Warszawa, dn - stop

Transkrypt

Warszawa, dn - stop
Warszawa, dnia 3 września 2008 roku
Zaświadczenie
o wolontariacie w projekcie
„Hominem Quaero - szukam człowieka”
Zaświadczam, że Marcin Frej pracował społecznie przy realizacji projektu "Hominem Quaero szukam człowieka" w XXII LO im. José Marti w Warszawie.
Projekt jest oparty na idei tolerancji i wrażliwości międzykulturowej. Obejmuje cykl interaktywnych warsztatów dramowo-dziennikarskich, dotyczących dyskryminacji i demokracji oraz spotkania z ludźmi innych narodowości i kultur. Po kilku warsztatach uczestnicy podzielili się na dwie
grupy, dziennikarską i teatralną, i współpracując z ekspertami stworzyli przedstawienie i cykl artykułów. W każdej szkole projekt kończył się artystyczną prezentacją wiedzy i poglądów uczestników
nt. dyskryminacji, ksenofobii i mniejszości narodowych.
Marcin swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał grupę teatralną w przygotowywaniu finałowego
przedstawienia. Umiejętność nawiązywania kontaktu, otwartość i dobry humor Marcina znacząco
przyczyniły się do sukcesu projektu. Marcin wykonał pracę w wymiarze 30 godzin.
Aleksandra Gocal
Kierownik projektu
Prezes Stowarzyszenia
ul. 11 Listopada 10 lok. 33a
03-446 Warszawa
tel. 0-602-78-26-25
www.stop-klatka.org.pl
NIP: 521-32-21-928
REGON: 015297043
KRS: 0000141083