Regulamin konkursu plastyczno-literackiego „Woda – źródło życia i

Transkrypt

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego „Woda – źródło życia i
Regulamin konkursu plastyczno-literackiego
„Woda – źródło życia i energii”
1. Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej
2. Celem konkursu jest kształtowanie wśród najmłodszych mieszkaoców miasta
postaw proekologicznych, zmierzających do minimalizacji strat
w wykorzystaniu dobra naturalnego jakim jest woda
3. Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów dąbrowskich szkół podstawowych
4. Prace konkursowe w formie autorskiego projektu pocztówki należy składad
w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży
Biblioteki Głównej (ul. Kościuszki 25) do 12 marca
5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
klasa I-III oraz IV-VI SP
6. Lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej MBP
oraz w WDiM Biblioteki Głównej od 18 marca
7. Wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom i laureatom
nastąpi 21 marca o godz. 12.00, podczas inauguracji „Światowego Dnia Wody”
8. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
w WDiM Biblioteki Głównej (od 19 marca)
Dodatkowe informacje: tel. 32 639 03 01 / www.biblioteka-dg.pl

Podobne dokumenty