Organizacja dnia 21 czerwca 2016 r. (wtorek) (Dzień Sportu)

Transkrypt

Organizacja dnia 21 czerwca 2016 r. (wtorek) (Dzień Sportu)
Organizacja dnia 21 czerwca 2016 r. (wtorek)
(Dzień Sportu)
rozpoczęcie zajęć o godz. 8.30 na dziedzińcu szkoły.
8.30 – 8.40 – Zbiórka na dziedzińcu szkoły, sprawdzenie obecności
8.40 – 9.00 – Przejście do Centrum Sportu UMK pod opieką
wyznaczonych nauczycieli (uczniowie pozostają pod opieką
wyznaczonych nauczycieli przez cały dzień):
klasa
godzina
opiekun
8.30 – 10.00
p. Małgorzata Kumiszcze-Fidos
1aG, 1bG
10.00 – ok. 13.15 p. Magdalena Nadolska
8.30 – 10.00
p. Agnieszka Chabros
2aG, 2bG
10.00 – ok. 13.15 p. Monika Zalewska
3aG, 3bG
8.30 – ok. 13.15 ks. Tomasz Drzymalski
1aL, 1bL
8.30 – ok. 13.15 p. Krzysztof Czarkowski
8.30 – 10.00
p. Piotr Nodzyński
2aL, 2bL, 2cL
10.00 – ok. 13.15 p. Anna Olszewska
Rezerwa: p. Hanna Kiedewicz-Nappi, p. Anna Tomczyk-Churska
9.00 – 11.30 – rywalizacja sportowa. Całość koordynują nauczyciele
wychowania fizycznego (p. Iwona Dylewska, p. Paweł Tołodziecki).
- godz. 11.30 – 12.00 – podsumowanie zawodów
- godz. 12.00 – 12.45 – mecz siatkówki: Nauczyciele-Uczniowie
- godz. 12.45 – 13.15 – powrót do szkoły pod opieką wskazanych
nauczycieli

Podobne dokumenty