Biuletyn Naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych UW

Transkrypt

Biuletyn Naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych UW
Tytuł:
Nr
wyd.:
Biuletyn Naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych
27
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,
1972
Publikacja zawiera artykuły 13 pracowników Instytutu Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
SPIS TREŚCI
Artykuły
1.
Seweryn Źurawicki: Polska myśl ekonomiczna w latach 1939-1948
2.
Marcin Święcicki: Leninowska koncepcja zarządzania gospodarką socjalistyczną
3.
Romuald Kudliński: Stany Zjednoczone u progu nowego cyklu koniunkturalnego
4.
Andrzej Wieczorkiewicz: Udział sektora państwowego w gospodarce EWG
5.
Elżbieta Kaczyńska: Problem feudalizmu we francuskiej literaturze afrykanistycznej
Materiały
6.
Tadeusz Kasprzak: Socjalistyczna racjonalność makroekonomiczna
7.
Seweryn Żurawicki: O prognozowaniu
8.
Czesław Noniewicz: Międzysektorowe porównania techniki produkcji w rolnictwie
polskim
9.
Ewa Czerwińska:
indywidualnym
Efektywność
wykorzystania
siły
roboczej
w
rolnictwie
10. Maciej Iwanek: Wzrost gospodarczy a zmiany struktury produkcji - cele i metody
badań
Recenzje
11. Bartłomiej Kamiński: Henryk Fiszel, "Wstęp do teorii gospodarowania"
12. Katarzyna Wróblewska: Murray Brown, "On the Theory and Measurement of
Technological change"
13. Rafał Krawczyk: Simon Kuznets, "Modern Economic Growth Rate, Structure and
Spreat"