Nr ogłoszenia: 128309 - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Transkrypt

Nr ogłoszenia: 128309 - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Nr ogłoszenia: 128309
Urząd: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Stanowisko: starszy inspektor do spraw administracji architektoniczno - budowlanej w
Wydziale Infrastruktury
Miejsce pracy: Łódź
Termin składania dokumentów: 23.10.2010 r.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:
1. Marta Stasiak, zam. Łódź,

Podobne dokumenty