Zapraszamy na pierwsze spotkanie 5 paŸdziernika godz. 17:00

Transkrypt

Zapraszamy na pierwsze spotkanie 5 paŸdziernika godz. 17:00
Zapraszamy na pierwsze spotkanie
5 paŸdziernika godz. 17:00
Klub Integracji Spo³ecznej ul.Kolejowa 22

Podobne dokumenty