mechaniczna skrzynia biegów

Komentarze

Transkrypt

mechaniczna skrzynia biegów
2
Układ napędowy
20A
SPRZĘGŁO
21A
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
29A
PÓŁOSIE
X90
KWIECIEŃ 2004
"Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane na
podstawie warunków technicznych obowiązujących w dniu redagowania tekstu.
Mogą one ulec zmianom w przypadku wprowadzania przez producenta modyfikacji procesu
produkcji różnych podzespołów i akcesoriów pojazdów tej marki".
Edition Polonaise
Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone dla Renault.
Przedruk lub tł umaczenie, nawet częściowe, niniejszego dokumentu, jak również używanie systemu
numerów katalogowych cz ęści zamiennych są zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody
Renault.
© Renault s.a.s. 2005
LOGAN - Rozdział 2
LOGAN - Rozdział 2Spis treści Strona
Spis treści
Strona
20A
SPRZĘGŁO
Identyfikacja
20A-1
Sprzęgło: Dane techniczne
20A-2
Mechanizm - Tarcza: Demontaż
/ Montaż
Łożysko oporowe sprzęgła:
Demontaż / Montaż
Koło zamachowe silnika:
Demontaż / Montaż
21A
20A-3
20A-5
20A-7
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Identyfikacja
21A-1
Przełożenia
21A-2
Oleje i smary
21A-3
Dodatki
21A-4
Części do obowiązkowej
wymiany
21A-5
Uszczelka wargowa wałka
sprzęgłowego : Wymiana
21A-6
Uszczelka wyjścia z
mechanizmu różnicowego:
Demontaż / Montaż
21A-9
Mechaniczna skrzynia biegów:
Demontaż / Montaż
29A
29A
21A-11
PÓŁOSIE
Układ przeniesienia napędu:
Identyfikacja
29A-1
Układ przeniesienia napędu:
Schemat działania
29A-2
PÓŁOSIE
Układ przeniesienia napędu:
Części i środki do naprawy
29A-4
Półoś przedniego lewego koła:
Demontaż / Montaż
29A-5
Półoś przedniego prawego koła:
Demontaż / Montaż
29A-7
Osłona półosi przedniej po
stronie koła: Demontaż /
Montaż
29A-9
Osłona półosi przedniej prawej
po stronie skrzyni biegów:
Demontaż / Montaż
29A-13
Osłona półosi przedniej lewej
po stronie skrzyni biegów
29A-17
SPRZĘGŁO
Identyfikacja
L90, i K7J lub K7M
Mechanizm
107918
Tarcza
105680
Średnica zewnętrzna tarczy :
- Silnik K7M = 200 mm
- Silnik K7J = 180 mm
Grubość tarczy:7,6 mm
Liczba wielowypustów: 26
Kolor sprężyn : Szary
20A-1
20A
SPRZĘGŁO
Sprzęgło: Dane techniczne
L90, i K9K, i JH3
Mechanizm
108795
Tarcza
102142
Średnica zewnętrzna tarczy: 215 mm.
Grubość tarczy: 6,9 mm.
Liczba wielowypustów: 26.
Kolor sprężyn (1) : Czerwony i czarny.
Kolor sprężyny (2) : Szary.
20A-2
20A
SPRZĘGŁO
Mechanizm - Tarcza: Demontaż / Montaż
20A
L90, i K7J lub K7M
MONTAŻ
Niezbędne narzędzia specjalistyczne
Mot. 582-01
Blokada koła zamachowego silnika (silniki
K)
Emb. 1518
Zestaw prowadników
tarcz ciernych sprzęgła
2
Momenty dokręcania:m
śruby mocujące mechanizm
20 Nm
DEMONTAŻ
a Wymontować skrzynię biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia biegów, Oleje i smary).
95414
a
UWAGA
1
- Odtłuścić powierzchnię cierną koła zamachowego.
- Oczyścić wielowypusty wałka sprzęgłowego.
- Zamontować zespół, nie używając smaru.
3
a Zamontować tarczę sprzęgła.
a Wycentrować tarczę sprzęgła przy pomocy przyrządu
(Emb. 1518)(2).
a Wkręcać stopniowo.
a Dokręcić momentem śruby mocujące mechanizm (20
Nm).
a Wymontować przyrząd.(Mot. 582-01)
107913
a Zablokować silnik za pomocą przyrządu (Mot. 58201)(1).
a Zamontować skrzynię biegów (patrz 21A, Mechaniczna
skrzynia biegów, Oleje i smary).
a Wykręcić śruby (3) mocujące mechanizm.
a Wymontować:
- mechanizm,
- tarczę cierną.
a Wymienić uszkodzone części.
20A-3
SPRZĘGŁO
Mechanizm - Tarcza: Demontaż / Montaż
20A
L90, i K9K, i JH3
MONTAŻ
Niezbędne narzędzia specjalistyczne
Blokada koła zamachowego silnika (silniki
K)
Mot. 582-01
I - ETAP PRZYGOTOWANIA DO MONTAŻU
a Wymienić uszkodzone części.
a Odtłuścić powierzchnię cierną koła zamachowego.
Zestaw prowadników
tarcz ciernych sprzęgła
Emb. 1518
a Oczyścić wielowypusty wałka sprzęgłowego.
a Zamontować zespół, nie używając smaru.
Momenty dokręcania:m
śruby mocujące mechanizm
II - ETAP MONTAŻU ANALIZOWANEJ CZĘŚCI
15 Nm
DEMONTAŻ
I - ETAP PRZYGOTOWANIA DO DEMONTAŻU
a Wymontować skrzynię biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia biegów, Mechaniczna skrzynia biegów:
Demontaż / Montaż).
II - ETAP DEMONTAŻU ANALIZOWANEJ CZĘŚCI
108798
a Zamontować tarczę sprzęgła.
a Wycentrować tarczę sprzęgła przy pomocy przyrządu
(Emb. 1518)(3).
a Przykręcać stopniowo śruby mocujące mechanizm.
a Dokręcić momentem śruby mocujące mechanizm (15
Nm).
a Wymontować przyrząd (Mot. 582-01).
III - ETAP KOŃCOWY
19652
a Ponownie zamontować skrzynię biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia biegów, Mechaniczna skrzynia
biegów: Demontaż / Montaż).
a Zablokować silnik za pomocą przyrządu (Mot. 58201)(1).
a Wykręcić śruby mocujące (2) mechanizm.
a Wymontować:
- mechanizm sprzęgła,
- tarczę cierną.
20A-4
SPRZĘGŁO
Łożysko oporowe sprzęgła: Demontaż / Montaż
20A
L90, i K7J, i JH1 – L90, i K7M, i JH3 – L90, i K9K, i JH3
DEMONTAŻ
I - ETAP PRZYGOTOWANIA DO DEMONTAŻU
a Wymontować skrzynię biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia biegów, Mechaniczna skrzynia biegów:
Demontaż / Montaż).
II - ETAP DEMONTAŻU ANALIZOWANEJ CZĘŚCI
107914
a Wymontować widełki (2) poprzez pociągnięcie do
wewnątrz obudowy sprzęgła.
MONTAŻ
I - ETAP PRZYGOTOWANIA DO MONTAŻU
107917
a Wymontować łożysko oporowe sprzęgła (1) poprzez odchylenie widełek w (A).
a Sprawdzić, czy nie ma wycieku na wyjściu wałka
sprzęgłowego, wymienić tuleję prowadzącą w razie potrzeby (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia biegów, Uszczelka wargowa wałka sprzęgła: Demontaż / Montaż).
a Posmarować ś cianki tulei prowadzącej i końcówki
widełek smarem MOLYKOTE BR2.
20A-5
SPRZĘGŁO
Łożysko oporowe sprzęgła: Demontaż / Montaż
20A
L90, i K7J, i JH1 – L90, i K7M, i JH3 – L90, i K9K, i JH3
II - ETAP MONTAŻU ANALIZOWANEJ CZĘŚCI
91830
107916
a Zamontować widełki.
a Po zamontowaniu skrzyni biegów sprawdzić skok
widełek.
a Zamontować blokadę na tuleję prowadzącą poprzez zamocowanie zaczepów (3) w widełkach.
Skok widełek powinien wynosić :
a Sprawdzić, czy część obraca się prawidłowo.
- Silnik K7J (x)= 29,5 mm ± 0,5
- Silnik K7M (x)= 29,5 mm ± 0,5
- Silnik K9K (x)= 29,5 mm ± 0,5
Uwaga:
podczas naprawy nie wymagającej demontażu
skrzyni biegów lub po jej zamontowaniu, n i e
p o d n o s i ć widełek: moż e to spowodować
wypadnięcie (3)blokady z zaczepów.
III - ETAP KOŃCOWY
a Ponownie zamontować skrzynię biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia biegów, Mechaniczna skrzynia
biegów: Demontaż / Montaż).
20A-6
SPRZĘGŁO
Koło zamachowe silnika: Demontaż / Montaż
20A
L90, i K7J lub K7M
Niezbędne narzędzia specjalistyczne
Blokada koła zamachowego silnika (silniki
K)
Mot. 582-01
1
A
3
6
Momenty dokręcania:m
śruby mocują ce
zamachowe silnika
koło
5
55 Nm
4
DEMONTAŻ
7
a Wymontować:
2
- skrzynię biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia
biegów, Mechaniczna skrzynia biegów),
- mechanizm sprzęgła (patrz 20A, Sprzęgło, Mechanizm - Tarcza).
107913
a Wymontować:
a Założyć koło zamachowe silnika.
- śruby mocujące koło zamachowe,
a Dokręcić wstępnie nowe śruby koła zamachowego.
- koło zamachowe silnika,
a Zablokować silnik za pomocą przyrządu (Mot. 58201)(A).
- przyrząd (Mot. 582-01)(A).
a Dokręcić w odpowiedniej kolejności i zalecanym momentem śruby mocujące koło zamachowe silnika (55
Nm).
MONTAŻ
a
a Zamontować:
UWAGA
- mechanizm sprzęgła (patrz 20A, Sprzęgło, Mechanizm - Tarcza).
- Oczyścić gwintowane otwory na wale korbowym
przeznaczone na śruby mocujące koło zamachowe.
- skrzynię biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia
biegów, Mechaniczna skrzynia biegów),
- Odtłuścić płaszczyznę koła zamachowego silnika,
przylegającą do wału korbowego.
a Sprawdzić stan koła zamachowego silnika.
a Wymienić koniecznie śruby mocujące na nowe śruby.
a Nałoży na nowe śruby koła zamachowego silnika LOCTITE FRENETANCH.
20A-7
SPRZĘGŁO
Koło zamachowe silnika: Demontaż / Montaż
20A
L90, i K9K, i JH3
- przyrząd (Mot. 582-01)(1).
Niezbędne narzędzia specjalistyczne
Blokada koła zamachowego silnika (silniki
K)
Mot. 582-01
MONTAŻ
I - ETAP PRZYGOTOWANIA DO MONTAŻU
a Sprawdzić stan koła zamachowego silnika.
Momenty dokręcania:m
śruby mocują ce
zamachowe silnika
koło
a Oczyścić gwintowane otwory na wale korbowym przeznaczone na śruby mocujące koło zamachowe.
55 Nm
a Odtłuścić pł aszczyznę koła zamachowego silnika,
przylegającą do wału korbowego.
DEMONTAŻ
a Za każdym razem należy wymieniać śruby mocujące
koło zamachowe silnika na nowe śruby.
I - ETAP PRZYGOTOWANIA DO DEMONTAŻU
a Posmarować nowe śruby koła zamachowego silnika
PRODUKTEM LOCTITE FRENETANCH.
a Wymontować:
- mechaniczną skrzynię biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia biegów, Mechaniczna skrzynia biegów:
Demontaż / Montaż),
II - ETAP MONTAŻU ANALIZOWANEJ CZĘŚCI
- mechanizm sprzęgła (patrz 20A, Sprzęgło, Mechanizm - Tarcza: Demontaż / Montaż).
II - ETAP DEMONTAŻU ANALIZOWANEJ CZĘŚCI
23325
a
UWAGA
Nie wykręcać śrub mocujących (2) koła napędu koła
zamachowego silnika.
109158
a Zablokować silnik za pomocą przyrządu (Mot. 58201)(1).
a Wymontować:
- śruby mocujące koło zamachowe,
- nasadkę,
- koło zamachowe silnika,
20A-8
SPRZĘGŁO
Koło zamachowe silnika: Demontaż / Montaż
20A
L90, i K9K, i JH3
III - ETAP KOŃCOWY
a Zamontować:
- mechanizm sprzęgła (patrz 20A, Sprzęgło, Mechanizm - Tarcza: Demontaż / Montaż),
- mechaniczną skrzynię biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia biegów, Mechaniczna skrzynia biegów:
Demontaż / Montaż).
101356
a Zamontować:
- koło zamachowe silnika,
- rozpórkę (3) przestrzegając kierunku montażu sfazowania po stronie koła zamachowego silnika.
a Zablokować koło zamachowe silnika za pomocą
przyrządu (Mot. 582-01).
23326
a Dokręcić wstępnie nowe śruby koła zamachowego.
a Zablokować koło zamachowe silnika za pomocą
przyrządu (Mot. 582-01).
a Dokręcić momentem śruby mocujące koło zamachowe
silnika (55 Nm).
20A-9
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Identyfikacja
L90, i JH1 lub JH3
Silniki K7M / K7J są wyposażone w mechaniczną skrzynię
biegów typu JH.
1
107920
A
B
D
C
19860
Oznaczenie (1), znajdujące się na obudowie skrzyni biegów, wskazuje :
- (A) Typ skrzyni biegów,
- (B) Wyznacznik skrzyni biegów,
- (C) Numer fabryczny,
- (D) Miejsce produkcji.
21A-1
21A
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Przełożenia
21A
L90, i JH1 lub JH3
Typ
JH1
JH3
Wyznacznik
053
052
Moment obrotowy cylindra
14 / 59
14 / 59
Pierwszy bieg
11 / 41
11 / 41
Drugi bieg
21 / 43
21 / 43
Trzeci bieg
28 / 39
28 / 39
Czwarty bieg
34 / 35
34 / 35
Piąty bieg
39 / 31
39 / 31
Bieg wsteczny
11 / 39
11 / 39
Prędkościomierz
22 / 18
22 / 18
21A-2
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Oleje i smary
21A
L90, i JH1 lub JH3
Pojemność (w litrach)
JH3
3,1
JH1
3,1
(1)
Korek spustowy
(2)
Korek wlewu
III - CECHY SZCZEGÓLNE
I - JAKOŚĆ, KLASA LEPKOŚCI
3
(Patrz NT 6012A, Oleje i smary, Jakość).
II - KONTROLA POZIOMU W PRZYPADKU
WYCIEKU
Przed kontrolą poziomu należy ustawić pojazd na równym,
poziomym podłożu.
Pozostawić pojazd z wyłączonym silnikiem na kilka minut
przed sprawdzeniem poziomu oleju.
108355
UWAGA
Zabroniony jest demontaż zaworu odpowietrzania (3) w
celu uzupełnienia oleju.
92081
Napełnić do poziomu dolnej krawędzi otworu.
2
1
18749
21A-3
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Dodatki
21A
L90, i JH1 lub JH3
Typ
Opakowanie
Numer
gowy
MOLYKOTE BR2
Puszka1 kg
77 01 421 145
Wielowypusty półosi i tuleja prowadząca
LOCTITE 518
Strzykawka 24 ml
77 01 421 162
Płaszczyzny łączące obudowy JH
RHODORSEAL 5661
Tubka 100 g
77 01 404 452
Zatyczki gwintowane i styki
21A-4
katalo-
Podzespół
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Części do obowiązkowej wymiany
L90, i JH1 lub JH3
Części do obowiązkowej wymiany po wymontowaniu:
- uszczelki wargowe,
- uszczelki okrągłe
21A-5
21A
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Uszczelka wargowa wałka sprzęgłowego : Wymiana
21A
L90, i JH1 lub JH3
Niezbędne narzędzia specjalistyczne
Przyrzą d y
do
wyciągania i montażu
prowadnika rurowego
skrzyni biegów "JB"
Bvi. 1445
Uszczelka wargowa oraz łożysko wałka sprzęgłowego są
połączone z tuleją prowadzącą łożyska. Smarowanie
odbywa się poprzez otwór łączący się z wewnętrznymi
ściankami obudowy.
98934
a Ustawić skrzynię biegów na wsporniku.
2
a W razie potrzeby dostosować regulację podparcia.
1
4
3
5
3
99057
(1)
Uchwyt mocujący
(2)
Osłona
(3)
Wskaźnik poziomu oleju
(4)
Klucz
(5)
Pierścień z nacięciem
98935
Demontaż tulei prowadzącej blokady należy wykonać
przyrządem (Bvi. 1445).
a Zaznaczyć stronę zakładania tulei prowadzącej, za
pomocą znacznika (3) przyrządu (Bvi. 1445) aby
zapewnić prawidłowe ustawienie podczas montażu.
DEMONTAŻ
a Wymontować:
- skrzynię biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia
biegów, Mechaniczna skrzynia biegów),
- blokada widełek od wewnętrznej strony obudowy (patrz
20A, Sprzęgło, Blokada sprzęgła).
21A-6
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Uszczelka wargowa wałka sprzęgłowego : Wymiana
21A
L90, i JH1 lub JH3
6
98936
98938
a Lekko odspoić tuleję prowadzącą, przy pomocy prasy.
a Założyć osłonę i pierścień z nacięciem.
a Odtłuścić tuleję prowadzącą.
a Zadziałać na górną nakrętkę (6).
a Delikatnie wyjąć tuleję prowadzącą.
MONTAŻ
4
1
98937
a Zamocować uchwyt mocujący (1) na tulei.
a Unieruchomić uchwyt mocujący (1) przy pomocy klucza
(4).
a Dokręcić mocno nakrętkę.
98939
a Wykonać oznaczenie na obudowie sprzęgła na linii otworu smarowania.
a Ustawić nową część na obudowie sprzęgła.
a Ustawić w jednej linii otwór smarowania łożyska tulei
prowadzącej naprzeciw otworu smarowania obudowy
sprzęgła.
21A-7
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Uszczelka wargowa wałka sprzęgłowego : Wymiana
L90, i JH1 lub JH3
98935-1
a Zamontować część, aż do jej zetknięcia z obudową
wskaźnika poziomu oleju.
a Zamontować:
- blokada widełek od wewnętrznej strony obudowy (patrz
20A, Sprzęgło, Blokada sprzęgła).
- skrzynię biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia
biegów, Mechaniczna skrzynia biegów),
21A-8
21A
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Uszczelka wyjścia z mechanizmu różnicowego: Demontaż / Montaż
21A
L90, i JH1 lub JH3
WYMIANA USZCZELKI
Niezbędne narzędzia specjalistyczne
Trzpień do montażu
uszczelki koła koronowego
Bvi. 945
Momenty dokręcania:m
nakrętkę mocującą przegub układu kierowniczego
37 Nm
śruby z nakrętką podstawy amortyzatora
105 Nm
nakrętkę półosi
280 Nm
śruby mocujące koła
105 Nm
86031
a Wybić uszczelkę wargową, uderzając w jej podstawę
przy pomocy wybijaka trzpieni i małego młotka w celu
obrócenia jej w gnieździe.
Uwaga:
a Zdjąć uszczelkę przy pomocy szczypiec, uważając, aby
nie uszkodzić wielowypustu koła koronowego.
Uszczelka wargowa może być wymieniona w pojeździe
przy zamontowanej skrzyni biegów.
MONTAŻ
DEMONTAŻ
a Ustawić pojazd na dwukolumnowym podnośniku.
B
a Wymontować osłonę pod silnikiem.
a Zlać olej ze skrzyni biegów (patrz 21A, Mechaniczna
skrzynia biegów, Oleje i smary).
A
a Wymontować prawą półoś (patrz 29A, Półosie, Półoś
przednia prawa).
86095
a Do ponownego założenia uszczelki użyć narzędzia (Bvi.
945) złożonego z:
- osłony uszczelki (A),
- przyrządu umożliwiającego założenie uszczelki (B).
21A-9
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Uszczelka wyjścia z mechanizmu różnicowego: Demontaż / Montaż
L90, i JH1 lub JH3
A
B
C
86122
a Założyć nasmarowaną osłonę (A) na przekładnię
planetarną.
a Zamocować nasmarowaną uszczelkę (C) za pomocą
przyrządu (B).
a Zamontować prawą półoś (patrz 29A, Półosie, Półoś przednia prawa).
a Dokręcić momentem:
- nakrętkę mocującą przegub układu kierowniczego
(37 Nm),
- dwie śruby z nakrętką podstawy amortyzatora (105
Nm),
- nakrętkę półosi (280 Nm),
- śruby mocujące koła (105 Nm),
a Uzupełnić olej w skrzyni biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia biegów, Oleje i smary).
21A-10
21A
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3
Momenty dokręcania:m
Niezbędne narzędzia specjalistyczne
Tav. 476
Ściągacz przegubów
Mot. 1199-01
Przecinak do rury wydechowej
Mot. 1390
Wspornik
do
demontażu-montażu
zespołu napędowego
Mot. 1453
Wspornik silnika z
różnymi elementami
regulacyjnymi,
wyposażony w taśmy
przytrzymujące
nakrętkę
wspornika
zawieszenia elastycznego
przy poduszce elastycznej
62 Nm
korek spustowy skrzyni
biegów
25 Nm
DEMONTAŻ
a Ustawić pojazd na dwukolumnowym podnośniku.
WAŻNE
Podczas wykonywania tej operacji, konieczne jest
przymocowanie pojazdu do podnośnika za pomocą
pasa, w celu zachowania równowagi.
Gwintowane pręty do
demontażu ramy silnika
Tav. 1747
Procedura montażu pasa (patrz 02A, Podnoszenie
pojazdu,
P o d n oś n i k d w u k o l u m n o w y :
Bezpieczeństwo).
Niezbędne wyposażenie
siłownik
a Wymontować osłonę pod silnikiem.
a Zlać olej ze skrzyni biegów (patrz 21A, Mechaniczna
skrzynia biegów, Oleje i smary).
Momenty dokręcania:m
śruby mocujące koła
105 Nm
śruby z nakrętką podstawy amortyzatora
105 Nm
a Wymontować:
- przednie koła,
- lewy przedni chlapacz.
osłony półosi
25 Nm
nakrętkę mocującą przegub układu kierowniczego
37 Nm
śruby wspornika zacisku
105 Nm
śruby obudowy skrzyni i
rozrusznika
44 Nm
śruby mocujące ramę silnika z przodu
105 Nm
śruby mocujące ramę silnika z tyłu
105 Nm
śruby drążka reakcyjnego
silnika przy skrzyni
105 Nm
śruby drążka reakcyjnego
silnika przy ramie silnika
105 Nm
śruby wspornika zawieszenia elastycznego przy
skrzyni
62 Nm
2
1
3
107846
a Odłączyć akumulator, zaczynając od zacisku ujemnego.
a Wymontować:
- kołnierz (1) akumulatora,
21A-11
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3
- akumulator,
- skrzynkę akumulatora,
- osłonę skrzynki bezpieczników (2) poprzez podważenie
zaczepów (3).
109184
a Odpiąć:
- wspornik przekaźnika lewy i prawy za pomocą
śrubokręta przestrzegając kierunku wskazanego
strzałkami,
109171
a Odłączyć złącze wiązki elektrycznej silnik - kabina.
- linkę sprzęgła.
a Wymontować:
- osłonę modułu elektronicznego,
- komputer wtrysku,
- kanał dolotowy powietrza.
4
107932
a Odłączyć czujnik prędkości silnika (4).
a Wymontować mocowania wiązki przewodów elektrycznych.
a Odchylić wiązkę przewodów silnika tak, aby przebiegała
wokół skrzyni biegów.
a Wymontować:
- przewody elastyczne zbiornika wyrównawczego,
- zbiornik wyrównawczy pociągając go w górę.
a Wymontować zbiornik wyrównawczy ze wspornika.
21A-12
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3
I - Z LEWEJ STRONY POJAZDU
6
5
7
8
107931
107935
a Odchylić osłonę dźwigni zmiany biegów.
a Wymontować nakrętkę (5) cięgła sterującego skrzyni
biegów.
a Wymontować dwie śruby (8) wspornika zacisku.
a Zamocować zacisk do sprężyny zawieszenia, aby nie
dopuścić do przeciążenia elastycznego przewodu.
a Wymontować przegub drążka kierowniczego (7) za
pomocą przyrządu (Tav. 476).
UWAGA
Nie wolno poluzowywać nakrętki kołnierza regulacyjnego cięgła sterującego.
a Wymontować dwie nakrętki (6) podstawy amortyzatora.
a Przymocować wysoko cięgło sterujące skrzyni biegów.
a Odłączyć (zależnie od wyposażenia pojazdu) wiązki przewodów czujników systemu ABS.
21A-13
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3
12
11
9
13
10
107933
a Wymontować trzy śruby (11) osłony półosi.
107934
a Wymontować:
a Odłączyć półoś od skrzyni biegów poprzez odchylenie
zwrotnicy.
Uwaga:
Sprawdzić, czy rolki półosi nie dają się zsuną ć
ręcznie. Jeśli tak, wówczas należy sprawdzić, czy
igiełki rolek nie wpadły do skrzyni biegów.
a Odłączyć złącze wstecznego biegu (9).
a Wymontować mocowanie (10) przewodu wspomagania
układu kierowniczego do ramy silnika (zależnie od
wyposażenia pojazdu).
21A-14
- nakrętkę (12) drążka reakcyjnego silnika,
- śruby mocujące (13) przewody masowe do skrzyni biegów.
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3
II - Z PRAWEJ STRONY POJAZDU
16
17
14
15
18
107925
108350
a Wymontować dwie śruby (14) wspornika zacisku.
a Zamocować zacisk do sprężyny zawieszenia, aby nie
dopuścić do przeciążenia elastycznego przewodu.
a Odłączyć złącze (17) sondy lambda.
a Wymontować wspornik zł ącza poprzez odkręcenie
śruby (18).
a Wymontować:
- przegub drążka kierowniczego (15) przyrządem (Tav.
476),
- dwie śruby (16) mocujące podstawę amortyzatora.
a Odchylić zwrotnicę i odłączyć półoś od skrzyni biegów.
a Wymontować mocowanie drążka reakcyjnego ramy silnika do nadwozia.
III - INSTALACJE SILNIKOWE
a Przymocować zespół chłodnic układu chłodzenia za
pomocą linek do górnej belki poprzecznej.
21A-15
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3
14747
19
107926
a Wymontować:
- mocowania (19) katalizatora do kolektora wydechowego,
- katalizator,
- mocowania zderzaka do ramy silnika.
108351
a Przeciąć układ wydechowy przyrządem (Mot. 1199-01)
między dwoma punktami cięcia znajdującymi się
między katalizatorem a tłumikiem pośrednim.
20
WAŻNE
Katalizatory zawierają włókna ceramiczne; znajdują
się one wewnątrz zamkniętego modułu i nie mogą
ulec rozproszeniu. Wiercenie otworów lub wykonywanie cięć w katalizatorach jest zabronione.
a Odłączyć złącze sondy lambda poniżej katalizatora.
a Odpiąć zaczep złącza sondy lambda poniżej katalizatora.
107919
a Odłączyć złącze (20) czujnika prędkości pojazdu.
a Odsunąć wiązkę przewodów przy skrzynce akumulatora
i wentylatora.
a Wymontować mocowania przekładni kierowniczej.
a Podczepić przekładnię kierowniczą do nadwozia.
21A-16
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3
a Wymontować mocowania ramy silnika.
21
22
107921
a Wymontować drążek reakcyjny (21) wraz ze wzmocnieniem (22).
107928
a Podnieść pojazd, rama silnika powinna pozostać na wsporniku.
a Przymocować ramę silnika do przyrządu (Mot. 1390).
a Odłączyć zasilanie rozrusznika.
a Wymontować:
23
- trzy śruby mocujące rozrusznik.
- rozrusznik.
107924
a Poluzować cztery mocowania (23) ramy silnika.
A
107930
a Zamontować przyrząd (Mot. 1453) za pomocą pasów
mocujących.
108574
a Zamocować przyrząd (Mot. 1390) pod ramą silnika.
Stopy przyrządu powinny być ustawione poniżej stref
(A).
a Opuścić pojazd na przyrządzie (Mot. 1390).
21A-17
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3
- sworznie mocujące skrzynię biegów,
- skrzynię biegów.
MONTAŻ
26
a Posmarować ś cianki tulei prowadzącej i końcówki
widełek smarem MOLYKOTE BR2.
a Wsunąć widełki w rowki łożyska oporowego sprzęgła.
a Sprawdzić obecność i ustawienie
centrujących silnik względem skrzyni.
25
pierś cieni
a Połączyć skrzynię biegów z silnikiem.
24
107929
a Wymontować:
- nakrętkę wspornika skrzyni biegów (24),
29
- śruby mocujące wspornik skrzyni biegów (25),
- wspornik skrzyni biegów (26),
107927
- górne mocowania skrzyni biegów.
a Użyć przyrządu (Tav. 1747)(29) do przednich mocowań,
aby prawidłowo ustawić ramę silnika podczas montażu.
a Zamocować siłownik pod skrzynią biegów.
UWAGA
Nie przyciąć tylnych przewodów hamulcowych
podczas montażu ramy silnika.
a Nanieść środek FRENBLOC na gwinty śrub wspornika
zacisku.
a Założyć tuleję na przecięty układ wydechowy o nr kat.
77 03 083 443.
28
a Wykonać czynności demontażu w odwrotnej kolejności.
a Dokręcić momentem:
- śruby mocujące koła (105 Nm),
- dwie śruby z nakrętką podstawy amortyzatora (105
Nm),
- trzy śruby osłony półosi (25 Nm),
27
107936
a Wymontować:
- nakrętkę mocującą przegub układu kierowniczego
(37 Nm),
- śruby wspornika zacisku (105 Nm).
- dolne śruby mocujące (27) skrzynię biegów,
- śruby obudowy skrzyni i rozrusznika (44 Nm),
- nakrętkę (28) sworznia skrzyni biegów,
- śruby mocujące ramę silnika z przodu (105 Nm),
21A-18
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3
- śruby mocujące ramę silnika z tyłu (105 Nm),
- śruby drążka reakcyjnego silnika przy skrzyni (105
Nm),
- śruby drążka reakcyjnego silnika przy ramie silnika
(105 Nm),
- śruby wspornika zawieszenia elastycznego przy
skrzyni (62 Nm),
- nakrętkę wspornika zawieszenia elastycznego przy
poduszce elastycznej (62 Nm),
- korek spustowy skrzyni biegów (25 Nm),
a Uzupełnić olej w skrzyni biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia biegów, Oleje i smary).
UWAGA
Podłączyć akumulator, zaczynając od zacisku dodatniego; wykonać niezbędne przystosowania (patrz
80A, Akumulator: Demontaż / Montaż).
21A-19
21A
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K9K, i JH3
Momenty dokręcania:m
Niezbędne narzędzia specjalistyczne
Tav. 476
Ściągacz przegubów
Mot. 1390
Wspornik
do
demontażu-montażu
zespołu napędowego
śr u b y
m o c u jące
przekładnię kierowniczą
śrubę mocującą
znego ściągu
Wspornik silnika z
różnymi elementami
regulacyjnymi,
wyposażony w taśmy
przytrzymujące
Mot. 1453
Gwintowane pręty do
demontażu ramy silnika
Tav. 1747
Niezbędne wyposażenie
siłownik
Momenty dokręcania:m
105 Nm
boc-
21 Nm
śruby z nakrętkami
mocujące dolną część
amortyzatora
105 Nm
nakrętkę
mocują c ą
drążek układu kierowniczego
37 Nm
śrubę mocującą wspornik zacisku hamulcowego
105 Nm
śruby mocujące przewód
układu wspomagania kierownicy do wspornika
skrzyni biegów
21 Nm
śruby mocujące przewód
układu wspomagania kierownicy do skrzyni biegów
21 Nm
śruby mocujące przewód
układu wspomagania kierownicy do ramy silnika
21 Nm
21 Nm
nakrętkę sworznia skrzyni
biegów
44 Nm
górne i dolne śruby
mocujące skrzyni biegów
44 Nm
śruby mocujące elastyczny wspornik na skrzyni
biegów
62 Nm
nakrętkę
m o c u j ą cą
wspornik elastyczny do
poduszki
62 Nm
śruby mocujące plecionki
przewodów masowych
21 Nm
nakrętkę
m o c u j ą cą
przewód elektryczny
rozrusznika
8 Nm
górną śrubę mocującą
bocznego ściągu ramy silnika
śruby osłony półosi
25 Nm
m o c u j ą cą
elektryczny
5 Nm
śruby mocujące rozrusznik
44 Nm
śrubę mocującą ramę silnika
105 Nm
śrubę mocującą kołnierz
układu wydechowego do
dolnej podpory
21 Nm.
śrubę mocującą drążek
reakcyjny
105 Nm
nakrętkę
przewód
cewki
21A-20
śruby z nakrętkami
mocujące podstawę amortyzatora
105 Nm
śruby mocujące wspornik
zacisku hamulcowego
105 Nm
nakrętkę mocującą przegub drążka układu kierowniczego
37 Nm
śrubę mocującą spinki
sterowania skrzynią biegów
27,5 Nm
nakrętki mocujące komputer wtrysku
8 Nm
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K9K, i JH3
Momenty dokręcania:m
nakrętki mocujące komputer wtrysku
8 Nm
nakrętkę
plecionki
przewodów masowych
8 Nm
śruby mocujące kół
105 Nm
śruby mocujące osłonę
pod silnikiem
8 Nm
wspornik
uchwytu
mocującego akumulatora
12 Nm
DEMONTAŻ
I - ETAP PRZYGOTOWANIA DO DEMONTAŻU
a Ustawić pojazd na podnośniku dwukolumnowym (patrz
02A, Podnoszenie pojazdu, Pojazd: Holowanie i podnoszenie).
WAŻNE
24730
a Odłączyć akumulator zaczynając od bieguna ujemnego
(patrz 80A, Akumulator, Akumulator: Demontaż /
Montaż).
a Wymontować:
Podczas wykonywania tej operacji, konieczne jest
przymocowanie pojazdu do podnośnika za pomocą
pasa, w celu zachowania równowagi.
- uchwy mocujący (1) akumulatora,
- akumulator,
- skrzynkę akumulatora,
- nakrętkę mocującą plecionkę przewodów masowych
(2).
a Odłączyć złącze (3) modułu grzania świec żarowych.
21A-21
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K9K, i JH3
24734
a Wymontować:
- śruby (4) osłony komputera wtrysku,
24765
a Odłączyć trzy złącza (6) komputera wtrysku.
a Wymontować:
- osłonę (5) komputera wtrysku.
- nakrętki (7) mocujące komputer wtrysku,
- komputer wtrysku(8).
a Odpiąć linkę sprzęgła.
a Wymontować mocowania wiązki przewodów na skrzyni
biegów.
a Odchylić wiązkę przewodów silnika tak, aby przebiegała
wokół skrzyni biegów.
a Wymontować mocowania zbiornika wyrównawczego.
a Wymontować zbiornik wyrównawczy ze wspornika.
21A-22
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K9K, i JH3
24760
a Odłączyć czujnik prędkości silnika (9).
a Odłączyć złącze (10) czujnika prędkości obrotowej silnika.
a Wymontować
prędkości.
o słonę
zabezpieczającą
czujnik
107935
a Odchylić osłonę dźwigni zmiany biegów.
a Wymontować dwie śruby (13) wspornika zacisku hamulcowego
a Wymontować śrubę (11) spinki sterowania skrzynią biegów.
a Zamocować zacisk do sprężyny zawieszenia, aby nie
dopuścić do przeciążenia elastycznego przewodu.
Uwaga:
a Wymontować przegub drążka kierowniczego (14) za
pomocą przyrządu (Tav. 476).
Nie wolno poluzowywać nakrę tki (12) kołnierza
regulacyjnego spinki dźwigni zmiany biegów.
a Wymontować dwie nakrętki (15) podstawy amortyzatora.
a Przymocować wysoko cięgło sterujące skrzyni biegów.
a Wymontować osłonę pod silnikiem.
a Zlać olej ze skrzyni biegów (patrz 21A, Mechaniczna
skrzynia biegów, Olej w mechanicznej skrzyni biegów: Opróżnianie - Napełnianie).
a Wymontować:
- przednie koła,
- śruby mocujące przedni zderzak do ramy silnika.
II - Z LEWEJ STRONY POJAZDU
a Wymontować chlapacz przedni lewy.
21A-23
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K9K, i JH3
107933
a Wymontować trzy śruby (16) osłony półosi.
24766
a Wymontować:
a Odłączyć półoś od skrzyni biegów poprzez odchylenie
zwrotnicy.
- śrubę (18) bocznego ściągu ramy silnika,
- śruby mocujące (19) przewody masowe do skrzyni biegów.
Uwaga:
Sprawdzić, czy rolki półosi nie dają się zsuną ć
ręcznie. Jeśli tak, wówczas należy sprawdzić, czy
igiełki rolek nie wpadły do skrzyni biegów.
WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
a Odłączyć złącze wstecznego biegu (17).
24762
a Wymontować:
- mocowanie (20) przewodu wspomagania kierownicy na
skrzyni biegów,
- mocowanie (21) przewodów układu wspomagania kierownicy na wsporniku skrzyni biegów.
a Odkręcić śrubę (22) mocującą przewód układu wspomagania kierownicy do ramy silnika.
21A-24
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K9K, i JH3
III - Z PRAWEJ STRONY POJAZDU:
a Wymontować chlapacz przedni prawy.
24758
a Wymontować drążek reakcyjny (26) wraz ze wzmocnieniem (27).
108350
a Wymontować dwie śruby (23) wspornika zacisku hamulcowego.
a Zamocować zacisk do sprężyny zawieszenia, aby nie
dopuścić do przeciążenia elastycznego przewodu.
a Wymontować:
- Wymontować przegub drążka kierowniczego (24)
przyrządem (Tav. 476),
- dwie śruby z nakrętkami (25) mocujące dolną część
amortyzatora.
a Odchylić zwrotnicę i odłączyć półoś od skrzyni biegów.
a Odkręcić śruby ściągu mocującego ramę silnika do nadwozia.
a Wymontować śruby mocujące przekładnię kierowniczą
do ramy silnika.
102076
a Wymontować śrubę mocującą kołnierz układu wydechowego do podpory (28).
a Podczepić przekładnię kierowniczą do nadwozia.
21A-25
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K9K, i JH3
107924
24760
a Wymontować:
a Zamocować przyrząd (Mot. 1390) pod ramą silnika.
- śruby (29) mocujące rozrusznik,
Podkładkiprzyrządu powinny być ustawione pod strefami (A).
- rozrusznik (30),
a Opuścić pojazd na przyrząd (Mot. 1390).
- nakrętkę (31) mocującą przewód elektryczny cewki,
a Wymontować mocowania ramy silnika.
- nakrętkę (32) mocującą przewód elektryczny rozrusznika.
IV - ETAP DEMONTAŻU ANALIZOWANEJ CZĘŚCI
107930
107928
a Podnieść pojazd, rama silnika powinna pozostać na wsporniku.
a Zamontować podporę silnika (Mot. 1453) pasem
przytrzymującym, zamocować pas do zaczepu do podnoszenia po stronie rozrządu.
a Przymocować ramę silnika do przyrządu (Mot. 1390).
21A-26
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K9K, i JH3
- nakrętkę (37) sworznia skrzyni biegów,
- sworznie mocujące skrzynię biegów,
- skrzynię biegów.
MONTAŻ
I - ETAP PRZYGOTOWANIA DO MONTAŻU
a Posmarować ś cianki tulei prowadzącej i końcówki
widełek smarem MOLYKOTE BR2.
a Wsunąć widełki w rowki łożyska oporowego sprzęgła.
a Sprawdzić obecność i ustawienie
centrujących silnik względem skrzyni.
pierś cieni
a Nanieść środek FRENBLOC na gwinty śrub wspornika
zacisku.
II - ETAP MONTAŻU ANALIZOWANEJ CZĘŚCI
107929
a Wymontować:
a Dokręcić skrzynię biegów do silnika.
a Zamontować:
- nakrętkę mocującą wspornik elastyczny do poduszki
(33),
- śruby mocujące wspornik elastyczny skrzyni biegów
(34),
- wspornik elastyczny skrzyni biegów (35),
- sworznie mocujące skrzynię biegów,
- nakrętkę sworznia skrzyni biegów.
a Dokręcić momentem nakrętkę sworznia skrzyni biegów (44 Nm).
a Zamontować:
- górne mocowania skrzyni biegów.
- dolne śruby mocujące skrzynię biegów.
a Ustawić siłownik pod skrzynią biegów.
- górne mocowania skrzyni biegów.
a Dokręcić momentem górne i dolne śruby mocujące
skrzyni biegów (44 Nm).
a Zamontować:
- wspornik elastyczny na skrzyni biegów,
- śruby mocujące wspornik elastyczny na skrzyni biegów.
a Dokręcić momentem śruby mocujące elastyczny wspornik na skrzyni biegów (62 Nm).
a Zamontować nakrętkę mocującą wspornik elastyczny na
poduszce.
a Dokręcić momentem nakrętkę mocującą wspornik
elastyczny do poduszki (62 Nm).
a Zamontować:
- nakrętkę mocującą przewód elektryczny rozrusznika,
- nakrętkę mocującą przewód elektryczny cewki.
107936
a Dokręcić momentem:
a Wymontować:
- nakrętkę mocującą przewód elektryczny rozrusznika (8 Nm),
- dolne śruby mocujące (36) skrzynię biegów,
21A-27
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K9K, i JH3
- nakrętkę mocującą przewód elektryczny cewki (5
Nm).
III - ETAP KOŃCOWY
a Zamontować:
- rozrusznik,
- śruby mocujące rozrusznika.
a Dokręcić momentem śruby mocujące rozrusznik (44
Nm).
a Wymontować przyrząd podtrzymujący (Mot. 1453).
107927
a Użyć przyrząd (Tav. 1747)(38) na przednich mocowaniach aby prawidłowo ustawić ramę silnika podczas
montażu.
UWAGA
Nie przyciąć tylnych przewodów hamulcowych
podczas montażu ramy silnika.
a Zamontować:
- ramę silnika,
- śruby mocujące ramę silnika.
a Dokręcić momentem śrubę mocującą ramę silnika
(105 Nm).
a Zamontować śrubę mocującą kołnierz układu wydechowego do dolnej podpory katalizatora.
a Dokręcić momentem śrubę mocującą kołnierz układu
wydechowego do dolnej podpory (21 Nm.)
a Zamontować:
- drążek reakcyjny silnika wraz ze wzmocnieniem ,
- śruby mocujące drążek reakcyjny.
a Dokręcić momentem śrubę mocującą drążek reakcyjny (105 Nm).
a Zamontować moduł układu kierowniczego .
a Dokręcić momentem śruby mocujące przekładnię
kierowniczą (105 Nm).
a Podłączyć złącze czujnika prędkości pojazdu.
a Zamontować osłonę zabezpieczającą czujnik prędkości
pojazdu.
a Zamontować czujnik prędkości obrotowej silnika.
a Podłączyć czujnik prędkości obrotowej silnika.
21A-28
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
21A
L90, i K9K, i JH3
a Dokręcić momentem:
IV - Z PRAWEJ STRONY POJAZDU:
a Dokręcić śruby ściągu bocznego mocującego ramę silnika do nadwozia.
- śruby mocujące plecionki przewodów masowych (21
Nm),
a Dokręcić momentem śrubę mocującą bocznego
ściągu (21 Nm).
- górną śrubę mocującą bocznego ściągu ramy silnika (21 Nm).
a Podłączyć wał napędowy od skrzyni biegów.
a Podłączyć złącze wstecznego biegu.
a Zamontować dwie śruby z nakrętkami mocujące dolną
część amortyzatora.
a Podłączyć wał napędowy od skrzyni biegów.
a Dokręcić momentem śruby z nakrętkami mocujące
dolną część amortyzatora (105 Nm).
a Zamontować:
a Zamontować śruby osłony półosi.
a Dokręcić momentem śruby osłony półosi (25 Nm).
a Zamontować:
- śruby z nakrętkami dolnej części amortyzatora,
- przegub drążka układu kierowniczego,
- przegub drążka układu kierowniczego,
- śruby mocujące wspornik zacisku hamulcowego.
- śruby mocujące wspornik zacisku hamulcowego,
a Dokręcić momentem:
a Dokręcić momentem:
- nakrętkę mocującą drążek układu kierowniczego
(37 Nm),
- śruby z nakrętkami mocujące podstawę amortyzatora (105 Nm),
- śrubę mocującą wspornik zacisku hamulcowego
(105 Nm).
- śruby mocujące wspornik zacisku hamulcowego
(105 Nm),
a Zamontować chlapacz przedni prawy.
- nakrętkę mocującą przegub drążka układu kierowniczego (37 Nm).
WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
a Zamontować chlapacz przedni lewy.
a Zamontować:
a Zamontować spinkę sterowania skrzynią biegów.
- śrubę mocującą przewód układu wspomagania kierownicy przy wsporniku skrzyni biegów,
a Dokręcić momentem śrubę mocującą spinki sterowania skrzynią biegów (27,5 Nm).
- śrubę mocującą przewód układu wspomagania kierowniczego do skrzyni biegów,
a Zamontować osłonę dźwigni skrzyni biegów.
a Zamontować:
- śrubę mocującą przewód układu wspomagania kierownicy do ramy silnika.
- zbiornik wyrównawczy na wsporniku,
- nakrętki mocujące zbiornik wyrównawczy.
a Dokręcić momentem:
- śruby mocujące przewód układu wspomagania kierownicy do wspornika skrzyni biegów (21 Nm),
- śruby mocujące przewód układu wspomagania kierownicy do skrzyni biegów (21 Nm),
- śruby mocujące przewód układu wspomagania kierownicy do ramy silnika (21 Nm).
a Zamontować wiązkę przewodów silnika na skrzyni biegów.
a Zamontować mocowania wiązki przewodów na skrzyni
biegów.
a Zamontować:
- zbiornik wyrównawczy na wsporniku,
- nakrętki mocujące zbiornik wyrównawczy.
a Zamontować wiązkę przewodów silnika na skrzyni biegów.
V - Z LEWEJ STRONY POJAZDU
a Zamontować mocowania wiązki przewodów na skrzyni
biegów.
a Zamontować:
- śruby mocujące przewody masowe do skrzyni biegów,
a Zamontować:
- śrubę górnego mocowania bocznego ściągu ramy silnika.
21A-29
- komputer wtrysku,
- nakrętki mocujące komputer wtrysku.
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Mechaniczna skrzynia biegów: Demontaż / Montaż
L90, i K9K, i JH3
a Dokręcić momentem nakrętki mocujące komputer
wtrysku (8 Nm).
a Podłączyć złącza komputera wtrysku.
a Zamontować:
- osłonę komputera wtrysku,
- śruby osłony komputera wtrysku.
a Dokręcić momentem nakrętki mocujące komputer
wtrysku (8 Nm).
a Podłączyć złącze modułu grzania świec żarowych.
a Zamontować nakrętkę mocującą plecionkę przewodów
masowych na osłonie akumulatora.
a Dokręcić momentem nakrętkę plecionki przewodów
masowych (8 Nm).
a Założyć przednie koła .
a Dokręcić momentem śruby mocujące kół (105 Nm).
a Wlać olej do skrzyni biegów (patrz 21A, Mechaniczna
skrzynia biegów, Olej w mechanicznej skrzyni biegów: Opróżnianie - Napełnianie).
a Wymontować osłonę pod silnikiem.
a Dokręcić momentem śruby mocujące osłonę pod silnikiem (8 Nm).
a Zamontować linkę sterującą sprzęgła.
a Sprawdzić regulację elementów sterujących sprzęgłem
(patrz 37A, Sterowanie elementów mechanicznych,
Sterowanie sprzęgła: Regulacja).
a Zamontować:
- akumulator,
- uchwy mocujący akumulatora,
a Dokręcić momentem wspornik uchwytu mocującego
akumulatora (12 Nm).
UWAGA
Podłączyć akumulator zaczynając od bieguna dodatniego (patrz 80A, Akumulator, Akumulator:
Demontaż-Montaż). wykonać konieczne przystosowania.
21A-30
21A
PÓŁOSIE
Układ przeniesienia napędu: Identyfikacja
29A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3 – L90, i K9K, i JH3
108554
Uszczelka półosi
Typ pojazdu
Silnik
Skrzynia biegów
Półoś lewa
Półoś prawa
Po stronie
koła
Po stronie
skrzyni biegów
Po stronie
koła
Po stronie
skrzyni biegów
LS0A, LS0C,
LS0E, LS0G
K7J 710
JH1 053
GE 86 L
GI 69
GE 86
RC 462-E
LS0B, LS0D,
LS0F, LS0H
K7M 710
JH3 052
GE 86 L
GI 69
GE 86
RC 462-E
LS0J
K9K 790
JH3 053
BJ 87 L
GI 69
BJ 87 L
RC 462-E
29A-1
PÓŁOSIE
Układ przeniesienia napędu: Schemat działania
29A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3 – L90, i K9K, i JH3
L90, i K9K
L90, i K7J lub K7M
Uszczelka BJ 87 L
Uszczelka GE 86 L
109634
108168
(1)
Czasza z wielowypustem
(2)
Kulki
(3)
Koszyk łożyska kulkowego
(4)
Pierścień ustalający
(5)
Wał półosi
(1)
Bol de fusée
(6)
Osłona
(2)
Sprężyna
(7)
Piasta z łożyskiem kulkowym
(3)
Osłona o właściwościach termoplastycznych
(8)
Obejmy
(4)
Opaski mocujące
(5)
Kielich wału
Uszczelki z lewej i z prawej strony są identyczne od strony
koła.
Uszczelka RC 462
108557
29A-2
PÓŁOSIE
Układ przeniesienia napędu: Schemat działania
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3 – L90, i K9K, i JH3
2943
(1)
Opaski mocujące
(2)
Osłona kielicha
(3)
Osłona termoplastyczna
(4)
Pierścień ustalający
(5)
Sprężyna
(6)
Przegub krzyżakowy
(7)
Tuleja
29A-3
29A
PÓŁOSIE
Układ przeniesienia napędu: Części i środki do naprawy
29A
L90
I - ELEMENT, KTÓRY NALEŻY ZAWSZE
WYMIENIAĆ
- zespół półoś-łożyska półosi przedniej lewej po stronie
skrzyni biegów,
Wymienić koniecznie następujące części, jeżeli zostały
wymontowane:
- opaski mocujące,
- nakrętki samohamowne.
- osłony półosi przednich każdego koła,
II - DODATKI
- osłonę półosi przedniej prawej po stronie skrzyni biegów,
Podzespół
Typ produktu
Ilość
Rowki uszczelki od strony skrzyni
Smar MOLYKOTE BR2
Posmarować
Śruba zacisku hamulca
Klej FRENBLOC
Posmarować
Uszczelka RC462-E
Smar NGK 302 lub MOBIL CVJ 825 lub MOBIL EXF
57C (dostarczany wraz z zestawem naprawczym)
124 g ± 10
Uszczelka BJ 87L
Smar NTG 2218-M lub MOBIL CVJ 825 lub MOBIL
EXF 57C (dostarczany wraz z zestawem naprawczym)
90 g ± 10
Uszczelka GE 86
Smar NTG 2218-M lub MOBIL CVJ 825 lub MOBIL
EXF 57C (dostarczany wraz z zestawem naprawczym)
265 g ± 10
29A-4
PÓŁOSIE
Półoś przedniego lewego koła: Demontaż / Montaż
29A
L90, i JH1 lub JH3
a Wymontować:
Niezbędne narzędzia specjalistyczne
- lewe przednie koło,
Rou. 604-01
Przyrząd do blokowania
piast
Tav. 476
Ściągacz przegubów
- nakrętkę piasty przy pomocy przyrządu (Rou. 604-01).
a Odłączyć czujnik prędkości
wyposażenia pojazdu),
koła (zależnie od
Momenty dokręcania:m
śruby mocujące osłonę
półosi
25 Nm
śruby podstawy amortyzatora
105 Nm
śruby wspornika zacisku
105 Nm
nakrętkę mocującą przegub przekładni kierowniczej
4
2
37 Nm
nakrętkę piasty
280 Nm
śruby mocujące koła
105 Nm
3
107935
a Wymontować:
- nakrętkę przegubu przekładni kierowniczej (3),
- przegub przekładni kierowniczej za pomocą przyrządu
(Tav. 476),
- dwie śruby mocujące zacisk (2),
- zacisk.
a Przymocować zacisk do sprężyny zawieszenia, aby nie
dopuścić do przeciążenia elastycznego przewodu.
a Wymontować dwie śruby (4)mocujące podstawę amortyzatora.
a Wypchnąć półoś ze zwrotnicy, obracając zwrotnicę.
a Wymontować półoś po stronie koła.
107922
DEMONTAŻ
I - PO STRONIE KOŁA
a Ustawić pojazd na dwukolumnowym podnośniku.
a Wymontować osłonę pod silnikiem.
a Zlać olej ze skrzyni biegów (patrz 21A, Mechaniczna
skrzynia biegów, Wymiana oleju).
29A-5
PÓŁOSIE
Półoś przedniego lewego koła: Demontaż / Montaż
29A
L90, i JH1 lub JH3
a Uzupełnić olej w skrzyni biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia biegów, Wymiana oleju).
II - PO STRONIE SKRZYNI BIEGÓW
1
107933
a Wymontować:
- trzy śruby (1) mocujące osłonę półosi,
- półoś po stronie skrzyni biegów.
Uwaga:
Sprawdzić, czy rolki półosi nie dają się zsuną ć
ręcznie. Jeśli tak, wówczas należy sprawdzić, czy
igiełki rolek nie wpadły do skrzyni biegów.
MONTAŻ
a Ustawić odpowiednio i wsunąć półoś do koła koronowego krzyżaka.
a Wsunąć zwrotnicę w piastę.
Półoś powinna swobodnie wchodzić do momentu aż
możliwe będzie założenie nakrętki piasty.
a Wykonać czynności demontażu w odwrotnej kolejności.
a Dokręcić momentem:
- trzy śruby mocujące osłonę półosi (25 Nm),
- dwie śruby podstawy amortyzatora (105 Nm),
- dwie śruby wspornika zacisku (105 Nm),
- nakrętkę mocującą przegub przekładni kierowniczej (37 Nm),
- nakrętkę piasty (280 Nm),
- śruby mocujące koła (105 Nm).
29A-6
PÓŁOSIE
Półoś przedniego prawego koła: Demontaż / Montaż
29A
L90, i JH1 lub JH3
Niezbędne narzędzia specjalistyczne
Rou. 604-01
Przyrząd do blokowania
piast
Tav. 476
Ściągacz przegubów
3
2
1
Momenty dokręcania:m
śruby mocujące podstawę
amortyzatora
105 Nm
śruby wspornika zacisku
105 Nm
nakrętkę mocującą przegub układu kierowniczego
37 Nm
nakrętkę piasty
280 Nm
śruby mocujące koła
105 Nm
108350
a Wymontować:
- prawe przednie koło,
- nakrętkę piasty przy pomocy przyrządu (Rou. 604-01),
- nakrętkę przegubu kierowniczego (1),
- przegub kierowniczy za pomocą przyrządu (Tav. 476),
- dwie śruby wspornika zacisku (2),
- zacisk.
a Przymocować zacisk do sprężyny zawieszenia, aby nie
dopuścić do przeciążenia elastycznego przewodu.
a Odłączyć czujnik prędkości
wyposażenia pojazdu).
koła (zależnie od
a Wymontować dwie śruby mocujące podstawę część
amortyzatora (3).
a Wypchnąć półoś ze zwrotnicy, obracając zwrotnicę.
107923
a Wymontować półoś.
DEMONTAŻ
MONTAŻ
a Ustawić pojazd na dwukolumnowym podnośniku.
a Ustawić odpowiednio i wsunąć półoś do koła koronowego przekładni.
a Wymontować osłonę pod silnikiem.
a Wsunąć zwrotnicę w piastę.
Półoś powinna swobodnie wchodzić do momentu aż
możliwe będzie założenie nakrętki piasty.
a Wykonać czynności demontażu w odwrotnej kolejności.
a Dokręcić momentem:
- dwie śruby mocujące podstawę amortyzatora (105
Nm),
29A-7
PÓŁOSIE
Półoś przedniego prawego koła: Demontaż / Montaż
L90, i JH1 lub JH3
- dwie śruby wspornika zacisku (105 Nm),
- nakrętkę mocującą przegub układu kierowniczego
(37 Nm),
- nakrętkę piasty (280 Nm),
- śruby mocujące koła (105 Nm).
29A-8
29A
PÓŁOSIE
Osłona półosi przedniej po stronie koła: Demontaż / Montaż
29A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3 – L90, i K9K, i JH3
II - ETAP DEMONTAŻU ANALIZOWANEJ CZĘŚCI
Niezbędne narzędzia specjalistyczne
Tav. 1168
Szczypce do opasek typu
"Clic" do półosi z osłoną
termoplastyczną.
Tav. 1256
Szczypce do opasek do
montażu osłon pół osi.
Do opasek OETIKER.
DEMONTAŻ
I - ETAP PRZYGOTOWANIA DO DEMONTAŻU
a Wymontować półoś z odpowiedniej strony (patrz 29A,
Półosie, Półoś koła przedniego prawego: Demontaż /
Montaż lub 29A, Półosie, Półoś koła przedniego lewego: Demontaż / Montaż).
93034
L90, i K7J lub K7M
a Wymontować osłony półosi (patrz 29A, Półosie, Osłona
przedniej prawej półosi po stronie skrzyni biegów:
Demontaż / Montaż lub 29A, Półosie, Osłona przedniej lewej półosi po stronie skrzyni biegów: Demontaż
/ Montaż
a Przeciąć dużą i małą obejmę, uważają c, aby nie
uszkodzić rowków czaszy wielowypustu i czaszy wału
napędowego.
93036
a Odciąć osłonę na całej długości.
a Usunąć maksymalną ilość smaru.
24773
a Wyjąć amortyzator drgań (A) przy użyciu prasy,
przyjmując za punkt podparcia ściągacz.
29A-9
PÓŁOSIE
Osłona półosi przedniej po stronie koła: Demontaż / Montaż
29A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3 – L90, i K9K, i JH3
II - ETAP MONTAŻU ANALIZOWANEJ CZĘŚCI
L90, i K9K
L90, i K7J lub K7M
a Umieścić małą obejmę na osłonie.
a Nałożyć osłonę na półoś od strony skrzyni biegów.
a Nałożyć niewielką ilość smaru T 8 5 7 7 4 0 1 3 1 na
wewnętrzne ścianki amortyzatora drgań.
109769
a
UWAGA
Nie uderzać w bieżnie, lecz w czołową część piasty z
łożyskiem kulowym.
a Kilkakrotnie uderzyć młotkiem i wybijakiem szpilek w
piastę z łożyskiem kulowym (2), aby odłączyć czaszę z
wielowypustem od wału napędowego.
a Wymontować:
- pierścień ustalający ,
- osłonę.
24772
a Przy użyciu prasy ustawić amortyzator drgań na wale
napędowym, aby uzyskać wymiar (L) = 221 mm + 3.
MONTAŻ
I - ETAP PRZYGOTOWANIA DO MONTAŻU
a
UWAGA
Nie wolno używać rozpuszczalnika do mycia elementów składowych.
Uwaga:
Koniecznie przestrzegać zalecanej ilości smaru
wskazanej w rozdziale « Dodatki ».
29A-10
PÓŁOSIE
Osłona półosi przedniej po stronie koła: Demontaż / Montaż
29A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3 – L90, i K9K, i JH3
III - ZACISKANIE OBEJM
L90, i K9K
Obejmy « zaciskowe » CAILLEAU
109768
2910
a Nałożyć niewielką ilość smaru na półoś, aby ułatwić
założenie osłony (3).
a Dokręcić na osłonie małą obejmę (5) i dużą obejmę (6)
aż do zatrzaśnięcia, przy pomocy przyrządu (Tav. 1168).
a Wsunąć na wał napędowy:
Obejmy OETIKER
- małą obejmę,
- osłonę,
- nowy pierścień ustalający.
a Zamontować uszczelkę poprzez uderzenie w czaszę z
wielowypustem za pomocą wybijaka z mosiądzu aż do
wsunięcia uszczelki ustalającej za piastę z łożyskiem kulowym.
UWAGA
Koniecznie wymienić pierścień ustalają cy (4) po
każdym demontażu czaszy z wielowypustem.
a Nałożyć zalecaną ilość smaru na osłonę i na czaszę wielowypustu.
a Umieścić krawędzie osłony w rowkach czaszy i wału
napędowego.
a Obrócić uszczelkę ręką, aby sprawdzić, czy jest
prawidłowo zamontowana.
96048
a Dokręcić na osłonie małą obejmę (5) i dużą obejmę (6)
przy pomocy przyrządu (Tav. 1256).
a Między osłonę a czaszę wielowypustu wsunąć pręt o
gładkiej powierzchni i zaokrąglonych końcach, w celu
wyrównania ciśnienia powietrza wewnątrz uszczelki.
a Założyć dużą obejmę.
29A-11
PÓŁOSIE
Osłona półosi przedniej po stronie koła: Demontaż / Montaż
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3 – L90, i K9K, i JH3
1 - Położenie 1 - Wstępne zaciskanie i ustawianie obejmy
2911
a Umieścić drążek (A) w dolnym wcięciu i zacisnąć szczypce do oporu.Wstępnie zaciśnięta obejma przesuwa
się na osłonie i może zostać odpowiednio ustawiona.
2 - Położenie 2 - Zaciskanie
2912
a Umieścić łącznik (A) w górnym wcięciu i zacisnąć szczypce do oporu.
IV - ETAP KOŃCOWY
a Zamontować półoś z odpowiedniej strony (patrz 29A,
Półosie, Półoś koła przedniego lewego: Demontaż /
Montaż lub Półoś koła przedniego prawego:
Demontaż / Montaż).
29A-12
29A
PÓŁOSIE
Osłona półosi przedniej prawej po stronie skrzyni biegów: Demontaż / Montaż
29A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3 – L90, i K9K, i JH3
Niezbędne narzędzia specjalistyczne
Tav. 1168
Szczypce do opasek typu
"Clic" do półosi z osłoną
termoplastyczną.
Tav. 1256
Szczypce do opasek do
montażu osłon pół osi.
Do opasek OETIKER.
DEMONTAŻ
I - ETAP PRZYGOTOWANIA DO DEMONTAŻU
a Wymontować przednią prawą półoś (patrz 29A, Układ
przeniesienia napędu, Półoś przedniego prawego
koła: Demontaż / Montaż).
89145
a Wymontować kielich (1).
Uwaga:
UWAGA
- Kielich nie jest wyposażony w zaczep, więc jego
demontaż nie wymaga wysiłku.
Nie wolno używać rozpuszczalnika do mycia elementów półosi.
- Nie wyjmować rolek z odpowiednich czopów,
ponieważ rolki i iglice są do siebie dopasowane i nie
należy ich nigdy przekładać.
II - ETAP DEMONTAŻU ANALIZOWANEJ CZĘŚCI
a Przeciąć dwie obejmy, uważając, by nie uszkodzić obudowy kielicha.
90387
a Wymontować pierścień elastyczny (2).
93036
a Przeciąć osłonę.
a Usunąć maksymalną ilość smaru.
29A-13
PÓŁOSIE
Osłona półosi przedniej prawej po stronie skrzyni biegów: Demontaż / Montaż
29A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3 – L90, i K9K, i JH3
90388
90389
a Wyciągnąć krzyżak (3) przy użyciu prasy, opierając się
na ściągaczu wypychającym.
a Ustawić węższą część osłony na kielichu (6) wału
napędowego.
Uwaga:
a Wsunąć krzyżak (5) w położeniu zaznaczonym podczas
demontażu.
Przed wyjęciem oznaczyć położenie krzyżaka.
a Założyć ponownie pierścień przytrzymujący.
a Nasunąć obudowę kielicha na krzyżak.
a Wprowadzić dawkę smaru do osłony oraz do obudowy
kielicha.
MONTAŻ
Ustawić prawidłowo osłonę przegubu w rowkach.
I - ETAP PRZYGOTOWANIA DO MONTAŻU
a Nałożyć niewielką ilość smaru na półoś, aby ułatwić
założenie osłony (4).
a Posmarować obudowę kielicha.
Uwaga:
Należy koniecznie przestrzegać zalecenia
dotyczącego ilości smaru (patrz 29A, Układ przeniesienia napę du, Układ przeniesienia napędu:
Części i dodatki do wykonania naprawy).
II - ETAP MONTAŻU ANALIZOWANEJ CZĘŚCI
a Wsunąć osłonę na wał napędowy.
90392
a Między osłonę przegubu a obudowę kielicha wsunąć
nieostry pręt o zaokrąglonych końcach, w celu wyrównania ciśnienia powietrza wewnątrz uszczelki.
29A-14
PÓŁOSIE
Osłona półosi przedniej prawej po stronie skrzyni biegów: Demontaż / Montaż
29A
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3 – L90, i K9K, i JH3
Obejmy OETIKER
L90, i K7J lub K7M
a Wydłużyć lub skrócić uszczelkę, aż do uzyskania wymiaru (A) = 190 mm (wymiar od brzegu osłony do
płaszczyzny najmniejszej średnicy obudowy kielicha).
a Wyjąć trzpień zachowując położenie.
III - ZACISKANIE OBEJM
Obejmy « zaciskowe » CAILLEAU
96048
a Dokręcić na osłonie małą obejmę (9) i dużą obejmę (10)
przy pomocy przyrządu (Tav. 1256).
1 - Położenie 1 - Wstępne zaciskanie i ustawianie obejmy
2910
a Dokręcić na osłonie małą obejmę (7) i dużą obejmę (8)
aż do zatrzaśnięcia, przy pomocy przyrządu (Tav. 1168).
2911
a Umieścić łącznik (A) w dolnym i górnym wcięciu i
zacisnąć szczypce do oporu. Wstępnie zaciśnięta obejma przesuwa się na osłonie i może zostać odpowiednio
ustawiona.
29A-15
PÓŁOSIE
Osłona półosi przedniej prawej po stronie skrzyni biegów: Demontaż / Montaż
L90, i K7J lub K7M, i JH1 lub JH3 – L90, i K9K, i JH3
2 - Położenie 2 - Zaciskanie
2912
a Umieścić łącznik (A) w górnym wcięciu i zacisnąć szczypce do oporu.
IV - ETAP KOŃCOWY
a Zamontować półoś (patrz 29A, Półosie, Półoś koła przedniego prawego: Demontaż / Montaż).
29A-16
29A
PÓŁOSIE
Osłona półosi przedniej lewej po stronie skrzyni biegów
29A
L90, i JH1 lub JH3
Niezbędne narzędzia specjalistyczne
Tav. 1331
Przyrzą d do montażu
łożyska lewej półosi.
1
Uszczelka GI 69
90387
a Wymontować pierścień sprężysty (1).
108558
DEMONTAŻ
a Zlać olej ze skrzyni biegów (patrz 21A, Mechaniczna
skrzynia biegów, Oleje i smary).
a Wymontować półoś przednią lewą (patrz 29A, Półoś,
Półoś przednia lewa).
UWAGA
Nie wolno używać rozpuszczalnika do mycia elementów półosi.
90388
a Wyciągnąć krzyżak na prasie, wykorzystując ściągacz
jako punkt podparcia.
Uwaga:
Przed wyjęciem oznaczyć położenie przegubu
krzyżakowego.
29A-17
PÓŁOSIE
Osłona półosi przedniej lewej po stronie skrzyni biegów
29A
L90, i JH1 lub JH3
85933
86197
a Wymontować zespół osłona i łożysko w taki sam sposób
jak przegub krzyżakowy.
a Aby nie dopuścić do odkształcenia łożyska, w którym
znajduje się uszczelniacz wargowy, co jest związane z
ryzykiem wycieku, jego osadzanie na wale nie może być
wykonywane przy użyciu młotka, lecz prasy
umożliwiającej stopniowe zwiększanie nacisku.
MONTAŻ
L1
85884
a Ustawić łożysko tak, aby uzyskać wymiar (L1) = 118 ± 2
mmmierzony między prowadnicą i zakończeniem wału.
W tym celu użyć przyrządu (Tav. 1331).
29A-18
PÓŁOSIE
Osłona półosi przedniej lewej po stronie skrzyni biegów
L90, i JH1 lub JH3
G
86198
a Przytrzymać wał na prasie za przewężenie, używając w
tym celu ściągacza (G) aby uniknąć uszkodzenia uszczelki po stronie koła.
a Umieścić przegub krzyżakowy na rowkowanym wale.
a Założyć ponownie pierścień przytrzymujący.
a Zamontować półoś (patrz 29A, Półoś, Półoś przednia
lewa).
a Uzupełnić olej w skrzyni biegów (patrz 21A, Mechaniczna skrzynia biegów, Oleje i smary).
29A-19
29A

Podobne dokumenty