Głos Słomnik wrzesień 2013

Transkrypt

Głos Słomnik wrzesień 2013
WRZESIEŃ 2013 NR 229
w telegraficznym skrócie
NIE BĘDZIE I KLASY
LICEALNEJ W TYM ROKU
Liczba osób, które zgłosiły chęć podjęcia nauki w LO w Słomnikach była niewystarczająca do utworzenia pierwszej klasy. Planujemy prowadzenie rekrutacji w kolejnych latach. Postaramy się
również jeszcze bardziej dostosować ofertę edukacyjną do oczekiwań uczniów. Niż demograficzny odbił swoje piętno również na naszej szkole. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej tym
roku szkolnym naukę rozpoczęło o 45 tysięcy mniej uczniów, z czego
w szkołach ponadgimnazjalnych prawie 25 tysięcy. Pomimo niżu
i w przeciwieństwie do wielu szkół nie zdecydowaliśmy się na obniżenie progu rekrutacyjnego dla kandydatów – skomentowała sytuację Dyrektor ZSO w Słomnikach Agata Skrzypczyk. Rozumiemy,
że uczniowie pragną zmian i po 10 latach nauki w Słomnikach wybierają szkoły krakowskie. Co ciekawe, w tym roku często powtarzającym się w rozmowach argumentem za nauką poza Słomnikami była
chęć szybkiego usamodzielnienia się. Z moich obserwacji wynika, że
znacząco zwiększyła się liczba uczniów, którzy wybrali technikum lub
szkołę zawodową, jako kolejny etap kształcenia – dodaje.
SZKOŁA MUZYCZNA
ROZPOCZYNA
DZIAŁALNOŚĆ
KLUB TERAPEUTYCZNY
– WSPARCIE DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” po raz kolejny rozpoczyna na terenie
gminy realizację zadania: „Klub Terapeutyczny – wsparcie dzieci
niepełnosprawnych i ich rodzin”. Celem spotkań jest wspieranie
dzieci niepełnosprawnych w ich społecznym, psychofizycznym
i emocjonalnym rozwoju. Spotkania wypełniają twórcze aktywności
dostosowane do możliwości Klubowiczów, w tym wyjścia kulturalne. Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 423 12 31.
PARKING PRZY
CMENTARZU
Na ulicy Poniatowskiego, przy wejściu na słomnicki cmentarz, powstał nowy parking. Poniżej zdjęcie z efektów zakończonych prac.
Swoje podwoje dla uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży otworzyła nowa Szkoła Muzyczna w Słomnikach. Więcej
o uczniach, organizacji pracy w tej placówce oraz planach na przyszłość wewnątrz numeru.
UNIWERSYTET III
WIEKU
W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej 29 sierpnia radna Powiatu
Krakowskiego pani Anna Chrzanowska poinformowała zebranych,
że Stowarzyszenie „Porozumienie podkrakowskie” nadchodzącą jesienią rozpocznie na terenie gminy Słomniki zajęcia dla seniorów
w ramach Uniwersytetu III wieku.
W ŚWICIE KOLEJNE
REMONTY
AKCJA USZYJ JASIA
W piątek 2 sierpnia w Centrum Kultury igły i nici poszły w ruch.
Uczestniczki zajęć Kultura 50+ szyły jaśki dla dzieci z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika
w Krakowie. Prace trwały dwie godziny, jednak nie wystarczyło
to na skończenie jasiów. Dlatego w ciągu kolejnego miesiąca panie przynosiły do Centrum Kultury wykonane w domu poszewki.
W sumie udało im się uszyć 40 sztuk. Serdecznie dziękujemy za
przyłączenie się do akcji! Jasie zostaną przekazane szpitalowi w najbliższym miesiącu.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Świt” przeżywa prawdziwą
renowację. W ubiegłym roku udało się wymienić dach, drzwi
wejściowe, wyremontować ganek, położyć kostkę brukową przy
i wokół budynku, przeprowadzić remont kominów oraz malowanie pracowni. Koszty remontów zostały pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki. W tym roku planowane jest
m.in. ocieplenie budynku i położenie elewacji.
REMONT NA ULICY
29 LISTOPADA
W sierpniu rozpoczął się remont na ulicy 29 listopada w Krakowie.
Nie jest jednak związany z odnowieniem nawierzchni, ale rozbudową istniejącej sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy naszej gminy
dojeżdżający do pracy lub szkoły w Krakowie musza liczyć się
z utrudnieniami w komunikacji przez najbliższe trzy miesiące.
Głos Słomnik wrzesień 2013
Dyrekcja przedszkola oraz grono pedagogiczne składa
serdeczne podziękowania pani Małgorzacie Pieczyrak
i panu Robertowi Ciałowiczowi za całoroczne wsparcie
i pomoc w organizacji Sportowego Pikniku Rodzinnego.
3
4
ważne sprawy
We wrześniu nowo powstała Szkoła Muzyczna I stopnia w Słomnikach rozpoczęła swoją działalność. Jeszcze przed inauguracją nowego roku szkolnego pomysł jej utworzenia
spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców naszej gminy.
Głównie dzięki tej przychylnej reakcji mieszkańców szkoła nie potrzebowała żadnej
dodatkowej reklamy, aby rozpocząć działalność. Informacja o jej utworzeniu oraz naborze muzycznie uzdolnionych dzieci rozeszła
się błyskawicznie. Równie szybko pojawili
się pierwsi kandydaci na uczniów oraz nauczycieli. Mieliśmy i nadal mamy bardzo
duże wsparcie w różnych grupach zawodowych, wiekowych i środowiskowych naszej
lokalnej społeczności. Nie musieliśmy przeprowadzać oficjalnej akcji informacyjno–reklamowej skierowanej do dzieci i rodziców.
Wychowawcy rozpowszechnili wiadomość
o naborze do szkoły w trakcie zebrań, w innych szkołach z naszej gminy informację tą
przekazywali dyrektorzy placówek. Dzięki
naszemu księdzu proboszczowi oraz księżom
z innych parafii wieści o nowej szkole pojawiły się również w kościołach. Spotkaliśmy
się z olbrzymią ilością ciepłych i przyjaznych
reakcji – mówi Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Słomnikach Agata
Skrzypczyk. W maju ZSO zorganizowało
dzień otwarty, na którym pojawiło się wielu rodziców oraz nauczycieli. Wszystkie te
działania zaowocowały złożeniem 76 podań
o przyjęcie do jeszcze nieistniejącej szkoły. W czerwcu odbyły się egzaminy wstępne, w wyniku których przyjęto 52 uczniów
z najwyższymi wynikami punktowymi, wykazujących się wystarczającą dojrzałością
do podjęcia nauki, uzdolnieniami muzycznymi oraz warunkami fizycznymi. Według
moich wstępnych szacunków wśród dzieci,
które rozpoczęły naukę około 90% pochodzi z naszej gminy i 10 % spoza. Okazuje
się, że stworzenie szkoły muzycznej właśnie
w Słomnikach daje dzieciom z naszych okolic
jedyną okazję do podjęcia nauki w tego typu
szkole. W rozmowach ze mną rodzice często
podkreślali, że gdyby trzeba było codziennie
zawodzić dziecko do Miechowa czy Krakowa na lekcje gry, musieliby zrezygnować ze
względów organizacyjnych lub finansowych
– mówi pani Dyrektor. Czerwcowe egzaminy przeprowadzili nauczyciele spoza naszej
gminy, wykładający w innych szkołach muzycznych, nie pobierając za swoją pracę wynagrodzenia. Nie pierwszy raz uczestniczyli
w naborze do szkoły takiego typu, więc ich
doświadczenie w tym zakresie okazało się
być bezcenne.
Jak wyglądać będzie nauka w szkole muzycznej?
W Słomnikach, jak w każdej szkole muzycznej I stopnia, realizowany będzie cykl kształ-
cenia w dwóch trybach: 4-letnim oraz 6-letnim. Przydzielenie ucznia do jednej z tych
opcji zależne jest od jego wieku. W szkole
w Słomnikach dzieci w wieku 6-9 lat realizować będą cykl 6-letni, dziecii młodzież
od 10 do 16 roku życia 4-letni. Uczniowie
kształcić się będą w zakresie gry na wybranym instrumencie. W czasie rekrutacji
dzieci mogły wybierać pomiędzy nauką gry
na akordeonie, fortepianie, flecie, klarnecie,
gitarze i trąbce. Największą popularnością
cieszyły się fortepian i gitara, w przypadku
tych dwóch instrumentów mamy aktualnie
największą liczbę uczniów – zaznacza pani
Skrzypczyk. Zajęcia gry na instrumencie
odbywają się indywidualnie w ilości dwóch
jednostek lekcyjnych tygodniowo po 30 lub
45 minut. Ponadto nauka w każdej szkole
muzycznej I stopnia obejmuje zajęcia teoretyczne, zajmujące około 3-4 godzin tygodniowo. Każdy rok nauki zakończony zostaje egzaminem.
Rozplanowanie zajęć dla ponad 50 uczniów,
z uwzględnieniem lekcji indywidualnych,
jest jednak niemałym wyzwaniem. Mamy
spore doświadczenie w organizacji pracy
kilku szkół jednocześnie. Aktualnie struktura
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach jest bardzo rozbudowana. Godzimy
między sobą działanie kilku jednostek, zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym
– podkreśla pani Skrzypczyk. Od września,
ze względu na popołudniowe zajęcia szkoły
muzycznej, szkoła przy Świerczewskiego
będzie otwarta nie do godziny 17.00 jak
dotychczas, ale do późnych godzin wieczornych. Zajęcia szkoły muzycznej prowadzone będą 6 dni w tygodniu – od poniedziałku
do piątku oraz w soboty.
Koszty, remonty i kadra
O otwarcie tego typu szkoły na naszym terenie zabiegano już od października zeszłego roku. Pozytywna opinia Ministerstwa
w sprawie jej utworzenia była dopiero
pierwszym krokiem ku zaistnieniu placówki na naszym terenie. Musieliśmy spełnić
wszystkie wymagania Centrum Edukacji
Artystycznej, czyli organu sprawującego
nadzór pedagogiczny nad szkołami muzycznymi w naszym kraju. Zorganizowanie szkoły tego typu, praktycznie od zera,
kiedy nie ma się kontaktów w środowisku muzycznym, było trudne – wspomina
pani Dyrektor. Co ciekawe koszty całego
przedsięwzięcia okazały się mniejsze niż
szacowano. Staraliśmy się kupować instrumenty używane, ale pełnowartościowe,
co znacznie obniżyło wydatki. Przykładem
może być tu zakup dwóch pianin. Natomiast
skrzypce, na jakich grać będą uczniowie
wykonane są z materiałów syntetycznych,
a nie drewna. Nie wpływa to na jakość nauki czy brzmienia instrumentu, a przekłada
się na koszty. Każda para skrzypiec kosztowała nas 300–400 złotych – wylicza pani
Skrzypczyk. Wydatki związane z zakupem
instrumentów do stycznia 2014 roku nie
powinny przekroczyć w sumie 17 tysięcy
złotych. W kolejnym roku planowane są kolejne zakupy instrumentów. Dążyć będziemy
do tego, aby szkoła dysponowała instrumentami, które dzieci mogłyby wypożyczać
do domu, w przypadku gdy rodzice nie są
w stanie zakupić im instrumentu we własnym
zakresie – podkreśla pani Dyrektor. Aby rozpocząć naukę w nowym roku szkolnym niezbędne było przygotowanie pomieszczeń do
ćwiczeń i wykładów. W szkole przeznaczono na ten cel trzy sale, które zostały specjalnie wygłuszone. Pojawiły się w nich lustra,
pulpity oraz potrzebne wyposażenie. Niezbędne remonty wykonała ekipa remontowa
Urzędu Miasta w czasie wakacji, co również
pozwoliło na zmniejszenie kosztów. Staramy się, aby szkoła nie była postrzegana jako
tymczasowa. Inwestycja w zakup instrumentów, które będziemy wypożyczać idąc za
przykładem innych szkół, oraz remont sal to
działania nieprzypadkowe. Staramy się działać perspektywicznie. W taki sposób, aby
kształcenie w tej szkole było na jak najwyższym poziomie – podkreśla. Założenie szkoły wymagało również zatrudnienia nowej
kadry nauczycielskiej. W sumie pracę otrzymało 12 nauczycieli w niepełnym wymiarze
godzin, w większości pochodzących spoza
naszej gminy. Szkoła muzyczna wchodząc
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
musi posiadać wicedyrektora, czyli osobę
decyzyjną, pełniącą nadzór pedagogiczny,
która ma uprawnienia do nauczania w tego
typu szkole. Zdecydowałam się na zatrudnienie na tym stanowisku pana Mirosława
Szczepaniaka – mówi Dyrektor Skrzypczyk.
Kadra dobierana była z uwzględnieniem
doświadczenia zawodowego w pracy na
podobnych stanowiskach. Według zapewnień Dyrektor ZSO są to osoby, które mają
doskonałe opinie w środowisku, a jednocześnie bardzo dobry kontakt z dziećmi. Nie
chcemy nikogo zrażać i zmuszać do nauki,
ale zachęcać. Dlatego bardzo istotny jest dla
mnie dobór odpowiedniej, doświadczonej
kadry. Taka jest również nasza koncepcja
pracy. Dzieci wybitnie uzdolnione chcemy
inspirować, kształcić na najwyższym poziomie, aby miały możliwość koncertowania,
udziału w konkursach i rozwoju swoich naturalnych predyspozycji. Mamy nadzieję, że
nauka w naszej szkole zaprocentuje w ich
życiu, zgodnie z zasadą, że muzyka łagodzi
obyczaje – podsumowuje pani Skrzypczyk.
J.A
ogłoszenia
Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Somnikach
zaprasza od 23 września
na zajęcia w sezonie 2013/2014
zajęcia grupowe dla początkujących
zajęcia grupowe dla początkujących.
Jedynym warunkiem uczestnictwa w zajęciach
jest posiadanie własnego instrumentu
dla wszystkich zainteresowanych nauką śpiewu
w Centrum Kultury ćwiczą cztery zespoły wokalne
w różnych przedziałach wiekowych:
Wszystko Będzie Dobrze – wokalny zespół
młodziezowy od 17 lat
Zgraja – wokalny zespół młodzieżowy w wieku 13–16 lat
Ajlasz – wokalny zespół dziecięcy w wieku 10–12 lat
Promyki – zespół działa w ramach Klubu Dziecięcego
w Waganowicach, dla dzieci w wieku 9–12 lat
Promyczki – zespół działa w ramach Klubu Dziecięcego
w Waganowicach, dla dzieci w wieku 6–9 lat
zajęcia umuzykalniające z elementami tańca,
śpiewu i zabawy dla dzieci w dwóch grupach
wiekowych 4–8 lat oraz 9–11lat
warsztaty dla dzieci w wieku 9–12 lat. Dzieci
będą poznawać tajniki teatru cieni, tworzyć
lalki, przygotowywać etiudy i świetnie się bawić
w teatralnym stylu.
warsztaty dla dorosłych i nie tylko. Dla wszystkich
pragnących twórczo spędzić czas, od lat 9 do 100
dla dzieci w wieku od 6 lat. Pedagogika cyrku to oryginalna forma twórczej aktywności oraz nowatorska metoda
ćwiczeń i zajęć ruchowych. Podczas warsztatów cyrkowych
uczestnicy odszukują i rozwijają swoje indywidualne
talenty, nabywają umiejętności pracy w grupie, podejmowania wspólnych decyzji. Nabywają nowych zdolności
manualnych. Zajęcia odbywają się w atmosferze wspólnej,
kreatywnej zabawy
zajęcia dla wszystkich którzy czują, że mają coś ciekawego
do powiedzenia, a swoją przyszłość chcą związać z dziennikarstwem. Osoby będące członkami MKD mają możliwość publikacji swoich tekstów na łamach Głosu Słomnik
projekt przygotowany przez animatorów Centrum
Kultury skierowany do dzieci do lat 6 wraz z opiekunem.
Projekt zakłada organizację zajęć w Miejsko–Gminnym
Centrum Kultury z zakresu ekologii, muzyki i tańca,
plastyki, teatru, historii regionalnej czy tematyki podróżniczej. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu
lekcje muzealne przygotowywane są z myślą o przedszkolach i szkołach. W czasie zajęć, poprzez działania
plastyczne, teatralne, muzyczne, filmowe można poznać
dzieje ziemi słomnickiej. Niektóre z tematów na życzenie
nauczycieli połączone są ze zwiedzaniem miasta i okolic.
Tematy lekcji to m.in.: „Najstarsze dzieje ziemi słomnickiej,
czyli o czym opowiada amfora ze Smrokowa”, „W chłopskiej chacie’ czy „Legendy ziemi słomnickiej”
Nauka tańców w kręgu z różnych stron świata dla
młodzieży i osób dorosłych
zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym
(dwie grupy: klasy I-III i IV-VI) oraz młodzieży
w ramach projektu Kultura 50+ organizowane są cykle
spotkań, warsztatów i wykładów, mające na celu promowanie aktywnego stylu życia seniorów
Więcej informacji o stałych zajęciach, projekcie „Baw się twórczo” oraz lekcjach
muzealnych w Muzeum Ziemi Słomnickiej na stronie internetowej MGCK:
www.mgckslomniki.pl lub pod numerem telefonu 12 388 11 49
Głos Słomnik wrzesień 2013
5
6
ogłoszenia
Informacja Prasowa
Kraków, 30 stycznia 2013 r.
Ekspert Punktu Konsultacyjnego KSU doradzi w sprawie prowadzenia
i rozwoju firmy w Urzędzie Miejski w Słomnikach!
Przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające założyć własną firmę mogą w każdy I poniedziałek miesiąca godz. 9:00-13:00
korzystać z usług Punktu Konsultacyjnego KSU podczas dyżurów odbywających się w Urzędzie Miejski w Słomnikach.
Dyżury prowadzone są przez konsultantów PK KSU prowadzonego przez Centrum Transferu Technologii Politechnika
Krakowska.
Podczas indywidualnych konsultacji można dowiedzieć się bezpłatnie: jakie zagadnienia należy przemyśleć przed rozpoczęciem
działalności; jak ocenić opłacalność planowanej działalności; jak przebiega procedura rejestracji firmy; jakie są dostępne środki
finansowe przeznaczone na rozpoczynanie działalności (dotacje, pożyczki itp.). Przedsiębiorcy mogą natomiast uzyskać informacje między innymi na temat możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania swojej działalności (dotacje, pożyczki) oraz
wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem firmy i zatrudnianiem pracowników.
Będzie także możliwość skorzystania z usług doradczych częściowo odpłatnych (o wartości 10 % kosztów usługi, tj. 10 zł netto
za godzinę doradztwa).
Doradca pomoże osobom otwierającym własny biznes: oszacować przychody i koszty związane z planowaną działalnością; wybrać odpowiednią formę prowadzenia działalności oraz najlepszą formę opodatkowania; przygotować biznes plan, który można
wykorzystać w staraniach o dotację, pożyczkę lub kredyt; zarejestrować firmę oraz dopełnić wszelkich formalności z tym związanych.
Dla firm oferowane jest doradztwo w zakresie: przygotowania biznes planów na potrzeby pozyskania kredytu, pożyczki, leasingu itp; opracowania prognozy finansowej; opracowania wzorów umów (np. umowy cywilno-prawne, umowy handlowe, umowy
najmu lokalu); opracowywania planów promocji, wyboru najefektywniejszych form promocji/reklamy, opracowania materiałów
promocyjnych (np. ulotki, foldery); dokonywania analizy porównawczej różnych form zatrudnienia i związanych z nimi kosztów;
wszelkich aspektów prawnych (doradztwo prawne m.in. w zakresie ściągania należności, zabezpieczania swoich interesów itp.);
dokonywania zgłoszeń do ZUS i Urzędu Skarbowego (np. zgłoszenie do ubezpieczenia nowych pracowników, ich rodzin, zmiana
formy opodatkowania, zmiana statusu podatnika VAT itp.).
Pomoc oferowaną przez konsultantów można otrzymać codziennie, od poniedziałku do piątku, zgłaszając się do jednego z Punktów Konsultacyjnych sieci KSU działających na terenie województwa małopolskiego w następujących lokalizacjach:
Zachęcamy do korzystania z usług informacyjnych sieci Małopolskich Punktów Konsultacyjnych KSU.
• Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Konsultacyjny
ul., Warszawska 24, Kraków, godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:00-16:00
• Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Grunwaldzka 5, Chrzanów, godziny otwarcia: pon.: 09:00-17:00,
wt.- pt.: 8:00-16:00
• Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Orkana 16 B; 34-700 Rabka Zdrój; godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:00-12:00
• FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – Ośrodek w Tarnowie, ul. Sikorskiego 5, Tarnów,
godziny otwarcia: pon. – pt. : 8:00-16:00
• Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kościuszki 9, Nowy Sącz, godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:00-16:00
• Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, Kraków, godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:00-16:00
Więcej informacji na temat usług świadczonych przez małopolskie Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług, dostępne
są na stronie www.malopolska.ksu.parp.gov.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pani Kazimiera Buziak pragnie odnowić nagrobek ks. Romualda Wiadrowskiego, uczestnika
Powstania Styczniowego oraz wieloletniego proboszcza parafii w Prandocinie. Dlatego też
postanowiła sprzedać dwa posiadane przez nią obrazy Jana Biczysko i uzyskane pieniądze
przeznaczyć na ten cel.
Osoby zainteresowane wsparciem tej szlachetnej akcji prosimy o kontakt z p. Kazimierą Buziak
lub z Redakcją Głosu Słomnik.
ogłoszenia
Ludowy Klub Sportowy „Słomniczanka” wiele zawdzięcza instytucjom pomagającym i sponsorującym jego
działalność. Słowa podziękowania pragniemy przekazać Burmistrzowi Słomnik Pawłowi Knaflowi – za opiekę i
pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów, szczególnie przy modernizacji obiektów sportowych oraz przekazywaniu co roku dotacji na działalność sportową.
Dalsze podziękowania kierujemy do Małopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Krakowie
za pomoc oraz popieranie naszych działań. Pragniemy również podziękować Małopolskiemu Związkowi Piłki
Nożnej w Krakowie za współpracę.
W minionym okresie dużą pomoc nasz Klub otrzymał od Rady Miejsko–Gminnej Zrzeszenia LZS, a obecnie
Miejsko–Gminnego Związku Sportowego Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Słomnikach. Podziękowania kierujemy na ręce Stanisława Gołdy, sekretarza Stowarzyszenia, długoletniego działacza sportowego, który z naszym
Klubem jest związany od wielu lat.
Szczególne podziękowania za stałe wspieranie naszej działalności kierujemy ponadto do:
Rady Miejskiej w Słomnikach,
Firmy „Rader” – Danuty i Janusza Janickich,
Banku Spółdzielczego w Słomnikach,
Firmy „Paula” Pawła Zielińskiego i Wojciecha Podymy,
Firmy „Almus” Wojciecha Starnawskiego,
Pana Marka Zabielskiego,
Firmy „Priscilla” Sebastiana Lisa,
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Czechach,
Firmy „Fiano” Małgorzaty Filipowicz i Grzegorza Harmaja,
Firmy Transportowej „Pater Logistic” Roberta Patera
Firmy „Diantpol” Dariusza Kwietnia
Panów Adama, Mariana i Wojciecha Żmigodzkich,
Pana Pawła Czyżowskiego,
Pana Piotra Skulika
oraz wszystkich osób zrzeszonych w „Klubie 100 – Przyjaciele Słomniczanki”
Za przychylność dziękujemy także całemu społeczeństwu Słomnik, zapewniając jednocześnie, że mając takich
przyjaciół będziemy podejmować dalsze działania sportowe, by nie zaprzepaścić tradycji, gdyż naszym oparciem
jest nasze środowisko.
Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno–Pedagogiczna,
Filia w Słomnikach
uprzejmie informuje, iż z dniem
01.07.2013 r. zmieniła swoją
siedzibę. Nasz nowy adres:
ul. Kościuszki 26, 32-090 Słomniki
(budynek starej szkoły, w którym obecnie znajduje się Biblioteka Publiczna,
I piętro, wejście z tyłu budynku).
Za utrudnienia przepraszamy.
Głos Słomnik wrzesień 2013
Głos Słomnik
Pismo Samorządu Gminy i Miasta
Ukazuje się 10 razy w roku.
Redaguje Zespół w składzie:
Joanna Antosz J.A. – red. naczelna; Alicja Biczysko (a.b.),
Weronika Piwek W.P., Wojciech Janczarski W.J.,
Zuzanna Michalska
Oprac. graf. i skład: Zuzanna Michalska
Korekta: Alicja Biczysko
Adres Redakcji: MGCK w Słomnikach, ul. Wolności 4
tel. (12) 388 11 49, e-mail: [email protected]
Wersja elektroniczna dostepna na stronie www.mgckslomniki.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów w nadesłanych materiałach.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.
Numer zamknieto 30 sierpnia.
7
8
zdarzyło się
W roku 1994 drużyna awansuje do klasy
okręgowej niestety po dwóch latach spada
do klasy A.
Ludowy Klub Sportowy „Słomniczanka” powstał w 1923 roku i jest najstarszym klubem sportowych ziemi słomnickiej. Organizatorem i protektorem Klubu Sportowego
w Słomnikach był Stanisław Gurbiel, który wraz z grupką młodzieży zawiązał drużynę
piłkarską w Słomnikach.
Pierwszy oficjalny mecz rozegrano w Proszowicach, gdzie drużyna ze Słomnik wygrała 2:1. Niełatwe to były czasy, na mecze
musiano jeździć wozem konnym najmowanym ze składkowych pieniędzy, sprzęt
kupowano z funduszy ofiarowanych przez
zamożniejszych Obywateli Słomnik. Klub
nie posiadał własnego boiska, a spotkania
piłkarskie rozgrywał na „króliczce” (na nieużytkach magistrackich). W późniejszym
czasie wydzierżawiono łąkę z naturalną trybuną na tzw. Kwietnicy. Z początkiem lat
30-tych przeniesiono boisko na ulicę Polną
na targowicę miejską, ale nie na długo, gdyż
magistrat zajął ten teren na inną inwestycje
i Klub musiał z powrotem powrócić na łąki.
1 września 1939 roku wybuchła II wojna
światowa. Działalność sportowa została
na pewien czas ograniczona, gdyż okupant
nie zezwalał na żadnego rodzaju imprezy
sportowe. Gdy wokoło szalała wojenna pożoga, zawodnicy i działacze Słomniczanki
nie zlękli się i w tajemnicy przed wrogiem
rozgrywali nadal mecze piłkarskie. Prezesem Klubu został Jan Braun, który w warunkach konspiracyjnych zaczął zbierać datki
na zakup sprzętu sportowego, organizował
wyjazdy drużyny do sąsiednich miasteczek,
sprowadzał obce drużyny do Słomnik, czyli
jednym słowem prowadził zorganizowaną
choć konspiracyjną działalność sportową.
Częstymi gośćmi w Słomnikach były drużyny krakowskie takie jak: Wisła, Cracovia,
Garbarnia, a nawet polska drużyna ze Śląska
KS Orzeł Gliwice.
Kiedy minęła straszna zawierucha wojenna, która zniszczyła życie wielu młodym,
utalentowanym zawodnikom, Państwo Polskie zaczęło od początku organizować życie
sportowe. Słomniki po zakończeniu działań
wojennych przystąpiły do odbudowy sportowej i moralnej Klubu „Słomniczanka”.
Pierwszym powojennym prezesem Klubu
został Piotr Kantorowicz czynny działacz
z okresu okupacji, a pierwszy mecz po
II wojnie światowej „Słomniczanka” rozegrała z „Dębnickim” Kraków. Zakończył
się on wynikiem 0:0. Powojenne lata nie
były łatwe dla Klubu. Brakowało butów,
ubiorów, piłek, nie było własnego stadionu. Praca była ciężka, ale ambicja działaczy
i zawodników przezwyciężyła te trudności,
a społeczeństwo Słomnik pomagało finansowo, dlatego w krótkim czasie można było
oglądać drużynę na murawie.
W roku 1953 Słomniczanka przystąpiła
do Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe,
któremu jest wierna do dnia dzisiejszego.
Drużynę zgłoszono do rozgrywek mistrzowskich KOZPN w klasie „C”. W roku 1958
utworzono Komitet Budowy Stadionu Sportowego na czele którego stanął Ireneusz Beliczyński wraz z inżynierem Antonim Mrożkiewiczem i ówczesnym prezesem Klubu
Bogusławem Ciszewskim. Obiekt oddano
do użytku w 1963 roku. Znacząco wpłynęło
ta na poprawę warunków pracy Klubu.
Okresem przełomowym w sportowym życiu
Klubu był rok 1968. Dzięki wspólnej pracy
trenera, zawodników, działaczy i kibiców
udało się wprowadzić drużynę do klasy A.
Stało się to w roku Jubileuszu 45-lecia LZS
„Słomniczanka”. W roku 1977 drużyna
awansowała do klasy wojewódzkiej, w której grała do roku 1981.
W początkach lat 70-tych działacze zaczęli poważnie myśleć o prawdziwym budynku na stadionie wraz z szatnią, świetlicą,
natryskami i mieszkaniem dla gospodarza
stadionu. W roku 1972 przystąpiono do
jego budowy. Początkowy projekt przewidywał wybudowanie tylko szatni z przynależnościami, ale ostatecznie wykonano
w 1973 roku dodatkową dokumentację na
salę gimnastyczną. W roku 1975 postanowiono wykonać nadbudówkę nad szatnią,
która miała służyć jako dalsza część socjalna dla zawodników oraz świetlica, pokój klubowy i pomieszczenie dla sędziów.
Cały kompleks ukończono w 1976 roku
i oddano do użytku. W tym samym roku
stadion „Słomniczanki” zdobył III miejsce
w ogólnopolskim plebiscycie „Najlepsze
boisko LZS”.
Lata 80-te XX wieku to balansowanie drużyny pomiędzy A i B klasą. W klubie powstają sekcje podnoszenia ciężarów, łucznicza i siatkarska. Jednak po kilku latach
z braku funduszy zostają zlikwidowane.
W latach 1989–1993 w Słomniczance prowadzono kobiecą drużynę piłki ręcznej, która brała udział w rozgrywkach międzyokręgowych. W roku 1992 drużyna piłki nożnej
seniorów zajęła I miejsce w rozgrywkach
klasy „B” i wywalczyła awans do klasy „A”.
Klub działał coraz prężniej. Wybudowano
drugą płytę boiska, parking, wyasfaltowano
podjazd do klubu, a także odświeżono salę
gimnastyczną i uruchomiono natryski. Klub
zyskał nowych sponsorów.
W 1998 roku Słomniczanka obchodzi 75 lecie istnienia. W klubie następują zmiany organizacyjne. Prezesami klubu zostali główni sponsorzy Janusz Janicki i Włodzimierz
Tochowicz. Nowy zarząd reaktywował
drużyny młodszych i starszych trampkarzy,
które po roku gry w III lidze awansowały do
II ligi oraz wzmocnił kadrowo drużynę seniorów. Na upragniony awans seniorów do
klasy okręgowej trzeba było jednak czekać
do roku 2002. Po tym sukcesie w Klubie
zaczęto poważnie myśleć o wywalczeniu
awansu do IV ligi. Nie udało się tego dokonać w pierwszym roku gry w klasie okręgowej, ale już w roku 2004 spełniły się marzenia sponsorów, działaczy, zawodników
i kibiców – Słomniczanka awansowała do
IV ligi. Czwarto ligowa przygoda trwała dwa
sezony.Od roku 2005 po dzień dzisiejszy
seniorska drużyna Słomniczanki występuje
w V lidze.
Dzisiejsze czasy dla nikogo nie należą do
łatwych, ale mając wieloletnie tradycje nie
można zrażać się trudnościami i kłopotami.
Obecny Zarząd kierowany przez Adama Gąsiorka wspierany przez grono wiernych kibiców i przyjaciół podejmuje szereg inicjatyw.
Jednak nie tylko sukcesy są najważniejsze,
lecz to, że Klub od 90 lat działa nieprzerwanie, konsekwentnie i skupia pokaźną liczbę
tych, którzy na różny sposób kochają futbol.
W Ludowym Klubie Sportowym Słomniczanka to sportowcy, działacze, wszyscy
wspierający Klub swą pracą decydują o jego
obliczu. Bez tej wiary, poczucia wspólnoty, nie przetrwałby on 90 lat. Szczególna
więź łączy nas z tymi, którzy już odeszli
z naszego grona i którzy tak niedawno jeszcze byli z nami. Jest to jakaś cząstka własnego istnienia.
Obecnie w strukturach Słomniczanki istnieje
8 grup zawodniczych: żaki, orliki, młodziki,
trampkarze, juniorzy młodsi i starsi, dwa zespoły seniorów oraz oldboje.
Jacek Regucki
zdarzyło się
W dniach 6-7 lipca 2013 roku na obiektach Słomniczanki obchodzono uroczystości poświęcone Jubileuszowi 90-lecia Ludowego Klubu Sportowego Słomniczanka.
W sobotę przez większą część dnia pogoda
planowała popsuć jubileusz. Deszcz padał
niemal bez przerwy aż do godziny 15.00, kiedy to cudownym zrządzeniem losu nastąpił
zwrot w pogodzie i nad stadionem zaświeciło
słońce. O godzinie 15.00 na orliku przeprowadzono otwarty, pokazowy trening orlików.
Następnie, po godzinie 16.00 zebranym na
stadionie gościom zaprezentowali się zawodnicy z grup młodzieżowych Słomniczanki
(żaki/orliki, młodziki, trampkarze, juniorzy
młodsi i starsi). Prezes Słomniczanki Adam
Gąsiorek podziękował wszystkim za całoroczny trud i godne reprezentowanie Klubu,
a zawodnikom zmieniającym kategorię wiekową wręczono pamiątkowe dyplomy.
Od godziny 17.00 swoje umiejętności prezentowali oldboje Słomniczanki i dziennikarze z Dziennika Polskiego/Gazety Krakowskiej. Oldboje Słomniczanki wzięli rewanż
za porażkę w czasie obchodów 85-lecia
i zwyciężyli z wynikiem 6 do 3 po bramkach
Wojciecha Podymy, Jacka Króla i Tomasza
Stanka, Marcina Zagrodzkiego Dariusza Łysego oraz strzale samobójczym. Po meczu
rozegrano konkurs rzutów karnych, w którym lepsi okazali się goście wygrywając 5-4.
W niedzielne popołudnie odbyły się oficjalne obchody, w których uczestniczyła Posłanka na Sejm RP Lidia Gądek, Z-ca Burmistrza
Gminy Słomniki Michał Chwastek oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach Piotr Wasik, radni Rady Powiatu Krakowskiego – Anna Chrzanowska, Marek
Piekara, przedstawiciele MOZPN – Jerzy
Kowalski i Kazimierz Śliwiński, przedstawiciele LZS – Jacek Doniec i Stanisław
Gołda, radni Rady Miejskiej w Słomnikach,
Prezesi i działacze z zaprzyjaźnionych Klubów Sportowych, zaproszeni goście oraz
Głos Słomnik wrzesień 2013
Kuczek 3, Przemysław Lech i Dominik Kościelniak (Wisła). Warto nadmienić, że przy
stanie 1-1 Wisła nie wykorzystała karnego.
Po meczu nadszedł czas na konkursy dla
dzieci i młodzieży, a później dla nieco starszych na dyskotekę plenerową.
W czasie obchodów jubileuszowych zespoły
zagrały w składzie:
mieszkańcy Słomnik. Z okazji jubileuszu
odznaczono i wyróżniono wiele osób zasłużonych dla Klubu.
Po zakończeniu części oficjalnej, o godzinie
17.00 rozpoczął się mecz I zespołu Słomniczanki z II drużyną Wisły Kraków. Gospodarze wygrali I połowę 2-1, jednak w drugiej
części spotkania drużyna Wisły zagrała bardzo skutecznie i ostatecznie odniosła zwycięstwo 5-2. Bramki Mateusz Wolko i Michał Styczeń (Słomniczanka) oraz Kamil
Słomniczanka: Iliński Michał - Jaworski Artur, Styczeń Michał, Zaranek Paweł, Szewczyk Wojciech, Białko Kamil, Drożniak
Artur, Wolko Mateusz, Zadencki Sebastian,
Piwowarski Bartłomiej, Okere Charles oraz
Idzik Tomasz, Ciesielski Paweł, Kura Sławomir, Konieczny Radosław, Broś Mateusz,
Ciałowicz Przemysław, Kurkiewicz Paweł.
Słomniczanka oldboje: Basta Robert - Żmigrodzki Wojciech, Stanek Paweł, Stanek
Rafał, Mocak Grzegorz, Podyma Wojciech,
Żmigrodzki Marian, Zagrodzki Marcin,
Łysy Dariusz, Król Jacek, Ciszewski Piotr
oraz Kądziela Tomasz, Stanek Tomasz.
Jacek Regucki
9
10 zdarzyło się
Istnieje w naszej gminie wiele tradycji niezmiennych od lat. Jedną z nich jest coroczne
powitanie uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 6 sierpnia mieszkańcy
Słomnik mogli ponownie uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Podobnie jak w ubiegłych latach wydarzeniu
towarzyszył turniej strzelecki, organizowany
przez Miejsko–Gminny Związek Sportowy
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Słomnikach. Turniej odbył się o godzinie 14.00
na placu przy Miejsko–Gminnym Centrum
Kultury. W tym roku wystartowało w nim 12
drużyn (w sumie 36 uczestników), a wyniki
ich zmagań zawodów były następujące:
w klasyfikacji drużynowej:
I miejsce Rodzina Motyczyńskich
II miejsce I Kompania Kadrowa
II miejsce PZW Słomniki
IV miejsce Wolni Strzelcy
V miejsce Muniakowice
VI I Kompania Kadrowa
w klasyfikacji indywidulanej:
I miejsce Dariusz Łoboda reprezentujący
drużynę Świetlica II
II miejsce Krystian Żebro reprezentujący rodzinę Motyczyńskich
III miejsce Krzysztof Hatny reprezentujący
drużynę Wolnych Strzelców
IV miejsce Grześkowiak Sergiusz reprezentujący drużynę I Kompanii Kadrowej
V miejsce Krzysztof Motyczyński reprezentujący rodzinę Motyczyńskich
V miejsce Stefan Płażek reprezentujący drużynę z Muniakowic
Jednak turniej strzelecki to nie jedyne wydarzenie związane z Marszem Szlakiem
I Kompanii Kadrowej. Powitanie uczestników przemarszu patriotycznymi piosenkami, wykonywanymi przez mieszkańców
naszego miasta, oraz uroczysty apel na
słomnickim rynku również na stałe wpisały
się w tradycję naszego miasta. Zebranych
pod pomnikiem mieszkańców gminy oraz
uczestników marszu powitał Burmistrz
Paweł Knafel, po czym głos zabrał Komendant Marszu Szlakiem Kompanii Kadrowej
Jan Józef Kasprzyk. W tym czasie wręczono również medale i nagrody zwycięzcom
turniejowych zmagań oraz złożono kwiaty
pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu.
J.A.
zdarzyło się 11
11 sierpnia Centrum Kultury na zlecenie LGD Jurajska Kraina i przy wsparciu sponsorskim firmy Wawel S.A. zorganizowało gry i zabawy dla dzieci młodszych i nieco starszych pod nazwą Święto Czekolady. Jak nie trudno się domyślić głównym tematem tego
popołudnia był jeden z najpopularniejszych smakołyków – czekolada.
Dzieci wraz z rodzicami poszukiwały
w zieleni boiska cukierków, łowiły na wędki
słodkie rybki, malowały czekoladą piękne
krajobrazy i próbowały oczarować słodkim
uśmiechem mieszkańców Prandocina. Nie
zabrakło również zabaw ruchowych: dzieci
m.in. ścigały się na kolorowych nartach i gąsienicach, oglądały wielkie bańki mydlane
i bawiły się się z najmłodszymi się na torze
przeszkód. Uśmiech na twarzach wielu osób
pojawił się w czasie czekoladowych konkurencji dla sołtysów pod nazwą „Sołtys
z jajami” oraz „Największy lizus”.
To było już drugie Święto Czekolady LGD
Jurajska Kraina. W przyszłym roku kolejne
popołudnie pełne słodkich przysmaków.
J.A.
PODZIĘKOWANIE
Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach dziękuje za wsparcie sponsorskie
Święta Czekolady Stowarzyszeniu LGD Jurajska Kraina i firmie Wawel S.A.
11 sierpnia podczas pikniku rodzinnego „Święto Czekolady” w Prandocinie Miejsko–
Gminny Związek Sportowy Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Słomnikach przeprowadził Zawody Rekreacyjno–Sportowe Rad Sołeckich Gminy Słomniki.
Do zawodów sportowych zgłosiły się reprezentacje Rad Sołeckich z Januszowic, Miłocic, Niedźwiedzia, Prandocina Wysiołka,
Prandocina Iły II (Ojrzanów), Prandocina,
Smrokowa oraz Wesołej. W ramach zawodów przeprowadzono następujące konkurencje: Trójbój Rad Sołeckich (rzut lotka,
strzały na bramkę, rzut do kosza), podnoszenie odważnika, strzelanie z broni pneumatycznej i przeciąganie liny. W wyniku
rozegranych konkurencji uzyskano następujące wyniki:
Trójbój:
1. Prandocin Wysiołek
2. Januszowice
3. Niedźwiedź
Podnoszenie odważnika:
1. Januszowice
2. Prandocin Wysiołek
3. Niedźwiedź
Strzelectwo (broń pneumatyczne):
1. Miłocice
2. Niedźwiedź
3. Januszowice
Przeciąganie liny:
1. Januszowice
2. Niedźwiedź
3. Prandocin Wysiołek
Punktacja ogólna zawodów:
1. Rada Sołecka Januszowice 430 punktów
2. Rada Sołecka Niedźwiedź 380 punktów
Głos Słomnik wrzesień 2013
3. Rada Sołecka Prandocin Wysiołek 370
punktów
4. Rada Sołecka Miłocice 350 punktów
5. Rada Sołecka Prandocin 280 punktów
6. Rada Sołecka Wesoła 270 punktów
7. Rada Sołecka Prandocin Iły 200 punktów
8. Rada Sołecka Smroków 180 punktów
Na zakończenie VII Zawodów Rekreacyjno–
Sportowych Rad Sołeckich Gminy Słomniki zostały wręczone nagrody w postaci pucharów i dyplomów. Ceremonii zakończenia imprezy i wręczenia nagród przewodniczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej
w Słomnikach Piotr Wasik i Zastępca Burmistrza Gminy Słomniki Michał Chwastek.
Organizatorem programu sportowego był
Miejsko–Gminny Związek Sportowy Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Słomnikach
przy współudziale Urzędu Gminy Słomniki,
która finansowała imprezę oraz LKS Juvenia
Prandocin.
Organizatorzy składają podziękowanie:
• Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania
„Jurajska Kraina” za zainteresowanie oraz
udzieloną pomoc finansową i organizacyjną
• Wszystkim Sołtysom Rad Sołeckich za
przygotowanie reprezentacji i udział w zawodach
• Radnym Gminy Słomniki za udzieloną pomoc i zainteresowanie swoich środowisk
• Całej załodze Centrum Kultury w Słomnikach za przygotowanie oraz osobiste zainteresowanie i zaangażowanie w trakcie trwania imprezy.
• Sołtysowi wsi Prandocin i jednocześnie
kapelmistrzowi Orkiestry Dętej Mirosławowi Dudzie za uświetnienie imprezy swoim
występem
• Zarządowi Klubu Sportowego Juvenia
Prandocin za współpracę w organizacji zawodów
• Panom Jackowi Reguckiemu, Radosławowi Koniecznemu, Piotrowi Ciszewskiemu
oraz pozostałym sędziom poszczególnych
konkurencji sportowych za sprawne przeprowadzenie zawodów.
Na zakończenie organizowanej imprezy rozegrany został mecz piłkarski reprezentacji
wsi Muniakowice i wsi Prandocin. Zwyciężyła drużyna Muniakowic wynikiem 5:6.
Stanisław Gołda
12 zdarzyło się
ulicą Proszowską i skręcili na drogę krajową
E–7 w kierunku Krakowa. W Słomnikach
powitał ich tłum kibiców, wielu z mieszkańców naszego miasta trzymało w rękach
biało–czerwone flagi, biło brawo przejeżdżającym zawodnikom. Współuczestnictwo
w tak ważnym sportowym wydarzeniu było
z pewnością wielkim przeżyciem.
31 lipca mieszkańcy naszej gminy mogli
podziwiać zawodowych kolarzy walczących o tytuły, prestiż i cenne nagrody.
Przez gminę przebiegał IV etap wyścigu
Tour de Pologne wiodący z Tarnowa do
Katowic.
J.A.
Tour de Pologne to wyjątkowy, wieloetapowy wyścig kolarski, organizowany cyklicznie na terenie naszego kraju, począwszy od
1928 roku. W ciągu 85 lat swojej tradycji
stał się jednym z najważniejszych, polskich
wydarzeń sportowych oraz zyskał rangę
międzynarodową. Po raz pierwszy szlak
wyścigu prowadził przez naszą gminę oraz
miasto Słomniki. 31 lipca przed godziną
13.00 kolarze przekroczyli granice gminy
Słomniki na drodze wojewódzkiej nr 773
w Czechach, następnie wjechali do Słomnik
Lipiec i sierpień to miesiące, w czasie których MGCK zaplanowało warsztaty i wycieczki w ramach projektu Kultura 50+. Seniorzy mogli więc uczestniczyć w spotkaniu
z kosmetyczką, warsztatach tanecznych, rękodzieła i teatralnych, ale też wybrać się na
jedną z czterech ciekawych, bezpłatnych wycieczek.
Pierwszą podróż odbyli w kierunku Krakowa 10 lipca, aby zwiedzić Podziemia Krakowskiego Rynku. Seniorzy oglądali zachowane w wielu miejscach relikty konstrukcji,
obiektów i architektury, kamienne drogi
z koleinami wyżłobionymi przez koła wozów transportujących towary w czasach króla Władysława Łokietka; najstarsze murowane budowle handlowe Krakowa; ozdoby,
monety i różnorakie przedmioty zagubione
lub celowo pozostawione przez odwiedzających to miejsce w dawnych czasach. Plansze, mapy, filmy dokumentalne oraz ciekawa
opowieść przewodniczki sprawiła, że zwiedzanie podziemi było bardzo interesującą
przygodą.
Kolejna wycieczka była wyprawą typowo
rekreacyjną – jej celem była wędrówka do
Źródełka Powstańców w Iwkowej. 18 lipca
pogoda dopisała, więc seniorzy, wyposażeni
w kijki do nordic walking, pomaszerowali
najpierw cienistą drogą, potem skrajem lasu
i pachnącą łąką, a na koniec leśnym duktem
do pięknej polany. Bije na niej krystaliczne
źródełko, przy którym powstańcy styczniowi z Iwkowej schronili się w obawie repre-
sji. Następnym kierunkiem, w który udali
się uczestnicy projektu były Niepołomice.
W czasie tej wycieczki atrakcji również nie
zabrakło. W jej planie znalazło się zwiedzanie zamku w Niepołomicach, przejazd konnym powozem, a na zakończenie odpoczynek przy kiełbasce z chlebem.
Ostatnia wycieczka wakacyjna odbyła się
21 sierpnia. Tym razem było to Muzeum
Wsi Kieleckiej – skansen w Tokarni. Seniorzy zwiedzili skansen z przewodnikiem:
chaty wiejskie i małomiasteczkowe domy,
dwór, aptekę, dom lekarski, sklep, warsztat
szewski, krawiecki, kościół, młyn. Wiele
z zabytkowych obiektów, zgromadzonych
w Tokarni z okolic Kielc, z ziemi miechowskiej, ze Świętokrzyskiego, to zabytki znane dobrze uczestnikom wycieczki z czasów
dzieciństwa.
Wakacyjne spotkania w ramach projektu
Kultura 50+ zakończyliśmy w sierpniu.
Od 6 września rozpoczynamy warsztaty
w MGCK.
(red.)
zdarzyło się 13
Miejsko–Gminne Centrum Kultury od 2009 roku organizuje dwumiesięczne, letnie zajęcia dla dzieci. W tym roku najmłodsi mogli wziąć udział w 4 różnych projektach:
„Dzieci w teatrze”, „Klubie małego podróżnika”, „Sportowo rekreacyjnym projekcie
wakacyjnym” i „Nic dwa razy”. Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach 10.0014.00, a wzięło w nich udział około 50 dzieci w wieku 6–12 lat. W czasie ich trwania nie
zabrakło twórczych zabaw, warsztatów plastycznych, tanecznych, teatralnych, zawodów sportowych oraz ciekawych wycieczek.
Sportowo rekreacyjny projekt wakacyjny
Dzieci w teatrze
Projekt „Dzieci w teatrze” przepełniony był
warsztatami teatralnymi różnego rodzaju:
teatru cieni, lalki czy lepienia i ozdabiania
masek teatralnych. Dzieci musiały stworzyć
własny scenariusz przedstawienia, wymyślić
ciekawe postacie, a następnie wykonać lalki,
ulepić z masy teatralne maski (co wcale nie
było sztuką łatwą). Wykazały się przy tym
olbrzymią wyobraźnią i poczuciem humoru.
Nie zabrakło również warsztatów plastycznych oraz zabaw na świeżym powietrzu:
tworzyliśmy wielkie gry, do których wymyślaliśmy scenariusze, wycinaliśmy kolorowe
witraże, poznawaliśmy cyrkowe sztuczki
i przypominaliśmy sobie stare, podwórkowe
zabawy. Dzieci wraz z animatorami wybrały
się również na wycieczkę do pełnej tajemnic
Kopalni Soli w Wieliczce.
Klub małego podróżnika
Jak wiadomo w podróżowaniu środek lokomocji jest równie ważny jak miejsce, do
którego się wybieramy. Dlatego w pierwszym dniu warsztatów, na wzór lokomotywy
przedstawionej w wierszu Juliana Tuwima,
dzieci z kartonowych pudeł przygotowały
własny pociąg. Wyruszenie nim w podróż
oznaczało początek wielu niezwykłych
przygód. Dzieci budowały tratwy, aby wydostać się z bezludnej wyspy, tworzyły własne mikroświaty zamknięte w niewielkich
pudełkach, odwiedziły dzikie plemiona Indian – wybudowały wigwamy, stworzyły
kolorowe pióropusze i łapacze snów oraz
wiele innych. W ramach projektu zwiedziły
również bacówkę „Biały Jeleń” w Iwkowej,
gdzie wzięły udział w warsztatach „Od ziarenka do bochenka”.
Głos Słomnik wrzesień 2013
Jak sama nazwa wskazuje, sport i rekreacja
były tu dominującym przesłaniem spędzania wolnego czasu i tak właśnie było.
Codziennie organizowane były punktowane konkurencje z przeróżnych dyscyplin,
niejednokrotnie wymyślanych przez same
dzieci. Kilkakrotnie odwiedziliśmy hale
sportową, gdzie mogliśmy wziąć udział
w zawodach sportowych, przygotowanych
dla nas przez doświadczonych pracowników hali. Filmy, gry, zabawy przypadły
bardzo uczestnikom do gustu. Najbardziej
jednak cieszyła zabawa w tradycyjne podchody. Bawiąc – uczyła topografii miasta
i okolic. Wycieczka do Niepołomic, pomimo
strasznego upału, przyniosła wiele radości.
Od pana leśnika mogliśmy się dowiedzieć
wielu ciekawych rzeczy o życiu zwierząt
i roślin w puszczy. Niepołomicki zamek był
inspiracją do zbudowania własnego zamku,
który powstał w sali widowiskowej MGCK.
Nic dwa razy
„Nic dwa razy – taki tytuł nosił ostatni projekt wakacyjny i zgodnie z nim nic dwa razy
się nie zdarzyło. W trakcie projektu dzieci
czytały wiersz Wisławy Szymborskiej „Nic
dwa razy”, interpretowały go oraz malowały
swoje refleksje po jego przeczytaniu. Kolejny dzień wymagał od dzieci kreatywności,
gdyż każda grupa tworzyła swój kraj w kolorze zielonym, żółtym, niebieskim i czerwonym. Gdy już kraj został zbudowany, to
zadaniem grup było wymyślenie adekwatnie
do koloru godła, hymnu, pomnika zasłu-
żonej osoby, opowieści o najważniejszym
święcie swojego państwa, odegranie pantomimy zawodów oraz wymyślenie swojej
restauracji ze specjalnym menu. Następnie
pojechaliśmy na wycieczkę do Muzeum
Wsi Kieleckiej, gdzie uczestniczyliśmy
w warsztatach garncarskich. Każdy zrobił
sobie gliniane naczynie, które po wyschnięciu pomalowaliśmy. Poznaliśmy również
„Skarby Ziemi Słomnickiej” poprzez zajęcia
w Muzeum oraz stworzyliśmy swoje książki
z legendami słomnickimi. Nie zabrakło również zabaw ruchowych oraz zabaw z chustą
animacyjną.
„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy”
i takich drugich wakacji już nie będzie.
red.
14 zdarzyło się
Współpraca naszego koła z władzami samorządowymi miasta i gminy Słomniki trwa
już od wielu lat i przynosi kołu wymierne korzyści. Najważniejszą zapewne z nich jest
nieodpłatne użyczenie łowiska Januszowice i przyległego terenu na działalność statutową koła. Zmianie ulega także otoczenie łowiska. Pojawiły się dwa nowe utwardzone
parkingi oraz nowe odcinki asfaltowe dróg dojazdowych, przez co dostęp do łowiska
jest wręcz komfortowy. Zarząd Koła zyskał także nową siedzibę. Jak podkreślił pan
Przewodniczący RMiG Słomniki Piotr Wasik, współpraca samorządu i koła ma wręcz
charakter modelowy, a korzyści odnoszą obie strony. Miasto bowiem zyskuje nadzorowane i zagospodarowane tereny rekreacyjne, a wędkarze dobrze przygotowane miejsce
do uprawiania swego hobby.
III miejsce – Wiesław Wrzos: 3480 pkt,
IV miejsce – Mariusz Migała: 3300 pkt,
V miejsce – Sergiej Danieńczuk: 2860 pkt
oraz Jerzy Jawień: 2860 pkt
VI miejsce – Jan Zagrodzki: 2800 pkt.
że nie biorą, biorą słabo, delikatnie, wcale,
rzadko...A więc mizeria? No, nie do końca.
Niektórzy mieli nawet po kilkanaście sztuk
leszczy. Tuż po rozpoczęciu zawodów kolega Wiesiek Wrzos zaciął karpika ponad
40 cm stając się tym samym jedynym „fuksiarzem” zawodów. Przyjęta na zawodach
metoda gruntowa stawiała w roli faworytów braci Salawów i drgającą szczytówkę
w odmianie feeder. Po upływie przewidzianego dla zawodów czasu przystąpiono
do komisyjnego ważenia ryb, w czym aktywnie uczestniczył sponsor i patron zawodów pan Piotr Wasik oraz v-ce Prezes
d/s Gospodarczych Andrzej Krzyżak. Pan
Przewodniczący również osobiście podliczył wyniki i sklasyfikował zawodników.
Wyniki okazały się być następujące:
I miejsce – Andrzej Salawa: 5520 pkt,
II miejsce – Stanisław Salawa: 4710 pkt,
Ponadto ryby złowili: Tytus Grzegórzko
(1320 pkt), Piotr Sekuła (980 pkt), Janusz
Stanek (920 pkt), Łukasz Stanek (2400 pkt),
Paweł Kokoszka (1780 pkt), Józef Filip (920
pkt), Jarosław Mucha (500 pkt), Robert
Basta (2100 pkt), Sylwester Warchoł (1100
pkt), Rafał Gil (1960 pkt) oraz Bartosz Piasek (240 pkt). W siatkach wędkarzy znalazło się więc 39,240 kg ryb u 18 startujących.
wanie publicznych pieniędzy obwarowane
jest rygorystycznymi przepisami prawa.
nizować imprezę masową omijając przepisy
prawa, że Centrum Kultury wcale nie jest do
organizowania takich imprez potrzebne.
Tradycyjnym od lat przejawem tejże współpracy są organizowane od lat zawody wędkarskie pod patronatem Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Słomniki. W tym roku
spotkaliśmy się 25 sierpnia. Zapisy uczestników wędkarskich zmagań zamknęły się
na 38 nazwisku, a więc koledzy dopisali jak
nigdy. Nieco niepokoju niosły prognozy dla
rybek, bowiem dało się odczuć symptomy
zmieniającej się aury. Pomimo pięknego
poranka porywiste podmuchu wiatru i spadające ciśnienie zwiastowały nadchodzące
zmiany, co jak wiadomo wędkarzom, nigdy
nie wróży rybim braniom nic dobrego. Ale
także wiadomo, że pesymista nie może być
wędkarzem, dlatego każdy startujący z zapałem zajął wylosowane stanowisko i rozpoczął 3,5 godzinne zmagania polegające na
zwabieniu, przechytrzeniu, zacięciu, wyholowaniu i podebraniu ryby. Te pięć etapów
skutecznego wędkowania przedstawiam
celowo, gdyż np. kol. Mariusz Migała odnotował kilkanaście przypadków straty ryby
na etapie holowania. Każdy więc etap jest
równie ważny!. Wędrując po zajętych przez
zawodników miejscówkach najczęściej
słyszałem na pytania o brania odpowiedzi,
28 lipca w Prandocinie odbyły się dożynki
czosnkowe. Inicjatywę tę podjął Piotr Bojarski i tzw. Grupa Snopek. Impreza została
zorganizowana z rozmachem, który świadczy o bardzo dużych kosztach. Dla porównania: Centrum Kultury, które miało być
organizatorem VII Małopolskiego Święta
Czosnku zaplanowało na ten cel ze swojej
rocznej dotacji budżetowej 20 tys., a 47 tys.
wyłożyliby sponsorzy publiczni. Jest to
suma nieporównywalnie mała z kosztami
poniesionymi na dożynki czosnkowe. A na
pewno nigdy nie będzie większa, bo wyda-
Piotr Bojarski i Grupa Snopek udowodnili,
że można pominąć decyzję Burmistrza Słomnik i Wójta partnerskiej Gminy Radziemice
(którzy odwołali VII Małopolskie Święto
Czosnku z powodu strat powodziowych), że
solidarność z tymi rolnikami, którzy ucierpieli wskutek powodzi jest mniej ważna niż
zabawa, że pod okiem urzędników wydających pozwolenia na zorganizowanie imprezy ze sprzedażą alkoholu można ten przepis
ominąć, że pod okiem Policji można zorga-
W sumie wyniki raczej przeciętne. Zwyciężyli nasi utytułowani grunciarze. Niespodzianką jest wysokie miejsce naszego młodego kolegi Sergieja, co rodzi nadzieje na
jego przyszłe sukcesy. Trzymamy kciuki!
Po tradycyjnej kiełbasce z grilla przygotowanej przez Bartka pan Piotr Wasik podziękował uczestnikom za przybycie i sportową walkę oraz w asyście Prezesa Koła
Andrzeja Kądzieli wręczył puchary i nagrody zwycięzcom zawodów. Podziękowania
dla władz samorządowych oraz Patrona zawodów pana Piotra Wasika przekazali Prezes Koła Andrzej Kądziela oraz v-ce Prezes
d/s Sportu Jan Zagrodzki.
Piotr Kaczmarczyk
Organizatorzy zapewnili na dożynkach
czosnkowych dobrą zabawę, wyzwolili
ogromną inicjatywę mieszkańców Prandocina, przychylnie odnieśli się tej inicjatywy
niektórzy radni i urzędnicy, należy więc
się spodziewać, że nie była to jednorazowa
impreza, lecz pierwsza wytyczająca nowy
kierunek.
a.b.
sport 15
Podczas tegorocznych zajęć wakacyjnych
dzieci od 7 do 13 roku życia miały możliwość wzięcia udziału w wakacyjnej akademii piłkarskiej. Zajęcia prowadzone przez
naszych instruktorów pozwoliły w krótkim
czasie nabrać nowych umiejętności i przeżyć
nie jeden emocjonujący mecz. W programie
była również szkółka tenisa ziemnego oraz
inne zespołowe gry sportowe takie jak koszykówka, siatkówka i płka ręczna. Zajęcia
odbywały się od poniedziałku do piątku
w godz od 10 do 13 oraz w soboty w godz
od 13 do 15.
Agnieszka Dulewicz
W roku 2013 w ramach projektu „Wakacje z piłką nożną 2013” organizowanego przez
Małopolskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Krakowie, przy wsparciu
finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, odbył się cykl zawodów piłkarskich począwszy od szczebla podstawowego do wojewódzkiego włącznie,
w których brała udział młodzież urodzona w 2000 roku i młodsza.
Przygoda z piłka nożną dla młodzieży naszej gminy zaczęła się w dniu 13 lipca 2013
organizacją turnieju gminnego, w którym
wzięły udział trzy drużyny. Turniej odbył się
na obiekcie sportowym LKS Słomniczanka
w Słomnikach, gdzie zwyciężyła drużyna
LKS Słomniczanki przed drużyna z Michałowic, którą prowadził Łukasz Piwowarski
i drużyną Szkoły Podstawowej w Waganowicach. Drużyna LKS „Słomniczanki” grała
w składzie: Dominik Skrzydlewski, Karol
Warchoł, Dawid Warchoł, Bartek Srogosz,
Piotr Ciszewski, Michał Cieniowski, Dominik Dubis, Julia Basta, Rafał Jagła i Karol
Kopciński.
Dalsza część sportowej przygody drużyny ze
Słomnik to dzień 31 sierpnia. Na obiektach
LKS „Lotnik” Kryspinów odbył się wtedy turniej powiatowy, w którym startowało
8 drużyn z terenu powiatu krakowskiego.
Drużyna Słomniczanki trafiła do II grupy,
gdzie rozgrywano mecze systemem każdy
z każdym. „Słomniczanka” uzyskała wyniki:
Słomniczanka „Lotnik” Kryspinów 13:1
Gajowianka – Słomniczanka 0:3
Niegoszowianka – Słomniczanka 1:1
W półfinale „Słomniczanka” pokonała „Kosynierów” Łuczyce 3:1 oraz w finale „Wisłę” Jeziorzany 1:3 zdobywając zasłużone
1 miejsce w turnieju i awans do dalszych
eliminacji w województwie. 12 sierpnia na
stadionie LKS „Krakus” Swoszowice odbył
się Turniej Subregionalny „Wakacje z Piłka Nożna” z udziałem 13 drużyn. Drużyna
Słomniczanki zagrała w grupie C uzyskując
wyniki:
Flota Nadzów – Słomniczanka 0:2
Orzeł Cikowice – Słomniczanka 3:4
W grupie C Słomniczanka zdobyła 1 miejsce awansując do finału turnieju. W finale
drużyna zremisowała z MOSiR Bochnia
2:2, wygrała z „Krakusem” Swoszowice 3:0
oraz przegrała z Akademią Piłkarską z Gołczy 0:4, zajmując w turnieju trzecie miejsce.
Opiekunami drużyny Słomniczanki byli:
Piotr Ciszewski i Sebastian Warchoł.
Dużą ciekawość i podziw w rozgrywanych
turniejach wzbudziła zawodniczka Słomniczanki Julia Basta, która była jedyną
dziewczyną wśród wszystkich uczestników.
Zadziwiała swoim talentem i skutecznością
gry, zdobywając wspaniałe bramki przyczy-
niła się do zwycięstwa drużyny. W turnieju
w Kryspinowie wyróżniona została tytułem najlepszego zawodnika turnieju. Julia
uczęszcza do VI klasy Szkoły Podstawowej
w Słomnikach i żywo interesuje się piłka
nożną. Wspierają ją rodzice, którzy obecni
byli na turniejach i cały czas jej dopingowali.
Drużyna Słomniczanki w organizowanych
turniejach zdobyła trzy wspaniałe puchary i wyróżnienia, które na długo pozostaną
w pamięci jako wakacyjna przygoda roku
2013. I refleksja – szkoda tylko, że tak małe
zainteresowanie na szczeblu podstawowym,
a szczególnie wśród młodzieży w Klubach
Sportowych w gminie wzbudził ten turniej.
Stanisław Gołda
Nowość
w Centrum Kultury!
Język angielski
i migowy
więcej na:
www.mgckslomniki.pl
zapisy: 730 700 814
Zapraszamy!
Głos Słomnik wrzesień 2013
16 Powiatowy Urząd Pracy
W trosce o rozwój lokalnego rynku pracy
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wspomaga procesy zatrudnieniowe uczestnicząc
w aktywizacji i podtrzymywaniu motywacji, dostarczając nie tylko informacji
wszystkim zainteresowanym, ale wspierając
programy rozwojowe przy zatrudnieniu jak
również w sferze przedsiębiorczości swoich klientów. Na koniec czerwca 2013 roku
stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie
Powiatu Krakowskiego wynosiła 10,6 %,
w województwie Małopolskim było to 11,5 %
natomiast na terenie kraju 13,2 %. Wg stanu na koniec lipca br. w tutejszym urzędzie
zarejestrowanych było 9 458 osób bezrobotnych. Napływ do rejestrowanego bezrobocia w pierwszych 7 miesiącach 2013 roku
wynosił 7 375 osób, w tym samym czasie
wyrejestrowano 7 695 bezrobotnych. Na
dzień 31.07.2013 r. w Filii Urzędu w Słomnikach zarejestrowanych było 1 889 osób
bezrobotnych. Istotnym zjawiskiem jest
fakt, iż aż 89,5 % stanowią osoby będące
w szczególnej sytuacji na rynku pracy co
szczegółowo ilustruje poniższa tabela.
jęcie działalności gospodarczej przyznanych
w ramach projektu „Własny Biznes” POKL
Działanie 6.2. Do końca maja br. UPPK realizował również rozpoczęte w 2012 roku
dwa programy specjalne skierowane do
osób będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy – „Recepta Refundowana” dla
osób poniżej 30 roku życia oraz „I Możemy
Wszystko” dla osób powyżej 50 roku życia.
W związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym
przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Powiatu Krakowskiego UPPK wdraża Program Lokalny ASYSTENT RODZINY. Ma
on na celu zatrudnienie kompetentnych Asystentów Rodziny w Powiecie Krakowskim.
W ramach programu udzielane jest wsparcie
w postaci: oceny predyspozycji, szkolenia
zawodowego, staży oraz robót publicznych.
Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie
rynku pracy UPPK aplikuje o przyznanie
dodatkowych środków Funduszu Pracy
z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na podstawie złożonych wniosków
uzyskano dofinansowanie w łącznej wysokości 370 tys. zł, na realizację programów
Osoby zarejestrowane w Filii w Słomnikach będące w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, w tym:
- bezrobotni bez wykształcenia średniego
- długotrwale bezrobotni
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych
- bezrobotni bez doświadczenia zawodowego
- bezrobotni poniżej 25 roku życia
- bezrobotni powyżej 50 roku życia
- bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
- bezrobotni niepełnosprawni
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
W 2013 roku UPPK pozyskał środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 15 424,7 tys. zł;
w tym na finansowanie Programu Promocji
Zatrudnienia w Powiecie Krakowskim, Programu Lokalnego „Asystent rodziny” oraz
projektu systemowego „7 życzeń” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.3. UPPK stara się aktywnie wykorzystywać możliwości jakie dają
fundusze strukturalne Unii Europejskiej,
a w szczególności Europejski Fundusz Społeczny. Celem głównym projektu „7 życzeń”
w 2013 roku jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 1200 osób bezrobotnych poprzez opracowanie Indywidualnego
Planu Działania a następnie jego realizację
w formie usług pośrednictwa pracy, aktywnego poszukiwania pracy, organizacji staży
i szkoleń zawodowych. Ponadto w 2013
roku kontynuowane są działania związane z monitoringiem udzielonego wparcia
w postaci jednorazowych środków na pod-
89,5 %
47 %
46 %
32 %
29 %
24 %
19 %
11 %
5%
4%
1,5 %
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenach, na których
w 2013 roku miały miejsce klęski żywiołowe
oraz osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach
realizowanych w/w programów, bezrobotni
z terenu gmin: Iwanowice, Kocmyrzów–Luborzyca, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa są obsługiwani przez Zamiejscowy
Ośrodek Centrum Aktywizacji Zawodowej
w Słomnikach.
Wzmacniając inicjatywy lokalnej przedsiębiorczości w pierwszej połowie br. w Filii
w Słomnikach 28 osób złożyło deklarację
o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej. Ponadto na wspomnianym obszarze powstało 6 nowych podmiotów gospodarczych
dzięki wsparciu w postaci jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej. W omawianym okresie udzielono
pracodawcom pomocy publicznej, poprzez
organizację prac interwencyjnych, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz refundacji ZUS. Skutki
długotrwałego bezrobocia oraz wykluczenia społecznego łagodzone są również
przy współpracy z samorządami gminnymi
organizującymi roboty publiczne i prace
społecznie użyteczne. Z wyżej wymienionych form zatrudnienia skorzystało łącznie
48 osób bezrobotnych.
Największą grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby bez wykształcenia
średniego. W związku z powyższym największy wysiłek skupiony jest na promowaniu zatrudnienia oraz rozwoju kwalifikacji
dla tej grupy klientów. W celu zwiększenia
szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej oraz podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych,
a także dostosowanie wiedzy i umiejętności zawodowych do wymogów rynku pracy, w pierwszym półroczu Filia w Słomnikach skierowała 58 osób uprawnionych do
uczestnictwa w szkoleniu oraz 227 bezrobotnych do pracodawców w celu odbycia
stażu. Oprócz opisanych powyżej działań
Zamiejscowy Ośrodek CAZ w Słomnikach
prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy, zajęcia aktywizacyjne oraz autorskie programy aktywizacyjne,
w których w bieżącym roku uczestniczyły
774 osoby. Dodatkowo 1 321 osób skorzystało z indywidualnej porady, informacji
zawodowej lub oceny kompetencji. Ponadto
500 osób bezrobotnych podjęło zatrudnienie
oraz pozyskano 304 miejsca pracy z terenu
gmin: Iwanowice, Kocmyrzów–Luborzyca,
Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa.
W ramach działań towarzyszących bezrobotni zarejestrowani w Filii w Słomnikach
mieli możliwość udziału w wielu inicjatywach związanych z małopolskim rynkiem
pracy, dotychczas były to m. in.: Tydzień
Powiatowy Urząd Pracy 17
z Małopolskimi Urzędami Pracy; Targi Edukacyjne; Targi Edukacji i Pracy; Europejskie
Dni Pracy w Małopolsce; II Targi Pracy
w Wadowicach; targi pracy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach współpracy ze szkołami doradcy zawodowi i pośrednicy pracy prowadzili zajęcia dla uczniów
gimnazjum oraz szkół średnich prezentując
ofertę Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych.
Poza tym zorganizowano Negocjacje z pracodawcami zainteresowanymi organizacją
stażu. Na spotkaniu ustalano warunki zawierania umów stażowych w ramach projektu
systemowego „7 życzeń” współfinansowanego z EFS, a także cykl spotkań pod nazwą
„Powiat się kształci” mający na celu zachętę
do podnoszenia swoich kwalifikacji w kwalifikacyjnych kursach zawodowych organizowanych przez szkoły z terenu Powiatu
Krakowskiego. W realizację powyższych
przedsięwzięć aktywnie włączają się również pracownicy Filii w Słomnikach.
Paulina Belska – Pośrednik pracy
Tomasz Sroka – Stanowisko
ds. monitoringu finansowego
Marcin Nowak – Zastępca Kierownika
Wydziału Centrum Aktywizacji Zawodowej
ogłoszenie GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach jako jednostka organizacyjna Gminy Słomniki w roku 2013 realizuje projekt systemowy
pod nazwą „Od bierności do aktywności” realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu „Od bierności do aktywności”
• W marcu tego roku odbył TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH. Wzięło w nim udział 21 kobiet i 8 mężczyzn.
Celem tego szkolenia jest podniesienie kompetencji życiowych
i umiejętności umożliwiających lepsze funkcjonowanie w życiu
społecznym – w tym środowisku zawodowym.
• Na przełomie czerwca i lipca odbyła się część teoretyczna
KURSU PRAWA JAZDY, obecnie 1 mężczyzna i 2 kobiety
uczestniczą w części praktycznej kursu.
• Obecnie odbywa się szkolenie zawodowe KASA FISKALNA, które rozpoczęło się 25 lipca a jego zakończenie planowane jest na 28 listopada. W zajęciach uczestniczy 20 kobiet
i 5 mężczyzn. W ramach szkolenia uczestnicy przyswajają
wiedzę, która jest niezbędna do pracy w handlu, m.in. uczą się
obsługi kasy fiskalnej oraz terminali płatniczych, zasad obsługi
klienta, savoir-vivru w handlu.
W ramach projektu zatrudniono również prawnika i doradzę zawodowego, którzy udzielają bezpłatnych porad dla beneficjentów projektu
oraz ich otoczenia. Z porad doradzy zawodowego będzie można korzystać od września 2013 roku. Z porad prawnika można skorzystać
w następujących terminach: 10.09, 08.10, 12.11, 10.12 2013 roku w godzinach 12.00–16.00
Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach w pok. 20 tel. (12 ) 3881272 wew. 120.
J.Ż.
Muzeum Ziemi Słomnickiej zaprasza!
Czynne w godzinach:
pon – pt:
8.00 – 21.00
Głos Słomnik wrzesień 2013
Czekamy na Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 21.00.
W tych godzinach można samodzielnie obejrzeć eksponaty.
Na zwiedzanie z krótką prelekcją prosimy umawiać się telefonicznie: 12 388 11 49
lub meilowo: [email protected]
Dla dzieci i młodzieży szkolnej mamy ciekawe lekcje i warsztaty muzealne.
Szczegóły na stronie www.mgckslomniki.pl
18 ogłoszenia
Głos Słomnik informuje:
• Nasza gazeta ukazuje się 10 razy w roku
• Materiały do druku należy nadsyłać do
ostatniego dnia miesiąca
• Materiały nadesłane w ostatniej chwili
mogą się nie zmieścić w danym numerze
• Zamieszczamy tylko materiały zgodne
z linią pisma samorządowego
• Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów
• Reklamy przyjmujemy tylko jako gotowe projekty
• Treść ogłoszeń formułuje ogłoszeniodawca
• Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności
• Materiały do gazety należy wysyłać
na adres: [email protected]
• Wszelkie informacje dostępne są na stronie:
www.mgckslomniki.pl lub pod tel.: 12 388 11 49
Kancelaria Adwokacka
32-090 Słomniki
ul. Proszowska 1
§
§
Kancelaria Adwokacka zawiadamia PT Klientów, że
świadczy usługi dla osób fizycznych i osób prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie:


PORAD PRAWNYCH
REPREZENTOWANIA
KLIENTÓW
W
SPORACH
I
PROCESACH
PRZED
WSZELKIMI
URZĘDAMI,
SĄDAMI
POWSZECHNYMI I ADMINISTRACYJNYMI,
ZUS, KRUS


w sprawach prawa karnego i wykroczeń
sprawy rodzinne (np. rozwody, separacje,
alimenty, podział majątku małżeńskiego)
sprawy cywilne (np. dochodzenie odszkodowań,
umowy cywilne, spadki, testamenty, zachowek,
odwoływanie
darowizn,
zasiedzenie
i
uwłaszczenie, sprawy lokalowe, drogi konieczne,
dożywocie itp.)
obsługa
osób
prowadzących
działalność
gospodarczą: jednoosobową, spółek cywilnych i
spółek prawa handlowego
wnioski i odwołania do ZUS i KRUS, renty i
emerytury, sprawy komornicze
księgi wieczyste




UWAGA!
Pierwszej porady dla emerytów i rencistów
– udzielam BEZPŁATNIE
Adwokat Andrzej Gąciarz przyjmuje we wtorki w godz.
17.00-19.00, tel. kom. 793-330-905
SKLEP MEDYCZNY
„PIASMED”
ul. KOŚCIUSZKI 33
32-090 SŁOMNIKI
CZYNNY:
PONIEDZIAŁEK - PIATEK 8:00 - 16:00
SOBOTA 8:30 – 12:30
tel. 791-074-325
OFERUJE:
PIELUCHOMAJTKI, CEWNIKI
BALKONIKI, LASKI, KULE
WÓZKI INWALIDZKIE
ORTEZY, GORSETY, KOŁNIERZE
TEMBLAKI, INHALATORY
WKŁADKI ORTOPEDYCZNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH
MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE
KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI CHORYCH
KACZKI, BASENY
CIŚNIENIOMIERZE, TERMOMETRY, GLUKOMETRY
ART. PRZECIWŻYLAKOWE
ART. REHABILITACYJNE
PODUSZKI ORTOPEDYCZNE
ODZIEŻ MEDYCZNA
i inny asortyment medyczny
OFERUJEMY PORADY PRAWNE W UZYSKIWANIU
ODSZKODOWAŃ POWYPADKOWYCH
REALIZUJEMY WNIOSKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Towarzystwo Kulturalno–Sportowe
Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
W ramach projektu Kultura 50+ organizujemy
cykle spotkań, warsztatów i wykładów, mające na
celu promowanie aktywnego stylu życia seniorów.
W najbliższym czasie zapraszamy na
następujące zajęcia:
W piątek, 20.09
10.00 – Warsztaty taneczne – Tańce w kręgu
11.30 – Warsztaty wokalne
W piątek, 4.10
10.00 – Warsztaty taneczne – Tańce w kręgu
zapraszają dzieci i rodziców na
SPOTKANIE Z TEATREM
20 października
w programie:
15.30–16.30 – warsztaty teatralno–plastyczne
„Maski jak z bajki”
17.00 – „Bajka o rybaku i złotej rybce”
w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora
„Parawan” z Krakowa
11.00 – Warsztaty rękodzieła artystycznego
W piątek, 11.10
10.00 – Warsztaty teatralne – Pamięć i interpretacja
11.00 – Aktorsko z muzyką w tle
W piątek, 18.10
10.00 – Warsztaty taneczne – Tańce w kręgu
11.30 – Warsztaty wokalne
Spotkania odbywają się w Miejsko–Gminnym Centrum Kultury
w Słomnikach. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapisy oraz informacje pod nr tel.: 12 388 11 49
Bezpłatne wejściówki do odbioru
w MGCK od 7 października. Zapisy
na warsztaty tel.: 12 388 11 49

Podobne dokumenty

GS_pazdziernik_2013_na strone

GS_pazdziernik_2013_na strone Nad całością czuwały panie: M. Szczepaniak i B. Waszuk przy wsparciu p. N. Łączny, p. M. Judy–Cerek, p. J. Waszuk. B.W.

Bardziej szczegółowo

GS_marzec_2013_na strone

GS_marzec_2013_na strone Kamil Cichy oraz Marlena Adamek. Więcej informacji na temat koncertu wewnątrz numeru.

Bardziej szczegółowo

Głos Słomnik grudzień 2014

Głos Słomnik grudzień 2014 W przypadku egzaminu na zakończesportowo – rekreacyjnych uznano za dobry, nie gimnazjum absolwenci z naszej gminy podobnie jak funkcjonalność budynków, uzyskali średni wynik z  części humaniz wyjąt...

Bardziej szczegółowo