REGULAMIN KONKURSU

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU
REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Przejazd Rowerowy Trasą Wiślaną”, w zakresie projektu
„Wiślana Trasa Rowerowa w Grudziadzu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu gminy – miasto Grudziadz.
2. Organizatorem Konkursu jest gmina - miasto Grudziądz reprezentowana przez
Roberta Malinowskiego.
Prezydenta
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Każdy uczestnik w momencie zgłoszenia się do konkursu otrzyma opaskę zawierająca kupon
z powielonym numerem.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każda osoba fizyczna, która:
a) wzięła udział w przejeździe,
b) na mecie wrzuciła do urny swój numerek z opaski identyfikacyjnej.
§3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest:
Rower górski , fabrycznie nowy, rozmiar 26”, złożony, wyposażony w przerzutki, błotniki, osłonę
na łańcuch, z boczną nóżką.
2. Do przekazania nagrody zwycięzcy wyznaczony będzie p. Robert Malinowski Prezydent Grudziądza.
3. Losowanie nagrody odbędzie się w momencie gdy wszyscy uczestnicy przekroczą linię mety.
4. Przekazanie nagrody odbędzie się po wcześniejszym losowaniu numerów.
1
5. Nagrodę może odebrać tylko osoba będąca obecna na imprezie, na którą będziemy czekać 3
minuty po wyczytaniu numeru. Jeśli wywołany uczestnik nie zgłosi się po upływie w/w czasu,
losowanie trwa w dalszym ciągu do momentu kiedy dana osoba nie zgłosi się osobiście.
§4
DANE ODBIORU NAGRODY
1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§5
Regulamin Konkursu dostępny będzie w punkcie rejestracji oraz w siedzibie organizatora.
2

Podobne dokumenty