Prezydent miasta stołecznego Warszawy

Transkrypt

Prezydent miasta stołecznego Warszawy
Prezydent miasta stołecznego Warszawy
poszukuje kandydatów na stanowisko
podinspektor ds. architektury i urbanistyki
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów
Miejsce wykonywania pracy: 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27
Wymiar etatu: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika
Termin składania ofert: 04.04 - 08.04.2016 r.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących udzielania pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz
wydawania decyzji o warunkach zabudowy
• Opracowywanie opinii i uzgodnień na wniosek innych jednostek
• Udzielanie informacji w trybie ustawy o informacji publicznej
Oczekiwania wobec kandydatów:
Zapraszamy kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym I i II stopnia o kierunku architektura oraz
posiadających doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektonicznego
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zawierające klauzulę: wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej
w terminie do dnia: 08.04.2016 r.
na adres e-mail: [email protected]
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Podobne dokumenty