ARKUSZ OBSERWACJI ROZWOJU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Transkrypt

ARKUSZ OBSERWACJI ROZWOJU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Wrzesień 2008
ZAJĘCIA KULTURALNO-OŚWIATOWE
W ................................................
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Imiona
NR
Nazwisko
Data ur.
PESEL
Do momentu
przyjścia do
przedszkola, dziecko
uczęszczało do
żłobka
Do momentu
przyjścia do
przedszkola, dziecko
było pod opieką
opiekunki/rodzica
Imiona i nazwiska
rodziców
(opiekunów)
Adres zameldowania
Rodzeństwo
Adres do
korespondencji
(imię i wiek)
i telefon
Mama dziecka
pracuje w ...........na
stanowisku
Tata dziecka pracuje
w.............. na
stanowisku
telefon kontaktowy
do mamy
telefon kontaktowy
do taty
Jest uczulony na
Miewa objawy
alergiczne w postaci
Szczególne zalecenia
dotyczące diety
Nosi: okulary, wkładki
korekcyjne do butów,
inne
Potrawy,
przedmioty,
zachowania
szczególnie
preferowane przez
dziecko
Zachowania, potrawy,
przedmioty, których
dziecko nie akceptuje
Inne uwagi rodziców
dotyczące dziecka
Zachowania, fobie i
inne, na które
wychowawcy winni
zwrócić szczególną
uwagę u dziecka
Przebyte choroby
dziecięce ( ospa,
różyczka, świnka,
odra itp.)
Inne przebyte
choroby, stała
choroba,
niepełnosprawność
Używa smoczka /pije z butelki ze
smoczkiem
śpi w ciągu
dnia
potrafi myć
zęby
samodzielnie załatwia potrzeby
fizjologiczne/ używa pieluchy
je samodzielnie
sam myje
ręce
lubi być nazywany
------------------------------------------------------------------
ulubione opowiadania
------------------------------------------------------------------
ulubione zabawy
------------------------------------------------------------------
jest szczęśliwy, kiedy
------------------------------------------------------------------
oczekuje czułości
------------------------------------------------------------------
denerwuje się, gdy
------------------------------------------------------------------
martwi się, gdy
------------------------------------------------------------------
nie lubi
------------------------------------------------------------------
cieszy się, gdy
------------------------------------------------------------------
ma przyjaciela
Wyżywienie: II ŚNIADANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE
Rodzice chętnie pomogą w:
Kartę wypełniono dnia:
Podpis mamy
Podpis taty
(prawnego opiekuna)
(prawnego opiekuna)
Data przyjęcia
dziecka do
Przedszkola:
Podpis Dyrektora,
data
2