.1 [`Ę

Transkrypt

.1 [`Ę
Uchwała nr 2o/2oL5
Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
z dnia 27 maja 2O15 roku
w sprawie wyrażenia opinii Senatu na temat zniszczenia sgrafitta w kinie Neptun oraz
mozaiki na zewnętrznej ścianiekina
Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wyraŻa SWój sprzeciw Wobec planów
zniszczenia sgrafitta autorstwa Jacka Zuławskiego z zespołem/ które znajdują się
wewnątrz Kina ,'Neptun'' oraz mozaiki Anny Fiszer z zespołem znajdującej się na
zewnętrznej ścianiebudynku od ulicy Lektykarskiej. Niszczenie dzieł sztuki, które wpisały
się na trwałe W historię odbudowywanego Gdańska w jego ścisłymhistorycznym
centrum, jest aktem nie mającym precedensu W powojennej historii miasta. Społeczność
akademicka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku apeluje do Władz Miasta, Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Inwestora Grupy Capital Park o zachowanie
unikalnych dzieł i poszanowanie ich wartości artystycznej dla przyszłych pokoleń.
.1
['Ę

Podobne dokumenty