granus e - Saaten Union

Transkrypt

granus e - Saaten Union
Pszenica przewódkowa
GRANUS
E
Elitarna jakość i wysoki plon ziarna.
Pszenica elitarna
Zalety
Pszenica przewódkowa o bardzo wysokim potencjale
plonu ziarna potwierdzonym w badaniach BSANiemcy,
Umożliwia produkcję pszenicy wysokojakościowej po
późnych przedplonach,
Bardzo duża elastyczność terminu siewu: od 15
października do 15 kwietnia!.
Wskazówki
Ze względu na ograniczony potencjał plonowania dla
produkcji pszenicy elitarnej polecane są opóźnione
terminy siewu. Wcześniejsze zbiory odmiany GRANUS
w porównaniu z pszenicą
ozimą tradycyjną umożliwiają równomierne rozłożenie
pracy w polu, a także zapewniają wyższe plony rośliny
następczej.
Krótka
charakterystyka
Profil
1
Rozwój
Termin dojrzałości
Odporność na
wyleganie
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Charakterystyka jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Odporność na choroby
Mączniak
Stan: 18.10.2016
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
2
3
4
5
6
7
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
8
9
Strona 1 z 3
Pszenica przewódkowa
GRANUS
E
Elitarna jakość i wysoki plon ziarna.
Pszenica elitarna
Profil
1
2
3
4
5
6
7
8
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
9
Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ
Odporność na choroby
Mączniak
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny
Liczba opadania
Wydajność mąki T550
Objętość chleba ze 100g mąki
Wodochłonność
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 18.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 2 z 3
Pszenica przewódkowa
GRANUS
E
Elitarna jakość i wysoki plon ziarna.
Pszenica elitarna
Termin wysiewu
Od 15 października do 15 kwietnia.
Gęstość wysiewu
Wczesny siew
Późny siew
360-400 ziaren/m² (połowa października); 420-450 ziaren/m² (kwiecień)
400-450 ziaren/m² (listopad)
Nawożenie
Siew jesienny
krzewienie
strzelanie w źdźbło
dawka późna
Siew wiosenny
przedsiewnie (krzewienie)
strzelanie w źdźbło
dawka późna
BBCH 13-21
BBCH 31-32
BBCH 47-49
BBCH 00-13
BBCH 30-31
BBCH 47-49
60-80 kg N/ha
50-70 kg N/ha
50-80 kg N/ha
50-70 kg N/ha
40-50 kg N/ha
40-60 kg N/ha
Regulator wzrostu
Siew jesienny
BBCH 25 0,5-0,7 l/ha Chlorek chloromekwatu
BBCH 31 0,3-0,4 l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,1 l/ha Trineksapak etylu
Siew wiosenny
BBCH 25
0,4-0,6 l/ha Chlorek chloromekwatu
BBCH 31
0,4-0,6 l/ha Chlorek chloromekwatu
Ochrona roślin
Fungicyd
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów
BBCH 31-32
+
BBCH 47-51
Tolerancja na CTU
Nie stosować herbicydów zawierających w swym składzie chlorotoluron!
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 18.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 3 z 3