Piękno i humor wirusów

Transkrypt

Piękno i humor wirusów
VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie - Start
Piękno i humor wirusów
We wtorek 14 września trzy klasy o profilu biologiczno-chemicznym (1D, 2D i 3D), pod opieką prof.
prof. M. Rembikowskiej, A. Kunowskiej i W. Kofty, udały się na Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
w celu wysłuchania specjalnie wygłoszonego dla naszych uczniów wykładu.
Prelegentem był pan profesor Marcin Bańbura, a tematem – największe odkrycia w dziejach
wirusologii. Profesor zwracał uwagę na znaczenie wykorzystania intelektu w odkryciach biologicznych.
Podkreślił wagę odkryć polskiego uczonego – Hilarego Koprowskiego, w walce z chorobą Heinego
– Medina. Choć wykład trwał ponad półtorej godziny, słuchacze wysłuchali go z ogromnym
zainteresowaniem, ponieważ tematyka była rozległa, a towarzysząca wykładowi prezentacja
multimedialna zawierała liczne animacje i krótkie filmy. Nie dziwiła konstatacja Profesora, że wirusy są
piękne; stwierdzenie, że wirusy charakteryzują się poczuciem humoru zaskoczyło jednak nawet
wytrawnych odbiorców wykładów akademickich. WK
http://wladyslaw.edu.pl
Kreator PDF
Utworzono 7 March, 2017, 09:54

Podobne dokumenty