Głos Słomnik czerwiec 2012

Transkrypt

Głos Słomnik czerwiec 2012
W nocy z 23/24 maja 2012 roku Nasz Pracownik, jeden
z drukarzy, Grzegorz Stroński w wyniku pożaru domu
stracił w ciągu paru chwil cały dorobek życia. Ratując
swoją żonę i dzieci doznał urazu nogi, co uniemożliwia
mu obecnie wykonywanie pracy.
Zespół NEXO, który drukuje dla Państwa Głos Słomnik zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe
dla Grzegorza do wszystkich zainteresowanych udzieleniem pomocy.
Pierwsza pomoc w postaci zbiórki odzieży, obuwia,
materiałów dydaktycznych i zabawek dla dzieci została
już przez nas zorganizowana.
Obecnie prosimy o pomoc w postaci wpłaty dobrowolnych datków finansowych bezpośrednio na konto poszkodowanego.
Wpłaty można dokonywać na konto:
Grzegorz Stroński
Al. Henryka 35/13
32-500 Chrzanów
PKOBP Oddział 1 w Chrzanowie
75 1020 2384 0000 9202 0079 3679
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc dla Naszego
Kolegi.
Towarzystwo Kulturalno-Sportowe
w Słomnikach
Hala Sportowa w Słomnikach
oraz Centrum Kultury w Słomnikach
zapraszają na rodzinne pikniki:
1 lipca
Piknik sportowy przy hali sportowej
29 lipca
Piknik wakacyjny
2 września
Pożegnanie wakacji
29 września
Pożegnanie lata
w telegraficznym skrócie
WĘDKARSKIE ZAWODY
O PUCHAR BURMISTRZA
1 maja tradycyjnie zostały rozegrane na stawie w Januszowicach zawody gruntowe o Puchar Burmistrza Słomnik.
PIKNIK TKS
Powstałe we wrześniu ubiegłego roku Towarzystwo KulturalnoSportowe w Słomnikach, wspiera działalność Centrum Kultury
i hali sportowej.
Pogoda dopisała, dlatego i ilość zawodników była duża – do zmagań stanęło 53 wędkarzy. Obszerna relacja z wydarzenia na dalszych
stronach gazety.
W tym roku – w sezonie od wiosny do jesieni – TKS zorganizuje
5 pikników rodzinnych. Jeden już się odbył – 6 maja. Informacja
o jego przebiegu na kolejnych stronach tego numeru. Następny
piknik już 1 lipca!
UROCZYSTE OBCHODY
3 MAJA
MITYNG
LEKKOATLETYCZNY
3 maja już po raz 221 obchodziliśmy święto uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tradycyjnie poczty sztandarowe jednostek OSP
oraz organizacji społecznych, przedstawiciele władz gminy,
radni, sołtysi, delegacje z zakładów pracy oraz szkół z terenów
naszej gminy zebrały się pod Miejsko–Gminnym Centrum Kultury, aby uroczystym przemarszem ulicami Słomnik rozpocząć
obchody 3 maja. Tradycyjnie licznie stawili się harcerze i zuchy
z ZS w Waganowicach, prowadząc jak co roku akcję „Młodzież
pamięta”.
10 maja na Orliku przy stadionie Słomniczanki zmagali się niepełnosprawni zawodnicy podczas IV Mityngu łekkoatletycznego
Olimpiad Specjalnych.
Punktualnie o godzinie 8.45 pod przewodnictwem orkiestry dętej
Echo mieszkańcy naszej gminy ruszyli ulicą Wolności w stronę
kościoła parafialnego w Słomnikach. Po zakończeniu nabożeństwa
w intencji Ojczyzny pochód przemaszerował pod Pomnik Ofiar
Faszyzmu na rynku, gdzie delegacje i poczty sztandarowe złożyły wiązanki na pamiątkę wydarzeń 3 maja. Następnie każdy mógł
uczestniczyć w koncercie patriotycznym pt. Zapytaj o Polskę zorganizowanym w sali widowiskowej Centrum Kultury. Przed zebraną
publicznością wystąpili krakowscy artyści: pani Michalina Talaśka,
Ryszard Święch oraz Robert Czuk, którzy za pomocą montażu słowno – muzycznego przypomnieli gościom MGCK najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju.
To już tradycyjna impreza sportowa, która z roku na rok się rozrasta
i nabiera coraz bardziej okazałych kształtów. O uczestnikach i organizatorach piszemy w środku gazety.
NAGRODY POWIATU
KRAKOWSKIEGO
11 maja 2012r. w Urzędzie Miasta Stołecznego Krakowa wręczone zostały Nagrody Powiatu Krakowskiego za działalność
kulturalną oraz sportową. Jest to nowa inicjatywa starostwa
powiatowego, która ma na celu wspieranie twórców i działaczy
promujących swoim dorobkiem powiat krakowski.
Wśród laureatów znaleźli się też mieszkańcy naszej gminy. Nagrodę za działalność sportową otrzymał Stanisław Gołda. Ponadto trzy
osoby otrzymały wyróżnienia. Za działalność kulturalną – Anna Kawalec oraz Maria Szczepaniak, natomiast za działalność sportową
Radosław Konieczny. Nagrody wręczali: starosta Józef Krzyworzeka, wicestarosta Urszula Stochel oraz radni powiatowi, m.in. Anna
Chrzanowska. Na spotkaniu obecna była także delegacja powiatu
monachijskiego zaprzyjaźnionego z naszym powiatem. Uroczystość
zakończyła się koncertem muzycznym Orkiestry Kameralnej Con
passione pod batutą Joanny Ślusarczyk.
składanie kwiatów pod pomnikiem
JANOWI PAWŁOWI II
W HOŁDZIE
S. Gołda oraz R. Konieczny ze Starostą Krakowskim (pośrodku)
18 maja Orkiestra OSP w Prandocinie pod batutą Mirosława
Dudy wzięła udział w wielkim koncercie orkiestr strażackich,
który co roku odbywa się na wadowickim rynku z okazji urodzin Jana Pawła II.
POŚWIĘCENIE
SZTANDARU PSL
Wspólnym koncertem dyrygował jak zawsze Stanisław Strączek.
Orkiestranci grali podczas odprawianej mszy św., a potem we
spólnym koncercie wykonali m.in. utwory Gounoda, Verdiego,
Chopina, Czajkowskiego.
20 maja odbyło się podczas mszy św. w kościele parafialnym
w Słomnikach poświęcenie sztandaru PSL. Następnie poczty
sztandarowe oraz zaproszeni goście udali się do parku przy ulicy
Wolności, gdzie ludowcy cieszyli się swoim dorocznym świętem.
Głos Słomnik czerwiec 2012
3
4
w telegraficznym skrócie
Do Słomnik zjechali liczni goście, m.in. wicemarszałek Wojciech
Kozak, wicewojewoda Andrzej Haręźlak, prezes PSL w województwie małopolskim Andrzej Kosiniak – Kamysz. Byli przedstawiciele
władz samorządowych wszystkich szczebli, w tym także Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wasik oraz Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel. Zasłużonym działaczom PSL wręczono odznaczenia. Odznaczenie „Złota Koniczynka” otrzymali: Danuta Trela,
Mirosław Duda, Michał Chwastek (wiceburmistrz). Medal „Za Zasługi dla Ruchu Ludowego” imienia Wincentego Witosa – Henryka
Przecherka, Mieczysław Persona, Stanisław Turowicz, Stanisław
Domagała i Adam Szczęśniak – prezes gminnych struktur PSL. Odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” od Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi: Mirosław Wojtal, Wiesław Molga, Stanisław Kolasa, Marek Grzywnowicz, Krzysztof Szczęśniak, Józef Wiklik
apelował, aby zachować równowagę pomiędzy interesem gminy
i interesem wyborców, podnosząc, że podwyżka jest motywowana względami ekonomicznymi. Dyr. J. Kaczor uzasadniał podwyżki wzrostem cen paliwa i składowania odpadów, jednocześnie zobowiązując się do szukania oszczędności. Wiceburmistrz
M. Chwastek wyjaśniał, że ZGKiM prowadzi bardzo skrupulatną rachunkowość. Ponadto podał informację, że straty ZGKiM
gmina musi pokryć na koniec roku z budżetu, więc podwyżki
są konieczne. Komisja rolnictwa wyraziła pozytywną opinię
o proponowanych podwyżkach. Poniżej szczegółowe informacje
dotyczące nowych stawek.
Stawki opłat dla taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę
1) Stawki opłat dla taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia
w wodę:
a) Wszyscy odbiorcy – 2,72 zł/m3
2) Opłaty dodatkowe:
a) Wprowadza się opłatę abonamentową w wysokości 3,00 zł miesięcznie od posiadanego wodomierza.
b) Wprowadza się opłatę abonamentową w wysokości 1/60 wartości
wodomierza miesięcznie dla wodomierzy zbiorczych tj. 7,80 zł
3) Powyższe ceny jednostkowe są cenami netto, do których jest doliczony stosowny podatek VAT.
Stawki opłat dla taryfy dotyczącej zbiorowego odprowadzania
ścieków
1) Stawki opłat dla taryfy dotyczącej zbiorowego odprowadzania
ścieków
a) Odbiorcy indywidualni, Instytucje i podmioty gospodarcze, gdzie
woda nie bierze udziału w procesie technologicznym – 4,21 zł/m3
odznaczeni „Złotą Koniczynką”
KOZIE CZWORACZKI
Kozie czworaczki urodziły się w Niedźwiedziu
Udomowiona koza zazwyczaj wydaje na świat jedno lub dwoje koźląt w jednym miocie. 27 kwietnia w gospodarstwie pana Władysława Dońca z Niedźwiedzia przyszły na świat cztery koźlęta! Pan
Władysław pomimo, że hoduje kozy od ponad 10 lat pierwszy raz
doczekał się tak dużego miotu.
b) Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadający urządzenia podczyszczające ścieki, gdzie woda bierze udział w procesie
technologicznym – 6,34 zł/m3
c) Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie posiadający
urządzeń podczyszczających ścieki, gdzie woda bierze udział w procesie technologicznym – 6,86 zł/m3
2) Powyższe ceny jednostkowe są cenami netto, do których jest doliczony stosowny podatek VAT.
Opłaty dodatkowe za usługi świadczone przez ZGKiM Słomniki
1) Opłaty dodatkowe za usługi świadczone przez ZGKiM Słomniki
a) Opłata za uzgodnienie trasy przyłącza i warunków technicznych
do projektu 80,00 zł
b) Opłata za odbiór przyłącza wykonanego przez uprawniony podmiot gospodarczy 90,00 zł
c) Opłata za zdjęcie lub montaż wodomierza z oplombowaniem –
50,00 zł
d) Opłata za 1 roboczogodzinę pracownika ZGKiM – 16,20 zł
e) Opłata za 1 godzinę pracy ciągnika – 48,00 zł
f) Opłata za 1 godzinę pracy koparki – 69,00 zł
g) Opłata za 1 km przejazdu samochodu dostawczego – 4,80 zł
2) Pwyższe ceny jednostkowe są cenami netto, do których jest doliczony stosowny podatek VAT.
WYŻSZE STAWKI OPŁAT
KOMUNALNYCH
Na wniosek ZGKiM Rada Miejska w Słomnikach podjęła
uchwałę o wzroście stawek opłat za wodę i kanalizację. Przyjęcie podwyżek poprzedziła dyskusja – radni domagali się precyzyjnych wyliczeń oraz uzasadnienia podwyżek. Radni J. Janicki
oraz D. Gach wstrzymali się od głosu. Przewodniczący P. Wasik
STRAŻACY ĆWICZĄ
25 maja odbyły się ćwiczenia symulujące katastrofę kolejową,
zorganizowane przez PSP w Krakowie. 27 maja na stadionie
w Smrokowie – Gminne Zawody Pożarnicze OSP.
Koniec maja minął pod znakiem strażackich zmagań, których celem była poprawa wyszkolenia. Jednocześnie był to chrzest bojowy
dla nowego komendanta gminnego OSP, którym został na tydzień
przed zawodami Adam Przecherka, wymieniając dotychczasowego
komendanta Józefa Płatka. O ćwiczeniach i zawodach piszemy wewnątrz Głosu Słomnik.
Urząd miasta informuje
UCHWAŁA NR XIV/173/12
RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany nazwy ulicy i osiedla Generała Karola Świerczewskiego w Słomnikach
oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 18 ust.1 i 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz Uchwały nr XL/419/10 Rady Miejskiej w Słomnikach
z dnia 26 sierpnia 2010 roku, Rada Miejska w Słomnikach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do zmiany nazwy ulicy i osiedla Generała Karola Świerczewskiego w Słomnikach
§ 2. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Słomniki w sprawie zmiany nazwy ulicy
i osiedla Generała Karola Świerczewskiego zgodnie zasadami ujętymi w Uchwale nr XL/419/10 Rady Miejskiej
w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Słomniki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach
Piotr Wasik
REDAKCJA GŁOSU SŁOMNIK POSZYKUJE wolontariuszy na stanowisko dziennika-
rza rubryki sportowej. Cekamy na osoby sumienne i kreatywne, dobrze zorientowane w tematyce sportowej, z doskonałą znajomością zasad języka polskiego i głową pełną pomysłów. Zgłoszenia prosimy
kierować na adres mailowy: [email protected] lub pod numer telefonu (12) 388-11-49.
Kancelaria Adwokacka
32-090 Słomniki
ul. Proszowska 1
§
§
Kancelaria Adwokacka zawiadamia PT Klientów, że
świadczy usługi dla osób fizycznych i osób prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie:








PORAD PRAWNYCH
REPREZENTOWANIA
KLIENTÓW
W
SPORACH
I
PROCESACH
PRZED
WSZELKIMI
URZĘDAMI,
SĄDAMI
POWSZECHNYMI I ADMINISTRACYJNYMI,
ZUS, KRUS
w sprawach prawa karnego i wykroczeń
sprawy rodzinne (np. rozwody, separacje,
alimenty, podział majątku małżeńskiego)
sprawy cywilne (np. dochodzenie odszkodowań,
umowy cywilne, spadki, testamenty, zachowek,
odwoływanie
darowizn,
zasiedzenie
i
uwłaszczenie, sprawy lokalowe, drogi konieczne,
dożywocie itp.)
obsługa
osób
prowadzących
działalność
gospodarczą: jednoosobową, spółek cywilnych i
spółek prawa handlowego
wnioski i odwołania do ZUS i KRUS, renty i
emerytury, sprawy komornicze
księgi wieczyste
UWAGA!
Pierwszej porady dla emerytów i rencistów
– udzielam BEZPŁATNIE
Adwokat Andrzej Gąciarz przyjmuje we wtorki w godz.
17.00-19.00, tel. kom. 793-330-905
Głos Słomnik czerwiec 2012
Koło Gospodyń Wiejskich
w Wężerowie
wynajmuje w remizie OSP
pomieszczenia na imprezy
okolicznościowe.
Sale świeżo odnowione, ogrzewane.
Tel. kontaktowy 12 388 27 01
Serdecznie zapraszamy!
5
6
Urząd miasta informuje
ZARZĄDZENIE NR 41/2012
BURMISTRZA GMINY SŁOMNIKI
z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słomniki w sprawie zmiany nazwy ulicy
i osiedla Generała Karola Świerczewskiego w Słomnikach
Na podstawie 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 18 ust.1 i 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), Uchwały nr XL/419/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26
sierpnia 2010 roku oraz Uchwały nr XIV/173/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 marca 2012 roku, zarządzam co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Słomniki w sprawie zmiany nazwy ulicy
Generała Karola Świerczewskiego zgodnie zasadami ujętymi w Uchwale nr XL/419/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010 roku.
§ 2. Termin rozpoczęcia konsultacji określa się na dzień 1 czerwca 2012 roku a zakończenia na dzień 30 listopada
2012 roku.
§ 3. Tekst niniejszego Zarządzenia i Uchwały nr XIV/173/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 marca 2012
roku zostanie zamieszczony na: stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach www.slomniki.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach oraz w gazecie samorządowej.
§ 4. 1. Ustala się następujące formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:
– w formie pisemnej np poprzez złożoną listę podpisów osób popierających zmianę nazwy bądź się jej sprzeciwiających, inne pisma składane na Dzienniku Podawczym UM, przesyłane pocztą, bądź przekazanego członkom
Zespołu;
– w formie wypowiedzi ustnej złożonej na zebraniu mieszkańców lub w trakcie spotkan z członkami Zespołu.
W tych samych pismach lub wypowiedziach mieszkańcy mogą proponować ewentualną nową nazwę ulicy.
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Słomniki, które
w dniu konsultacji mają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Słomnikach.
3. Wyniki konsultacji zostaną ujęte w zestawieniu z podaniem: liczby osób, które wzięły udział w konsultacjach,
liczby głosów za zmianą nazwy ulicy, liczby głosów wstrzymujących się, liczby głosów przeciwnych, proponowanych nowych nazw ulicy.
§ 5. 1. Powołuje się Zespół ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy ulicy
Generała Karola Świerczewskiego w Słomnikach w składzie:
1) Ewa Warda – Kaszuba – przewodniczący Zespołu, radna Rady Miejskiej w Słomnikach
2) Marek Jędrychowski – radny Rady Miejskiej w Słomnikach
3) Grzegorz Płażek – radny Rady Miejskiej w Słomnikach
4) Agata Skrzypczyk – Dyrektor ZSO w Słomnikach
5) Anna Wójcik – przedstawiciel mieszkańców
6) Elżbieta Strona – przedstawiciel mieszkańców
7) Agata Udziela – przedstawiciel mieszkańców
8) Marek Cerek – przedstawiciel mieszkańców.
2. Zespół ustali harmonogram pracy na pierwszym posiedzeniu i poda go do publicznej wiadomości.
3. Zespół może ustalić dyżury, na których będzie przyjmował opinie mieszkańców.
4. Zespół przy pomocy organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Słomnikach zorganizuje co najmniej jedno otwarte
spotkanie z mieszkańcami.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Słomniki
Paweł Knafel
inicjatywa radnych
Szanowni Państwo Mieszkańcy ulicy i osiedla
Generała Karola Świerczewskiego w Słomnikach!
Słomniki pozostają w gronie niewielu miast w Polsce, które nie dokonały zmiany nazwy ulicy kojarzącej się z systemem totalitarnym.
Z inicjatywy mieszkańców miasta i gminy dnia 1 marca Rada Miejska w Słomnikach w Uchwale NR XIV/173/12 wyraziła wolę
przystąpienia do zmiany nazwy ulicy i osiedla Generała Karola Świerczewskiego.
Powołany zarządzeniem Burmistrza zespół ds. konsultacji z mieszkańcami zbierał informacje dotyczące tego przedsięwzięcia (kosztów i procedur).
Okazało się, że inicjatywa radnych Gminy Słomniki i mieszkańców zbiegła się z pracami Senatu Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącymi tego tematu. W Senacie RP powstał projekt ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów
symboli ustrojów totalitarnych (02.03.2012) Druk nr 71.
Można się z nim zapoznać na stronie www.senat.gov.pl (Prace ––– Inicjatywy Ustawodawcze ––– Pozostałe inicjatywy)
Ważną dla nas informacją jest to, że projekt ustawy w art. 4 przewiduje:
„Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami w sprawach dotyczących uwzględnienia w rejestrach i dokumentach zmiany nazwy, dokonanej na podstawie niniejszej ustawy jest wolne od opłat”.
Jeżeli ustawa zostanie uprawomocniona pozostaje nam tylko wybór nazwy, który oczywiście należy do mieszkańców osiedla.
W odpowiednim czasie zostanie przeprowadzony konkurs na nową nazwę.
Aby uzasadnić tę inicjatywę zamieszczamy informacje o Generale Karolu Świerczewskim, Pismo z Instytutu Pamięci Narodowej,
oraz stosowne dokumenty – Uchwałę Rady Miejskiej i Zarządzenie Burmistrza pana Pawła Knafla.
Zespół ds. konsultacji z mieszkańcami
w sprawie zmiany nazwy ulicy i osiedla K. Świerczewskiego
Pismo Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słomnikach
(woj. małopolskie)
Wypełniając obowiązki wynikające z ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz mając na względzie udział organów państwowych i instytucji Trzeciej Rzeszy Niemieckiej
i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (oraz ich reprezentantów), w tym powoływanych przez nie struktur, partii, organizacji politycznych oraz zbrojnych, organów władzy w latach 1939–1989 (oraz ich reprezentantów), w likwidacji niepodległego bytu
państwa polskiego oraz ich udział w zwalczaniu dążeń niepodległościowych, gwałceniu praw obywatelskich i praw człowieka, oraz
popełniane w ich imieniu zbrodnie nazistowskie, zbrodnie komunistyczne, oraz inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko
pokojowi, ludzkości i/lub zbrodnie wojenne, informuję, że na terenie miasta Słomniki wciąż znajduje się osiedle, którego patronem
jest Karol Świerczewski.
Zdając sobie sprawę z faktu, iż nazwa ta nadana została przed 1989 rokiem, kiedy biografia tej i innych osób były przedmiotem
szczególnie intensywnej kampanii propagandowej i manipulacji historycznych, w załączeniu przesyłam ramowe informacje na temat
wyżej wymienionego patrona oraz charakteru jego działalności.
Utrzymywanie tej nazwy, wziąwszy pod uwagę działalność Karola Świerczewskiego, jest w swej istocie formą okazywania czci
i szacunku dla zbrodniczej ideologii komunistycznej i jej reprezentantów. Siłą rzeczy stanowi także wyraz lekceważenia pamięci
ofiar totalitaryzmów oraz braku szacunku dla dorobku walki Polaków o wolność obywatela i niezawisłość Państwa w XX wieku.
Przypominając zapis artykułu 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zakazujący istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu
i komunizmu, pragnę zwrócić uwagę, że utrzymywanie tego rodzaju nazwy w niepodległej Polsce powinno być traktowane jako
działanie niewychowawcze, pochwała zbrodniczych ideologii oraz faktyczna zachęta do podejmowania działań antypaństwowych,
niezgodnych z Konstytucją RP.
Warto zauważyć, iż rzeczowa ocena postaci gen. Świerczewskiego oraz jego służby dla państwa sowieckiego nie narusza w żadnym
wymiarze szacunku i pamięci o zwykłych żołnierzach polskich jednostek wojskowych, walczących na szlaku bojowym od Lenino do
Wału Pomorskiego, Berlina i Łużyc w latach 1943–1945. Nie mieli oni bowiem żadnego wpływu ani na podejmowane przez Stalina
decyzje o obsadzie stanowisk dowódczych, ani też na sposób wykorzystywania ich walki i poświęcenia dla celów politycznych.
W związku z powyższym apeluję do władz samorządowych miasta Słomniki o podjęcie niezwłocznych działań ukierunkowanych
na jak najszybsze dokonanie zmiany nazwy, która nie licuje z szacunkiem dla pamięci o ludziach walczących o Niepodległość
w latach 1918–1920 i po 1939 roku oraz o ofiarach komunizmu, a także utrwala zafałszowany w poprzedniej epoce obraz
najnowszych dziejów Polski.
(-) Janusz Kurtyka
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
6.12.2007
Głos Słomnik czerwiec 2012
7
8
inicjatywa radnych
Karol Świerczewski „Walter” (1897–1947)
Karol Świerczewski, ps. „Walter”, sowiecki generał, uczestnik rewolucji bolszewickiej
i wojny z Polską w 1920 r., skierowany przez ZSRS do dowodzenia jednostkami międzynarodowymi podczas wojny domowej w Hiszpanii oraz w polskimi formacjami
wojskowymi tworzonymi u boku Armii Czerwonej.
a 26 marca 1945 roku złożył swój podpis na 39 wyrokach śmierci, wydanych
z przyczyn politycznych – z tego 29 zostało wykonanych.
Karol Świerczewski urodził się w Warszawie. W listopadzie 1917 roku, jako
20-latek, zgłosił się do bolszewickich
formacji wojskowych, brał udział w pacyfikacjach antybolszewickich ruchów
powstańczych na Ukrainie. W 1920 roku
jako dowódca batalionu w 510 pułku
piechoty Armii Czerwonej brał udział
w walkach przeciw Polsce na froncie zachodnim. W czerwcu – lipcu 1920 roku
w czasie ofensywy wojsk bolszewickich
na Warszawę został ranny w walkach
z Wojskiem Polskim (w głowę i w ramię).
Należy dodać, że mimo noszenia polskiego munduru, nawet od strony formalnej
Świerczewski, podobnie jak inni sowieccy
oficerowie, nie przestał być generałem Armii Czerwonej, chociaż tego wówczas ani
później nie ujawniano. Mówił o tym m.in.
nawiązujący do postanowień Stalina tajny
rozkaz naczelnego dowódcy WP o trybie
odbywania służby wojskowej generałów
i oficerów Armii Czerwonej odkomenderowanych do Wojska Polskiego z 15 stycznia
1945 roku: Na podstawie dyrektyw Głównodowodzącego Armii Czerwonej ustala
się następujące normy w sprawie przebiegu służby wojskowej generałów i oficerów
Armii Czerwonej odkomenderowanych
dla pełnienia służby w Wojsku Polskim.
1. Generałów i oficerów Armii Czerwonej, znajdujących się w Wojsku Polskim,
należy uważać za czasowo odkomenderowanych do Wojska Polskiego, wychodząc
z założenia, że pełnią oni rzeczywistą służbę wojskową w Armii Czerwonej. Czas
służby w Wojsku Polskim wlicza się do
ogólnego przebiegu służby.[...] 3. Generałowie i oficerowie Armii Czerwonej, odbywający służbę wojskową w Wojsku Polskim, jako obywatele ZSRR są zwolnieni
z obowiązku składania przysięgi żołnierskiej przewidzianej w Wojsku Polskim.
Przestępstwa przeciwko obowiązkom wojskowym należy rozpatrywać jako naruszenie przysięgi składanej w Armii Czerwonej. 4. Generałowie i oficerowie Armii
Czerwonej odkomenderowani do służby
w Wojsku Polskim podlegają Wojskowym
Sądom polskim, z wyjątkiem przestępstw,
za które przewidziana jest kara śmierci.
W takich przypadkach generałowie i oficerowie podlegają Trybunałom Wojennym
Armii Czerwonej.
Później był dowódcą pułku, wykładowcą
i komisarzem politycznym w Szkole Czerwonych Komunardów. Jako oficer Moskiewskiego Okręgu Wojskowego był m.in.
radnym Moskiewskiej Rady Delegatów
Robotniczych, Chłopskich i Żołnierskich.
Ukończył Akademię Wojskową im. Frunzego. W ramach kariery wojskowej w Armii
Czerwonej pełnił różne funkcje sztabowe.
W grudniu 1936 roku pod ps. „Walter” został skierowany przez Stalina do Hiszpanii,
gdzie najpierw był dowódcą francusko-belgijskiej XIV Brygady Międzynarodowej,
potem dowódcą dywizji m.in. na froncie
madryckim. Realizował tam działania zlecone i nadzorowane bezpośrednio przez
sowiecki wywiad zagraniczny. W maju
1938 roku został odwołany do ZSRR – był
w dyspozycji Ludowego Komisariatu Obrony, a od 1939 roku został wykładowcą w
Akademii im. Frunzego. Skierowany na
front niemiecki w czerwcu 1941 roku jako
dowódca 248 Dywizji Piechoty nie zdołał
zapobiec jej okrążeniu pod Wiaźmą. Wycofany z frontu do prowadzenia szkolnictwa
wojskowego na Syberii, w 1943 roku został
przez Stalina wyznaczony do pełnienia roli
„polskiego generała” w armii Berlinga. Został zastępcą dowódcy Korpusu, później
zastępcą dowódcy Armii Polskiej w ZSRR.
Od sierpnia 1944 był dowódcą 2 Armii WP
(do VIII 1945 r.). Został członkiem utworzonego pod bokiem Stalina Centralnego
Biura Komunistów Polskich. W 1944 roku
mianowano go także „posłem” do stworzonej przez komunistów fasadowej Krajowej Rady Narodowej. Zarówno w Hiszpanii, jak i na frontach w ZSRR, w Polsce
i w Niemczech Świerczewski nie odniósł
sukcesów na polu walki. Szczególnie tragiczna w skutkach była operacja łużycka
2 Armii WP, gdzie jego błędy w dowodzeniu doprowadziły do tragicznych porażek
i olbrzymich strat wśród żołnierzy. Trudności w dowodzeniu w tym okresie były
spowodowane m.in. nieustannym spożywaniem alkoholu i konfliktami z podwładnymi, którzy byli zmuszeni odmawiać wykonania niektórych niedorzecznych rozkazów.
Szczególnie ostro jego decyzje podejmowane pod wpływem alkoholu kwestionował
gen. Aleksander Waszkiewicz. W latach
1946–1947 był wiceministrem zdominowanego przez komunistów resortu obrony
narodowej. Do końca był w pełni dyspozycyjny wobec Stalina i jego przedstawicieli. Mimo polecenia założenia polskiego
munduru nigdy nie przestał być oficerem
sowieckim. W marcu 1947 r. zginął pod Baligrodem w Bieszczadach. Po śmierci stał
się ikoną komunistycznej propagandy. Jako
„generał Walter” został wykreowany na bohatera wielu legend i mitów niewiele mających wspólnego z historycznymi realiami.
Świerczewski zatwierdzał wyroki wydane za „przestępstwa polityczne” na jego
podkomendnych, m.in. wywodzących się
z szeregów AK. Mimo że przysługiwało
mu prawo łaski, wielokrotnie zatwierdzał wyroku śmierci, wydane za tego rodzaju „przestępstwa”. Był w ten sposób
współodpowiedzialny za zbrodnie sądowe. Tylko między 9 grudnia 1944 roku
(Źródło – IPN)
Muzeum Ziemi Słomnickiej zaprasza!
Czynne w godzinach:
pon – pt:
8.00 – 21.00
sob:
10.00 – 14.00
Czekamy na Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 21.00,
a w soboty od 10.00 do 14.00. W tych godzinach można samodzielnie obejrzeć
eksponaty.
Na zwiedzanie z krótką prelekcją prosimy umawiać się telefonicznie: 12 388 1102
lub meilowo: [email protected]
Dla dzieci i młodzieży szkolnej mamy ciekawe lekcje i warsztaty muzealne.
Szczegóły na stronie www.mgckslomniki.pl
zdarzyło się
Dzielni w swym wysiłku…
„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł
zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku" – z tymi słowami przysięgi Olimpiad
Specjalnych na ustach 10 maja rozpoczęto
kolejny już, czwarty Międzyszkolny Mityng
Olimpiad Specjalnych w Słomnikach. Jak co
roku organizacją całego przedsięwzięcia zajęli się nauczyciele działający w sekcji Koliber Zespołu Szkół w Waganowicach, przede
wszystkim zaś Radosław Konieczny i Wojciech Czapliński, nauczyciele Zs w Waganowicach oraz animatorzy Centrum Kultury.
Choć kilka dni wcześniej wszyscy z niepokojem przyglądali się niebu, 10 maja
pogoda dopisała. Na nowo wybudowanym
Orliku już od wczesnych godzin porannych
organizatorzy oraz wolontariusze 7. Drużyny Harcerskiej z Waganowic i MGCK wkładali wszystkie siły w organizację mityngu.
W tym roku lista szkół i instytucji, które
wysłały swoje reprezentacje do Słomnik
znaczenie się powiększyła – w sumie na
mityng przybyło ponad 80 uczestników!
Gościliśmy 10. Podgórską Gromadę Zuchową „Pomocne łapki”, Drużynę Harcerską
„Tornado” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego nr 2 z Krakowa, reprezentacje Zespołu Szkół Specjalnych nr 11
z Krakowa, Środowiskowego Domu Samopomocy „Świt” z Miłocic oraz Zespołu Szkół
w Waganowicach. Punktualnie o 10.00
rozpoczęto zmagania sportowe. Wyścig
wózków, pchnięcie kulą czy skok w dal –
uczestnictwo w tych dyscyplinach dawało
każdemu niesamowitą radość i satysfakcję. Każdy uczestnik zmagań sportowych
odniósł osobisty sukces dając z siebie jak
najwięcej i pokonując trudności, z jakimi
przychodzi mu się zmagać każdego dnia.
Zawody podziwiali i medale wręczali m.in.
przedstawiciele władz naszej gminy: Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wasik,
radna Maria Jagła oraz Tomasz Ciałowicz
– szef Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Jacek Regucki
– przewodniczący ZEAS.
Po rozdaniu nagród przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Uczestnicy mityngu mogli we wspólnym gronie skosztować pysznej
kiełbaski z grilla, wymienić się doświadczeniami i oczywiście pochwalić zdobytymi
medalami. Chwilę później nastąpił ostatni
punkt programu, czyli część artystyczna
– Dawid Pyrda, ze wsparciem wokalnym
w postaci członków zespołu Wszystko Będzie Dobrze, zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy i śpiewu.
J.A.
Głos Słomnik czerwiec 2012
9
10 zdarzyło się
zdarzyło się 11
Z życia Samorządowego Przedszkola w Słomnikach
26 kwietnia najstarsze przedszkolaki z gr.
4 i 5 wraz z opiekunami Agnieszką Nagło
i Agnieszką Kurek brały udział w konkursie teatralnym pt. Baw się z nami w teatr
baśniami malowany w Nowym Brzesku.
Nasze dzieci przedstawiły wzruszającą historię o „Małej Syrence”. Barwne stroje,
scenografia i piękna muzyka zachwyciły
widownię i jurorów, a miejsce na liście laureatów wynagrodziło trud i starania włożone w przygotowanie spektaklu.
2 maja nasze przedszkole uczestniczyło
w zabawach i zawodach sportowych zorganizowanych na stadionie Orlik z okazji jego
otwarcia. Dzieciaki miały okazję wypróbować swoich sił w różnych konkurencjach
sportowych i spędzić miło czas na świeżym powietrzu. Natomiast 7 maja starszaki wybrały się do Biblioteki Miejskiej, aby
poznać i posłuchać pani Ewy Chotomskiej
znanej autorki wielu książek, bajek i audycji radiowych dla dzieci. Podczas spotkania dzieci słuchały ciekawych opowieści
p. Ewy o tym jak powstawały jej książki
i skąd brała inspiracje do ich napisania.
Już kolejny raz nasze przedszkolaki mogły
obejrzeć piękne przedstwienie teatralne
zorganizowane w MGCK przez Katolicki
Teatr Edukacyjny. Tym razem była to bajka „Piotruś Pan”, która również zachwyciła
wszystkich zarówno małych jak i dorosłych
widzów.
W ramach programu edukacyjnego „Smoczuś dla przedszkoli” realizowanego przez
Stowarzyszenie Krzyżaków Polskich nasze najstarsze przedszkolaki 17 maja udały
się na wycieczkę do Krakowa. Pod okiem
pani przewodnik dzieciaki zwiedziły najważniejsze zabytki Krakowa. Miały także
okazję usłyszeć niektóre legendy np. o gołębiach krakowskich, czy poznać bliżej historię Pana Twardowskiego. Jednak najbardziej emocjonującą dla dzieci imprezą był
Głos Słomnik czerwiec 2012
Piknik Rodzinny, który odbył się 22 maja
na stadionie Orlik. W tym roku piknik rozpoczął występ starszaków, które pokazały
przedstawienie pt. „Mała Syrenka” Później
zaprezentowały się pozostałe grupy w tańcach i piosenkach dla rodziców. Zabawę
uświetnił również wodzirej, który swoim
humorem i muzyką zachęcał wszystkich
gości do wspólnej zabawy.
Dyrekcja składa wszystkim rodzicom
dzieci przedszkolnych serdeczne podziękowania za wsparcie i wspólną zabawę
podczas Pikniku Rodzinnego. Szczególne podziękowania ślemy dla Pana Waldemara Zagrodzkiego za okazaną pomoc
i przygotowanie imprezy.
Agnieszka Kurek
12 zdarzyło się
STRAŻACKI MAJ
ĆWICZENIA STRAŻACKIE PRZY
STAREJ STACJI KOLEJOWEJ
także fantom – ciężko ranna ofiara wypadku
pod kołami pociągu. Wozy bojowe straży
ruszyły do akcji z placu targowego przy
ulicy Żeromskiego. Poza oddziałami straży
w akcji uczestniczyła też Policja ze Słomnik. Nie było natomiast pogotowia ratunkowego, które nie zostało powiadomione o planowanych ćwiczeniach. Zarówno
Państwowa Straż Pożarna w Krakowie zorganizowała 25 maja ćwiczenia. Za starą
stacją przy ulicy Kolejowej dokonano symulacji katastrofy, aby jednostki OSP z naszej
gminy, należące do Krajowego Systemu
Ratowniczo–Gaśniczego, czyli OSP Słomniki, Miłocice i Wężerów, mogły sprawdzić
swoje przygotowanie do działań w sytuacji
kryzysowej. Ze strony PSP w manewrach
uczestniczyły 5 i 7 Jednostka Ratowniczo–
Gaśnicza. Akcją dowodził młodszy brygadier Andrzej Nowak.
PKP podstawiła dwie drezyny, które symulowały zderzenie na torach. Zadymiono
także stary wagon. (Planowano wprawdzie
zderzyć dwa wagony, ale z jakiś nieznanych nikomu przyczyn zdecydowano, że
drezyny będą wystarczające). Pozoranci
odgrywali role rannych w katastrofie, był
Dowódca akcji z PSP w Krakowie ocenił
działania strażaków na czwórkę. Wskazał
momenty do poprawy – np. łączność, podkreślił sprawność strażaków w ratowaniu
rannych. Można także uznać, że brak koordynacji i komunikacji między PSP oraz pogotowiem to także nauka na przyszłość, jaka
płynie z tych niezwykle ważnych ćwiczeń.
rzecznik Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Barbara Grzybek–Korgól, jak
i dyrektor SP ZOZ w Proszowicach Janina
Dobaj nie wiedziały nic o planowanej akcji,
a tym bardziej nie uzależniały udziału pogotowia od wniesionej opłaty. Takie stwierdzenia padły w czasie akcji i w czasie podsumowania – nie były jednak prawdziwe.
Szkoda, że pogotowia nie było, bo ćwiczenia te miały na celu przećwiczenie procedur
ratujących życie.
GMINNE ZAWODY POŻARNICZE
W SMROKOWIE
11 jednostek straży pożarnych stanęło 27
maja w Smrokowie do zmagań w dorocznych Gminnych Zawodach Pożarniczych.
Były to OSP: Kacice, Miłocice, Muniakowice, Niedźwiedź, Prandocin, Prandocin
Iły, Smroków, Słomniki, Trątnowice, Waganowice i Wężerów. Oprócz drużyn męskich
w zawodach wzięły udział dwie drużyny
kobiece: Miłocice i Niedźwiedź, dwie drużyny młodzieżowe żeńskie: OSP Miłocice
i Smroków oraz dwie drużyny młodzieżowe męskie: Prandocin i Waganowice.
Podczas podsumowania obserwujący działania strażaków Burmistrz Gminy Paweł Knafel zadał przedstawicielowi PKP pytanie, kto
– wobec tylu kolejowych spółek – jest odpowiedzialny i decyzyjny w sytuacji katastrofy
kolejowej. Okazało się, że jest to dyżurny
ruchu, na którym spoczywa obowiązek wezwania służb ratowniczych, powiadomienie władz kolejowych oraz zorganizowanie
pomocy.
(a.b.)
W klasyfikacji generalnej I miejsce zajęła
drużyna młodzieżowa męska z Waganowic.
W rywalizacji drużyn młodzieżowych żeńskich przodowały w obu konkurencjach
dziewczęta z Miłocic, tym samym im przypadło I miejsce.
Klasyfikacja generalna drużyn męskich
przedstawia się następująco: Im. – Miłocice, IIm. – Waganowice, IIIm. – Smroków,
IVm. – Prandocin Iły i Wężerów, Vm. –
Prandocin, VIm. – Niedźwiedź, VIIm. – Muniakowice, VIIIm. – Trątnowice, IXm. – Kacice, Xm. – Słomniki. Zawody prowadzili
i nadzorowali strażacy z PSP Kraków.
Jak zwykle rozegrano dwie konkurencje:
sztafetę oraz ćwiczenia bojowe. Wyniki były
zróżnicowane, choć sporadycznie zdarzało
się, że do czasu sędziowie doliczali punkty
karne.
W sztafecie pożarniczej drużyna żeńska
z Miłocic wyprzedziła Niedźwiedź, podobnie jak w ćwiczeniach bojowych, zajmując
w klasyfikacji generalnej I miejsce.
Drużyna młodzieżowa męska z Prandocina
wyprzedziła Waganowice w sztafecie, ale
uległa rywalom w ćwiczeniach bojowych.
(a.b.)
zdarzyło się 13
SEZON WĘDKARSKI
ROZPOCZĘTY!
Dawno już nie rozpoczynaliśmy oficjalnie
sezonu wędkarskiego w tak prawdziwie
letniej aurze. Poranek 1 maja powitał nas
krystalicznie niebieskim i bezchmurnym
niebem oraz szybko rosnącą temperaturą,
która wkrótce stawała się wręcz zbyt wysoka. Uczestnicy zebrali się po raz pierwszy
na nowo urządzonym parkingu od północnej
strony stawu. Po godzinie 7.30 rozpoczęła
się rejestracja zawodników. Lista zamknęła
się na 53. wędkarzu. Po godzinie 8.00 na
łowisko przybył honorowy gość – Ks. Prof.
dr hab. Jan Józef Janicki, który tradycyjnie
uczestniczy w naszych inauguracjach sezonów wędkarskich. W słowach skierowanych
do wędkarzy powiedział, iż od 25 kwietnia
kościół katolicki modli się o Boże Błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy. Modlimy się o dobre plony dla rolników, ale także
o hojne dary dla wędkarzy i o większą ich
obfitość będziemy prosić. Chrystus przecież
nie tylko nakarmił rzesze ludzi na pustyni,
ale także pomógł apostołom złowić wiele
ryb, jak zapisane jest w Ewangelii wg św.
Jana, którą następnie odczytał Ks. Profesor. „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi,
a oni zarzucili i z powodu mnóstwa ryb nie
mogli jej wyciągnąć”. Następnie duchowny
udzielił wędkarzom specjalnego okolicznościowego błogosławieństwa „Stworzycielu
świata, rozkaż ziemi, aby wydała obfite plony, niech ją uczynią urodzajną twoje rosy,
słońce, deszcze i pogody. Twoje to Panie
posialiśmy ziarno oddane Twojej opiece
i opatrzności skropione potem ludu Twojego. (…) Wszechmogący wieczny Boże.
Wszystko cokolwiek stworzyłeś jest dobre
i nie ma niczego, co byłoby złe samo w sobie, o ile przyjmujemy je z dziękczynieniem
z Twojej ręki (…) Pobłogosław więc wędkarzy, aby uprawiając swoje zamiłowanie
łowienia ryb zgodnie z Twoją wolą wzrastali
w wierze, a od Ciebie doznawali pomocy
i opieki”. Następnie Ksiądz Profesor dokonał symbolicznego pokropienia wędkarzy
i ich sprzętów, co ma symbolizować przynależenie do Chrystusa. Na zakończenie
kapłan podziękował za zaproszenie i życzył
wędkarzom, aby złowili nie tylko owe biblijne 153 ryby, ale nawet więcej. Wędkarze
otrzymali także od Księdza okolicznościowe
obrazki papieskie wraz z litanią do Bł. Papieża Jana Pawła II. Wędkarze i Zarząd Koła
serdecznie dziękują Księdzu Profesorowi za
przybycie, modlitwę i życzenia.
Następnie odbyło się losowanie stanowisk,
po którym zawodnicy udali się na swoje
miejsca startowe. Pięć minut przed godziną
dziewiątą sygnał syreny zezwolił na nęcenie,
a drugi o godzinie 9.00 rozpoczął zawody.
Początek nie był obiecujący. Nie brał nawet
Głos Słomnik czerwiec 2012
niezawodny leszcz, a o innych gatunkach nie
było nawet wzmianki w rozmowach z łowiącymi. Po ponad godzinie zaczęły pojawiać
się wiadomości o pojedynczych karpiach
oraz braniach leszczy u nielicznych zawodników. Jednak u większości kolegów siatki nadal były puste, a miny nieszczególne
i wręcz zawiedzione. Słońce zaczęło przypiekać niemiłosiernie, toteż jeszcze przed
końcową syreną zaczęło się schodzenie
niektórych wędkarzy z łowiska. Ich smutne
miny należy jednak delikatnie przemilczeć.
Godzina 12.00 i końcowa syrena zamknęły
pierwsze w tym sezonie zawody o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki. Pan
Burmistrz oprócz nagród ufundował również sympatyczne pamiątki dla wędkarzy
– materiały promocyjne miasta i gminy –
w postaci długopisów, znaczków, breloczków
i folderów z dokładnym planem okolic. Na
schodzących ze stanowisk wędkarzy czekała
kiełbaska z grilla oraz napoje. Następnie sędzia główny zawodów kol. Staszek Łakomy
ogłosił oficjalne wyniki zawodów. I miejsce
– Andrzej Salawa – 3740 pkt, II miejsce –
Adam Salawa – 3600 pkt, III miejsce – Robert Basta – 3400 pkt, IV miejsce – Wiesław
Zagrodzki – 2900 pkt, V miejsce – Stanisław
Salawa – 2480 pkt, VI miejsce – Robert Nowak – 2360 pkt. Tym razem nie pytałem
zwycięzców o tajemnice ich sukcesów z tej
prostej przyczyny, że najpilniej jej od paru
sezonów strzegą i uparcie nie chcą zdradzić,
do czego mają zresztą pełne prawo! Ponadto
zostali sklasyfikowani: Tytus Grzegórzko –
500 pkt, Marcin Łojek – 720 pkt, Piotr Sekuła – 440 pkt, Piotr Dalowski –2340 pkt,
Rafał Gil – 1700 pkt, Paweł Kokoszka – 360
pkt, Jerzy Jarecki – 1140 pkt, Mariusz Migała – 1020 pkt, Wiesław Wrzos – 1440 pkt,
Jan Zagrodzki – 2000 pkt, Lucjan Płaszewski – 1980 pkt, Tadeusz Molik – 960 pkt.
Zarząd Koła PZW Słomniki oraz wędkarze serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi
Miasta i Gminy Słomniki Pawłowi Knaflowi
za objęcie patronatem zawodów oraz ufundowanie pucharów i nagród. Wędkarze zaś
dziękują Zarządowi Koła za sprawną organizacje i przebieg zawodów.
W. P. Kaczmarczyk
14 nasza szkoła
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
W SŁOMNIKACH
PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach serdecznie dziękują Panu
Burmistrzowi Pawłowi Knaflowi oraz Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Słomnikach Piotrowi Wasikowi za objęcie honorowym patronatem uroczystości jubileuszu 20-lecia istnienia szkoły. Dziękujemy także Panu Józefowi Krzyworzece, Staroście Powiatu Krakowskiego i Pani Urszuli Stochel, Wicestaroście za pomoc dydaktyczną ofiarowaną uczniom naszego liceum, a wszystkim
przedstawicielom władz Powiatu Krakowskiego, w tym Panu Tadeuszowi Nabagło, Przewodniczącemu Rady Powiatu za życzliwość
i obecność w tak ważnym dla nas momencie.
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Włosowiczowi oraz księżom katechetom za objęcie nas opieką duchową i odprawienie Mszy Świętej w naszej intencji.
Składamy podziękowania także Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach,
zwłaszcza państwu: Urszuli Przecherskiej, Marzenie Bajołek, Agacie Udzieli, Zofii Jędrajczyk, Agnieszce Jamborskiej i Sławomirowi
Budzioszowi za pomysłowość i doskonałą organizację oraz wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi szkoły i uczniom oraz
rodzicom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie uroczystości i czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem.
Naszą wdzięczność wyrażamy także mieszkańcom miasta i gminy Słomniki za życzliwość, zainteresowanie i pomoc szkole w przygotowaniu uroczystości jubileuszu 20-lecia istnienia LO, absolwentom liceum za współudział w święcie, zaś wszystkim osobom
prywatnym i firmom za życzliwość i pomoc nas finansową oraz rzeczową.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:
Panu Januszowi Janickiemu Radnemu Rady Miejskiej w Słomnikach
Pani Annie Chrzanowskiej – Radnej Powiatu Krakowskiego, byłej przewodniczącej Rady Rodziców
Państwu Małgorzacie i Stanisławowi Żmigrodzkim – Palarnia kawy „Klejnot Afryki”
Pani Urszuli Przecherskiej – FHU NORMA w Słomnikach
Panu Markowi Zabielskiemu – Sklep Ogrodniczy w Słomnikach
Pani Marzenie Bajołek – Zakład usługowy (montaż boazerii, usługi parkieciarskie) Prandocin Wysiołek
Panu Tomaszowi Gałkowskiemu – Firma „Wer–Pol”
Pani Barbarze Węgrzynek – Sklep spożywczy w Januszowicach
Państwu Iwonie i Dariuszowi Przecherskim – Firma „Lotus”
Państwu Krystynie i Markowi Cnota – Sklep z artykułami wodno – kanalizacyjnymi w Miłocicach
Pani Renacie Zielińskiej – Firma „Paula”
Pani Elżbiecie Glaba – Firma Handlowa „Bucik”
Panu Michałowi Tochowiczowi – Firma „Talencik 2”
Państwu Renacie i Zygmuntowi Sikorom – Hurtownia „Granex”
Pani Elżbiecie Kantorowicz – Sklep spożywczy w Słomnikach
Pani Bożenie Żebro – Kwiaciarnia „Jantar”
Panu Andrzejowi Wlazło – Sklep z artykułami przemysłowymi w Miechowie
Pani Agacie Szymańska – Grządziel – Szkółka drzew i krzewów ozdobnych „Ogród Słomniki”
Pani Annie Starnawskiej – Firma „Cichy Gaik”
Pani Magdalenie Jędrychowskiej – Kwiaciarnia „Florus”
Pani Agacie Toporek – Księgarnia w Słomnikach
Właścicielom Piekarni GNIECKI S.C. w Słomnikach
Księdzu Proboszczowi Marianowi Głowackiemu – Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Prandocinie
Panu Tomaszowi Kopcińskiemu – absolwentowi Zaocznego LO w Słomnikach
Państwu Adriannie i Dariuszowi Dymkom – Firma „Dario”
Panu Stanisławowi Lechowi, mieszkańcowi Gminy Słomniki
nasza szkoła 15
Obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja
w Kacicach
W dniu 9 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej w Kacicach odbył się uroczysty
apel z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz święta flagi państwowej. Klasy O-VI szkoły podstawowej oraz
I-III gimnazjum uczestniczyły w uroczystym apelu z okazji minionych obchodów
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Apel ten został przygotowany przez klasę IV wraz z wychowawczynią – Roksaną
Ciszewską. Uczniowie przybliżyli wydarzenia związane z uchwaleniem konstytucji. Na początku wszyscy odśpiewali hymn
państwowy. Następnie uczniowie z klasy
IV ubrani w stroje epokowe z przejęciem
recytowali wiersze oraz piosenki o treści
patriotycznej. Przedstawili krótką historię
tego ważnego dla Polaków święta. Szczególne podziękowania należą się uczniom,
którzy wystąpili w apelu: Natalia Chojnac-
ka, Adam Cichy, Zuzanna Kulesza, Bartosz
Madlewski, Dominika Orda, Łukasz Orda,
Jakub Pycia, Patrycja Słota, Wiktoria Stuczyńska. Uczniowie klasy III k gimnazjum
opracowali i wykonali dekorację, zaś prowadzeniem apelu zajęła się niezawodna Jagoda
Stuczyńska – przewodnicząca samorządu
„Biblioteka ciągle w grze!”
– Tydzień Bibliotek 2012
Maj to miesiąc, w którym na osoby odwiedzające Miejską Bibliotekę Publiczną
w Słomnikach czeka mnóstwo atrakcji.
Wiąże się to z obchodami miesiąca książki,
a w szczególności przypadającego w dniach
8-15 maja Tygodnia Bibliotek. Jego głównym założeniem jest promowanie pracy
i osiągnięć bibliotek, jako istotnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego społeczeństwa. Tegoroczna, IX już
edycja, odbywa się pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!” Hasło to nawiązuje do
mistrzostw piłkarskich EURO, ale równocześnie podkreśla wzrastające w ostatnich
latach zainteresowanie bibliotekami, na co
wpływ mają prowadzone przez nie liczne
akcje społeczne.
Za sprawą przedszkolaków z Dyskusyjnego Klubu Książki, obchody Tygodnia Bibliotek rozpoczęły się w bardzo radosnej
atmosferze. Podczas odbywających się od
roku comiesięcznych spotkań dziecięcego
klubu, biblioteczną czytelnię zawsze wypełniają radosne głosy i śmiech maluchów.
Tym razem śmiechu i zabawy było o wiele
więcej niż zwykle, gdyż na przedszkolaki
czekała niespodzianka – gość specjalny.
Gościem tym była pisarka Ewa Chotomska, znana powszechnie jako Ciotka Klotka z telewizyjnego programu „Tik-Tak”,
w którym występowała przez 17 lat. Wraz
z Andrzejem Grabowskim założyła w 1983
roku dziecięcy zespół Fasolki i do dnia
Głos Słomnik czerwiec 2012
dzisiejszego napisała dla nich blisko trzysta tekstów piosenek. Pani Ewa opowiadała
dzieciom o swojej pracy, czytała wiersze
i fragmenty opowiadań. Miała też wiele pytań do uczestników spotkania, a każdą poprawną odpowiedź nagradzała cukierkami.
Okazało się, że mali czytelnicy doskonale
znają piosenki autorki, więc z entuzjazmem
śpiewali i tańczyli wraz z nią. Na zakończenie spotkania dzieci podarowały pisarce
wykonany wspólnie w przedszkolu bukiet
wiosennych kwiatów.
szkolnego. Niewątpliwie, apel był chwilą
refleksji nad tym czym dla nas jest ta data
oraz zawołanie Polaków: Bóg, Honor, Ojczyzna. Przesłanie apelu było wyraźne: Naród, który nie zna swojej przeszłości ginie
i nie buduje przyszłości.
R.C.
We współpracy z Gminą Słomniki MBP
zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem „Janusz Korczak – rzecznik dziecięcych marzeń”. Konkurs ten – wpisujący się
w obchody Roku Korczaka i realizujący założenia Gminnego Programu Profilaktyki
w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży – odbył się pod patronatem Burmistrza
Gminy Słomniki. Jego głównymi celami
było przybliżenie młodym czytelnikom postaci i twórczości Korczaka, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej, a także
propagowanie twórczego spędzania wolnego czasu. W konkursie wzięły udział dzieci
i młodzież ze szkół w Kacicach, Niedźwiedziu, Słomnikach i Waganowicach oraz
ze Świetlicy Profilaktycznej „Przystań”.
Nadesłane prace oceniało jury w składzie:
Katarzyna Adamek–Lepiarczyk – nauczyciel plastyki, Tomasz Ciałowicz – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw
Społecznych Gminy Słomniki i Maria Jędrychowska – Dyrektor MBP w Słomnikach. Po długich konsultacjach udało się
wyłonić zwycięzców i przyznać wyróżnienia. Laureatami konkursu zostali:
Eryk Grzybowski (Świetlica „Przystań”)
– I miejsce w kategorii kl. I-III
Gabriela Bugaj (SP Niedźwiedź)
– I miejsce w kategorii kl. I-III
Kacper Bąk (SP Kacice)
– II miejsce w kategorii kl. I-III
Karolina Wolny (SP Słomniki)
– III miejsce w kategorii kl. I-III
Natalia Stanek (SP Niedźwiedź)
– III miejsce w kategorii kl. I-III
Ciotka Klotka w MBP w Słomnikach
Katarzyna Polak (Świetlica „Przystań”)
– I miejsce w kategorii kl. IV-VI
16 ważne sprawy
Sylwia Domagała (SP Kacice)
– I miejsce w kategorii kl. IV-VI
Dawid Janicki (Świetlica „Przystań”)
– II miejsce w kategorii kl. IV-VI
Wiktoria Stuczyńska (SP Kacice)
– III miejsce w kategorii kl. IV-VI
Kinga Zębala (ZS Waganowice)
– I miejsce w kategorii kl. I-II gimnazjum
Justyna Wilczyńska (ZS Waganowice)
– I miejsce w kategorii kl. I-II gimnazjum
Adrian Bojarski (ZS Waganowice)
– II miejsce w kategorii kl. I-II gimnazjum
Patrycja Jednaki (ZS Niedźwiedź)
– III miejsce w kategorii kl. I-II gimnazjum
Natalia Jamborska (ZS Waganowice)
– III miejsce w kategorii kl. I-II gimnazjum
Weronika Kaczmarczyk (Świetlica „Przystań”) – wyróżnienie
Agnieszka Ząbczyńska (ZS Waganowice)
– wyróżnienie
Paweł Polak (Świetlica „Przystań”)
– wyróżnienie
Magdalena Nowak (ZS Waganowice)
– wyróżnienie
Katarzyna Wierzba (ZS Waganowice)
– wyróżnienie
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Gminę
Słomniki oraz dyplomy, które wręczyli im
przedstawiciel biblioteki i gminy po spektaklu w sali widowiskowej MGCK. Nagrodzone prace można oglądać na wystawie
pokonkursowej w holu Biblioteki.
W ramach wycieczki wprowadzającej
bibliotekę odwiedzili uczniowie z klas
I i III z Zespołu Szkół w Waganowicach.
27 kwietnia późnym popołudniem absolwenci i nauczyciele Zaocznego Liceum
Ogólnokształcącego w Słomnikach zebrali
się w szkolnej świetlicy, aby uroczyście zakończyć rok szkolny. Spotkanie rozpoczęła
dyrektor A. Skrzypczyk, kierując w stronę
zebranych ciepłe słowa, życząc jak najlepszych wyników maturalnych oraz niegasnącego zapału do dalszego kształcenia się.
Na początek wysłuchali krótkiej
historii bibliotek i powstawania
pierwszych książek. Zapoznali się
też z zasadami korzystania z wypożyczalni, poznali biblioteczne
pomieszczenia oraz rozmieszczenie
księgozbioru na półkach. Okazało
się, że niektórzy są już czytelnikami tutejszej książnicy, pozostali
obiecali, że jak najszybciej założą
własne karty. W przeprowadzonym
konkursie uczestnicy wycieczki
mieli okazję wykazać się znajomoM. Jędrychowska i T. Ciałowicz wręczaja nagrody
ścią literatury dziecięcej – baśni,
w konkursie czytelniczym
poezji, opowiadań. Wszyscy zostali
– autorką „Białej Masajki”. Spotkanie
poczęstowani cukierkami, a zwyprowadzone przez Kazimierę Szczukę
cięzcy konkursu otrzymali małe upominki.
o było się w Wojewódzkiej Bibliotece PuUczniowie klas V-VI ze szkół na teblicznej w Krakowie, w ramach cyklu „Dorenie gminy obejrzeli spektakl Teatru
bre książki i kawa”. Pisarka podzieliła się
Profilaktyczno–Edukacyjnego „Moralitet”
z czytelnikami wspomnieniami z pobytu w
pt. „Konkurs”. Przedstawienie poruszaKenii, opowiedziała o swoim małżeństwie
ło temat przemocy i agresji wśród dzieci
z masajskim wojownikiem i czteroletnim
i młodzieży oraz sposobów zapobiegania
życiu u jego boku w buszu.
i likwidowania tych zjawisk. Ukazywało
także pozytywne wzorce do naśladowania.
Występujący w nim aktorzy posługiwali
się młodzieżowym slangiem, a dialogi zaprawione były dużą dawką humoru. Dzięki
temu udało im się wzbudzić zainteresowanie wymagającej, młodej publiczności. Na
zakończenie jeden z aktorów przeprowadził
podsumowanie przedstawienia, podczas
którego starał się wyczulić dzieci na przemoc wśród rówieśników. Zadając uczniom
pytania dotyczące tego tematu, wciągnął
ich w dyskusję. Ten swoisty dialog z pewnością pomógł widzom zrozumieć problem.
Klubowicze z DKK dla dorosłych wzięli udział w spotkaniu z Corinne Hofmann
Następnie przystąpiono do wręczenia świadectw i wyróżnień za najlepsze wyniki w nauce. Niestety w przypadku szkół zaocznych
uczeń, który uzyskał wysoką średnią, nie
może liczyć na tzw. świadectwo z paskiem.
Szkoła, chcąc uhonorować najzdolniejszych
i najbardziej pracowitych absolwentów,
rozdała pamiątkowe książki. Najwyższą
średnią uzyskali: z Uzupełniającego Liceum
Na 30 maja zaplanowane jest jubileuszowe
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla
dorosłych z udziałem koordynatora programu z WBP w Krakowie.
Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach wraz z filiami włączyła się w czwartą edycję organizowanej w Małopolsce
i Świętokrzyskim Majowej Zbiórki Książek. Akcja trwa od 8 do 31 maja, jej celem
jest wzbogacenie księgozbioru o wartościowe i atrakcyjne dla czytelników wydawnictwa. Wszystkich zainteresowanych prosimy
o przekazywanie książek w godzinach pracy placówek bibliotecznych.
M. Sz.
Ogólnokształcącego Piotr Gajewski, Dorota
Palmonczyńska, Iwona Florek oraz Agata
Gajewska, z Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego: Robert Żurek i ze Szkoły Policealnej: Stanisław Korcala.
Po rozdaniu świadectw i zakończeniu części
oficjalnej spotkania absolwenci i nauczyciele udali się na mały poczęstunek, który
był wspaniałą okazją do rozmowy, żartów
i wspomnień.
J.A.
POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYM
W piątek 27 kwietnia w Zespole Szkół w Bibicach odbył się powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W konkursie uczestniczyły trzyosobowe
zespoły reprezentujące 10 szkół podstawowych i 6 szkół gimnazjalnych z terenu
powiatu krakowskiego. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy i pokonywali rowerowy
tor przeszkód. I miejsce w kategorii zarówno
szkół podstawowych jak i gimnazjalnych zajęła szkoła w Słomnikach, natomiast uczeń
Michał Wlazło ze szkoły podstawowej
został najlepszym zawodnikiem turnieju.
Uczniów do konkursu przygotował Andrzej
Błaszczak. Laureaci otrzymali nagrody zakupione ze środków finansowych Starostwa
Powiatowego w Krakowie przeznaczonych
na realizację Programu „Bezpieczny Powiat
Krakowski”. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczył Komendant Powiatowy
insp. Dariusz Pocięgiel oraz Marian Paszcza
– dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Drużyna ze Słomnik zwycięzcą
Jurajskiego Euro 2012!
sport 17
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Jurajska Kraina oraz samorządy Iwanowic,
Jerzmanowic–Przegini, Skały, Słomnik
i Sułoszowej połączyły siły, aby wspólnie
zorganizować turniej piłki nożnej Jurajskie
Euro 2012. Wzięło w nim udział 16 zespołów (łącznie ponad 200 zawodników!)
złożonych z uczniów szkół podstawowych
z każdej z gmin.
W wyniku głosowania poszczególnym
obiektom przypisano grupy, a zgłoszonym
drużynom reprezentacje. 24 maja na Orliku w Słomnikach rozegrano pierwsze mecze grupy, w której skład weszły drużyny
z Holandii (Waganowice), Danii (Prandocin), Niemiec (Słomniki I) i Portugalii
(Słomniki II). Do ćwierćfinałów, rozgrywających się między 24 a 29 maja w Iwanowicach i Słomnikach, awansowała drużyna
Niemiec (Słomniki I) i Danii (Prandocin).
Niestety z ćwierćfinałów zwycięsko wyszła
jedynie drużyna Niemiec (Słomniki I) wygrywając z Grecją (Minoga, Smardzowice)
14-4. Mecze półfinałowe, które odbyły się
30 maja w Skale i Sułoszowej, dostarczyły
niemałych wrażeń. Do finału, dzięki świetnej grze i umiejętnościom zawodników,
awansowały Niemcy (Słomniki I) i Rosja
(Przeginia, Czubrowice, Racławice).
Finałowy mecz, którego datę wyznaczono
na 1 czerwca, od samego początku stał pod
znakiem zapytania z powodu pogody. Ulewny deszcz długo nie pozwalał na rozpoczęcie
rozgrywek, jednak dramaturgia spotkania
i fantastyczna gra zawodników w krótkim
czasie wynagrodziły wszystkim oczekiwanie i nie najlepszą pogodę. Tuż po rozpoczęciu meczu zawodnicy Rosji (Przeginia,
Czubrowice, Racławice) zdobyli bramkę
dającą im prowadzenie 1-0 i przez kilka
minut kontrolowali przebieg spotkania.
W 10 minucie wynik wyrównała Julia Basta, a najlepszy strzelec Niemców (Słomniki I) Piotr Ciszewski jeszcze przed przerwą
zdobył dwa punkty dla swojej drużyny. Po
pierwszej części spotkania młodzi słomniczanie prowadzili już 3-1. Druga połowa
przyniosła jeszcze większe emocje. Drużyna
Rosji szybko doprowadziła do remisu 3-3
i gdy wydawało się, że lada moment wyjdą na prowadzenie, Dominik Skrzydlewski
zdobył 4. bramkę dla Niemców. Nie podłamało to zespołu Rosji, która dwukrotnie
pokonała słomnickiego bramkarza i jeszcze
na 2 minuty przed końcem spotkania prowadziła 5-4. Tuż przed końcowym gwizdkiem
arbitra do remisu doprowadziła kolejna
bramka Piotra Ciszewskiego. Wraz z zakończeniem spotkania sędzia zarządził rzuty
karne. Po pierwszych trzech kolejkach wynik wynosił 3-3. W czwartej serii również
remis. Przy piątej i szóstej próbie zawodnicy obydwu zespołów nie zdobywali bramek
i dopiero siódma seria wyłoniła zwycięzcę, Dominik Skrzydlewski obronił strzał
rywala, a Filip Margul wykorzystał swoją
szansę na zdobycie punktu dla swojej drużyny. Niemcy (Słomniki I) wygrali Jurajskie Euro 2012!
W finałowym spotkaniu zespół Niemiec kierowany przez Mateusza Kaczora wystąpił
w następującym składzie: Dominik Skrzydlewski, Julia Basta, Damian Czyżewski,
Dawid Warchoł, Piotr Ciszewski, Maciej
Kłosiński, Jakub Kłosiński, Filip Margul
i Dawid Konieczny. Po zakończeniu meczu nastąpiła dekoracja drużyn i wręczenie
podziękowań opiekunom oraz organizatorom. Przyznano również wyróżnienia
indywidualne:
Królowa Strzelców – Julia Basta – Niemcy
(Słomniki I) 4 bramki
Król Strzelców – Piotr Ciszewski – Niemcy
(Słomniki I) 25 bramek
Najlepszy bramkarz – Dominik Skrzydlewski – Niemcy (Słomniki I)
Najlepszy zawodnik – Wiktor Przywora –
Rosja (Przeginia, Czubrowice, Racławice).
J.A. na podstawie materiałów
dostarczonych przez pana
Jacka Reguckiego
Głos Słomnik czerwiec 2012
18 sport
Zwycięzcy Gala Sanda
19 maja rozegrały się w Ząbkach pod Warszawą zawody Gala Sanda. Sanda to tradycyjna chińska sztuka walki. W wersji bojowej stosuje się ciosy łokciami oraz pięściami, kopnięcia i ciosy kolanami
oraz rzuty i walkę w parterze przy użyciu duszeń i dźwigni na stawy. Wersja sportowa dopuszcza jedynie walkę w stójce przy użyciu
uderzeń pięściami i kopnięć oraz ciosy kolanami i rzuty. To sprawia,
że walki sanda są bardzo dynamiczne i widowiskowe, a pojedynki
w tej formule toczone są przez zawodników uprawiających bardzo
różne style, od wushu przez muay thai aż po kickboxing.
Zwycięstwo O. Więcka
Aleksander Więcek kategoria: +90 kg i Mateusz Ciałowicz kategoria: +70 kg (obaj trenują w Słomnikach w sekcji Wushu – Sanda)
wygrali w Ząbkach walki zdobywając puchary zwycięstwa. Walki
odbywały się na ringu, 3 rundy po 2 minuty według formuły full
contact. Zarówno Olek jak i Mateusz wygrali jednogłośnie zdobywając największą ilość punktów w każdej z 3 rund.
M. Ciałowicz po zwycięskiej walce
Michał Adamowicz
Krakowska Szkoła Wushu,
hala sportowa w Słomnikach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach zwraca się
z apelem do Państwa Pacjentów zdeklarowanych do lekarzy którzy zakończyli pracę w tutejszej Przychodni, tj.: dr Michalczak Marzena, dr Bidas Jolanta, dr Szydłowska Ewa, dr Snakowski Wiesław o pilne
zgłaszanie się do Rejestracji celem złożenia nowej deklaracji wyboru. W przeciwnym przypadku zostaną
Państwo wykreśleni z listy podopiecznych, a tym samym nie będą Państwo mogli korzystać z opieki
tutejszej Przychodni.
Z poważaniem: Dyrekcja
czytelnicy piszą
Pan Jacek Zygmuntowicz
Szanowny Panie, Głos Słomnik nie spisuje skarg swoich czytelników, dla Pana jednak zrobimy wyjątek. Skarżył się Pan na opieszałość ZGKiM oraz Urzędu Miejskiego – nie pierwszy raz. Poprzednim razem sprawa dotyczyła zakładu Saria, a jeszcze wcześniej
zagrożeń dla życia i zdrowia jakie niesie ruch tirów, hałas schodów
w Galerii Słomnickiej, niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne,
bakterie gnilne wydobywające się podczas pochówku na naszym
cmentarzu itp. Tym razem podniósł Pan kwestię dzikiego wysypiska na ulicy Proszowskiej oraz sypiących się schodów do Galerii
Słomnickiej.
Nasza gazeta nie ma wielu możliwości reagowania – jest przede
wszystkim gazetą informacyjną, ale w ważnych sprawach podejmujemy temat i podchodzimy do niego rzetelnie. Sprawdziliśmy fakty
– na Proszowskiej nie ma dzikiego wysypiska, schody do galerii się
nie sypią.
UEFA. Domaga się Pan odwołania tych władz, powołania zarządu
komisarycznego. Żąda Pan za swoje szkody 300 miliardów euro odszkodowania, twierdząc, że jako mieszkaniec Proszowskiej 1 jest
Pan szczególnie poddany ludobójczym działaniom. Skargi są spisywane w odstępach czasami dwóch – trzech dni, np. 4 maja, 9 maja,
21 maja, 23 maja. Spisanie ręczne każdej to od 2 do 3,5 godziny
pracy urzędnika, który potem musi sporządzić odpowiedź. Chce
Pan także, aby skargi te zostały rozesłane do licznych adresatów.
W ZGKiM kilka razy zgłaszał Pan nieistniejące awarie, co naraziło zakład na koszty. Od Głosu Słomnik żąda Pan rozprawienia się
z urzędnikami, niektórych Pan naszą gazetą straszy. Nie zamierzamy bronić urzędników – są kompetentni i znają się na swojej pracy, wiedząc, że Kodeks postępowania administracyjnego nakłada
na nich obowiązek spisania skargi petenta. Podobnie pracownicy
ZGKiM, którzy muszą reagować na zgłoszoną awarię.
Jak się ma sprawa opieszałości urzędu? Od kilku miesięcy skarży
się Pan na liczne zagrożenia, każąc urzędnikom UM w Słomnikach
spisywać swoje skargi – sam Pan ich nie pisze. Wszystkie dotyczą
tego samego: stawia Pan zarzut ludobójstwa władzom Słomnik
(przewodniczący rady, burmistrz), województwa (przewodniczący sejmiku), kraju (premier, prezydent), a ostatnio nawet władzom
Alicja Biczysko
Jednak proszę nie straszyć Głosem Słomnik nikogo. I proszę też pamiętać, że zanim cokolwiek opublikujemy, sprawdzamy rzetelność
przekazanych nam informacji. Jak Pan bowiem sam wie, czytelnik
może mieć przeróżne intencje. Jakie przyświecają Panu?
Głos Słomnik informuje:
• Nasza gazeta ukazuje się 10 razy w roku
• Materiały do druku należy nadsyłać do
ostatniego dnia miesiąca
• Materiały nadesłane w ostatniej chwili
mogą się nie zmieścić w danym numerze
• Zamieszczamy tylko materiały zgodne
z linią pisma samorządowego
• Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów
• Reklamy przyjmujemy tylko jako gotowe
projekty
• Treść ogłoszeń formułuje ogłoszeniodawca
• Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności
• Materiały do gazety należy wysyłać
na adres: [email protected]
• Wszelkie informacje dostępne są na
www.mgckslomniki.pl
lub telefonicznie: 12 388 11 49

Podobne dokumenty