Możemy więcej i lepiej – Akademia współpracy finansowej JST-NGO

Transkrypt

Możemy więcej i lepiej – Akademia współpracy finansowej JST-NGO
2017.03.07
Możemy więcej i lepiej – Akademia współpracy finansowej
JST-NGO
2016.10.13
zobacz online: http://szemud.pl/artykuly/mozemy-wiecej-i-lepiej-akademia-wspolpracy-finansowej-jst-ngo/
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Fundacją Pokolenia zapraszają przedstawicieli
organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym finansowych mechanizmów
współpracy samorządów i organizacji pozarządowych, w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej –
Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych (preferowane są podmioty z
województwa pomorskiego). Szczegóły w poniższym załączniku.
Akademia współpracy finansowej JST-NGO na Pomorzu
www.szemud.pl | 1

Podobne dokumenty