Schemat organizacyjny [opublikowano: 31.12.2014 r.]

Transkrypt

Schemat organizacyjny [opublikowano: 31.12.2014 r.]
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY
RADA NADZORCZA
OUTSOURCING:
ZARZĄD
AUDYT
WEWNĘTRZNY
OBSŁUGA PRAWNA
PREZES ZARZĄDU
WICEPREZES
ZARZĄDU
OBSŁUGA IT
CZŁONKOWIE
ZARZĄDU
OBSŁUGA KSIĘGOWA
ZARZĄDZAJĄCY
DYREKTOR
INWESTYCYJNY
DORADCY
INWESTYCYJNI
1
INSPEKTOR
NADZORU
ASYSTENT
DS. ADMINISTRACJI

Podobne dokumenty