Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych

Transkrypt

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych
Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Warszawie 00-685, ul. Poznańska 22
ZPRM/24/2016
Kraków, dnia 11.03.2016 r.
K O M U N I K A T 14/2016
Szanowni Państwo,
w dniach 20 – 22 kwietnia 2016 roku w Hotelu POZIOM 511 Design Hotel & SPA przy ul.
Bonerów 33, 42-440 Podzamcze k. Ogrodzieńca odbędzie się XXVII Konferencja Związku
Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej, której organizatorem jest SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe
w Sosnowcu.
Podczas Konferencji 21 kwietnia 2016 roku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków Związku.
Wszelkie informacje dotyczące XXVII Konferencji znajdują się na stronie internetowej
www.konferencja.rprsosnowiec.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału !
Dyrektor
SP ZOZ Rejonowego Pogotowia
Ratunkowego
Marek Jeremicz
Prezes
Związku Pracodawców
Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
Małgorzata Popławs
tel. (12) 42 44 272; fax: (12) 42 44 300; http: www.zprm.pl
e-mail: [email protected] , [email protected]
Adres do korespondencji: ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków
KRS 0000207506 REGON 015744111