Raciborskie Forum Sportowe - Urząd Miasta Racibórz

Transkrypt

Raciborskie Forum Sportowe - Urząd Miasta Racibórz
Urząd Miasta Racibórz
http://umraciborz2016.intracom.pl/urzad/aktualnosci_lista/Raciborskie-Forum-Sportowe/idn:
387/printpdf
Raciborskie Forum Sportowe
02 Maj 2005
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
Prezydent Miasta Racibórz organizuje w dniu 11 maja br. o godz. 14,00 w sali Błękitnej Urzędu Miasta, pierwsze robocze spotkanie o charakterze
informacyjnym, z udziałem blisko 40 osób, przedstawicieli miejscowych klubów i organizacji sportowych, szkół sportowych, Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej oraz samorządu.
Tematem przewodnim będzie kondycja raciborskiej kultury fizycznej, a dyskusja będzie się toczyć zapewne wokół problemów, dotyczących
udzielania stowarzyszeniom dotacji w formie otwartego konkursu ofert, kryteriów przyznawania stypendiów sportowych, wynajmu i rozwoju bazy
sportowej, funkcjonowania klas oraz szkół sportowych i wielu innych.

Podobne dokumenty