Document 378933

Komentarze

Transkrypt

Document 378933
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO | ISSN 1899-7171 | nr 1(5) | styczeń 2009
Uwaga na skażoną żywność!
A orkiestra znów zagrała…
Partia pasztetów zawierających dioksyny trafiła do powiatu biłgorajskiego. Chodzi o pasztety
drobiowe wyprodukowane przez Wielkopolską Wytwórnię Żywności Profi S.A. Do ich produkcji
użyto mięsa pochodzącego z Irlandii.
W tym roku już po raz 17, także w powiecie biłgorajskim, odbyła się
wyjątkowa zbiórka pieniędzy zorganizowana i przeprowadzona przez
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
WIĘCEJ STR. 3
WIĘCEJ STR. 3
POWIAT | Czy szpital w Biłgoraju otrzyma 7 mln więcej?
To już 20 lat
Tuż przed kontraktem
Pod koniec ubiegłego roku Józefów
świętował 20 rocznicę nadania praw
miejskich. Z tej okazji odbyła się
uroczysta sesja. Jej punktem kulminacyjnym było nadanie odznaczeń
„Zasłużony dla gminy Józefów”.
WIĘCEJ STR. 4
Pawilon poświęcony
Uroczystość podsumowująca budowę
pawilonu promocji gospodarki leśnej,
którą realizowało Nadleśnictwo Biłgoraj, odbyła się 19 grudnia. Na ceremonię przybyli przedstawiciele władz
samorządowych, pracownicy nadleśnictwa, dzieci i młodzież szkolna.
WIĘCEJ STR. 6
Wójtowie radzili
W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju w połowie grudnia odbyła
się narada wójtów i burmistrzów z
terenu powiatu. Wzięli w niej udział
również kierownicy jednostek podległych Starostwu.
WIĘCEJ STR. 4
Nowy sprzęt
– nowe możliwości
W ciągu najbliższych dwóch tygodni, pomiędzy dyrekcją SP ZOZu w Biłgoraju a lubelskim Narodowym Funduszem Zdrowia, powinien zostać
podpisany kontrakt na rok bieżący. Jeżeli podpisany będzie na podstawie dotychczasowych protokołów negocjacji, wówczas jego wartość
wyniesie 29 mln zł.
WIĘCEJ STR. 3
W ostatnim kwartale 2008 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z
projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymała nowoczesne urządzenia do pracy z dziećmi. To jedyna
poradnia w województwie lubelskim,
która otrzymała tak liczną pomoc.
WIĘCEJ STR. 8
Puchary dla wszystkich
Specjaliści o epidemiach
Damian popłynął po rekord
Przyjdź, a pomożemy ci
Dyrektorzy obradowali
Pod koniec 2008 roku odbyło się
spotkanie czterech starostów powiatów byłego województwa zamojskiego. Tematem rozmów było rozszerzenie rozgrywek Pucharu Polski na
poszczególne powiaty.
Jeżeli komuś wydawało się, że
na terenie powiatu nie ma chorób
zakaźnych, był w błędzie. W błędzie
także jest ten, kto myśli, że naszemu
powiatowi nie grozi epidemia.
Mikołajkowe Mistrzostwa Powiatu
Biłgorajskiego LZS dzieci 10-letnich i
młodszych były ostatnią w 2008 roku
imprezą sportową, organizowaną
przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w
Biłgoraju. Bohaterem zawodów był
Damian Zarzycki.
Od początku nowego roku funkcjonowanie rozpoczął – jako powiatowa
jednostka organizacyjna pomocy
społecznej – Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Biłgoraju.
W połowie grudnia odbyła się
narada dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
biłgorajskiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Edukacji
Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.
Głównym tematem była organizacja
nowego roku szkolnego 2009/10.
WIĘCEJ STR. 10
WIĘCEJ STR. 5
WIĘCEJ STR. 11
WIĘCEJ STR. 3
WIĘCEJ STR. 4
2
w skrócie
nr 1(5) | grudzień 2008
Drodzy czytelnicy Dzień Interesanta w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju wypada we wtorek. Jednak nie zawsze
mieszkańcy mają czas na odwiedziny. Dlatego proponujemy wszelkie pytania kierować za pośrednictwem naszej gazety.
Można dzwonić (tel. 084 688-20-54) lub napisać e-maila: [email protected] W tym miejscu będziemy
zamieszczać odpowiedzi.
Jakie największe inwestycje w powiecie planuje się wykonać w 2009 r.?
Nie mogę jeszcze mówić o konkretach, ponieważ Rada Powiatu Biłgorajskiego nie uchwaliła budżetu na 2009 rok. Mogę podzielić się planami. Chcemy zakończyć termomodernizację wszystkich szkół podległych Starostwu, są to w szczególności: ZSBiO, ZSZiO, ZSO, RCEZ i Liceum w Turobinie oraz zainstalować instalację solarną na obiektach pływali na basenie przy ZSBiO. W planach jest też wybudowanie ośrodka
szkolno – rewalidacyjnego w Teodorówce. Jeżeli chodzi o największe inwestycje drogowe to oprócz trasy Księżpol – Łukowa w planach mamy
też wybudowanie drogi Bidaczów – Wólka Biska. Kolejną inwestycją drogową, jaką chcemy wykonać w roku bieżącym, jest modernizacja
drogi w gminie Goraj. Chodzi o poprawę drogi Janów Lubelski – Chrzanów – Goraj łączącej drogę krajową nr 74 z wojewódzką nr 835. Nadal
chcemy kontynuować rozbudowę budynku po oddziale wewnętrznym, z przeznaczeniem na potrzeby lokalowe Starostwa Powiatowego.
BIŁGORAJ | Bilans akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”
Paweł Flor
Koncertowe podziękowanie dla RCEZ
– Radny Rady Powiatu
Biłgorajskiego
W podziękowaniu za zaangażowanie w akcję pod hasłem „Twój Dar Serca dla Hospicjum” przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego i PCK Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej zostali zaproszeni do studia
Telewizji w Lublinie na koncert zespołu „Małe Wu Wu”. W uroczystości, zorganizowanej na podsumowanie
akcji 12 grudnia 2008 r., uczestniczyły nauczycielki Dorota Łubiarz i Monika Popko oraz dyrektor Józef
Lipiec i kierownik Krzysztof Bury.
W całe przedsięwzięcie udało się
zaangażować 347 szkół, placówek
oświatowych z całego województwa
lubelskiego (w tym 15 z powiatu
biłgorajskiego). Dzięki aktywności
dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców w ramach akcji zebrano sumę
198 tys. 283 zł. Środki zostaną przeznaczone na dokończenie budowy
i wyposażenie Sanatorium - Domu
Małego Księcia przy ul. Lędzian w
Lublinie.
W RCEZ całe przedsięwzięcie
przeprowadzano w listopadzie (o
czym pisaliśmy w poprzednich numerach), a do działań bardzo chętnie
włączyli się wszyscy uczniowie, oraz
nauczyciele. Koncert został wyemitowany przez TVP Lublin w grudniu
2008, a Telewizja Polonia pokaże go
w styczniu 2009.
Także w grudniu RCEZ otrzymało oficjalne podziękowania od
Zarządu Rejonowego PCK za udział,
w dniach 5-6 grudnia, w zbiórce
żywności na pomoc świąteczną dla
rodzin potrzebujących pomocy pn.
„KUPCOŚDLANIESIEBIE”. Łącznie zebrano ok. 2 ton żywności dla
rodzin najuboższych. Najuboższym
Przedstawiciele RCEZ podczas wyjątkowego koncertu (każda
róża z dekoracji sceny symbolizowała jedną ze szkół).
także służyła przeprowadzana w
RCEZ, jak co roku akcja, „Pomóż
dzieciom przetrwać zimę”. Obydwa
przedsięwzięcia koordynowały w
szkole opiekunki koła PCK Monika
Popko i Katarzyna Głowicka.
A.W.
Przewodniczący podziękował
(POWIAT) Podczas grudniowej sesji Rady Powiatu
Biłgorajskiego przewodniczący Janusz Różański podziękował tym, którzy zajęli się organizacją uroczystej sesji
z okazji jubileuszu odrodzenia powiatu biłgorajskiego.
Sesja odbyła się 23 października ubiegłego roku.
- Dziękuję Zofii Siek z Wydziału Edukacji Starostwa
Powiatowego oraz pracownikom wydziału, którzy pracowali przy organizacji jubileuszu. Za aktywną pomoc
serdeczne podziękowania należą się również dla dyrektorów: Barbary Obszańskiej z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz dla Mariana Klechy z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Dziękuję Gabrieli
Figurze z Biłgorajskiej Telewizji Kablowej za rzetelny
w w w . b i l g o r a j s k i . p l
materiał telewizyjny, który ukazał się już po uroczystości
– podkreślił przewodniczący Różański.
Podziękował także wszystkim wójtom i burmistrzom,
którzy przygotowali prezentacje. Jeszcze podczas sesji
podziękowania odebrali: Wiesław Różyński, wójt gminy Biłgoraj, Alfred Sobótka wójt gminy Turobin i Piotr
Doliński przewodniczący Rady Gminy Goraj. Pozostałe
podziękowania będą wręczane wójtom i burmistrzom
przy innych okazjach.
Jednocześnie przewodniczący skrytykował lokalny
tygodnik, który jego zdaniem w sposób mało obiektywny
przedstawił relację z podsumowania.
M.S.
SYLWETK
SYLWETKA
Ma 56 lat. Urodził się w
Tomaszowie Lubelskim. Z
wykształcenia jest technikiem - leśnikiem. Mieszka w
Aleksandrowie Czwartym.
Pracuje w tamtejszym Urzędzie Gminy, jako inspektor ds.
wymiaru podatków i ewidencji działalności gospodarczej.
Razem z żoną Anną 30
grudnia 2008 r. świętowali 35
rocznicę ślubu. Mają dwoje
dzieci: Marcin ma 34 lata,
Marek 25. Pan Paweł Flor od
10 miesięcy jest szczęśliwym
dziadkiem.
Obecna kadencja radnego
powiatowego jest jego
trzecią. W I i II kadencji był
przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej, w obecnej pełni
funkcję członka tej komisji.
- Gdy w 1998 r. kandydowałem na radnego byłem
przekonany, że bardzo wiele
zrobię dla powiatu i dla mojej
gminy, że na dźwięk słów:
„powiat biłgorajski” ludzie
będą mówić z zazdrością: o
to ci najlepsi; że nasze drogi,
nasz szpital, nasze szkoły
będą przykładem dla innych,
że razem wspólnie zrobimy
rzeczy wielkie, uda nam się
wszystko, co zamyślimy. Teraz
mam świadomość iż w znakomitej większości przypadków
nasze plany pozostaną tylko
planami, nasze marzenia
tylko marzeniami - życie
brutalnie weryfikuje nasze
działania i możliwości, a
wzajemne animozje i kłótnie
skutecznie zniechęcają do
wspólnego działania – podkreśla radny, ale jednocześnie
dodaje – Będąc radnym
jestem dumny z tego, iż mimo
wielu przeszkód tak dużo
udało się nam zrobić (szpital,
szkoły, drogi), a szczególnie z
tego, że w mojej gminie udało
się wykonać pierwszy etap
budowy drogi powiatowej
Aleksandrów – Łukowa.
Pozostało do wykonania
ponad 2 km – drogi, która
skróciłaby dojazd naszych
mieszkańców do pracy w
Chmielku, połączyła dwie
gminy, połączyła miejscowość
Podlas ze światem, a mamy
już 21 wiek.
Jest członkiem Stowarzyszenia Biłgorajszczyzna,
aktywnie współpracuje z TKKL
im. Kapeli Braci Bździuchów.
Jego pasją są książki. Jest właścicielem jednej z większych
bibliotek z tej strony Biłgoraja.
- Gdy byłem młodym
człowiekiem usłyszałem
słowa „miej serce i patrzaj w
serce”, przez całe życie staram
się tak postępować i myślę,
że pomimo wielu przeszkód
to mi się udaje. Staram się
zrozumieć każdego, być
człowiekiem środka, mieć
własne zdanie i niezależnie
od nacisków z różnych stron
mieć odwagę trwać przy nim,
choć to czasem może zaboleć.
Mój tata zawsze mi mówił „rób
wszystko w życiu tak, abyś
bez wstrętu mógł spojrzeć w
lustro”. Kiedyś były różne rzeczy
ważne, obecnie najważniejszą
dla mnie jest rodzina – podkreśla radny Paweł Flor.
OPR. M.S.
Cytat tygodnia
„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”
ALBERT SCHWEITZER
e - m a i l : g a z e t a . b i l g o r a j s k a @ w o i . l u b l i n . p l
informacje
nr 1(5) | styczeń 2009
POWIAT | Czy szpital w Biłgoraju otrzyma 7 mln więcej?
POWIAT | Pasztety z dioksynami w naszych sklepach
Uwaga na skażoną żywność!
Tuż przed kontraktem
W ciągu najbliższych dwóch tygodni, pomiędzy dyrekcją SP ZOZu w Biłgoraju a lubelskim Narodowym
Funduszem Zdrowia, powinien zostać podpisany kontrakt na rok bieżący. Jeżeli podpisany będzie na
podstawie dotychczasowych protokołów negocjacji, wówczas jego wartość wyniesie 29 mln zł.
Wynegocjowany kontrakt na
2008 rok wynosił 22 mln zł. Jednak
ani personel szpitala ani dyrekcja
nie przejęli się niskim kontraktem i
przez cały rok ciężko pracowali. Ta
wytężona praca przyniosła wymierny efekt. Szpital zanotował nadwykonania. Ich wartość to około 8 mln
zł. I to był jeden z ważniejszych argumentów podczas negocjacji kontraktu na 2009 rok. Według wstępnych
prognoz będzie wynosił 29 mln zł.
Na razie podpisane są tylko protokoły z negocjacji. Do ostatecznego
podpisania powinno dojść w ciągu
najbliższych tygodni.
– Liczę na to, że podpisane protokoły
z negocjacji kontraktu, będą wiążące dla
NFZ. Jeżeli tak i dostaniemy o 7 mln
więcej, niż w roku ubiegłym, to będą powody do zadowolenia – podkreśla Andrzej Jarzębowski, dyrektor SP ZOZu w
Biłgoraju – Większy kontrakt, to lepsza
płynność finansowa dla szpitala.
A co z podsumowaniem finansowym ubiegłego roku w szpitalu?
Na to jeszcze za wcześnie. Obecnie
szpital w Biłgoraju ma zapłacone
Partia pasztetów zawierających dioksyny trafiła do powiatu
biłgorajskiego. Chodzi o pasztety drobiowe wyprodukowane przez
Wielkopolską Wytwórnię Żywności Profi S.A. Do ich produkcji użyto
mięsa pochodzącego z Irlandii.
Artykuły firmy Profi z partii, w
której wykryto przekroczenia dopuszczalnego limitu dioksyn trafiły
do 19 sklepów na terenie Biłgoraja w
tym: 6 sklepów na terenie gminy Tarnogród, 3 sklepów na terenie gminy
Goraj, 3 na terenie gminy Frampol i
3 sklepów na terenie gminy Łukowa,
2 sklepów na terenie gminy Biszcza
oraz do jednego sklepu z gminy Józefów, Turobin i Potok Górny. Część
produktów już udało się wycofać z
obiegu. To około 400 sztuk. Wciąż
trwa usuwanie zakażonej partii ze
sklepów. Jednak część mogła trafić
do klientów. Warto to sprawdzić.
Wszelkich informacji udziela Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Biłgoraju pod nr tel. (084)
686-15-22. Warto także zajrzeć na
specjalną stronę internetową firmy
Profi www.pasztetyprofi.pl
Szkodliwe dioksyny wpływają na
problemy prokreacyjne. Szkodliwość
dioksyn wiąże się także z silnym
działaniem mutagennym, przyczyniając się do powstania nabytych
zwyrodnień u potomstwa. Jednak
nie należy wpadać w panikę. Warto,
w razie wątpliwości, skontaktować
się z Sanepidem.
M.SZEWCZUK
POWIAT | Będą wyróżnienia dla sportowców
i trenerów 2008 roku
Według wstępnych prognoz kontrakt dla SP ZOZu na ten rok
wynosił będzie 29 mln zł.
nadwykonania za pierwsze półrocze
2008 roku. Trwają negocjacje z NFZ
w sprawie zapłaty nadwykonań za
drugie półrocze. Finansowe pod-
sumowanie roku ubiegłego będzie
możliwe dopiero po otrzymaniu decyzji o ich ewentualnej zapłacie.
M.SZEWCZUK
POWIAT | Na razie ponad 32 tys. zł na WOŚP!
Przyjdź,
A orkiestra znów zagrała… a pomożemy ci
W tym roku już po raz 17 także w powiecie biłgorajskim odbyła się
wyjątkowa zbiórka pieniędzy zorganizowana i przeprowadzona
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Finał zbiórki odbył
się w niedzielę 11 stycznia. Jego hasło to: Wczesne
wykrywanie nowotworów u dzieci.
Kulminacyjnym punktem biłgorajskiej orkiestry był koncert w sali
widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury, który rozpoczął się o
godz. 16. Wystąpili na nim: Big Band,
Wychowankowie Szkoły Casio, Koło
Szermierki Dawnej „Gladius”, Zespoły MDK, Biłgorajska Orkiestra
Dęta im. Czesława Nizio, Paweł Skiba, Malwa - zespół z Szozd oraz Klub
Złotego Wieku. Odbyła się także
aukcja gadżetów od Jurka Owsiaka
oraz przedmiotów zgłoszonych przez
osoby prywatne do licytacji. Każdy
mógł się dołączyć. W powiecie biłgorajskim zbiórki odbywały się w
Biłgoraju, Frampolu, Tarnogrodzie,
Józefowie, Łukowej, Chmielku, Starym Lipowcu i Rakówce.
„Ludzie reagują na nas bardzo pozytywnie, prawie każdy przechodzący
stara się wrzucić coś do puszki. Bardzo
entuzjastycznie reagują zwłaszcza
dzieci uradowane z przyklejanych serduszek” tak podkreślali wolontariusze
WOŚP, których spotkać można było
na ulicach mimo panującego mrozu.
I mimo przeciwników Jurek
3
Owsiak i jego fundacja cieczą się
niesłabnącym poparciem społeczeństwa. Bilans akcji w powiecie
biłgorajskim też jest imponujący. Do
13 stycznia zebrano ponad 32 tys. zł,
a to jeszcze nie koniec. Sztab WOŚP
wciąż czeka na dane z powiatu. Wygląda jednak na to, że znowu padnie
rekord zebranych pieniędzy.
A.W.
w w w . b i l g o r a j s k i . p l
(BIŁGORAJ) Od początku nowego
roku funkcjonowanie rozpoczął
– jako powiatowa jednostka
organizacyjna pomocy społecznej
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju.
Ośrodek mieści się przy ul. 3-go
Maja 91 na II piętrze budynku (była
przychodnia). Jego pracownicy
mają za zadanie pomóc każdemu,
kto będzie tej pomocy potrzebował, a w szczególności: ofiarom
przemocy w rodzinie, osobom
pozostającym w konflikcie,
osobom po próbach samobójczych, osobom doznającym
przemocy seksualnej, dzieciom
wykorzystywanym seksualnie,
osobom i rodzinom z problemem
bezdomności, osobom i rodzinom
z problemem uzależnień oraz
osobom po przeżyciach traumatycznych i uchodźcom.
W ośrodku udzielane jest też
poradnictwo specjalistyczne,
tj. psychologiczne, rodzinne i
socjalne oraz prowadzony jest
hostel – zapewniający tymczasowe
schronienie dla osób znajdujących
się w sytuacji zagrożenia życia lub
bezpieczeństwa
Osoby zainteresowane mogą
zgłaszać się do ośrodka bezpośrednio lub kontaktować się telefonicznie, pod nr (084) 686-41-82.
M. SZEWCZUK
Co z tymi nagrodami?
Radny Rady Powiatu Wiesław Nieścior podczas ostatniej sesji
zarzucił Zarządowi Powiatu, że nie zajął się nagrodami dla najbardziej
zasłużonych sportowców 2008 roku.
- Dlaczego nikt nie rozpatrzył
wniosków od klubów sportowych
dotyczących przyznania wyróżnień
za osiągnięcia w 2008 r.? – pytał podczas obrad sesji.
Na to pytanie odpowiedział m.in.
Stanisław Niespodziewański, członek Zarządu Powiatu. Tłumaczył
radnemu, że nagrody dla sportowców zostaną wręczone, tylko w nieco
późniejszym terminie: - Wystąpiliśmy m.in. do klubów sportowych z
wnioskiem o wskazanie osób najbardziej zasłużonych w roku ubiegłym. W
rezultacie wpłynął wniosek z jednego
tylko klubu. Dlatego ponownie skon-
taktujemy się z pozostałymi klubami
i organizacjami sportowymi. Chcemy
nagrodzić więcej osób, chcemy dać
wyróżnienia sportowcom i trenerom –
zaznaczył radny.
Te słowa poparł przewodniczący Rady Janusz Różański, który
przypomniał, że był na posiedzeniu
Zarządu, na którym zapadła decyzja
o odsunięciu w czasie wręczenia
odznaczeń dla sportowców. Prawdopodobnie spotkanie ze sportowcami
odbędzie się podczas najbliższej sesji
Rady Powiatu, która zaplanowana
jest na koniec stycznia.
M.S.
21 i 22 stycznia Dzień Babci i Dziadka
Babcia z dziadkiem dziś świętują, wszystkie dzieci więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku, przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze, wnusia babci bluzkę pierze.
Wnusio już podaje kapcie, bardzo kocha swoją babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz, Święto Dziadków ważna rzecz.
Babcia, babunia, babusia, dziadzio,
dziadziuś – dzieciństwo bez tych
członków rodziny byłoby zupełnie
inne. Dlatego pamiętamy o naszych
dziadkach i dbajmy o to, aby nasze
dzieci także o swoich pamiętały.
Szczególnie w styczniu – w dniu ich
święta. W naszym kraju przyjęto,
że babcie obchodzą swój dzień 21
stycznia, a dziadkowie dzień później,
czyli 22. W tych dniach dzieci wręczają
własnoręcznie wykonane drobiazgi i
laurki, składają życzenia, a szczęśliwi
dziadkowie odwiedzają przedszkola,
szkoły i ze wzruszeniem oglądają przygotowane przez najmłodszych inscenizacje. Redakcja Biłgorajskiej Gazety
Powiatowej również przesyła najlepsze
życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom powiatu biłgorajskiego.
A.W.
Autor wiersza nieznany
e - m a i l : g a z e t a . b i l g o r a j s k a @ w o i . l u b l i n . p l
4
informacje
nr 1(5) | grudzień 2008
JÓZEFÓW | Miasto świętowało swój jubileusz
To już 20 lat
Pod koniec ubiegłego roku Józefów świętował 20 rocznicę nadania praw miejskich. Z tej okazji odbyła się
uroczysta sesja. Jej punktem kulminacyjnym było nadanie odznaczeń „Zasłużony dla gminy Józefów”.
Józefów Ordynacki (obecnie
Biłgorajski) został założony w 1725
roku na terenach wsi Majdan Nepryski przez piątego ordynata, Tomasza Józefa Zamoyskiego, starostę
knyszyńskiego, grodzieńskiego i
płoskirowskiego. To właśnie jego
zabiegom u króla Augusta II należy
zawdzięczać przywilej królewski, zezwalający na lokację Józefowa.
Uhonorowali zasłużonych
Podczas uroczystej sesji jubileuszowej wręczono tytuły „Zasłużony
dla gminy Józefów”. Otrzymali je:
Gabriela Gorzandt, Bogdan Kawałko, Bronisława Momot, Franciszek Rogowski, Jan Skowroński.
Pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla
gminy Józefów” otrzymali Józef
Król, Czesław Lal i Mieczysław Papiernik.
Józefów dziś
Dziś Józefów, zamieszkały jest
przez prawie 2700 mieszkańców.
Cała gmina jako jedyna w Europie daje początek trzem par-
kom: Roztoczańskiemu Parkowi
Narodowemu, Krajobrazowemu
Parkowi Puszczy Solskiej oraz
Krasnobrodzkiemu Parkowi Krajobrazowemu. Pod względem stanu
czystości środowiska naturalnego
Gmina Józefów zajmuje jedną z
najwyższych pozycji w skali kraju.
Niewątpliwą zaletą jest niepowtarzalny mikroklimat, którego
oddziaływanie powoduje, iż region
może poszczycić się coraz większą
liczbą mieszkańców powyżej 100
roku życia. Jest to także wspaniałe
miejsce na wypoczynek. Szlaki rowerowe, liczne rezerwaty przyrody,
bogate dziedzictwo kulturowe,
malowniczo położone kamieniołomy, zabytkowe dęby, źródełka
oraz „Czartowe Pole” zaciekawią
każdego turystę. Okoliczne rzeki i
stawy nie zawiodą też zagorzałych
wędkarzy. W Rezerwacie Szum w
Górecku Kościelnym można zobaczyć tysiącletnie dęby szypułkowe,
będące jednymi z najstarszych
pomników przyrody w Polsce. Kamieniołomy w Józefowie działające
od ponad 300 lat, hodowle konika
polskiego we Florianie, ścieżki
dendrologiczne, na których można
znaleźć 65 gatunków drzew i krzewów oraz mało spotykane gatunki
zwierząt i ptaków w Puszczy Solskiej prezentują bogaty wachlarz
atrakcji środowiska naturalnego
regionu.
Ważnym ogniwem kultury gminy
jest Miejska Biblioteka Publiczna w
Józefowie.
Do kulturalnego wizerunku miasta
przyczynia się też kapela „Rzemyki”,
która w 2008 roku świętowała 15-lecie
swego istnienia. Kolejnym kulturalnym
ogniwem jest Miejski Ośrodek Kultury,
który współpracuje na stałe z Klubem
Seniora, kapelą ludowo-podwórkową
„Rzemyki”, zespołami „Sami Swoi” i „Ledwo Widać”, teatrzykiem żywego słowa,
zespołem wokalnym „Mundzio” a także
prowadzi zajęcia plastyczne, taneczne w
zakresie tańca ludowego, towarzyskiego
i nowoczesnego oraz ćwiczenia usprawniająco-ruchowe dla osób starszych.
Najwspanialszym kapitałem gminy są jej mieszkańcy oraz liczne
POWIAT | Nowy rok szkolny już zaplanowany
W połowie grudnia odbyła się narada dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
biłgorajskiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w
Biłgoraju. Głównym tematem była organizacja nowego roku szkolnego 2009/10.
Głównym tematem spotkania dyrektorów szkół była
organizacja nowego roku szkolnego 2009/10.
o podejmowanych działaniach i
planowanych
przedsięwzięciach
do końca roku szkolnego. Podczas
spotkania dyrektorzy zajęli się także
uzgodnieniami dotyczącymi podziału stypendiów między szkoły. Na
zakończenie Jan Koman, kierownik
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, poinformował o planach
w w w . b i l g o r a j s k i . p l
organizacje pozarządowe, które w
istotny sposób przyczyniają się do
jej rozwoju, m.in. Stowarzyszenie
na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj
dłoń” w Józefowie, Stanisławowskie
Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Stowarzyszenie Na Rzecz Eko-Rozwoju
i Turystyki w Józefowie, Caritas
Parafii w Józefowie, Stowarzyszenie
Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Józefowskiej,
6 kół gospodyń wiejskich, 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz oddziały paramilitarne. Istotna
jest też pomoc, jaką Józefów oferuje
osobom pokrzywdzonym przez los:
niepełnosprawnym,
psychicznie
chorym, bezrobotnym. Od 1998 r.
działa w gminie Środowiskowy Dom
Samopomocy oraz Warsztaty Terapii
Zajęciowej.
Józefów, choć nie jest największym punktem na mapie świata, jest
na pewno miejscem niezwykłym
i ważnym. Dowiodła tego historia
miasta, dowodzi także obecne nim
gospodarowanie. Miasto, doceniając swe walory geograficzne, pomimo ciągłego rozwoju, inwestuje w
ekologię. Dzięki temu staje się nie
tylko atrakcyjnym miejscem wypoczynkowo-turystycznym, ale także
przykładem dla wielu polskich
miejscowości.
ZBR. M.SZEWCZUK
POWIAT | Program Rolnośrodowiskowy ARiMR
Dyrektorzy obradowali
Pierwszym punktem obrad była
tematyka związana z lokalnym
rynkiem pracy. Dyrektor PUP w
Biłgoraju Danuta Łagożna, zapoznała zebranych z informacjami o
ilości osób bezrobotnych w powiecie
z uwzględnieniem osób młodych
do 25 roku życia. Przedstawiła też
strukturę wykształcenia bezrobotnych. Uczestnicy zapoznali się z
potrzebami rynku pracy pod kątem
konkretnych zawodów.
- Niestety często jest tak, że młody
człowiek przychodzi do urzędu tuż
po zakończeniu szkoły ponadgimnazjalnej i twierdzi, że chce się przekwalifikować, bo nie wyobraża sobie,
żeby mógł pracować w zawodzie,
którego się wyuczył. Dlatego bardzo
ważne jest, aby w szkołach gimnazjalnych był doradca, który pomoże
w wyborze zawodu oraz w określaniu
predyspozycji psychofizycznych do
konkretnego zawodu – podkreśliła
dyrektor Łagożna.
Po zapoznaniu się z potrzebami
rynku pracy, zajęto się tematami
związanymi ze szkolnictwem. Ustalono liczbę oddziałów na nowy rok
szkolny oraz zaplanowano promocję szkół. Zaproszeni na spotkanie
doradcy metodyczni poinformowali
Pod koniec ubiegłego roku Józefów świętował 20 rocznicę
nadania praw miejskich
dotyczących nowelizacji Karty Nauczyciela i reformy oświatowej, a Jan
Gałan główny specjalista ds. funduszy unijnych w Starostwie zapoznał
zebranych z możliwością składania
wniosków na konkursy ogłaszane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
M.S.
Rolniku – płacą,
ale i sprawdzają!
Rolnicy, którzy złożyli wniosek o dopłaty z programu
rolnośrodowiskowego poddawani są corocznej obowiązkowej
kontroli. Ponadto minimum 5 proc. jego uczestników powinno
być poddawanych kontroli systemowej i ocenie poprawności
wywiązywania się z umowy. Na 462 złożone w 2008 roku wnioski,
ARiMR dotychczas skontrolowała 52.
Sprawdzana jest powierzchnia
użytków rolnych, poprawność
realizacji
niektórych
działań
(odłogowana powierzchnia pól,
wykonywane zadrzewienia). System sankcji finansowych i odwołań
jest wpisany w procedury realizacji
programów. Jeżeli wykryte zostaną
nieprawidłowości, rolnik traci całość lub część należnych mu świadczeń. Natomiast jeżeli w kolejnym
roku zmniejszy powierzchnię, na
której realizuje pakiet rolnośrodowiskowy oznacza to, że nie dotrzymał zobowiązania wieloletniego
i będzie zobowiązany do zwrotu
otrzymanej płatności liczonej do
powierzchni, na której zmniejszył
realizację pakietu.
Program rolnośrodowiskowy jest
częścią Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i ma charakter dobrowolny. Jego realizacja w danym gospodarstwie rolnym trwa minimum 5 lat
(od momentu otrzymania pierwszej
płatności), przy czym corocznie
wnioskuje się o płatność. Płatności
rolnośrodowiskowe są niezależne
od dopłat obszarowych, które przysługują każdemu rolnikowi. Od korzystających z programu nie wymaga
się wkładu własnego. Wnioski o
płatności składa się w powiatowych
oddziałach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
od marca do maja.
W programie może wziąć udział
każdy rolnik, który jest właścicielem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego o powierzchni co
najmniej 1 ha użytków rolnych.
Mogą wziąć udział również osoby prawne spełniające powyższe
warunki: spółki, stowarzyszenia,
wspólnoty, a także fundacje i inne
organizacje, które nie posiadają
osobowości prawnej, które zarejestrowały się jako producenci
rolni w ARiMR.
OPRAC. A.W.
e - m a i l : g a z e t a . b i l g o r a j s k a @ w o i . l u b l i n . p l
informacje
nr 1(5) | grudzień 2008
5
POWIAT | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna podsumowała zagrożenie epidemiologiczne na terenie powiatu biłgorajskiego
Specjaliści o epidemiach
Jeżeli komuś wydawało się, że na terenie powiatu nie ma chorób zakaźnych był w błędzie. W błędzie także jest ten, kto myśli, że naszemu powiatowi nie grozi epidemia.
Sytuacja epidemiologiczna występowania chorób zakaźnych na terenie powiatu
jest ustabilizowana i porównywalna z sytuacją w kraju. Większe zagrożenia dotyczą
występowania schorzeń pokarmowych i
chorób odzwierzęcych. Podsumowaniem
sytuacji epidemiologicznej wybranych
chorób zakaźnych na terenie powiatu biłgorajskiego za 2008 rok zajęła się Wiesława
Lorenc PSSE Biłgoraj – Sekcja Nadzoru P/
Epidemicznego.
Schorzenia pokarmowe
Pomimo korzystniejszej, niż w ubiegłym roku, sytuacji epidemiologicznej
chorób zakaźnych w zakresie schorzeń
pokarmowych nadal są one problemem
epidemiologicznym na terenie powiatu
biłgorajskiego. Brak kanalizacji i wylewanie nieczystości w przypadkowe
miejsca może powodować przesiąkanie
drobnoustrojów chorobotwórczych do
ujęć wody. Dlatego rozwiązanie tego
problemu w powiecie poprawi bezpieczeństwo higieniczne i zdrowotne
mieszkańców. Złe warunki socjalne
również mają wpływ na szerzenie się
chorób zakaźnych w środowisku.
Salmonellozy, biegunki i zatrucia po-
karmowe zawsze przekraczają wskaźniki
krajowe i województwa. Problemem są
zbiorowe zatrucia w ogniskach rodzinnych. Zgodnie z przepisami unijnymi
już 2 zachorowania z jednego źródła są
zbiorowym zatruciem pokarmowym. W
2008 roku zarejestrowano 3 zatrucia w
indywidualnych mieszkaniach prywatnych – wszystkie w gminie Potok Górny.
Najczęściej przyczyną zachorowań na
salmonellozę jest użycie surowych jaj
do produkcji żywności. Najwięcej zachorowań na salmonellozę wystąpiło w
następujących gminach: Potok Górny,
Księżpol, Frampol i Biłgoraj. Zwalczanie
chorób brudnych rąk jest priorytetem
w działalności Sekcji Nadzoru P/Epidemicznego i Oświaty Zdrowotnej. Oczekuje się poprawy w zakresie diagnostyki
schorzeń jelitowych oraz zgłaszalności
chorób zakaźnych. Często choroby przewodu pokarmowego nie są diagnozowane. Zarejestrowano 78 przypadków
zachorowań na biegunki i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnym
zakaźnym pochodzeniu u dzieci do 2
lat. Wielu schorzeń zakaźnych ze strony
układu pokarmowego można uniknąć
poprzez właściwe nawyki higieniczne.
Zapobieganie jest tańsze niż leczenie.
Nadal jednak w okresie letnim obserwujemy wzrost zachorowań pomimo
monitów i apeli w prasie o przestrzeganiu zasad higieny przy sporządzaniu
posiłków.
Sytuacja epidemiologiczna w zakresie
świerzbu znów uległa pogorszeniu w porównaniu do ubiegłego roku. Był problem
z wszawicą w jednej ze szkół w naszym powiecie. Niechlubnie świadczy to o naszym
regionie.
Choroby odzwierzęce
Profilaktyka chorób odzwierzęcych
wymaga podejmowania wspólnych
działań z Inspekcją Weterynaryjną.
Wystąpienie 3 przypadków zachorowań na gorączkę Q u ludzi zwraca
większą uwagę na problem chorób
odzwierzęcych. Zaszczepiono p/
wściekliźnie w gminie Józefów 15 osób
na 29 wszystkich zaszczepionych w
2008 roku na terenie powiatu. Problem
wałęsających się psów i związanych z
tym pokąsań jest największy w gminie
Józefów. W 2008 roku zarejestrowano
14 przypadków boreliozy. Z tego 2
osoby wymagały hospitalizacji. Cho-
roba ta wymaga zwrócenia szczególnej
uwagi ze względu na widoczny wzrost
zachorowań w Polsce. Na terenie lasów
roztoczańskich jest duże zagrożenie
boreliozą. Prowadzone będą intensywniejsze działania oświatowe z zakresu
epidemiologii boreliozy i metod jej zapobiegania. Jedyną skuteczną metodą
zapobiegania jest noszenie odpowiedniej odzieży podczas poruszania się po
terenach zadrzewionych i zalesionych
oraz stosowanie repelentów. Sytuacja
epidemiologiczna boreliozy wymaga
prowadzenia intensywniejszych działań w zakresie oświaty zdrowotnej. W
2008 roku stwierdzono 8 przypadków
chorób zawodowych z powodu boreliozy.
Gruźlica
Zachorowania na gruźlicę rejestrowane są w Wojewódzkiej Przychodni
P/Gruźliczej w Lublinie. Sytuacja epidemiologiczna w tym zakresie nie jest korzystna. Gruźlica jest problemem epidemiologicznym w Polsce. Województwo
lubelskie jest zawsze w czołówce pod
względem zapadalności. Zachorowania
na terenie powiatu przedstawiają się
następująco: w 2008 roku zarejestrowano 11 nowych przypadków gruźlicy
prątkującej; w gminie Aleksandrów 3-przypadki, gm. Łukowa 2, gm. Biłgoraj-2,
po 1 w gminach: Tereszpol, Potok Górny,
Obsza, Biszcza. Nowe zachorowania na
gruźlicę nieprątkującą zarejestrowano
w gminie Łukowa i Biłgoraj - po 1 przypadku. Powyższe informacje otrzymano
z Poradni Chorób Płuc w Biłgoraju.
Planuje się kontynuowanie działań
w zakresie poprawy sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych
szczególnie schorzeń pokarmowych,
gruźlicy i chorób odzwierzęcych. Nowym zagrożeniem jest wystąpienie w
Polsce zwiększonej ilości posocznic
meningokokowych. Na terenie powiatu sytuacja epidemiologiczna w tym
zakresie nie budziła niepokoju. Pomimo obecnie ustabilizowanej sytuacji
epidemiologicznej chorób zakaźnych
należy liczyć się z możliwością pojawienia się chorób, które dotychczas nie
występowały.
OPRACOWAŁA: WIESŁAWA LORENC PSSE
BIŁGORAJ –SEKCJA NADZORU
P/EPIDEMICZNEGO
GORAJ | Powiaty biłgorajski i janowski starają się o lepszą drogę
BIŁGORAJ | Uczniowie zagrali na święta
Droga jak zakopianka
Jasełkowe granie
Jeszcze w tym roku może zostać wybudowana droga w gminie Goraj łącząca trasę krajową z wojewódzką.
Drogą można dojechać m.in. do wyciągu narciarskiego w Chrzanowie. Realizacja inwestycji zależy od
dofinansowania z rezerwy drogowej budżetu państwa.
„Do Betlejem idź w noc wigilijną; jak król, jak żebrak, jak mędrzec,
jak dziecko i wróć inny…” – to hasło przyświecało wyjątkowym
jasełkom, które zorganizowali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
O dofinansowanie inwestycji
starają się wspólnie powiaty biłgorajski i janowski. Na terenie powiatu
biłgorajskiego do przebudowy jest
odcinek o długości 1 km 747 mb,
który w całości znajduje się na terenie gminy Goraj. Dalsza, modernizowana część drogi, znajduje się na
terenie gminy Chrzanów, leżącej w
granicach administracyjnych powiatu janowskiego. Inwestycję chcą
wspólnie sfinansować gminy Goraj
i Chrzanów oraz powiaty biłgorajski
i janowski. O przebudowę tej drogi
czynnie zabiegali Ryszard Jabłoński
i Krzysztof Doliński, radni powiatowi wywodzący się z gminy Goraj:
- Trasa jest uczęszczana. Łączy dwa
powiaty: janowski i biłgorajski. Tędy
można dojechać do wyciągu narciarskiego w Chrzanowie. Ta inwestycja
jest wręcz niezbędna. Zdecydowanie
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na
terenie gminy Goraj – wyjaśniał radny
Krzysztof Doliński – Droga przebiega
przez rynek w Goraju. Po jej wyremontowaniu, będzie można zainwestować
w przebudowę rynku i poprawić jego
wygląd. Poza tym dobry dojazd na pewno przyciągnie do gminy turystów, a co
za tym idzie pozwoli na lepszy rozwój
turystyki – podkreślił radny.
Narada w Zarządzie Dróg Powiatowych w Biłgoraju w sprawie
ustalenia zakresu robót. Od lewej siedzą: Maria Góralska z-ca
dyrektora ZDP Biłgoraj, Grzegorz Rachwał z ZDP Janów Lub.,
Bolesław Radzik naczelnik Wydziału Komunikacji ze Starostwa
Powiatowego w Janowie Lubelskim, Witold Kuźnicki dyrektor
ZDP Janów Lubelski, Ryszard Kostrubiec dyrektor ZDP Biłgoraj i
Czesław Jaworski wójt gminy Chrzanów.
Odcinek budowany na terenie
powiatu biłgorajskiego kosztować
ma około 1 mln 142 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie połowy tej
kwoty, z rezerwy drogowej budżetu
państwa, przygotowuje Zarząd Dróg
Powiatowych w Biłgoraju. Pozostała
w w w . b i l g o r a j s k i . p l
suma przekazana zostanie z budżetu
powiatu biłgorajskiego (dokładnie
250 tys. zł), a resztę (321 tys. zł) zadeklarowała gmina Goraj. Inwestycja
będzie realizowana po otrzymania
środków z budżetu państwa.
M.S.
Jasełkowy spektakl przedstawili uczniowie ZSZiO.
Przedstawienie można było obejrzeć w piątek, 19 grudnia. Jasełka
zachęcały do refleksji, obrazowały, w
jaki sposób współcześni ludzie przygotowują się do świąt, co jest dla nich
najważniejsze, na co zwracają uwagę,
a o czym zapominają.
Adam Mickiewicz napisał: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w Betlejemskim
żłobie, lecz biada ci, jeśli nie zrodził się
w tobie.” Każdy z widzów mógł zasta-
nowić się nad znaczeniem tych słów w
swoim życiu i próbować odpowiedzieć
na pytanie: w jaki sposób oczekuję na
święta Bożego Narodzenia?
Jasełkowy spektakl przedstawili
uczniowie ZSZiO, a scenariusz i
oprawę muzyczną przygotowali: s.
Michaela Anna Markowicz, ks. Maciej Lewandowski, ks. Michał Moń i
Paweł Kołodziej.
ZBR. M.S.
e - m a i l : g a z e t a . b i l g o r a j s k a @ w o i . l u b l i n . p l
6
wydarzenia
nr 1(5) | styczeń 2009
BIŁGORAJ | Zakończyła się inwestycja prowadzona przez Nadleśnictwo
BIŁGORAJ | Ładnie i smacznie
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
Pawilon poświęcony
Ale świątecznie!
Uroczystość podsumowująca budowę pawilonu promocji gospodarki leśnej, którą realizowało
Nadleśnictwo Biłgoraj, odbyła się 19 grudnia. Na ceremonię przybyli przedstawiciele władz
samorządowych, pracownicy nadleśnictwa, dzieci i młodzież szkolna.
Uroczystość podsumowująca inwestycję odbyła się w nadleśnictwie
przy Leśnym Ośrodku Edukacyjno
- Szkoleniowym „Sosna”.
– Budowa pawilonu promocji gospodarki leśnej trwała dwa lata. Koszt
inwestycji to 400 tys. zł. Powierzchnia
użytkowa budynku wynosi 200 metrów
kwadratowych – informował Piotr Mróz,
nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj.
Poświęcenia dokonał ks. biskup
Wacław Depo. Pawilon ma spełniać
m.in. funkcję edukacyjną. Powstanie w nim izba, w której znajdą się
odpowiednie eksponaty związane z
leśnictwem. Utworzenie takiej izby
przewidywał „Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie
Biłgoraj na okres 2004-2009”. Pawilon będzie wykorzystywany w celu
zachęcania do szerokiego stosowania
drewna w budownictwie oraz podniesienia świadomości ekologicznej,
przyrodniczej i leśnej społeczeństwa,
a także ukierunkowania ruchu turystycznego i rekreacyjnego.
Poświęcenia dokonał ks. biskup Wacław Depo.
Budowa pawilonu spotkała się z
poparciem władz samorządowych
Biłgoraja. Zadeklarowano pomoc
rzeczową i finansową na wyposażenie budynku.
Do maja obiekt wyposażony zostanie w sprzęt multimedialny. Wtedy
będzie można organizować zajęcia
edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
OPR. M.S.
POWIAT | W nowym roku, nowe przepisy
Zgodnie z nowymi regulacjami
dowód osobisty będzie podlegał
unieważnieniu: z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu
lub z dniem przekazania przez
osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego; z dniem utraty
obywatelstwa polskiego przez
jego posiadacza; z dniem odbioru
dowodu osobistego wydanego w
miejsce poprzedniego; po upływie 3 miesięcy od zmiany danych,
które zamieszcza się w dowodzie
osobistym (m.in. zmiana nazwi-
ska, adresu zamieszkania), jeżeli
posiadacz dowodu osobistego nie
złoży wniosku o jego wymianę
(w przypadku obywateli polskich
przebywających za granicą termin
ten wynosi 4 miesiące); z dniem
upływu ważności dowodu osobistego. W przypadku niedopełnienia
obowiązku wymiany unieważnienie dowodów dokonywane będzie
z urzędu. A wtedy może być dużo
trudniej z załatwieniem sprawy w
urzędzie czy np. banku.
M.SZEWCZUK
Zawierających Azbest w Powiecie
Biłgorajskim”. Program będzie
zawierał m.in. charakterystykę
wyrobów zwierających azbest i
jego oddziaływanie na zdrowie
człowieka, regulacje ustawowe
dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest, gospodarowanie
takimi wyrobami i odpadami w
powiecie biłgorajskim, łącznie
z inwentaryzacją wyrobów
azbestowych w gminach z terenu
powiatu biłgorajskiego oraz
wykaz podmiotów posiadających
decyzje zatwierdzające program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Program będzie też
obejmował określenie kierunków
działań powiatu: pomoc finansową i edukację ekologiczną.
OPRACOWAŁA:
BARBARA KLOC
Plan do aktualizacji
w w w . b i l g o r a j s k i . p l
Małgorzata Liwosz – Rudy
Sekretarz Starostwa
Powiatowego podziwia
prace uczniów.
Nowe zadania dla urzędu pracy
Jeżeli masz dowód, w którym są twoje nieaktualne już dane, radzimy szybko udać się do właściwego
urzędu i wymienić dowód na nowy. Od stycznia 2009 r. po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, dowód
staje się nieważny.
(POWIAT) Plan Gospodarki
Odpadami Powiatu Biłgorajskiego wymaga aktualizacji. Wraz z
nowym rokiem Starostwo Powiatowe w Biłgoraju rozpoczęło
procedurę jego aktualizowania.
Zaplanowano uszczegółowienie sposobu postępowania z
odpadami zawierającymi azbest,
poprzez opracowanie odrębnego dokumentu pt. „Program
Usuwania Azbestu i Wyrobów
Na wystawie zaprezentowane zostały
potrawy, które wykonali uczniowie
ZSZiO. Wśród dań królowała rolada z
karpia i łamańce z maku. Młodzież przygotowała też stroiki świąteczne ze świeżych i suszonych kwiatów oraz zieleni.
Wszyscy wykazali się umiejętnościami i
pomysłowością. Młodzież włożyła dużo
pracy w przygotowanie potraw i dekoracji świątecznych.
Prezentacja została zorganizowana
przez uczniów klasy I TG pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych Barbary Sosnowskiej i
Elizy Sławeckiej.
Uzupełnieniem wystawy była prezentacja multimedialna, która została
wyłoniona w drodze konkursu. Organizatorem była nauczycielka przedmiotów
hotelarskich Agnieszka Brzezińska.
Zwycięzcą został słuchacz Studium Hotelarskiego Adam Giełczyk.
OPR. M.S.
POWIAT | Jest nowy program walki z bezrobociem
Trzeba wymienić nieaktualny dowód
Każdy ma obowiązek wymienić
dowód osobisty w przypadku: zmiany
danych znajdujących się w dowodzie
osobistym (m.in. zmiana nazwiska,
adresu zamieszkania) – w terminie do
14 dni; w przypadku obywateli przebywających za granicą termin wynosi 3
miesiące; uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności
utrudniającej ustalenie tożsamości
osoby – niezwłocznie; upływu terminu ważności – nie później niż na 30
dni przed upływem terminu ważności
dokumentu.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Biłgoraju, zorganizowano wystawę dekoracji i
potraw świątecznych. Wszyscy, którzy mieli okazję obejrzeć to wyjątkowe
widowisko, byli zaskoczeni wspaniałym wykonaniem stroików i
przepięknie przystrojonym stołem z wigilijnymi potrawami.
Podczas grudniowej sesji Rada Powiatu Biłgorajskiego uchwaliła
Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku
Pracy na lata 2008 – 2013. Jest to dokument wyznaczający cele
i kierunki działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju w
zakresie aktywnej polityki rynku pracy zmierzającej do ograniczenia i
łagodzenia skutków bezrobocia.
Program opracowany został na
podstawie analizy stanu i struktury
lokalnego rynku pracy oraz sytuacji
gospodarczej powiatu. Jego główną
ideą jest określenie priorytetowych
kierunków działań oraz obszarów
współpracy wszystkich partnerów
i podmiotów działających na lokalnym rynku pracy.
Wszystkie działania określone w programie w sposób szczególny realizowane
będą z uwzględnieniem rozwiązywania
problemów lokalnego rynku pracy,
zmiany sytuacji „osób bezrobotnych
znajdujących się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy” oraz priorytetów określonych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2008-2013.
Program nie wyczerpuje wszystkich możliwości działań podejmowanych przez jednostki funkcjonujące
na lokalnym rynku pracy, ale tworzy
ramy priorytetów mających przyczynić się do pozytywnych zmian na
rynku pracy - głównie do wzrostu
zatrudnienia, ograniczania bezrobocia oraz efektywnego wykorzystania
środków krajowych i unijnych na
realizację programów i projektów na
rzecz osób bezrobotnych.
Jego założenia będą się koncentrowały w głównej mierze na następujących obszarach działania: wzmacnianie rozwoju lokalnych zasobów
ludzkich, wyrównywanie szans osób
będących w niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy, podnoszenie jakości
oraz zwiększanie dostępności kształcenia zawodowego do wymagań
rynku pracy, promocję przedsiębiorczości – wsparcie dla rozwoju
mikroprzedsiębiorstw,
integrację
zawodową i społeczną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
doskonalenie i rozwój instrumentów
i instytucji rynku pracy, wzmacnianie
roli partnerów lokalnych na rynku
pracy oraz doskonalenie kwalifikacji
pracowników urzędu.
Pełna wersja programu dostępna
jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy (BIP). Adres:
www.pupbolgoraj.pl
L.KOZAK - KIEROWNIK DZIAŁU RYNKU
PRACY PUP BIŁGORAJ
e - m a i l : g a z e t a . b i l g o r a j s k a @ w o i . l u b l i n . p l
wydarzenia
nr 1(5) | styczeń 2009
7
POWIAT | Młodzież o stanie wojennym
POWIAT | O przyrodzie i ekologii
Pamięć wciąż żywa…
Wójtowie radzili
W piątek, 12 grudnia, w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju w obecności setek młodzieży,
odbyła się uroczystość z okazji 27 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju w połowie grudnia odbyła się
narada wójtów i burmistrzów z terenu powiatu. Wzięli w niej udział
również kierownicy jednostek podległych Starostwu.
Organizatorami byli: parafia,
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
oraz Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej. Podczas uroczystości
głos zabrał Starosta Marek Onyszkiewicz, który przypomniał dzień
wprowadzenia stanu wojennego 13
grudnia 1981 roku. Zaznaczył, że dla
dzisiejszej młodzieży to wydarzenie
może brzmieć jak opis filmu.
– Ale to nie był film. Stan wojenny
stał się faktem i trwał 586 dni. Zniesiono go 22 lipca 1983 roku, jednak
w odczuciu wielu Polaków trwał
aż do odzyskania niepodległości w
1989 roku. Naszym obowiązkiem
jest dawać świadectwo dla przyszłych
pokoleń, aby nigdy Polak Polakowi
nie zgotował takiego losu.
Następnie miała miejsce uroczysta
msza święta w intencji Ojczyzny i ofiar
stanu wojennego. Kolejnym punktem
obchodów był montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów
RCEZ. Zaprezentowali w nim wiersze
przypominające o dniach tamtego
okresu oraz pieśni patriotyczne, śpiewane ku pokrzepieniu serc.
Następnie głos zabrał przedstawiciel
Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny i Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Ziemi Biłgorajskiej
Narada wójtów i burmistrzów odbyła się w połowie grudnia.
Na rocznicę licznie przybyła młodzież z biłgorajskich szkół.
Marian Jagusiewicz. Podziękował organizatorom i uczestnikom uroczystości za
kultywowanie pamięci ofiar i wydarzeń
13 grudnia 1981 roku.
Uroczystość zakończyło wręczenie, przez władze Starostwa, podziękowań za patriotyczną postawę w
przełomowym momencie dziejów.
Otrzymali je byli duszpasterze
okresu „Solidarności” w Biłgoraju i
honorowi obywatele miasta: ks. in-
fułat Edmund Markiewicz, ks. kanonik Florian Fornal, ks. kanonik
Zdzisław Kuczko oraz internowani
i prześladowani przez władzę PRL-u
min.: Marian Jagusiewicz, Czesław
Dolina, Marian Sołtys, Jan Skrok,
Krzysztof Kawucha, Jan Palinka,
Edward Ogorzałek, Zbigniew Borowy, Jerzy Zacharow, Adam Kułaj
i Stanisław Schodziński.
OPRAC. P. K.
GORAJ | Stary Rok, Nowy Rok diabły i anioły
Wyjątkowy sylwester
Goraj jako jedna z nielicznych miejscowości na terenie kraju może poszczycić się niepowtarzalną tradycją
sylwestrową. Od wielu lat, (niektórzy mieszkańcy gminy są skłonni twierdzić, że od ponad 100 lat),
odbywa się pewnego rodzaju spektakl teatralny na gorajskim rynku. Jest to widowisko sylwestrowe
pn. „Pożegnanie Starego Roku i Powitanie Nowego Roku” lokalnie nazywane również „Diabełkami” lub
„Szopką”
W sylwestrowy wieczór, tuż po
mszy św. podsumowującej mijający
rok, na rynku zbiera się tłum ludzi.
Pojawiają się diabły, straszydła,
śmierć z kosą, anioły, żyd, czarownica, Stary Rok i Nowy Rok. W postacie, biorące udział w spektaklu,
wcielają się zawsze strażacy OSP w
Goraju. Widowisko od strony artystycznej i scenariusz przygotowują
pracownicy Gminnego Ośrodka
Kultury. Nieodłącznym elementem
w każdym spektaklu jest pojawienie się diabłów, które biegają wśród
tłumu, zaczepiają, podszczypują i
brudzą sadzą obserwatorów. Stary
Rok w towarzystwie pozostałych
diabłów, czarownicy i różnych straszydeł trzy razy objeżdża na ciągniku
skwerek gorajski. Później na rynku
prowadzone są dialogi między Starym a Nowym Rokiem. Tegoroczne
„Diabełki” zostały wzbogacone o
nowe elementy widowiskowe: więcej
postaci, scenariusz oparty na wyda-
rzeniach z gminy,
kraju i ze świata
oraz nowe kostiumy.
Widowisko tradycyjnie rozpoczęło się
korowodem Starego
Roku i jego świty
wokół skwerku, który po trzykrotnym
objechaniu parku
zatrzymał się w
centrum rynku. Od
ulicy Frampolskiej
W sylwestrowy wieczór, na rynku zbiera
wyłonił się szereg arsię tłum ludzi. Pojawiają się diabły,
chaniołów z Nowym
straszydła, śmierć z kosą, anioły, żyd,
Rokiem. Gdy doszło
czarownica, Stary Rok i Nowy Rok.
do spotkania obu
grup rozpoczęły się
dyskusje na temat poczynań Starego w zakres obowiązków. Widowisko
Roku. Aniołowie dostrzegali dobre zakończyło się rozpaleniem ognistrony, natomiast diabły wytykały ska na środku rynku, a strażacy
mu każde potknięcia. W rezulta- biorący udział w przedstawieniu
cie aniołowie wygrali na potyczki zaprosili na powitanie Nowego
słowne i przyjęli staruszka na swoją Roku o północy.
stronę oraz wprowadzili Nowy Rok
M.M.
w w w . b i l g o r a j s k i . p l
Poruszano tematykę związaną z aktualizacją programu gospodarki odpadami
dla powiatu biłgorajskiego. Informacji na
ten temat udzielał Zdzisław Strycharz,
doradca wojewody lubelskiego.
Poruszano również tematy obszarów
chronionych Natura 2000 na terenie
powiatu. Mówiła o tym Beata Sielewicz
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Lublinie. Wójtowie bardzo krytykowali projekt Natura 2000 i
jego występowanie na terenie powiatu.
Stwierdzono wprost, że z programu tego
wynika wiele ograniczeń, które uniemożliwiają inwestowanie i rozwój.
– Zastanawia mnie: czym kierowali
się eksperci wyznaczając obszary Natury 2000, czy ktoś zastanawiał się i
myślał o ludziach, którzy mieszkają na
terenach objętych ochroną? Nie można inwestować, nie można budować,
to z czego ludzie mają się utrzymywać?
– zastanawiał się Jan Mielnik, wójt
gminy Tereszpol.
Ograniczenia wynikające z Natury
2000 krytykowali również Lech Rębacz, wójt gminy Księżpol oraz Sta-
nisław Lewandowski, przedstawiciel
gminy Biłgoraj. Ten ostatni wprost
stwierdził:
– Prawo, które nie jest przystosowane do życia, staje się śmieszne.
Na wszystkie pytania związane z Naturą 2000 odpowiadała Beata Sielewicz.
Wójtowie pytali o możliwości inwestycyjne oraz pozyskiwania środków. Rozmawiano o nowych projektach unijnych,
z których będzie można czerpać środki
na ochronę środowiska.
Na zakończenie Janina Bartyna ze
Starostwa Powiatowego w Biłgoraju omówiła zasady uczestnictwa w szkoleniach pt.
„Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie
kompetencji kadr urzędników powiatowych i gminnych województwa lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Ponadto w trakcie spotkania reprezentantki biłgorajskiego Sanepidu
omawiały stan wód oraz występowania
chorób zakaźnych na terenie powiatu i
związanego z tym zagrożenia występowania epidemii.
OPR. M.SZEWCZUK
POWIAT | Rozpoczynają się szkolenia unijne dla urzędników
„Będziemy umieć więcej”
„Nowa jakość zarządzania - wzmocnienie kompetencji kadr urzędów
powiatowych i gminnych województwa lubelskiego” – tak nazywa
się nowe szkolenie, z którego skorzystają pracownicy Starostwa
Powiatowego i wszystkich urzędów gmin powiatu biłgorajskiego.
Projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przystąpiły do niego wszystkie powiaty
województwa lubelskiego. Biorą w
nim udział pracownicy zatrudnieni w urzędach gmin i starostwach
powiatowych. Szkolenia będą bezpłatne. Poruszać będą następujące
zagadnienia: m.in. księgowość i
finanse, public relations, prawo
wspólnotowe, fundusze europejskie,
prawo administracyjne, czy obsługa
klienta oraz realizacja lokalnych
strategii rozwoju i współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Głównym celem projektu jest
wzrost zdolności instytucjonalnych
samorządów regionu lubelskiego
osiągnięty dzięki wysokiej jakości
usług publicznych i zarządzania rozwojem lokalnym, a w szczególności
podniesienie standardów obsługi
klienta, usprawnienie wdrażania
lokalnej polityki rozwoju poprawa
jakości i sprawności pracy kadry
urzędniczej
M.S.
e - m a i l : g a z e t a . b i l g o r a j s k a @ w o i . l u b l i n . p l
8
informacje
nr 1(5) | grudzień 2008
POWIAT | Poradnia równa do standardów europejskich
Nowy sprzęt – nowe możliwości
W ostatnim kwartale 2008 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymała nowoczesne urządzenia do pracy z dziećmi. To
jedyna poradnia w województwie lubelskim, która otrzymała tak liczną pomoc.
- Wysoka ocena naszej pracy przez
Kuratorium Oświaty zaowocowała
zwiększeniem dotacji na doposażenie placówki – stwierdziła Alina
Swacha, dyrektor poradni.
Nowy Sprzęt to: EEG Biofeedback,
dwa echokorektory cyfrowe do pracy
z dziećmi jąkającymi się i platforma
do badania zmysłów.
Dzięki funduszom z projektów
MEN oraz wsparciu finansowemu
Starostwa Powiatowego w Biłgoraju
zostali przeszkoleni specjaliści, którzy
będą pracować na w/w urządzeniach.
Wszystko dla dzieci
EEG BIofeedback jest naukowo
opracowaną metodą usprawniania
Ośrodkowego Układu Nerwowego.
Jest to terapia komputerowa, dzięki
której pacjent w sposób świadomy uczy
się zmieniać wzorzec wytwarzanych
fal mózgowych tak, by mózg pracował
wydajniej i szybciej. Obecnie urzą-
dzenie stosowane jest coraz szerzej u
dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ze
szczególnym uwzględnieniem takich
problemów jak: zaburzenia procesów
uczenia się (dysgrafia, dysortografia,
dysleksja), zaburzenia koncentracji
uwagi u dzieci (ADHD), zaburzenia
mowy, zaburzenia rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego,
zaburzenia zachowania i zaburzenia
nastroju.
Od grudnia 2008r. poradnia dysponuje dwoma Cyfrowymi Korektorami Mowy – najnowszymi urządzeniami wykorzystywanymi w terapii
osób jąkających się. Wstępne wyniki
badań, które przeprowadzone zostały
w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu pokazały, że u 85 proc. pacjentów
uzyskano dzięki zastosowaniu tego
aparatu poprawę płynności mowy, w
tym 75 proc. pacjentów oceniło efekt
poprawy płynności mowy jako bardzo
znaczny lub znaczny.
Pacjenci przyznawali, że stosowanie korektora zwiększa pewność siebie i zmniejsza lęk przed mówieniem.
Powoduje to, że chętniej wchodzą oni
w relacje z innymi ludźmi, zmniejsza
się ich społeczna izolacja. Urządzenie może być wypożyczane pacjentom jąkającym się, uczęszczającym
na terapię do poradni, za pobraniem
kaucji w wysokości 200 zł na okres 1
miesiąca.
Platforma do badania zmysłów
- to urządzenie przeznaczone do
badania słuchu za pomocą różnych
metod. W urządzeniu mogą być
również zainstalowane następujące
testy: słuchu, wzroku, do audiometrii słownej i do oceny centralnych
procesów słuchowych.
Badanie umożliwia wczesne
wykrycie zaburzeń i dysharmonii
rozwojowych oraz podjęcie działań
rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Potrzebna diagnoza
Ponadto poradnia wzbogaciła się
o oprogramowanie komputerowe i
pomoce multimedialne do diagnozy
i terapii dzieci i młodzieży. Skala do
diagnozy rozwoju małego dziecka w
wieku od 0 – 3 roku życia, służy do
wczesnego wykrywania zaburzeń i
opóźnień w rozwoju, badań przesiewowych oraz określania kierunków
pożądanych oddziaływań stymulujących lub korekcyjnych.
„Wspomaganie rozwoju” – specjalistyczna seria programów multimedialnych przeznaczona przede
wszystkim dla: dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną,
ruchową lub sprzężoną (w tym dzieci słabo słyszących i niesłyszących, z
autyzmem) jako element wspomagający stymulację wielozmysłową;
dzieci z parcjalnymi zaburzeniami
rozwoju jako pomoc w terapii pedagogicznej; dzieci w wieku przed-
szkolnym – jako element wspierający
ich wszechstronny rozwój.
Program komputerowy „e-SzOK”
– specjalistyczne oprogramowanie
umożliwiające efektywniejszą pracę w
zakresie poradnictwa zawodowego.
Jako jedno z narzędzi warsztatu
pracy doradcy zawodowego pozwala:
wspomóc proces diagnozy ucznia,
– program zawiera test do samobadania, który pomaga w zaplanowaniu
indywidualnej ścieżki rozwoju kompetencji, dostarczyć doradcy lub bezpośrednio uczniom w szybki sposób
odpowiednią, szeroko rozumianą informację zawodową (opisy zawodów,
informacje o rynku pracy, informacje
o edukacji i ścieżkach kształcenia, listy
zwodów, które zostały uznane za bardziej rozwojowe od innych), wspomóc
działalność edukacyjną uczniów w
zakresie podstawowych umiejętności
poruszania się na rynku pracy.
OPR. PPP, MS
POWIAT | Najpierw pieniądze, teraz kontrole
POWIAT | Rusza program termomodernizacji szkół
Kolejne kontrole czas zacząć!
Uczniom będzie cieplej
W 2009 r. polscy rolnicy będą musieli przestrzegać szeregu
surowych warunków, by uniknąć obcięcia przysługujących im dopłat
bezpośrednich – już od stycznia ARiMR oraz Powiatowy Inspektorat
Weterynaryjny mogą i będą przeprowadzać tzw. kontrole wzajemnej
zgodności.
Chodzi o tzw. system cross-compliance, czyli zasady uzależniające
dopłaty bezpośrednie dla rolników
od spełnienia norm dotyczących
ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności czy dobrostanu
zwierząt. W tym roku wprowadzone będą kontrole w zakresie norm
środowiskowych oraz identyfikacji i
rejestracji zwierząt, a także niektórych przepisów dotyczących zdrowia
ludzi i zwierząt. Reszta kontroli, w
tym dotyczących bezpieczeństwa
żywności oraz dobrostanu zwierząt,
wejdzie w życie od 2011 roku.
Cross-compliance to jeden z filarów
reformy unijnej polityki rolnej z 2003
r. System daje władzom możliwość dokonania całkowitych lub częściowych
cięć płatności bezpośrednich dla rolników, którzy nie przestrzegają norm.
Chodzi o tzw. „podstawowe wymogi
w zakresie zarządzania” oraz o „zasady dobrej kultury rolnej i ochrony
środowiska”. To w sumie setka różnego
rodzaju norm, które muszą spełniać
unijni rolnicy. Złamanie zasad cross-compliance skutkuje redukcją płatności
maksymalnie o 5 proc., a w przypadku powtarzającego się zaniedbania o
15 proc. Jeśli kontrolerzy stwierdzą
celowe nieprzestrzeganie wymogów,
rolnikowi grozi 20-procentowa reduk-
cja płatności, a w skrajnym przypadku
- wykluczenie z systemu płatności.
Informacje na temat wzajemnej zgodności można uzyskać: na
stronach internetowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (www.arimr.gov.pl), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(www.minrol.gov.pl) oraz Centrum
Doradztwa Rolniczego (www.cdr.
gov.pl), w biurach powiatowych i
oddziałach regionalnych ARiMR, w
ośrodkach doradztwa rolniczego.
A.W.
w w w . b i l g o r a j s k i . p l
Po długim okresie oczekiwania, 29 grudnia ubiegłego roku, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska zatwierdził listę rankingową wniosków, w których samorządy ubiegają się o środki na
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Wśród 68 szczęśliwców z terenu Polski znalazł się
powiat biłgorajski.
Złożony w sierpniu 2008 roku
wniosek na zadanie „Wykonanie
instalacji solarnej do podgrzewania
wody basenowej i ciepłej wody użytkowej na krytej pływalni Zespołu
Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, termorenowacja
budynku internatu w Zespole Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących
w Biłgoraju oraz wymiana okien w
budynkach dydaktycznych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju” znalazł się na
28 miejscu. Ze względu na bardzo
dużą ilość zgłoszonych wniosków
Zarząd NFOŚiGW obniżył wysokość przyznanych dotacji. Oznacza
to, że powiat z wnioskowanych 580
tys. zł otrzyma 349 200 zł. Negocjacje zmierzające do uszczegółowienia
warunków przepływów finansowych
i kwalifikowalności wydatków zostaną zakończone w przyszłym tygodniu. Przed zimą została zakończona
wymiana okien w RCEZ i internacie
ZSBiO. Na ukończeniu jest ocieplanie ścian internatu ZSBiO. Jak
poprawiły się warunki pacy i nauki
w tych obiektach najlepiej wiedzą
korzystający z nich uczniowie i nauczyciele. W budżetowych portfelach szkół, przy tegorocznej ostrej
zimie, dadzą się odczuć oszczędności eksploatacyjne. Do realizacji
NFOŚ dołoży do termomodernizacji szkół podległych
Starostwu. Na zdjęciu obiekty RCEZ.
pozostanie „Wykonanie instalacji
solarnej do podgrzewania wody
basenowej i ciepłej wody użytkowej
na krytej pływalni Zespołu Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju”. Obiekt ten jest
sukcesywnie modernizowany od
2000 roku. Obecna modernizacja
przyczyni się do dalszego obniżenia
kosztów utrzymania tej potrzebnej
dzieciom i mieszkańcom naszego
powiatu placówki.
J. GAŁAN
e - m a i l : g a z e t a . b i l g o r a j s k a @ w o i . l u b l i n . p l
informacje
nr 1(5) | grudzień 2008
Nauczyciele pod siatką
9
POWIAT | Porady rzecznika
Niedozwolone postanowienia we wzorcach umów
Często w wielu istotnych dla nas sprawach otrzymujemy gotowe
wzorce umów lub gotowe, mające do nich zastosowanie, regulaminy.
Okazuje się, że mnóstwo zapisów tych umów czy regulaminów jest dla
nas niezrozumiałych albo wręcz niekorzystnych.
Zwycięska drużyna z ZSBiO w Biłgoraju
(BIŁGORAJ) Integracja środowiska nauczycielskiego to założenie rozgrywanego, już po raz kolejny, turnieju piłki siatkowej. Spotkanie odbyło się
5 grudnia. Tradycyjnie też zorganizował je i sfinansował Związek Nauczycielstwa Polskiego w Biłgoraju zapraszając do udziału chętnych nauczycieli z
naszego powiatu. Mecze rozgrywały się w hali sportowej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, szkoły, z której drużyna zdobyła zaszczytne
pierwsze miejsce. W sumie udział wzięło 5 nauczycielskich zespołów. Były
sportowe emocje, pamiątkowe dyplomy, puchary i „integracyjny bigosik”.
Założenie organizatorów zostało osiągnięte.
– Jest to turniej cykliczny dlatego każdy z nas chce godnie zaprezentować
swoją szkołę – podkreśla Tomasz Cich, nauczyciel z drużyny RCEZ, która
zajęła drugie miejsce.
– Poza tym jest to bardzo fajna impreza miejska integrująca środowisko
nauczycielskie z całego powiatu – dodaje za kolegą Leszek Blicharz, nauczyciel tej samej szkoły.
A.W.
POWIAT | Wydawnictwa w starostwie
Przyroda
na papierze
W roku ubiegłym Starostwo Powiatowe wydało kilka pozycji
związanych z turystyką i przyrodą powiatu. Wszystkie nabyć można w
Powiatowym Ośrodku Informacji Turystycznej w Biłgoraju.
„Przewodnik po turystycznych
szlakach rowerowych - Jastrzębia
Zdebrz i Żurawinowy” – nakład
2000 szt. W przewodniku zawarta
jest charakterystyka krain geograficznych, przez które biegną szlaki.
Opisane zostały wszystkie obszary
przyrody prawnie chronionej: parki
krajobrazowe, rezerwaty, pomniki
przyrody, użytki ekologiczne oraz
obszary Natura 2000. Zaprezentowane są charakterystyczne gatunki
zwierząt i roślin, występujących na
trasie szlaku. Przewodnik zawiera
informacje o długości poszczególnych odcinków, prezentuje wszystkie
występujące na trasie obiekty kultury
materialnej;
„Formy ochrony przyrody w Powiecie Biłgorajskim” – nakład 2000
szt. Album przedstawia promocyjny
wizerunek powiatu wg konwencji
polegającej na wyeksponowaniu wybranych, najważniejszych wartości
edukacyjnych i krajoznawczych. Zawiera informacje o formach ochrony
przyrody występujących na terenie
powiatu biłgorajskiego: Roztoczański Park Narodowy, Rezerwaty
Przyrody, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Szczebrzeszyński Park
Krajobrazowy, Pomniki Przyrody,
Obszary Natura 2000, itp.
„Mapa turystyczno - krajoznawcza
Powiatu Biłgorajskiego” nakład - 5000
szt. Mapa zawiera opracowanie informacji zagospodarowania turystycznego z wyraźnym zaznaczeniem: szlaków
turystycznych, ścieżek edukacyjnych,
obszarów chronionych, pomników
przyrody, zabytków itp.
„Powiat Biłgorajski 1998-2008 r.”
– nakład 500 szt. Folder wydany
został z okazji 10 - lecia wznowienia
powiatu biłgorajskiego. Przedstawiono w nim krótki rys historyczny oraz
podsumowanie minionych 10 lat.
ZBR. M.SZEWCZUK
w w w . b i l g o r a j s k i . p l
Dlatego ustawodawca wprowadził w Kodeksie cywilnym ochronę
słabszej strony w umowach, którą są
konsumenci.
Wymienione zostały przykładowo 23 przypadki niedozwolonych
postanowień umownych. Nie jest to
katalog zamknięty.
Takim niedozwolonymi postanowieniami są przykładowo te, które:
przyznają tylko stronie, która zawiera z konsumentem umowę, uprawnienie do dokonywania wiążącej
interpretacji tej umowy, pozbawiają
wyłącznie konsumenta uprawnienia
do rozwiązania umowy, odstąpienia
od niej lub jej wypowiedzenia, nakładają wyłącznie na konsumenta
obowiązek zapłaty ustalonej sumy
na wypadek rezygnacji z zwarcia
lub wykonania umowy, nakładają
wyłącznie na konsumenta, który nie
wykonał zobowiązania lub odstąpił
od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub
odstępnego.
Pomimo bezskuteczności ustawowej wobec konsumentów okazuje się,
że stosowane są jednak niedozwolone postanowienia umowne przez
przedsiębiorców. Co wówczas należy
czynić i jak się przed nimi bronić?
Są trzy sposoby walki z niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Odbywają się one za pośrednictwem sądów. Po pierwsze możemy
złożyć do jedynie właściwego Sądu
Okręgowego w Warszawie, Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiedni pozew o uznanie
danych postanowień wzorca umowy
za niedozwolone i zakazanie ich
stosowania. Wyrok uwzględniający
takie powództwo od chwili wpisania
go do rejestru postanowień wzorców
umowy uznanych za niedozwolone
ma skutek wobec wszystkich osób,
których taki zapis dotyczył. Po drugie, zgodnie z poglądami orzecznictwa można w naszej konkretnej sprawie wystąpić do sądu powszechnego
o ustalenie, że nie wiążą nas dane
postanowienia umowne, które mają
charakter niedozwolony. Po trzecie
możemy użyć jako zarzutu argumentu obronnego o tym, że nie wiążą nas
Zenon Małysz Powiatowy
Rzecznik Konsumentów
przyjmuje od
poniedziałku do środy w
godz. 7:30-11:30 oraz w
czwartek w godz. 7:30 do
15:30 w pokoju nr 106.
Można również kierować
pytania do Rzecznika
drogą internetową na
adres: [email protected]
lublin.pl
dane postanowienia umowne, gdyż
mają charakter niedozwolony, gdy
przedsiębiorca pozwie nas do sądu
powszechnego powołując się na
dane niedozwolone postanowienie
umowne będące podstawą prawną
jego roszczenia.
POWIAT | Nowe środki z Unii Europejskiej dla urzędu pracy
Urząd się doszkoli
PUP w Biłgoraju realizuje projekt współfinansowany w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nosi tytuł „Profesjonalizm i kompetencje usług rynku
pracy”. Realizowany będzie do końca sierpnia 2010 roku.
Jego celem jest upowszechnianie i
poprawa jakości usług świadczonych
osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie oraz pracodawcom
poprzez wzmocnienie i rozwój kadr.
Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie liczby pośredników pracy i
doradców zawodowych, dzięki czemu
urząd będzie mógł w większym stopniu niż dotychczas spełniać oczekiwania i potrzeby swoich klientów.
- W ramach projektu „Profesjonalizm i kompetencje usług rynku pracy
w powiecie biłgorajskim” zwiększymy
kadrę urzędu o doradcę zawodowego
i pośredników pracy, co pozwoli na
dostosowanie świadczonych usług do
obowiązujących standardów. Ponadto
wzmocnienie kadry ułatwi nam zastosowanie indywidualnego podejścia
do bezrobotnych, ze szczególnym
uwzględnieniem osób mających
największe trudności na rynku pracy – wyjaśnia Danuta Łagożna p.o.
dyrektora PUP w Biłgoraju.
Aby skutecznie świadczyć pomóc
osobom bezrobotnym niezbędne jest
zdiagnozowanie ich sytuacji osobistej i zawodowej. Zwiększona liczba
pracowników urzędu zajmujących
- W ramach projektu „Profesjonalizm i kompetencje usług
rynku pracy w powiecie biłgorajskim” zwiększymy kadrę
urzędu o doradcę zawodowego i pośredników pracy wyjaśnia Danuta Łagożna p.o. dyrektora PUP w Biłgoraju.
się pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym z pewnością ułatwi kompleksową pomoc klientom,
poprzez właściwe ukierunkowanie
ich drogi lub poprzez dobranie odpowiedniej formy pomocy zgodnej
z ich potrzebami zawodowymi. W
ramach projektu pracownicy zatrudnieni na kluczowych stanowiskach
wezmą udział w specjalistycznych
szkoleniach.
OPR. PUP, M.S.
e - m a i l : g a z e t a . b i l g o r a j s k a @ w o i . l u b l i n . p l
10
informacje
nr 1(5) | styczeń 2009
POWIAT | Betlejemskie światełko w Starostwie
POWIAT | Piłkarskie innowacje 2009
Światło nadziei i wiary
Puchary dla wszystkich
Pod koniec 2008 roku odbyło się spotkanie czterech starostów
powiatów byłego województwa zamojskiego. Tematem rozmów było
rozszerzenie rozgrywek Pucharu Polski na poszczególne powiaty.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem wzajemnego zrozumienia ludzi i narodów. Jest znakiem
nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. Harcerze roznoszą betlejemski ogień po całym kraju i
przekazują go poza granice Polski. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia światełko trafiło do Starostwa
Powiatowego w Biłgoraju.
Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju” została zorganizowana po raz
pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych
na rzecz dzieci niepełnosprawnych
oraz osób potrzebujących. Nosiła
nazwę „Światło w ciemności” i była
propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję. Rok później patronat
nad akcją objęli skauci austriaccy.
Roznosili oni ogień z Betlejem do
różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym
symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Każdego roku dziewczynka lub
chłopiec, wybrani przez ORF wśród
grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty
Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
Następnie jest transportowane do
Wiednia, gdzie płomień przekazywany jest mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych
z wielu europejskich krajów.
Związek Harcerstwa Polskiego 14
grudnia
odebrał
Światło na przejściu
granicznym na Łysej
Polanie w Tatrach.
Stąd powędrowało do
harcerskiego ośrodka
„Głodówka”,
gdzie
po mszy świętej w
kapliczce przekazane
zostało dalej – przez
Kraków, Jasną Górę
rozprzestrzeniając się
po całej Polsce.
W dniu 19 grudnia, światełko
We wtorek, 16
zostało przekazane do Starostwa
Powiatowego.
grudnia, za pośrednictwem harcerzy z
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i
W Zespole Szkół Zawodowych i
Szkoły Podstawowej Nr 5 betlejem- Ogólnokształcących harcerze przyskie światło pokoju dotarło do Bił- gotowali gazetkę na temat Betlejemgoraja. Kilka dni później, dokładnie skie Światło Pokoju 2008 – Nieśmy
19 grudnia, światełko zostało prze- płomień braterstwa, pod kierunkiem
kazane do urzędów: Starostwa Po- nauczyciela Danuty Demuchy.
wiatowego, Urzędu Miasta Biłgoraj i
OPR. M.S.
Gminy Biłgoraj.
R
Obok reprezentantów starostw: zamojskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego,
zasiadł Janusz Różański, przewodniczący
Rady Powiatu Biłgorajskiego. Razem z samorządowcami spotkał się również Stanisław
Pryciuk, prezes Zamojskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej. Rozmawiano o
rozgrywkach Pucharu Polski. - Dotychczas rozgrywki odbywały się na szczeblu
okręgowym. Chcemy, już w 2009 roku,
przeprowadzić je wśród drużyn do okręgowych włącznie. Wstępnie ustaliliśmy, że
odbędą się rozgrywki powiatowe np. o puchar starosty. Mecze przeprowadzane będą
na terenie powiatu, a finał połączony byłby
z festynem. Wszystko po to, aby zachęcić
drużyny do wzięcia udziału, a lokalne społeczności zaprosić na trybuny – wyjaśniał
Janusz Różański.
Imprezy mają mieć taki sam charakter we wszystkich czterech powiatach.
Nagradzani mają być najlepsi piłkarze.
Rozgrywki będą odbywały się w przerwie rozgrywek ligowych. Wszystko po
to, żeby jeszcze bardziej promować sport
w mniejszych społecznościach gminnych. - W rozgrywkach mogą brać udział
także drużyny niezrzeszone. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można
zasięgnąć w Zamojskim OZPN, który zajął
się koordynacją projektu – podsumował
przewodniczący Różański.
M.S.
Aktywna biblioteka
(BIŁGORAJ) Jak pokazują bibliotekarki RCEZ Małgorzata Ohirko i
Urszula Mazur nie każda biblioteka
to nudne i wypełnione tylko przykurzonymi książkami miejsce. Panie
zorganizowały w grudniu cykl spotkań
z Rzecznikiem Praw Konsumenta
Zenonem Małyszem oraz z kierownikiem Powiatowego Ośrodka Informacji
Turystycznej, panią Stanisławą Dzikoń.
W pierwszych zajęciach udział wzięli
E
K
L
głównie maturzyści, którym rzecznik
przybliżył tematykę praw konsumenckich. Podobne spotkania odbyły się tekże
w innych szkołach ponadgimnazjalnych
w Biłgoraju. Natomiast prelekcja z POIT
nosiła tytuł „Szlaki Turystyczne Biłgorajszczyzny”, a dzięki niej uczniowie
lepiej poznali powiat biłgorajski. Pani
Dzikoń podarowała też bibliotece m.in.
przewodniki, informatory, mapy oraz
inne wydawnictwa z regionu. A.W
A
M
A
TARNOGRÓD | Uczcili pamięć zmarłego tragicznie Józefa Gizy
Pamiętać o górniku
marek szymański
W niedzielę, 14 grudnia, w Tarnogrodzie odbyły się uroczystości z okazji 27 rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św., która
odprawiona została w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego. Po niej odbył się przemarsz
na cmentarz, gdzie na grobie górnika Józefa
Gizy, który zginął w kopalni Wujek, złożono
kwiaty. Władze powiatowe reprezentowali
Marek Onyszkiewicz Starosta i Stanisław
Schodziński Wicestarosta. Przemawiając
nad grobem Józefa Gizy, Starosta Biłgorajski
powiedział:
– Wydarzenia grudniowe z ’81 roku były
gwałtem na rodzącym się do prawdziwej
wolności narodzie polskim, zamachem na
godność Polaków. Wróg nie przyszedł z
ościennego kraju. To władza PRL ośmieliła
się wydać wojnę obywatelom własnego kraju.
Dziś musimy oddać hołd wszystkim ofiarom
prześladowań tamtych dni. Naszym obowiązkiem jest pamięć i modlitwa.
Józef Giza w chwili śmierci miał zaledwie 24
lata. Rodzina i przyjaciele zapamiętają go jako
pogodnego, pracowitego i sumiennego chłopca. W kopalni pracował jako cieśla górniczy.
Zawsze skory do pomocy. Jeździł do ministra,
żeby ludziom z hotelu robotniczego załatwić
deputaty węglowe. Podczas strajku najpierw
dostał postrzał w rękę. Kiedy mu ją opatrzono,
wrócił do kolegów. Wtedy dostał drugi postrzał
w rękę i te ostatnie - w szyję i klatkę piersiową.
w w w . b i l g o r a j s k i . p l
freelancing graphic designer
Każdego roku, w rocznicę
wydarzeń grudniowych, nad
grobem Józefa Gizy razem z
rodziną spotykają się górnicy i
działacze samorządowi.
Po symbolicznym złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy spotkania udali się
do Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, gdzie
odbyła się część artystyczna. Organizatorem
spotkania był Zarząd Rejonu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność, Lubelski
Węgiel Bogdanka i Burmistrz Tarnogrodu.
M.SZEWCZUK
arki y
y m stron i
m
y
je
ak
kreu ykujem my zn ż
r
i
e
j
b
s
fa struu pre t my
y
a
kon abiam y rekl nek
r
m
y
e
w ałtuj wizeru lory
kszt ujemy y w ko
bud orujem
dek
e - m a i l : g a z e t a . b i l g o r a j s k a @ w o i . l u b l i n . p l
sport
nr 1(5) | grudzień 2008
11
Plebiscyty
Mistrz przegrał z kobietami
Styczeń do dobry czas na różnego rodzaju podsumowania minionego roku i wyróżnienie najlepszych.
Redakcje ogłaszają plebiscyty sportowe, w których doceniają także i naszych sportowców, z powiatu
biłgorajskiego.
Jako pierwsi wyniki plebiscytu
na najlepszego sportowca Lubelszczyzny ogłosili dziennikarze
„Lubelskiego Sport Expressu”, będącego od niedawna bezpłatnym
dodatkiem do „Kuriera Lubelskiego”. Wolą czytelników zwyciężyła
Karolina Michalczuk, mistrzyni
świata w boksie, zawodniczka
klubu Paco Lublin. Drugie miejsce
zajęła pływaczka Fali Kraśnik Zuzanna Mazurek. Dopiero na trzeciej pozycji uplasował się mistrz
świata karate z Biłgoraja Daniel
Iwanek, reprezentant Lubelskiego
Klubu Karate Tradycyjnego. W plebiscytowej „dziesiątce” znalazła się
jeszcze Marzena Karpińska z Biszczy. Sztangistka Znicza Biłgoraj,
uczestniczka igrzysk olimpijskich
w Pekinie zajęła w plebiscycie siódmą pozycję.
Główny konkurent „Kuriera Lubelskiego” na rynku prasowym, czyli
„Dziennik Wschodni” przyjmuje
plebiscytowe głosy czytelników do
31 stycznia. W gronie nominowanych znaleźli się: Karpińska, Iwanek i
chodziarz Znicza Artur Brzozowski.
„Dziennik Wschodni” jako jedyny
zdradza na bieżąco wyniki głosowania. Obecnie prowadzi Michalczuk.
Jubileuszowy 25 plebiscyt na 10
najlepszych i najpopularniejszych
sportowców i 5 trenerów na Zamojszczyźnie ogłosił „Tygodnik Zamojski”. Czytelnicy mogą głosować
na Karpińską i Brzozowskiego oraz
na innych sportowców z powiatu
biłgorajskiego: ciężarowców Znicza
Macieja Kozinę i Józefa Marczaka,
piłkarza Łady Biłgoraj Ireneusza
Zarczuka, siatkarkę Szóstki Biłgoraj
Aleksandrę Niemiec i pingpongi-
stę Dawida Tarnogród Krzysztofa
Marciniewicza. Kandydatami na
Trenera Roku 2008 są: szkoleniowiec
siatkarek Szóstki Paweł Wrzeszcz i
szkoleniowiec ciężarowców Znicza
Henryk Wybranowski.
„Kronika Tygodnia” po raz 9 organizuje plebiscyt piłkarski, wybierając
najlepszych na Zamojszczyźnie w
pięciu kategoriach: Działacz, Sędzia,
Drużyna, Trener i Piłkarz Roku 2008.
Wśród 58 nominowanych jest aż 20
przedstawicieli naszego powiatu:
działacze Zdzisław Hułas z Aleksandrii Aleksandrów, Lucjan Kupczak
i Wiesław Niemiec z Olendra Sól,
Marian Lachowicz z Tura Turobin,
Kazimierz Ordecki z Tarpana Korchów, Jacek Piskorski z Łady Biłgoraj
i Jarosław Piskorski z Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Biłgoraju, drużyny Łady, Olendra, Tarpana, Tura i
Daniel Iwanek jest najlepszy na świecie, ale na Lubelszczyźnie
„tylko” trzeci.
Victorii Łukowa Chmielek, trenerzy
Sławomir Adamus z Łady, Bogdan
Antolak z Victorii, Michał Furlepa
z Olendra i Bartłomiej Kowalik z
Tura, a także piłkarze Piotr Fulara
i Ireneusz Zarczuk z Łady oraz Łukasz Lalik i Piotr Sasim z Olendra.
(MIKA)
PIŁKARSKIE | zmagania w hali ZSBiO w Biłgoraju
Mistrzostwa powiatu w pływaniu dzieci
Pamięci Pana Stasia
Damian popłynął po rekord
W niedzielę, 18 stycznia 20 zespołów z Zamojszczyzny walczyć będzie w hali ZSBiO w Biłgoraju, w ramach
III Halowego Turnieju Piłki Nożnej Juniorów o Puchar „Kroniki Tygodnia” - Memoriału Stanisława Wójcika Nieoficjalnych Mistrzostwach Okręgu Zamojskiego Juniorów.
Tradycją turnieju jest to, że uczestniczy w nim 20 zespołów. Ta liczba
obowiązywać będzie w tym roku po
raz ostatni.
- Co roku chętnych do gry w
naszym turnieju jest tak dużo, że
musimy wielu drużynom odmawiać
przyjęcia. Problem ten zostanie
rozwiązany w przyszłym roku. Planujemy rozegrać czwarty turniej
na dwóch lub nawet trzech halach
- poinformował Michał Furlepa,
pomysłodawca i główny organizator
turnieju.
W niedzielę, 18 stycznia do walki
o nieoficjalne halowe mistrzostwo
okręgu zamojskiego staną: AMSPN
Hetman Zamość (triumfator z 2008
roku), Łada Biłgoraj (zwycięzca z
2007 roku), Tomasovia Tomaszów
Lubelski, OSiR Biłgoraj, Victoria
Łukowa Chmielek, Olender Sól,
Cosmos Józefów, Echo Zawada,
Granica Lubycza Królewska, Korona
Łaszczów, Omega Stary Zamość,
Orzeł Tereszpol, Piast Babice, Rakovia Rakówka, Relax Księżpol,
Sparta Wożuczyn, Tanew Majdan
Stary, Tarpan Korchów, Tur Turobin
i Włókniarz Frampol.
Wszyscy uczestnicy turnieju, dostaną takie same nagrody, poza zwycięzcą, który dodatkowo otrzyma okazały
puchar. Wszyscy spośród ponad 200
grających piłkarzy dostaną pamiątkowy gadżet (do tej pory były to statuetki,
Turniej upamiętnia byłego kierownika Łady Biłgoraj
Stanisława Wójcika (na zdjęciu pierwszy od lewej wśród
stojących), który poprowadził młodzież Łady do zwycięstwa
w pierwszym takim turnieju w 2007 roku.
teraz zawodników czeka miła niespodzianka), a zespoły - sprzęt sportowy.
Tradycyjnie imprezie towarzyszyć
będzie loteria fantowa.
- Tym razem dochód z loterii
zostanie przekazany rodzinie z Biłgoraja, która w pożarze straciła dom
i cały swój dorobek - zapowiedział
Marek Sztochel, dziennikarz sportowy „Kroniki Tygodnia”.
w w w . b i l g o r a j s k i . p l
Patronat sportowy nad turniejem
objął prezes Lubelskiego ZPN Marian Rapa. Natomiast patronat honorowy sprawował będzie marszałek
województwa lubelskiego Krzysztof
Grabczuk, który jest głównym sponsorem.
Pierwszy mecz rozpocznie się o godz.
9, finał zaplanowano na godz. 19.
(MIKA)
Mikołajkowe Mistrzostwa Powiatu Biłgorajskiego LZS dzieci 10letnich i młodszych były ostatnią w 2008 roku imprezą sportową,
organizowaną przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Biłgoraju (tym
razem wspólnie z RWKS Sparta). Bohaterem zawodów był Damian
Zarzycki. Młody pływak Sparty poprawił aż o 4 sekundy własny rekord
Polski na dystansie 50 m stylem grzbietowym.
Damian Zarzycki ma 8 lat, ale w
zawodach o mistrzostwo powiatu
startował z 9-latkami. Był zdecydowanie najlepszy. Dystans 50 m stylem
grzbietowym pokonał w czasie 41.56,
poprawiając własny, nieoficjalny rekord Polski aż o 4 sekundy.
- Co prawda w roczniku 2000
związek pływacki nie prowadzi oficjalnego rankingu, ale szkoleniowcy
z całej Polski zestawiają wyniki i je
porównują. Wynik Damiana jest
więc uznawany przez wszystkich
trenerów - cieszył się Adam Osuch
z Rekreacyjno-Wypoczynkowego
Klubu Sportowego „Sparta” Biłgoraj,
który organizował zawody wspólnie
z działaczami LZS z Biłgoraja.
O tym, że były to bardzo udane
mistrzostwa świadczy to, iż większość uczestników poprawiła własne
rekordy życiowe. Radość wśród
szkoleniowców Sparty - Osucha,
Agnieszki Iwanek, Pawła Łukaszczyka i Andrzeja Woźnego była tym
większa, iż dzieci 10-letnie i młodsze
z naszego powiatu trenują w klubie
dopiero od niecałych trzech lat, a już
znakomicie opanowały cztery style
pływackie.
- I startują w zawodach z coraz to
lepszymi wynikami - podsumował
trener Osuch.
Oprócz Zarzyckiego mistrzostwo
powiatu zdobyli: Natalia Mizak (na
dwóch dystansach), Patrycja Kościk,
Marcelina Pituła, Rafał Konopka,
Maciej Paszko i Ignacy Tarski.
(MIKA)
WYDAWCA:
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej,
Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj
(084) 686 27 33, fax (084) 686 27 33
ADRES REDAKCJI:
ul. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj, pok.
106, tel. (084) 688-20-54,
e-mail: [email protected]
REDAKTOR NACZELNY:
Magdalena Szewczuk, tel. (084) 688-20-54
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Agnieszka Wojciechowska,
GRAFIKA I SKŁAD:
Marek Szymański
www.marekszymanski.eu
DRUK:
Zakład Poligraficzny Helvetica,
ul. Włosiankarska 13, 23-400 Biłgoraj
Tekstów nie zamówionych redakcja nie
zwraca. Anonimów nie publikujemy. Zastrzegamy sobie prawo skracania materiałów
nie zamówionych. Za treść reklam i ogłoszeń
redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
e - m a i l : g a z e t a . b i l g o r a j s k a @ w o i . l u b l i n . p l
12
rozmaitości
nr 1(5) | styczeń 2009
Podzielili się opłatkiem
Gorajskie kolędowanie
(GORAJ) W niedzielę, 18 stycznia, odbędzie się I Gminny Przegląd
Form Artystycznych o Tematyce Bożonarodzeniowej i Noworocznej „Gorajskie Kolędowanie”. Przegląd rozpocznie się o godz. 13 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju. W programie: prezentacja zespołów amatorskich – wokalnych, instrumentalnych, obrzędowych m.in.:
„Herody” w wykonaniu grupy chłopięcej z Goraja, „Nie było miejsca dla
Ciebie” w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Goraju, Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Niepublicznego, pastorałki w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Hosznianki”, Jasełka w wykonaniu grupy
teatralnej „Novi” oraz „Biesiada Wspólnego Kolędowania” w wykonaniu
stowarzyszenia „Kobieta Aktywna”. Oprócz zespołów biorących udział w
przeglądzie będzie można obejrzeć mini - koncert przygotowany przez
zespoły działające przy GOK. Dla wszystkich uczestników „Gorajskiego
Kolędowania” przewidziane są upominki oraz poczęstunek potrawami
wigilijnymi przygotowany przez Stowarzyszenie Kobiet Goraja „Kobieta
Aktywna”.
M.M.
Od lewej stoją: Marian Tokarski Członek Zarządu Powiatu, radny powiatowy Marian Kurzyna,
mjr Wacław Czeczeczko, oraz radni Józef Czarny, Marian Lachowicz i Dariusz Wolanin.
(POWIAT) Grudniowa Sesja Rady Powiatu Biłgorajskiego zakończyła się wspólnym opłatkiem dla radnych
powiatowych, wójtów i burmistrzów oraz dla pracowników jednostek podległych Starostwu. Modlitwę poprowadził ks. Wiesław Galant, proboszcz parafii Św. Jerzego w Biłgoraju. Potem przyszedł czas na życzenia.
M.S.
Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie realizuje projekt systemowy:
„Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji”. Projekt realizowany
jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2.
Medale za obronność
(POWIAT) Podczas grudniowej
sesji Rady Powiatu Biłgorajskiego
odbyła się uroczystość wręczenia
medali za zasługi dla obronności.
Srebrnym Medalem odznaczony
został Adam Bartoszek z Aleksandrowa, lekarz, wieloletni przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej
podczas poborów do wojska. Medal
Brązowy otrzymała Maria Zarosa,
mieszkanka Zamchu. Pani Maria
ma trzech synów, z których każdy
odbył zasadniczą służbę wojskową.
Uroczystego wręczenia odznaczeń
w imieniu komendanta Wojskowej
Służby Uzupełnień w Zamościu dokonał mjr Wacław Czeczeczko.
M.S.
Jak to Biłgoraj ŚRÓDMIEŚCIE utracił!
Prezentowana pocztówka,
autorstwa Z. Małka, wydana
w nakładzie 2100 egz. przez
PTTK – Zakład Wytwórczy
w Jaśle, a pochodząca z
1964 roku, zatytułowana
jest: BIŁGORAJ – Fragment
śródmieścia.
Jednakże identyczne pocztówki, pochodzące z lat 1966
i 1967, ale już wydane przez
Biuro Wydawnicze Ruch, noszą
tytuł: BIŁGORAJ – Fragment
miasta. Tak więc wystarczył
jeden, 1965 rok nieuwagi, a
mieszkańcy skrzyżowania
Lubelska – Kościuszki przestali
mieszkać w ŚRÓDMIEŚCIU!
Materiał pochodzi ze zbiorów pana Jerzego Waszkiewicza, dyrektora Muzeum Ziemi
Biłgorajskiej.
w w w . b i l g o r a j s k i . p l
Dla przedsiębiorców...
W związku z powyższym Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przyjmuje
zgłoszenia od przedsiębiorców z
określeniem zapotrzebowania na
konkretne rozwiązanie innowacyjne.
Przedsiębiorca nie ponosi żadnych
kosztów, a w zamian za współpracę
z naukowcem nieodpłatnie otrzyma
wykonaną analizę zgłoszonego przez
siebie problemu do wykorzystania
do własnych celów.
Wybór zagadnienia przedsiębiorcy uzależniony zostanie od stopnia
jego innowacyjności i kosztu, jaki
pociąga za sobą jego rozwiązanie.
Pierwszy termin składania Deklaracji Uczestnictwa upłynął 31 grudnia 2008 roku, drugi termin upływa
z końcem lutego 2009 roku.
Rozwiązanie zagadnienia problemu przedsiębiorcy powierzone zostanie przedstawicielom środowiska
naukowego, którzy w oparciu o swoją
wiedzę będą mogli wskazać konkret-
Pieczony pstrąg
Składniki:
(dla jednej osoby)
1 pstrąg,
2 plastry bekonu,
oliwa,
cytryna,
rozmaryn,
tymianek,
kminek,
sól.
ne rozwiązania innowacyjne, a przez
to stanowić stałe zaplecze rozwiązań
innowacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców.
Zapraszamy na stronę www.rsi.
lubelskie.pl, na której zamieszczony
jest Regulamin zasad uczestnictwa
w projekcie „Wsparcie Regionalnego
Systemu Innowacji” wraz z załącznikami.
M.S.
KONTAKT:
Biuro projektu:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w
Lublinie
Departament Gospodarki
i Innowacji. Pok. 15 A,
ul. Graniczna 4,
21-010 Lublin,
tel. (0-81) 537-16-35,
[email protected]
Sposób przyrządzenia:
Pstrąga oczyścić, umyć i osuszyć. Nie
odcinać głowy i ogona. Natrzeć w środku
solą zmieszaną z ziołami i rozgniecioną w
moździerzu. Na głębokiej patelni rozgrzać
łyżkę oliwy, położyć rybę i krótko podsmażyć z obu stron. Obsmażonego pstrąga
obłożyć połową plastrów bekonu, ułożyć na
ogniotrwałym półmisku wysmarowanym
oliwą i piec w gorącym piekarniku (200°C),
aż przyrumieni się. Resztę bekonu przysmażyć na patelni na chrupko i przed podaniem
włożyć po jednym do środka ryby, usuwając
te, z którymi ryba się piekła. Danie udekorować cząstkami cytryny.
e - m a i l : g a z e t a . b i l g o r a j s k a @ w o i . l u b l i n . p l

Podobne dokumenty

Document 454922

Document 454922 (BIŁGORAJ) Policjanci z KPP w Biłgoraju przeprowadzili konkurs pt. „Jestem Bezpieczny”. Finał powiatowy odbył się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Biłgoraju. Niepokonana okazała się drużyn...

Bardziej szczegółowo

Październik 2009 - Powiat Biłgorajski

Październik 2009 - Powiat Biłgorajski złożą się Miasto Biłgoraj, gminy Biłgoraj i Księżpol oraz Powiat Biłgorajski. Drugi odcinek ma być remontowany na terenie gminy Turobin. Planowany koszt zadania to 2 mln 793 tys. zł. Środki na ten ...

Bardziej szczegółowo

wiosna - Biłgorajskie Centrum Kultury

wiosna - Biłgorajskie Centrum Kultury poważne i chwile śmieszne, bo takie szkodliwych produktów przemiany jest nasze życie, nie da się wytrzymać materii. na wysokim koturnie, ale musi być MULTIFILTRATE - bo tak się nazywa zawsze coś na...

Bardziej szczegółowo