We Włoszech adopcja międzynarodowa małoletnich uregulowana

Transkrypt

We Włoszech adopcja międzynarodowa małoletnich uregulowana
We Włoszech adopcja międzynarodowa małoletnich
uregulowana jest:
 ustawą nr 184 z 4 maja 1983 zatytułowaną „O adopcji i pieczy
nad nieletnimi”;
 zmodyfikowaną przez ustawę nr 476 z 31 grudnia 1998
zatytułowaną „Ratyfikacja i przepisy wykonawcze dotyczące
Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie
przysposobienia międzynarodowego, sporządzonej w Hadze
dnia 29 maja 1993 roku”;
 zmiany w stosunku do ustawy nr 184 z 4 maja 1983 zostały
wprowadzone ustawą nr 149 z 28 marca 2001, jak również do
przepisów tytułu VIII księgi pierwszej kodeksu cywilnego.