Żeglarska miłość Gdyni Fotoreportaż Morski

Transkrypt

Żeglarska miłość Gdyni Fotoreportaż Morski
KURIER MORSKI
Gdynia
ilustrowany, bezpłatny dwutygodnik wakacyjny
nr 2/2013 • 14 lipca
Żeglarska miłość Gdyni
Fotoreportaż Morski – Święto Morza
ABC żeglarskie
Komiks – Samotny Rejs Opty
www.legendamorska.pl
1
Słowo wstępu
Za nami najkrótsza noc w roku – ten symboliczny, świętojański początek lata. Gdynia obchodziła go w gorących rytmach,
nego jachtu Opty Leonida Teligi, czy krótki rejs Copernicusem,
jachtem osławionym startem w pionierskich regatach dooko-
płynących z barwnej sceny celebrującej misterium Cuda-
ła świata. My gorąco zachęcamy do przyjrzenia się wyścigom
ogłoszono, że Gdynia reaktywuje Święto Morza. Po 81 latach
stów, superszybkich katamaranów, czy balastowych maszyn
wianków. Wcześniej, w nawiązaniu do wielkiej patriotycznej
historii polskiego okna na świat, przy dźwiękach hymnów,
od pierwszych obchodów, w zbudowanej od podstaw na pla-
w ramach unikatowego na europejską skalę, wielkiego cyklu
regat łodzi klas olimpijskich, ale także najmniejszych Optymiregatowych. Wszystko w ramach czternastej już edycji Volvo
żowych piaskach morskiej metropolii. Co warto przypomnieć
Gdynia Sailing Days – imprezie, o której opowiadamy szerzej
Po pierwsze: Łukasz, nasz specjalny kurier prasowy, nie szczę-
cykl letnich audycji morskich. W każdy czwartek po godz.
i zapamiętać z tego dnia? Pozwalamy sobie na kilka subiektywnych reminiscencji.
w artykule Żeglarska miłość Gdyni.
Do końca lipca, razem z Radiem Gdańsk, przygotowaliśmy
dząc gardła i nóg, tylko w dwie południowe godziny rozdał
15:00 odkrywamy i prezentujemy wybrane miejsca, postacie
konać, trafił w gusta zarówno kapitanów, żeglarzy, członków
grody.
mieszkańcom i turystom 500 egzemplarzy ilustrowanego Ku-
riera Morskiego. Premierowy numer, jak mogliśmy się prze-
i ciekawostki morskiej Gdyni. Każda audycja to także konkurs
kreatywny, do wygrania są bardzo wakacyjne i morskie na-
dętej orkiestry reprezentacyjnej z Pucka, jak i setek młodych
Rozpoczął się gdyński kilkutygodniowy maraton festiwali
i ulicy Świętojańskiej.
zapraszają organizatorzy Ladies’ Jazz Festival, Gdynia Design
i starszych Gdynian oraz licznych już turystów, witających po-
czątek lata w Gdyni na Skwerze Kościuszki, Plaży Śródmieście
i wydarzeń kulturalnych, w tym muzycznych, teatralnych czy
spod znaku designu i streetartu. Do końca niedzieli 14 lipca –
Po drugie: morskie święto przyciągnęło do miasta mundury,
Days. 24 lipca rozpoczyna się w Parku w Kolibkach cyklicz-
wystrzałów oraz Dar Pomorza wielką galą banderową. Ma-
wybrać się na spektakle w ramach programu tegorocznej Sce-
flagi, bandery i ordery. Zaakcentowały to dwie ikony Legendy
Morskiej Gdyni: ORP Błyskawica salutem artyleryjskim z 17
rynarze, harcerze, rekonstruktorzy, starali się przypomnieć
ny Globatlica World Culture Festival, zaś na plaży w Orłowie,
w specjalnym amfiteatrze, aż do 15 września można będzie
ny Letniej.
nam klimat Święta Morza sprzed dziesiątek lat.
Ponadto w kameralnej atmosferze gdyńskich kawiarni i klu-
stroju. Pogoda dostroiła się tropikiem na bałtycką miarę. Go-
Lato to także szansa na spotkania z arystokracją oceanów –
kolorowych wianków świętojańskich. Wszystko w towarzy-
nie z aparatem fotograficznym, na Nabrzeże Francuskie, miej-
Po trzecie: druga część dnia i duża część nocy (tej najkrótszej
w roku), zdecydowanie mniej oficjalna w tonie, brzmieniu i na-
rący piasek, świetna muzyka płynąca z barwnej sceny, chłodne napoje przy zachodzie słońca, a wcześniej wyplatanie setki
stwie naszego ilustrowanego Kuriera Morskiego. W torebce,
plecaku, węzełku, głównie jednak w czytaniu, na czym zależy
nam szczególnie. Wierzymy także, że Kurier Morski zagości
bów muzycznych, praktycznie codziennie znajdziecie nietu-
zinkową ofertę kulturalną.
luksusowymi, wielkimi miastami na wodzie, czyli statkami
wycieczkowymi tzw. cruiserami. Warto wybrać się, konieczsce gdzie wielka historia gdyńskiego portu – legenda polskich
transatlantyków – splata się z najbardziej wyrafinowaną
współczesnością pasażerskiej żeglugi.
na dłużej w Waszych domach, może pozostanie w domowych
Wszystkich zapraszamy do morskich rejsów z Gdyni, w tym
W tym numerze zapraszamy do poznania żeglarskich klima-
brzeża Pomorskiego w Gdyni), a także na dłuższe wycieczki
archiwach, jako wspomnienie udanego i upalnego powitania
lata AD 2013.
tów Gdyni. Dla miłośników historii i polskich tradycji żeglar-
skich, wielkim wydarzeniem była możliwość obejrzenia słyn-
zarówno na krótkie wycieczki morskie np. po porcie morskim,
tramwajem wodnym do Jastarni (codzienne połączenia z Na-
(2-3 dniowe) do Szwecji promami Stena Line.
2
Żeglarska miłość Gdyni
Spacer pod żaglami
To miejsce najintensywniej żyje między wiosną a jesienią. Ba-
żeglarz i także Gdynia była początkiem jego wielkiej przygody.
żaglowe antyki, cumują obok białych, futurystycznych
tu można weteranów polskiego jachtingu. Obok kilkulet-
Kilka metrów dalej, przed kilkunastu dniami, wmurowano
susowe jachty motorowe, coraz mocniej wchodzą do żeglar-
jachty oceanicznych szlaków, a także maleńkie Optymisty, na
Z Gdyni wypływał Henryk Jaskuła – a jedyną przystanią, pod-
sen Żeglarski im. Generała Zaruskiego, częściej obecnie zwany gdyńską mariną to adres kultowy i historyczny. Spotkać
nich adeptów, stawiających dopiero na wodzie pierwsze kroki. Burta w burtę cumują tu zapisane w żeglarskich annałach
Dzisiaj nazwisko Wagnera widnieje na pamiątkowej tablicy
w zainaugurowanej przed rokiem Alei Żeglarstwa Polskiego.
tablicę honorującą Leonida Teligę, być może następną będzie
tablica dzielnej załogi jachtu Dal.
w kształtach łodzi bez masztów. To tendencja obserwowana
we wszystkich marinach świata. Wygodne, często superlukskich przystani. Preferowane są – komfort lądowych apartamentów, prędkość, bogactwo elektroniki. Żeglarze pływający
pod żaglami krzywią się na te motorowe morskie ścigacze.
których trenują nawet 6-letnie dzieci. Wielka historia, obok
czas tego samotnego wokółziemskiego rejsu, była właśnie
Tak jak żeglarstwo w stylu Teligi czy Wagnera, różne jest od
Pionierzy żeglarskiej Gdyni
taj bazowały.
od współczesnych motosailerów.
nadziei przyszłych sukcesów.
gdyńska marina. Można mnożyć nazwy historycznych jachtów, nazwiska słynnych kapitanów, wielkie imprezy, które tu-
Gdyby, dzięki wehikułowi czasu, cofnąć się o 80 lat do czerw-
Regatowy szczyt w Gdyni
grupkę najbliższych znajomych, trzej śmiałkowie na jachcie
imprez. Na czoło wysuwa się Volvo Gdynia Sailing Days – cykl
ca roku 1933, dostrzeglibyśmy biały kadłub niewielkiego, zatokowego jachtu, odrywający się od nabrzeża. Żegnani przez
superwyczynowego jachtingu Gutkowskiego, czy olimpijskich
wyczynów Kusznierewicza, tak stateczne oldtimery różnią się
Miłośnicy spokoju i klasyki z pewnością przystaną obok Nordy – jachtu o urodzie starego Rolls-Royca – powstałym jako
Wyłączając wehikuł czasu wertujemy kalendarz najbliższych
Ewa, żaglowy statek badawczy Morskiego Instytutu Rybac-
w historii polskiego żeglarstwa oceanicznego.
wodach Zatoki Gdańskiej ścigają się łódki klas olimpijskich,
koni mechanicznych, wyposażony w satelitarne systemy na-
nów Andrzej Bohomolec oraz dwóch absolwentów Szko-
najmłodszych sterników najmniejszych Optimistów, po zawo-
Gdyńska marina i Basen Żeglarski im. Generała Zaruskiego
we regaty bałtyckie, wreszcie regaty wszystkiego co pływa –
ską przygodą, romantyzmem oldtimerów i motorowodną pa-
Dal, zaczynają zapisywać jedną z pierwszych, chlubnych kart
Cel wyprawy – pokonanie Atlantyku i udział w Wystawie
Światowej w Chicago. Załoga – kapitan wyprawy, por. uła-
ły Morskiej w Tczewie – Jerzy Świechowski i Jan Witkowski.
imprez o randze porównywalnej ze słynnym Kieler Woche. Na
przygotowawczych, ale także regatowe jachty startujące w wyścigach matchracingowych. Około tysiąca zawodników, od
dowych skipperów najszybszych maszyn regatowych.
Publicznie nie ujawniali prawdziwego celu rejsu, niepewni
Regaty jachtów turystycznych, regaty samotnych, kilkudnio-
Stanów Zjednoczonych docierają w rok po opuszczeniu Gdy-
Wstęga Zatoki Gdańskiej. Kilkadziesiąt imprez w sezonie, ża-
swych szans w starciu z oceanem. Cyklon w rejonie Bermu-
dów, złamany maszt, konieczność przerwania podróży. Do
ni. Burzliwe były także losy samego jachtu – przetrwał do dzi-
słynna, startująca z Gdyni od kilkudziesięciu już lat, Błękitna
gle w porcie i na wodach Zatoki.
siaj i w 1980 roku wrócił do Polski. Być może za rok pojawi się
Ale gdyńska marina to nie tylko rywalizacja pod żaglami. To
Legenda wielkich rejsów
w ramach których setki najmłodszych, w kapokach, codzien-
w Gdyni i wzorem Opty Leonida Teligi, zostanie wyeksponowany w którymś z klubowych hangarów.
Sam Opty to także jedna z legend Gdyni. Tutaj zbudowany, od-
był pierwszy samotny rejs pod polską banderą dookoła świa-
ta. W dniach Święta Morza pojawił się w hangarze macierzy-
również, a może nawet przede wszystkim, rekreacja, czę-
sto sposób na życie pod żaglami. Działają szkółki żeglarskie,
nie wodują swoje łódki – niewielkie, stopniowo coraz więk-
sze i technicznie doskonalsze. Gdynia to także port na trasie
bałtyckich wędrówek, miejsce startu do wymarzonej wypra-
wy pod żaglami, wreszcie malownicze miejsce gdyńskich spa-
stego klubu. Na wodzie kołysze się Copernicus. Przed 40 laty
cerów.
gatach. Obok harcerska Zjawa IV – także ma w dorobku wo-
To obserwowane, także w Gdyni, dwa bieguny morskiej przy-
pod dowództwem Zygfryda Perlickiego – legendy polskiego
żeglarstwa – opłynął świat w pierwszych wokółziemskich rekółziemską pętlę i nazwę wywiedzioną od jachtów Władka
Wagnera. Ten gdyński harcerz to pierwszy polski oceaniczny
Oldtimery i motosailery
gody. Jachty przebudowane z drewnianych kutrów, o szlachetnych liniach kadłuba, czy pięknie odremontowane mahoniowe
3
kiego. Dzisiaj, mimo ukończonych 85 lat, wciąż w znakomitej
kondycji. Innych zachwyci przeszklony, szczycący się setkami
wigacji, motorowy pościgowiec. To współczesny obraz wspaniałego świata żeglarstwa.
to jedno i to samo miejsce – harmonijnie łączące wielką hi-
storię polskiego żeglarstwa i współczesne tęsknoty za mor-
sją szybkości.
Legendarne postacie
Henryk Strzelecki (1925–2012) – twórca i wizjoner najsłynniej-
Później, dzięki stypendium rządu polskiego zdobył wykształce-
tak wyglądały pierwsze żeglarskie próby młodego Henia
znanych marek odzieżowych na świecie. Każdy produkt przed
szej marki odzieżowej w świecie żeglarskim. Kajak, maszt z pa-
tyka, żagiel z prześcieradła i jezioro obok rodzinnej Brodnicy –
Strzeleckiego. Żeglarska pasja przesądziła o jego późniejszej
życiowej drodze. W czasie II wojny światowej przedostał się
na południe Europy, gdzie jako żołnierz II Korpusu Polskiego
walczył w kampanii włoskiej. Po jej zakończeniu osiadł na stałe
w Wielkiej Brytanii. Początki emigracji były bardzo trudne. Aby
przeżyć, wykonywał najcięższe i najgorzej płatne prace.
nie, a w roku 1963 założył firmę Henri Lloyd, specjalizującą się
w produkcji ubrań dla żeglarzy. Dziś jest to jedna z najbardziej
wprowadzeniem do sprzedaży jest testowany w ekstremalnych
warunkach przez profesjonalne załogi. Służą nawybitniejszym
żeglarzom świata i wszystkim, którzy cenią najwyższą jakość
i znakomite wzornictwo.
Legendarne statki,
jachty i okręty
Horyzont II
Statek szkoleniowo-badawczy Akademii Morskiej w Gdyni budowany był początkowo jako żaglowiec ekspedycyjny do za-
opatrywania stacji polarnych. Na dwóch bramowych masztach
miał zdalnie rozpinać 3 usztywnione żaglopłaty, a w rufowej
wnęce zabierać kontenery ładunkowe, mieszkalne lub wyposażone jak laboratoria badawcze.
Powołano spółkę Polarex, której zadaniem było finansowanie
budowy i późniejsza eksploatacja żaglowca. W 1992 roku wodowano kadłub, niestety nie udało się zgromadzić środków na
dalszą budowę.
Po 7 latach, na nieukończony żaglowiec, zwrócono uwagę
w gdyńskiej Akademii Morskiej. Budowę wg nowego projektu
kontynuowano w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Statek, już
jako Horyzont II, wszedł do eksploatacji w 2000 roku.
Jest nowocześnie wyposażony i przeznaczony do szkolenia
nawigatorów, mechaników i elektryków. Regularnie wykorzystywany jest także przez Polską Akademię Nauk do rejsów za-
opatrzeniowych na Spitsbergen, połączonych z wymianą ekip
naukowych na polskiej stacji polarnej, odbył także rejs na stację
im. Henryka Arctowskiego w Antarktyce.
Władze Akademii Morskiej, polarnicy, studenci i załoga Horyzonta II
przed rejsem na Spitsbergen
Armada Chorenia
Dar Młodzieży, Iskra, Pogoria, Fryderyk Chopin to bynajmniej
w dorobku m.in. udział w regatach dookoła świata i opłynię-
cze fregaty siostrzane naszego Daru: Mir, Pałłada, Nadieżda,
dzięki której gdańscy stoczniowcy mieli nabrać doświadcze-
nie wszystkie żaglowce zbudowane według projektów inżynie-
ra Zygmunta Chorenia. We flotach Rosji i Ukrainy pływają jeszDrużba i Chersonez, a pod banderą Bułgarii Kaliakra powstała
na planach Pogorii. Polska Akademia Nauk eksploatuje Oceanię
– eksperymentalny statek badawczy o nietypowym ożaglowaniu – także projektu Zygmunta Chorenia.
Gdy pod koniec lat 70. ówczesny ZSRS poszukiwał stoczni dla
zbudowania flotylli 5 szkolnych żaglowców dla swoich szkół
morskich, wybór padł na Gdańsk. A w biurze projektowym
Stoczni Gdańskiej im. Lenina powierzono to nietypowe zamówienie właśnie inżynierowi Choreniowi. Uznano, że najle-
piej projektowanie żaglowców powierzyć żeglarzowi, a Cho-
reń legitymował się patentem jachtowego kapitana, mającym
cie przylądka Horn na jachcie Otago. Prototypem dla radzieckiej flotylli miał być nasz Dar Młodzieży, a budową pilotażową,
nia w budowie kadłubów z cienkich blach, była Pogoria. Warto wspomnieć o jeszcze jednym żaglowcu zaprojektowanym
przez Zygmunta Chorenia. To największy wycieczkowy żaglo-
wiec świata – pięciomasztowy Royal Clipper. Projektowany
jako Gwarek, statek wycieczkowy dla świata pracy, wyposażony w prototypowe żaglopłaty, po wodowaniu nie doczekał się
wyposażenia. Kadłub sprzedany po latach operatorowi luksu-
sowych żaglowców wycieczkowych, po przeprojektowaniu do
nowych potrzeb przez Zygmunta Chorenia, pływa po ciepłych
morzach jako Royal Clipper.
4
Sensacje i zagadki
morskie XX wieku
Torpedo Los!
Gdyńskie torpedownie to jedyne tego typu obiekty militarne
na polskim wybrzeżu.
Torpedy okazały się podstawową bronią morską niemieckich
sił zbrojnych podczas obu wojen światowych. Czy formacje
U-bootwaffe mogły rozstrzygnąć losy wojny? Z pewnością
walka na morskich szlakach komunikacyjnych to był jeden
z najważniejszych frontów II wojny światowej.
Ważna baza Kriegsmarine – Gotenhafen (niemiecka nazwa
Gdyni w okresie okupacji). To tutaj niemieccy specjaliści
broni podwodnej zlokalizowali dwa tajne, wyspowe ośrodki
badawcze do testowania torped. Żelbetowe, stojąca na przy-
brzeżnych wodach Zatoki Puckiej konstrukcje, do dzisiaj bu-
dzą emocje. Plagą hitlerowskich U-bootów była zawodność
torped, z pewnością także tych testowanych w Gotenhafen, co
nie wystawia najlepszego świadectwa personelowi niemieckich torpedowni.
Torpedownia na wysokości Babich Dołów, zrujnowana, nieużywana od czasu wojny, to dzisiaj jedynie morska atrakcja
pasjonatów nurkowania morskiego. W czasie II wojny światowej testowano w niej torpedy lotnicze, używane przez hitlerowską Luftwaffe.
Z kolei torpedownia w rejonie Oksywia, wykorzystywana
przez Kriegsmarine – w niej testowano torpedy dla U-bootów
- po wojnie zyskała nowe zastosowanie i nową nazwę. Nazywana jest powszechnie Formozą – przez skojarzenie z chińską,
mocno zmilitaryzowaną wyspą Tajwan (ang. Formosa). Połą-
czona z lądem jedynie żelbetowym pomostem, izolowana od
ciekawskich oczu, w dalszym ciągu jest jednym z najbardziej
tajemniczych obiektów wojskowych. To tutaj zaczęła się hi-
storia wyspecjalizowanej jednostki morskich komandosów.
Na Formozie mieli swoją bazę i stopniowo przyjęli jej nazwę.
Dzisiaj Formoza jest już oficjalnie akceptowaną nazwą jednostki nurków bojowych – polskich Navy Seals.
turystyczna, obiekt eksploracji miłośników fortyfikacji oraz
Ciekawostki morskie – kącik dla
dociekliwych i ciekawskich
Czy wiesz, że transatlantyk Stefan Batory miał mieć następcę? Prowadzono pra-
ce studialne nad budową nowego pasażera na linię północnoatlantycką, któremu
nadano nawet nazwę Polonia. Miał to być statek liniowo-wycieczkowy do ewentualnego zbudowania w polskiej stoczni o pojemności ok. 17,5 tysiąca ton, długości ok.
175 m i prędkości 17,5 węzła. Przewidziano miejsca dla 750 pasażerów i ponad 300
osób załogi. Projekt opracowany w 1979 roku ostatecznie nie doczekał się realizacji,
a Stefan Batory wycofany z eksploatacji w 1988 roku, pozostał ostatnim polskim
transatlantykiem.
ABC Żeglarskiej Gdyni
• Bryg – żaglowiec dwumasztowy o żaglach rejowych na
• gsd – stosowany na okrętach polskiej Marynarki Wojen-
rejowe na pierwszym maszcie (fokmaszcie) i żagiel skośny
• Kabel – 1/10 mili morskiej.
obu masztach. Brygiem jest Fryderyk Chopin.
• Brygantyna – żaglowiec dwumasztowy posiadający żagle
lub gaflowy na drugim maszcie (grotmaszt). Brygantyną
jest Włodzimierz Głowacki.
• Bark – żaglowiec co najmniej trójmasztowy o żaglach rejowych na 2–4 przednich masztach i ożaglowaniu gaflowym
na ostatnim maszcie. Trójmasztowym barkiem był Lwów.
• Barkentyna – żaglowiec co najmniej trójmasztowy z ża-
glami rejowymi na pierwszym maszcie i ożaglowaniu skośnym lub gaflowym na pozostałych masztach. Trójmasztowymi barkentynami są Iskra i Pogoria.
• Farwater – tor wodny dla statków np. na podejściu do
portu.
• Fregata, pełnorejowiec – żaglowiec co najmniej trójmasztowy o żaglach rejowych na wszystkich masztach. Fregatami trójmasztowymi są oba polskie dary – Dar Pomorza i Dar
Młodzieży.
5
nej skrót na oznaczenie głównego stanowiska dowodzenia
(pomost bojowy).
• Kilwater – ślad na powierzchni morza pozostawiany
przez płynący statek.
• Mila morska (Mm) – jednostka odległości stosowana
w nawigacji – 1852 metry.
• Szanty – morskie pieśni pracy, w pierwotnej postaci wykonywane jako pomoc w rytmicznym wykonywaniu prac
na żaglowcach – np. stawianie żagli, podnoszenie kotwicy,
praca przy pompach.
• zdo – stosowany w polskiej Marynarce Wojennej skrót
oznaczający zastępcę dowódcy okrętu.
FOTOREPORTAŻ
MORSKI – Dni Morza 2013
Centralne uroczystości Święta Marynarki Wojennej na Skwerze Kościuszki.
Gdyński port opuścił statek Horyzont II, który wypłynął
na Spitsbergen. Natomiast do gdyńskiej mariny wrócił
jacht Leonida Teligi Opty.
Historyczny jacht Opty Leonida Teligi w hangarze Jacht
Klubu Morskiego Gryf.
Ćwiczebny desant Biura Operacji Antyterrorystycznych na prom Stena Spirit opanowany przez
terrorystów.
Pokaz sprawności jednostki specjalnej Formoza i holownika pożarniczego.
Ozdobą występów orkiestr wojskowych były układy choreograficzne mażoretek oraz
popisy młodych wielbicieli tańców ludowych.
fot. Przemysław Kozłowski
Parada morska okrętów z Polski, Litwy, Łotwy i Rosji na zakończenie Dni Morza.
6
Wydarzenia zaplanowane
14 lipca – 28 lipca:
KALENDARZ ŻEGLARSKI GDYNI
Koncerty klubowe i plenerowe w Gdyni
FESTIWALE, DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE
18–20.07 Regaty o Puchar Miasta Gdyni el. do OOM
18.07 Cheap Tabacco – Blues Club
do 14.07 Migracje | Kreacje, działania artystyczne - trójmiejskie
17–21.07 Mistrzostwa Europy Kobiet kl. MR
25.07 Dave Herrero & The Hero Brothers Band (USA) – Blues Club
do 14.07 Gdynia Design Days – Gdynia Śródmieście, Centrum Designu
21:00
12–14.07 Ladies’ Jazz Festival – Klub Ucho, Hala Sportowo-Widowisko-
17–28.07 VOLVO Gdynia Sailing Days, w tym:
19.07 Apostolis Anthimos Trio – Blues Club dworce SKM
20–27.07 Mistrzostwa Świata kl. Mikro
Cotygodniowe koncerty w Caffe Anioł (wstęp wolny) – godz. 19:00 –
22–24.07 Puchar Trenerów
24–28.07 Mistrzostwa Świata Juniorów kl. 49er, FX
piątki – wieczory przy pianinie – utwory jazzowe, rozrywkowe, musi-
25–28.07 Gdynia Match Cup – Mistrzostwa Polski kl. MR
calowe i popularne
Inne nadchodzące wydarzenia morskie I AKTYWNE W GDYNI
16–17.07, 23–25.07; 27.07 – zawinięcia wielkich statków wycieczkowych do Portu Morskiego Gdynia, Nabrzeże Francuskie
20–21.07 Wrak Race Gdynia – 7 edycja – Adventure Park Gdynia Kolibki
Cotygodniowe koncerty w Blues Club (wstęp wolny) – start godz. 20:00
poniedziałki – otwarty mikrofon
wtorki – blues jam session
16.07, 23.07 Spektakl Idąc Rakiem
19–21.07; 25–28.07 Spektakl Bóg scen. Woody Allen
24.07, 31.07 Spektakl Bóg Mordu
11–14.07 Spektakl W kręgu namiętności – Tango Piazzolla
14.07, 21.07, 28.07 godz. 12.00 Mała Scena SCENY LETNIEJ Cała Polska
Czyta Dzieciom – Gdynia Orłowo
z zielonego, włoskiego granitu. Wykuto na nim wize-
tablice, na których oglądać można sylwetki, zawija-
Tablice pamiątkowe w Alei mają już Albatros, Birka
odsłonięto pierwszą tablicę na cześć Birka Princess.
Od tamtej pory co roku honorowane są jednostki
wyjątkowe czy to ze względu na wielkość, czy liczbę
zawinięć do Gdyni. Wszystkie tablice wykonane są
do 11.08 oraz od 12.08 do 15.09 teatr Centrum Kultury Gdynia) – Gdynia
Orłowo, w tym:
Wszystkim, którzy wybiorą się na spacer na koniec
sce Aleję Statków Pasażerskich. 1 lipca 2001 roku
14.07–30.08 Gdynia Playground – Bulwar Nadmorski
do 15.09 o godz. 20.00 spektakle SCENY LETNIEJ (Teatru Miejskiego
Aleja Statków Pasażerskich
pasażerskich. Wszystkie razem tworzą jedyną w Pol-
24–28.07 Globaltica World Culture Festival – Park Kolibki
muzyki promenadowej na Kamiennej Górze
do 25.08 w każdą letnią niedzielę o godz. 16:00 koncerty plenerowe
Atrakcje morskie Gdyni
jących do gdyńskiego portu, luksusowych statków
do 15.07 Traffic Design Festival (festiwal street art-u) – Molo Rybackie
SPEKTAKLE TEATRALNE
Więcej informacji na stronie: www.gdyniakulturalna.pl
nogi. Tutaj bowiem w nawierzchnię wmurowano
wa Gdynia, Sala Koncertowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia
środy – jazz jam session
Oferta dedykowana dla dzieci i rodzin na stronie
www.gdyniarodzinna.pl
Mola Południowego, radzimy uważnie patrzeć pod
Gdynia, Plac Grunwaldzki
runek statku pasażerskiego, herb Gdyni, nazwę jednostki, znak armatora oraz datę odsłonięcia tablicy.
Princess, Vistamar, Lili Marleen, Grand Princess, Di-
scovery, Star Princess, Constellation, projekt Baltic
Cruise, Navigator of the Seas, Hanseatic, Queen Victoria, AIDAluna, Emerald Princess, Grand Mistral, Vi-
sion of the Seas, AIDAblu, Costa Pacyfica, Mein Schiff 2,
Marina, AIDAbella.
7
FOTO QUIZ:
1. Rozpoznaj modernistyczne budynki
a)
b)
c)
d)
2. Połącz nazwiska wybitnych polskich żeglarzy z nazwami jachtów na których pływali:
Zbigniew Puchalski Henryk Jaskuła Krystyna Chojnowska-Liskiewicz
Mazurek
Copernicus
Miranda
Zygfryd Perlicki
Dar Przemyśla
Fryderyk Chopin
Szkuner
3. Jaki typ ożaglowania reprezentują popularne polskie żaglowce (połącz nazwę z typem
ożaglowania)
Zawisza Czarny
Iskra
Generał Zaruski
Kecz
Bryg
Barkentyna
4. Rozpoznaj miejsca w których zostały zrobione zdjęcia
REKLAMA
SPĘDŹ LATO W GDYNI!
Lato w Gdyni to kulturalno-morski szczyt wydarzeń, w tym znakomite festiwale i koncerty w klubach, słynne regaty, wizyty olbrzymich wycieczkowców, fantastyczne spektakle teatralne przy
plaży.
Na miłośników architektury i wzornictwa czekają
jedyne w Polsce dni designu oraz Weekend Architektury.
www.gdyniakulturalna.pl
www.gdyniaturystyczna.pl
Odkryj Gdyńską Modernę!
Cztery trasy Gdyńskiego Szlaku Modernizmu! Unikalny w skali Europy zespół architektury z lat 30.
Bezpłatny audioguide oraz katalog Szlaku, atrakcje na Szlaku, w tym: Mini Muzeum Bankowca,
Archi Czytelnie, pamiątki modernizmu, FOTO
konkurs Szlaku.
www.modernizmgdyni.pl
Gdynia InfoBox – Obserwatorium Zmian
Poznaj dwa unikalne gdyńskie MUZEA
Wielka makieta miasta i portu morskiego,
50 m od Plaży Śródmieście | ul. Zawiszy Czar-
wstęp bezpłatny!
w Muzeum Miasta Gdyni
wielkoformatowa panorama miasta,
wieża widokowa z peryskopem –
nego 1
Przeżyj podróż w czasie do Gdyni lat 20–30.
Przeżyj MORSKĄ PRZYGODĘ!!!
Eksponaty na dotyk – poznaj historię polskiej
Szkolenia żeglarskie i nurkowe w GDYNI!
Gdynia widziana z morza
Zapraszają uznane centra nurkowe oraz jachtkluby w gdyńskiej marinie,
z wieloletnią tradycją i osiągnięciami.
ZADZWOŃ i dowiedz się więcej
tel. 58 622 37 66 (Miejska Informacja)
Konkursy MORSKIE w Radiu GDAŃSK
67.85 FM, 103.7 FM
słuchaj audycji o GDYNI w każdy czwartek
od 20 czerwca do 25 lipca, godz. 15–16
PREZENTY MORSKIE CZEKAJĄ!!!
W tym rejsy, wycieczki, atrakcje kulinarne!
Wydawca: samorząd Miasta Gdyni
Teksty oraz koncepcja wydawnicza: zespół redakcyjny Agencji Rozwoju Gdyni
Projekt okładki: Izabela Jackowska | [email protected]
Skład i opracowanie graficzne: Izabela Jackowska
Komiks: Olga Obst
Komiks scenariusz: Aleksander Gosk
Fotoedycja: Przemysław Kozłowski
Fotografie: z zasobów Agencji Rozwoju Gdyni, Urzędu Miasta Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni,
Muzeum Marynarki Wojennej, archiwum Morza, archiwum Akademii Morskiej, Ida Sywula,
Archiwum DALMOR SA, materiały prasowe Henri Lloyd
a.
floty wojennej – Muzeum Marynarki Wojennej
Specjalna oferta letnia dla dzieci i młodzieży!
Rejs po gdyńskim porcie to wyjątkowa okazja
by zobaczyć miasto od strony morza.
Rejsy codziennie od 10.00 co półtorej godziny. Bilety: 30 zł normalny | 15 zł ulgowy
Ekspozytura Żeglugi Gdańskiej w Gdyni
tel. 58 620 26 42, al. Jana Pawła II 2
(Nabrzeże Pomorskie)
UWAGA! Letnie połączenia tramwajami wod-
nymi z Gdyni do Jastarni. Wiecej informacji na
stronie www.zkmgdynia.pl
b.
FOTO QUIZ – odpowiedzi: z nr 1 Kuriera Morskiego
1. Kamienice Gdyńskiego Szlaku Modernizmu
a) Kamienica Hundsdorffów, ul. Starowiejska 7 b) Kamienica Jurkowskiego, Skwer Kościuszki 16 c) Zespół mieszkalny BGK ul 3 Maja 27-31
d) Kamienica Pręczkowskiego Skwer Kościuszki 10-12.
2. Rozpoznaj eksponat muzealny na zdjęciu:
a) Muzeum Marynarki Wojennej – pięciowyrzutniowy aparat torpedowy z ORP „Wicher”, przed konserwacją
b) Muzeum Marynarki Wojennej – kuter pościgowy KP – 1 „Batory”
3. Fotozagadka Muzeum Miasta Gdyni a) Batory, GAL – Gdynia America
Line, b) legitymacja Inspektora Warszawskiej Inspekcji Żeglugi – należąca do inżyniera Tadeusza Wendy, głównego projektanta i kierownika
budowy portu Gdynia.
Miejska Informacja, ul. 10 Lutego 24
tel. 58 622 37 66 | www.gdynia.pl