschutz
©2011e-werbebanner.de - alle Rechte vorbehalten
GRUPA PRODUKTÓW C
jest analogiczna jak gruba B
MY ACCOUNT | MY CARTCHECKOUT | LOG IN
STARTSEITE | GROSSFORMATDRUCK | FERTIGE WERBEBANNER | DISPLAYSYSTEME
STRATSEITE > GROSSFORMATDRUCK > KALKULIEREN
ROLL-UP
Jakiœ opis produktu
DISPLAYSYSTEME
ROLL-UP
BRAN¯A 2
BRAN¯A 3
BRAN¯A 4
Preis:
79,90 €
zzgl. MwSt (19%)
inkl Versandkosten
Grösse:
100 cm x 200 cm
Stuck:
1
Material:
Frontlite 450g/m2
DATENVERSAND:
X per Upload:
DATENAUFBEREITUNG
wybierz plik z dysku:
per e-Mail:
Info:
In den Warenkorb
- tutaj to samo co w grupie B
ADMINISTARCJA
- standardowa Magento + opcja gdy klient wpisze poprawny NIP EUROPEJSKI to naliczana zostaje cena netto!
- P³atnoœci PayPal, przelew i SOFORT UBERWEISUNG (modu³ bezp³atny ogólnie dostêpny)
- W administracji musi byæ jakieœ dodatkowa kolumna gdzie bêdê zamieszcza³ projekty gotowych banerów, które nastêpnie
klient zatwierdzi. Ja widzê to w ten sposób:
1. klient sk³ada zamówienie na baner i za³¹cza opis do projektu
2. Ja wykonuje projekt i do³¹czam plik PDF do zamówienia danego klienta
3. Idzie email do klienta ¿e do jego zamówienia zosta³ dodany projekt (plik PDF).
4. Klient przegl¹da projekt (plik PDF) i go zatwierdza lub odrzuca (dodaj¹c komentarz)
5. dopiero po zatwierdzeniu projektu zmienia siê status zamowienia na: W REALIZACJI

Podobne dokumenty