SACHS Informacja montazowa -Wahacz poprzeczny - Inter-Team

Transkrypt

SACHS Informacja montazowa -Wahacz poprzeczny - Inter-Team
Informacja serwisowa
Wahacz poprzeczny:
Obracany metalowy rdzeń łożyska
Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / …
Rys. 1: Wahacz poprzeczny
1
Wahacz poprzeczny
2
Nakrętka samozabezpieczająca
3
Metalowy rdzeń
4
Łożysko gumowe
Metalowy rdzeń (3) nie jest zwulkanizowany z gumowym łożyskiem (4). Z tego też względu
może się on obracać. Wynika to z jego konstrukcji.
Podczas montażu należy zawsze użyć nowej, samozabezpieczającej nakrętki (2) i dociągnąć ją
z przewidzianym momentem obrotowym.
Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu.
www.zf.com/serviceinformation
ZF Friedrichshafen AG ▪ ZF Services
Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany
Technical Support Phone: +49 9721 4755555
Faks: +49 9721 4755556
[email protected]
www.zf.com
© ZF Friedrichshafen AG
Printed in Germany
05539 PL
02.2013
1/1

Podobne dokumenty