Szkolenie "Ochrona prowadzonej działalności biznesowej przed

Transkrypt

Szkolenie "Ochrona prowadzonej działalności biznesowej przed
Szkolenie "Ochrona prowadzonej działalności biznesowej przed nieuczciwą konkurencją"
W trakcie spotkania studenci dowiedzą się jak działa wywiad i jak wygląda praca prawdziwego szpiega.
Zostaną omówione formy i metody działalności ludzi pracujących dla konkurencji oraz zostanie
zaprezentowany profesjonalny sprzęt szpiegowski /mikro kamery, urządzenia podsłuchowe/ oraz
kamuflowany sprzęt najczęściej stosowany w pracy wywiadowczej.
Proponowane szkolenie ma na celu tak przygotować słuchaczy aby byli „czujni” i nie dawali się w sposób
naiwny wciągnąć w aferę szpiegowską. Szkolenie wyjaśni, jakie zainteresowania obejmują agentów wywiadu
przemysłowego.
Prowadzący: Płk inż. Andrzej Sąsiadek - ekspert z zakresu wywiadu gospodarczego były funkcjonariusz
UOP oraz MSW.

Podobne dokumenty