Kwota wyżywienia Zaległości Odpisy wyżywienie Wyżywienie

Komentarze

Transkrypt

Kwota wyżywienia Zaległości Odpisy wyżywienie Wyżywienie
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu za miesiąc: Styczeń - liczba dni: 22
Grupa: Misie
Kwota
wyżywienia
LP
Zaległości
Odpisy
wyżywienie
Wyżywienie
Wyżywienie i godziny
Godziny
Zaległości
deklarowane
Rozliczenie
godzin
Nadgodziny
Odsetki
Nadpłaty
0,24
0,22
0,00
0,07
0,05
0,00
0,15
0,05
0,00
0,10
0,00
0,00
0,09
1,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,03
33 8436 0003 0000 0002 3764 0005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Joanna B.
Oliwia B.
Zofia B.
Miłosz G.
Julia G.
Ryszard G.
Magdalena G.
Adam H.
Marcin K.
Michał K.
Mateusz K.
Maksymilian K.
Matylda K.
Maksymilian K.
Kamil Ł.
Franciszek M.
Szymon M.
Jan P.
Lena P.
Mikołaj S.
Michał S.
Oliwia Ś.
Milena Ś.
Konrad Z.
Patryk Ż.
147,0
147,0
126,0
147,0
147,0
147,0
147,0
126,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
147,0
3 633,00
134,1
0,0
#####
49,00
105,00
63,00
84,00
91,00
133,00
98,00
108,00
84,00
147,00
70,00
63,00
42,00
70,00
49,00
14,00
98,00
70,00
35,00
70,00
98,00
43,00
63,00
49,00
112,00
1 908,00
98,00
176,33
63,00
63,00
56,00
14,14
49,00
18,07
63,00
0,04
77,00
84,10
105,00
77,04
98,00
133,00
49,00
77,00
112,00
77,07
49,00
104,00
84,00
98,00
35,09
1 859,87
84,0
42,0
84,0
63,0
105,0
84,0
63,0
84,0
42,0
63,0
84,0
84,0
63,0
63,0
42,0
105,0
42,0
63,0
84,0
63,0
84,0
42,0
######
-
-
37,0
29,0
48,0
44,0
80,0
74,0
41,0
57,0
42,0
29,0
42,0
39,0
22,0
1,0
7,0
22,0
55,0
2,0
30,0
60,0
19,0
19,0
53,0
34,0
#####
47,0
13,0
36,0
19,0
25,0
10,1
22,0
27,0
0,0
34,0
42,1
45,0
22,0
62,0
70,0
20,0
50,0
40,0
33,0
24,0
19,0
44,0
31,0
8,0
#####
Razem do
zapłaty
145,00
189,33
99,00
82,00
81,00
24,22
71,00
18,07
90,00
0,05
111,00
126,15
150,00
99,05
160,00
203,00
69,00
127,00
152,00
110,10
73,00
123,00
128,00
129,00
43,09
######
Rada
Lampa
Rodziców
27 8436 0003 0000
0026 1545 0001
40,00
30,00
40,00
40,00
40,00
40,00
30,00
40,00
40,00
20,00
40,00
80,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
60,00
40,00
30,00
40,00
0,00
20,00
40,00
40,00
950,00
-
Razem do
zapłaty
40,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
40,00 zł
80,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
60,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
zł
20,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
950,00