Ta osoba prowadziła wykopaliska paleontologiczne, co

Transkrypt

Ta osoba prowadziła wykopaliska paleontologiczne, co
Ta osoba prowadziła wykopaliska paleontologiczne, co pozwoliło uzupełnić zbiory jurajskich
skamieniałości, pozyskała okazy kopalnych owadów należących do nowych dla nauki grup,
uczestniczyła w reintrodukcji 46 osobników popielicy na terenie Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego oraz Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa. Na
uwagę obok publikacji i udziale w konferencjach, zasługuje również owocna działalność
popularyzatorska. Laureat (I i II miejsce) ogólnopolskiego konkursu literackiego na artykuł
przyrodniczy. Laureat konkursu fotograficznego „Las kocha nas – II edycja” za zdjęcie
miesiąca. Aktywnie działa w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Polsce (Koło
w Zawierciu). W wolnym czasie lubi jazdę na rowerze i biegi przełajowe.

Podobne dokumenty