Pobierz plik - Samoloty.pl

Transkrypt

Pobierz plik - Samoloty.pl
Curriculum Vitae
Dane osobowe:
imię i nazwisko: inż. Karol Olek
adres zamieszkania: Moszczanka 74j
08-500 Ryki
telefon: 537422642
data urodzenia: 17 lipca 1992
adres e-mail: [email protected]
Wykształcenie:
2011-2015 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Kierunek:
Nawigacja; Specjalność: Eksploatacja nawigacyjnej infrastruktury portów lotniczych.
Uzyskanie tytułu inżyniera z nawigacji.
2008-2011 I Liceum Ogólnokształcące im. A.J. Czartoryskiego w
Puławach.
2005-2008 Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim
1999-2005 Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku Warmińskim im.
Mikołaja Kopernika.
1999-2005 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lidzbarku
Warmińskim.
Doświadczenie zawodowe:
02.09-26.09.2014 Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Operacyjno-Lotniczy,
Wydział Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego, praktyki
zawodowe
24.06-14.07.2013 Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A Oddział w Dęblinie,
praktyki zawodowe.
20.07-10.09.2012 Avon Operations Poland, pracownik produkcji.
20.05-1.11.2011 Club Papa Du, kelner.
Kursy i szkolenia:
2015- Praca inżynierska: Porównanie algorytmu pozycjonowania GPS do algorytmu
pozycjonowania z wykorzystaniem wskaźników
2015- Certyfikat ukończenia pierwszego i drugiego etapu szkolenia na symulatorze
kontrolera ruchu lotniczego.
2013- Certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B1
Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie.
2010- Prawo jazdy kat. B.
Języki obce:
Angielski
Poziom B1
Informacje dodatkowe:
Obsługa komputera:
• Praca w środowiskach Windows.
• Obsługa pakietów biurowych MS Office, Open Office.
• Wykorzystywanie zasobów sieciowych oraz tworzenie prezentacji (witryn) na potrzeby
sieci.
• Tworzenie baz danych, witryn internetowych, prezentacji multimedialnych.
• Znajomość programów wykorzystywanych w grafice inżynierskiej- SolidWorks.
• Obsługa urządzeń biurowych
• Zdolność szybkiego uczenia się i kreatywność.
• Umiejętność współpracy w zespole oraz komunikatywność.
• Duża odporność na stres.
Zainteresowania:
Nawigacja, siły powietrzne, matematyka, muzyka.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
.........................
Miejscowość, data
........................
Własnoręczny podpis

Podobne dokumenty